Chính sách thuế, tiếp cận vốn, bảo hiểm đối với hợp tác xã từ 01/7/2024

Xin hỏi chính sách thuế, phí và lệ phí, tiếp cận vốn, bảo hiểm đối với hợp tác xã được quy định như thế nào từ 01/7/2024?

Hợp tác xã là gì?

Căn cứ Luật Hợp tác xã 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024) quy định hợp tác xã là tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 05 thành viên chính thức tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung về kinh tế, văn hóa, xã hội của thành viên, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội phát triển bền vững; thực hiện quản trị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ.

Chính sách thuế, tiếp cận vốn, bảo hiểm đối với hợp tác xã từ 01/7/2024

Chính sách thuế, tiếp cận vốn, bảo hiểm đối với hợp tác xã từ 01/7/2024 (Hình từ internet)

Chính sách thuế, phí và lệ phí đối với hợp tác xã từ 01/7/2024

Căn cứ Điều 22 Luật Hợp tác xã 2023 quy định về chính sách thuế, phí và lệ phí đối với hợp tác xã như sau:

- Hợp tác xã được hưởng mức ưu đãi thuế, ưu đãi phí và lệ phí cao nhất trong cùng lĩnh vực, ngành, nghề và địa bàn theo pháp luật về thuế, phí và lệ phí.

- Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với:

+ Thu nhập từ giao dịch nội bộ của hợp tác xã;

+ Thu nhập của hợp tác xã khi tham gia liên kết với cá nhân, tổ chức khác hình thành chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành, gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức vì mục tiêu phát triển bền vững;

+ Trường hợp khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập hình thành quỹ chung không chia, phần thu nhập hình thành tài sản chung không chia của hợp tác xã theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Miễn, giảm lệ phí môn bài đối với hợp tác xã theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

- Miễn lệ phí trước bạ đối với cá nhân, tổ chức khi chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào hợp tác xã theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Chính sách tiếp cận vốn, bảo hiểm đối với hợp tác xã từ 01/7/2024

Căn cứ Điều 23 Luật Hợp tác xã 2023 quy định về chính sách tiếp cận vốn, bảo hiểm đối với hợp tác xã như sau:

- Hợp tác xã được thụ hưởng chính sách tiếp cận vốn như sau:

+ Vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;

+ Hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo quy định của Chính phủ;

+ Ưu tiên tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ phát triển khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và các định chế tài chính theo quy định của pháp luật vì mục tiêu phát triển bền vững;

+ Hỗ trợ tăng cường năng lực tài chính cho hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

+ Ưu tiên, hỗ trợ tham gia hoạt động xúc tiến đầu tư của các bộ, ngành, địa phương.

- Hợp tác xã được hỗ trợ phí bảo hiểm đối với tài sản chung không chia tham gia bảo hiểm của hợp tác xã theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

- Thành viên của hợp tác xã mà không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Mai Thanh Lợi

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

335 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;