Tổng hợp chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4

Từ ngày 01 – 10/4/2016, hàng loạt các chính sách liên quan đến bảo hiểm, lao động, thuế…bắt đầu có hiệu lực. Sau đây, Thư Ký Luật điểm qua các chính sách mới nổi bật:

1. Bồi thường tối đa 100 triệu đồng/người khi xe cơ giới gây tai nạn

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 22/2016/TT-BTC quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo đó, chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự theo quy định tại Thông tư này.

Mức trách nhiệm bảo hiểm tối đa mà doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. Cụ thể:

- Đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn.

- Đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 50 triệu đồng/1 vụ tai nạn.

- Đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng (kể cả rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc máy kéo) gây ra là 100 triệu đồng/1 vụ tai nạn.

Thời hạn yêu cầu bồi thường của chủ xe cơ giới là 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định pháp luật.

Thông tư 22/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2016.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Từ ngày 01/4/2016, Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực.

Theo đó, quy định người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cần phải chuẩn bị hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu.

- Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc Việt Nam cấp có giá trị 12 tháng, kể từ ngày kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.

- Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận NLĐ nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp không quá 6 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

Trường hợp NLĐ nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.

- Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

- 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định pháp luật.

- Và một số giấy tờ liên quan đến NLĐ nước ngoài.

Nghị định 11/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định 102/2013/NĐ-CP.

3. Lệ phí cấp Giấy phép lái xe trong Công an nhân dân

Ngày 23/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2013/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân.

Theo đó, mức thu lệ phí cấp Giấy phép lái xe trong Công an nhân dân có một số thay đổi như sau:

- Đối với giấy phép lái xe in trên chất liệu giấy là 30.000 đồng/lần cấp trong trường hợp cấp mới, cấp đổi, cấp lại.

- Đối với giấy phép lái xe in trên chất liệu nhựa là 135.000 đồng/lần cấp trong trường hợp cấp mới, cấp đổi, cấp lại.

Thông tư 29/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 09/4/2016.

4. Hướng dẫn mới về kê khai thuế giá trị gia tăng

Từ ngày 01/4/2016, Thông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP có hiệu lực.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (SPCNHT) thuộc Danh mục SPCNHT ưu tiên phát triển trên lãnh thổ Việt Nam phải kê khai thuế GTGT theo hướng dẫn sau:

- Đối với người nộp thuế là tổ chức:

Kê khai thuế GTGT theo quý đối với doanh thu của SPCNHT thuộc Danh mục (không phân biệt có doanh thu trên hay dưới 50 tỷ đồng/năm).

Trường hợp vừa có doanh thu từ SPCNHT thuộc Danh mục vừa có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác thì cũng kê khai thuế GTGT theo quý.

Nếu không kê khai theo quý, người nộp thuế có thể lựa chọn khai thuế GTGT theo tháng và thông báo với cơ quan thuế theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

- Đối với người nộp thuế là cá nhân:

Khai thuế GTGT theo năm và nộp thuế GTGT theo quý đối với doanh thu của SPCNHT thuộc Danh mục.

Trường hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh có phát sinh doanh thu của SPCNHT thuộc Danh mục thì cá nhân có thể khai và nộp thuế theo từng lần phát sinh hoặc lựa chọn khai và nộp thuế GTGT theo tháng.

Ưu đãi thuế TNDN quy định tại Thông tư 21/2016/TT-BTC áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015.

5. Đăng ký NVQS khi thay đổi nơi cư trú, học tập, làm việc

Ngày 19/02/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS).

Theo đó, công dân đăng ký NVQS khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

- Đối với đăng ký NVQS chuyển đi:

+ Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký NVQS hoặc Giấy giới thiệu di chuyển quân nhân dự bị;

+ Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký NVQS hoặc Giấy chứng nhận đăng ký quân nhân dự bị (mang theo bản chính để đối chiếu);

+ Bản chụp giấy giới thiệu chuyển hộ khẩu do cơ quan công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương về thay đổi nơi cư trú hoặc quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức về thay đổi nơi làm việc, học tập mới (mang theo bản chính để đối chiếu).

- Đối với đăng ký NVQS chuyển đến:

+ Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký NVQS hoặc Giấy giới thiệu di chuyển quân nhân dự bị;

+ Phiếu quân nhân dự bị.

Nghị định 13/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 08/4/2016 và thay thế Nghị định 83/2001/NĐ-CP.

6. Thời hạn giải quyết hồ sơ tại cơ quan Tổng cục Hải quan

Từ ngày 01/4/2016, Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định 369/QĐ-TCHQ.

Theo đó, thời hạn giải quyết hồ sơ tại cơ quan Tổng cục Hải quan theo cơ chế một cửa được quy định như sau:

- Đối với trường hợp giải quyết hồ sơ miễn thuế: 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ miễn thuế đầy đủ, hợp lệ.

- Đối với trường hợp trả lời, giải quyết vướng mắc: tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, giải quyết vướng mắc của tổ chức, cá nhân và hồ sơ đã đủ điều kiện giải quyết.

Trường hợp phải bổ sung thông tin: trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, giải quyết vướng mắc của tổ chức, cá nhân, các đơn vị nghiệp vụ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị bổ sung thông tin.

Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ phải có văn bản trả lời trong thời hạn tối đa không quá 05 ngày làm việc.

Ngoài ra, Quyết định này cũng quy định thời hạn giải quyết hồ sơ trong trường hợp nội dung yêu cầu giải quyết vượt thẩm quyền, hoặc nội dung giải quyết thuộc thẩm quyền nhưng cần lấy ý kiến của đơn vị khác.

Xem chi tiết tại Quyết định 369/QĐ-TCHQ ngày 03/3/2016.

7. Nghiêm cấm nói tục, chửi bậy trong nhà chung cư từ 02/4/2016

Quy định này mới được đề cập tại Quy chế quản lý, vận hành nhà chung cư được ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD sẽ có hiệu lực từ ngày 02/4/2016.

Cụ thể, nghiêm cấm các hành vi sau đây trong việc sử dụng nhà chung cư:

- Nói tục, chửi bậy.

- Ném bất cứ vật gì từ cửa sổ, ban công của căn hộ.

- Chăn, thả, nuôi gia súc, gia cầm trong nhà chung cư.

- Đốt vàng mã, đốt lửa trong nhà chung cư, trừ địa điểm được đốt vàng mã theo quy định tại nhà chung cư.

- Phơi, để quần áo và bất cứ vật dụng nào trên lan can hoặc tại phần không gian từ lan can trở lên hoặc vắt ngang cửa sổ của căn hộ.

- Đánh bạc, hoạt động mại dâm trong nhà chung cư.

- Mua, bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại căn hộ và các khu vực khác trong nhà chung cư.

- Các hành vi khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến nhà chung cư: do Hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà chung cư…

Thông tư 02/2016/TT-BXD thay thế Quyết định 08/2008/QĐ-BXD và Thông tư 05/2014/TT-BXD.

572 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;