Đối tượng ưu tiên giám sát phát hiện nhiễm HIV

Xin hỏi đối tượng ưu tiên của giám sát thực hiện nhiễm HIV gồm những đối tượng nào? - Phương Nam (Hải Phòng)

Đối tượng ưu tiên giám sát phát hiện nhiễm HIV

Đối tượng ưu tiên giám sát phát hiện nhiễm HIV (hình ảnh từ Internet)

Phương pháp giám sát phát hiện nhiễm HIV

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 07/2023/TT-BYT quy định về phương pháp giám sát phát hiện nhiễm HIV bao gồm:

- Tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV;

- Xét nghiệm HIV;

- Thu thập, tổng hợp và báo cáo về chỉ số dịch tễ học HIV/AIDS.

Đối tượng ưu tiên giám sát phát hiện nhiễm HIV

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 07/2023/TT-BYT quy định về đối tượng ưu tiên của giám sát phát hiện nhiễm HIV bao gồm:

- Người sử dụng ma túy;

- Người bán dâm;

- Người có quan hệ tình dục đồng giới;

- Người chuyển đổi giới tính;

- Vợ, chồng và thành viên khác trong gia đình cùng sống chung với người nhiễm HIV; vợ, chồng của đối tượng quy định tại các điểm a, b, c và điểm d khoản này;

- Người có quan hệ tình dục với người nhiễm HIV;

- Người mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục;

- Người di biến động;

- Người mắc bệnh lao;

- Người có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ nhiễm HIV/AIDS;

- Phạm nhân, người bị tạm giam, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng, học viên cơ sở cai nghiện ma túy;

- Các đối tượng khác.

Quy trình tư vấn và xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 07/2023/TT-BYT thì quy trình tư vấn, xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV như sau:

- Tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV như sau:

+ Tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV tại cơ sở y tế và trong các cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giam giữ khác thực hiện theo quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BYT về việc hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế;

+ Tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV tại cộng đồng thực hiện theo quy định tại Quyết định 2673/QĐ-BYT năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tư vấn, xét nghiệm HIV tại cộng đồng.

- Việc xét nghiệm HIV thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn tại Quyết định 2674/QĐ-BYT năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn quốc gia xét nghiệm HIV.

Quy trình thu thập, tổng hợp và báo cáo về chỉ số dịch tễ học HIV/AIDS

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 07/2023/TT-BYT quy định về quy trình thu thập, tổng hợp và báo cáo về chi số dịch tễ học HIV/AIDS như sau:

- Thu thập, tổng hợp và báo cáo về chỉ số dịch tễ học HIV/AIDS của người được xét nghiệm thực hiện như sau:

+ Cơ sở xét nghiệm sàng lọc thu thập và chuyển thông tin của người có kết quả xét nghiệm sàng lọc HIV có phản ứng qua hệ thống quản lý thông tin HIV/AIDS (sau đây gọi là hệ thống HIV-INFO) hoặc bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 07/2023/TT-BYT tới cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV;

+ Cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV tiếp nhận thông tin của người có kết quả xét nghiệm sàng lọc HIV có phản ứng từ cơ sở xét nghiệm sàng lọc HIV gửi đến trên hệ thống HIV-INFO hoặc bằng văn bản. Trường hợp người được xét nghiệm HIV trực tiếp đến cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV để thực hiện xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm khẳng định thực hiện việc thu thập thông tin theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 07/2023/TT-BYT.

- Cập nhật thông tin, chuyển gửi và trả kết quả xét nghiệm khẳng định HIV dương tính thực hiện như sau:

+ Sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định HIV, cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV có trách nhiệm cập nhật kết quả xét nghiệm khẳng định HIV lên hệ thống HIV-INFO và chuyển gửi kết quả xét nghiệm khẳng định HIV bằng bản giấy hoặc bản điện tử cho cơ sở lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc hoặc trả kết quả xét nghiệm khẳng định HIV dương tính cho người được xét nghiệm HIV;

+ Cơ sở xét nghiệm sàng lọc tiếp nhận kết quả xét nghiệm khẳng định HIV từ cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV và cập nhật thông tin đối với trường hợp có kết quả xét nghiệm khẳng định HIV dương tính (nếu có) quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 07/2023/TT-BYT và gửi thông tin cập nhật về cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV.

- Cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV thực hiện báo cáo giám sát phát hiện nhiễm HIV quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 07/2023/TT-BYT và gửi báo cáo về cơ quan giám sát dịch HIV/AIDS quy định tại Điều 6 Thông tư 07/2023/TT-BYT.

- Cơ sở xét nghiệm sàng lọc và cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV chuyển thông tin của người nhiễm HIV tới cơ sở điều trị HIV/AIDS nơi người nhiễm HIV đăng ký điều trị.

Quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ giám sát dịch tễ học HIV/AIDS

Theo Điều 6 Thông tư 07/2023/TT-BYT quy định về quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ giám sát dịch tễ học HIV/AIDS như sau:

- Sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định HIV dương tính, cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV thông báo cho cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ giám sát dịch tễ học HIV/AIDS cấp huyện, cấp tỉnh, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và Viện Pasteur Nha Trang và Cục Phòng, chống HIV/AIDS (sau đây gọi là cơ quan giám sát dịch HIV/AIDS) qua hệ thống HIV-INFO. Cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV thuộc Bộ, ngành thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho cơ quan giám sát dịch HIV/AIDS cấp tỉnh nơi cơ sở y tế có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh.

- Sau khi nhận thông báo về kết quả xét nghiệm HIV dương tính của cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV, các cơ quan giám sát dịch HIV/AIDS thực hiện việc quản lý thông tin của người được xét nghiệm khẳng định HIV dương tính theo quy định tại Điều 8 Thông tư 07/2023/TT-BYT.

Nguyễn Ngọc Quế Anh

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

283 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;