Tăng cường quản lý và bảo trì hệ thống đường bộ giao thông nông thôn tại các địa phương

Công văn 2628/TCĐBVN-QLBTĐB hướng dẫn về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương.

Công tác tăng cường thực hiện quản lý, bảo trì hệ thống đường giao thông

Ngày 11/5/2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành Công văn 2628/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 11/5/2022 hướng dẫn về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương như sau:

- Trên cơ sở các kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ngành về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 như Nghị quyết số 25/2021/NQ-QH ngày 28/7/2021 của Quốc hội, các Quyết định của Thủ tướng số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022, số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022; đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để tổ chức thực hiện; trong đó đề nghị ưu tiên các nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu thuộc Tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc khó khăn, đề nghị hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kịp thời.

- Nghiên cứu giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan rà soát công tác quản lý, bảo trì, vận hành khai thác hệ thống đường bộ địa phương, đánh giá các tồn tại, bất cập để có giải pháp xử lý đảm bảo giao thông luôn thông suốt, an toàn, êm thuận; đồng thời nghiên cứu xây dựng Đề án đổi mới công tác quản lý, bảo trì và vận hành khai thác trên hệ thống đường bộ địa phương để đáp ứng yêu cầu phát triển (nếu cần thiết). Trường hợp có vướng mắc, bất cập về cơ chế chính sách pháp luật kiến nghị các cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

+ Chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ địa phương; thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật các quy định mới của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, bảo trì đường bộ đặc biệt là công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường giao thông nông thôn cho cán bộ cấp xã, cấp huyện; đồng thời đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý, bảo trì đường bộ phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội và điều kiện tự nhiên của địa phương.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị ưu tiên thực hiện các chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn. Đề nghị Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện để rà soát, quản lý và bảo trì hệ thống giao thông đường bộ tại địa phương qua đó đánh giá và xử lý kịp thời những vấn đề bất cập. Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn để nâng cao kiến thức về pháp luật và quản lý hệ thống giao thông đường bộ nhất là ở khu vực nông thôn.

Tăng cường quản lý và bảo trì hệ thống đường bộ giao thông nông thôn tại các địa phương

Thực hiện bảo trì đường bộ

Theo Điều 126 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a, điểm d khoản 47 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020) quy định về bảo trì công trình xây dựng như sau:

- Yêu cầu về bảo trì công trình xây dựng được quy định như sau:

+ Công trình, hạng mục công trình xây dựng khi đưa vào sử dụng phải được bảo trì;

+ Quy trình bảo trì phải được chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt trước khi đưa công trình, hạng mục công trình xây dựng vào sử dụng; phù hợp với mục đích sử dụng, loại và cấp công trình xây dựng, hạng mục công trình, thiết bị được xây dựng và lắp đặt vào công trình;

+ Việc bảo trì phải bảo đảm an toàn đối với con người, tài sản và công trình.

- Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm bảo trì công trình xây dựng, máy, thiết bị công trình.

- Việc bảo trì công trình xây dựng, thiết bị công trình phải được thực hiện theo kế hoạch bảo trì và quy trình bảo trì được phê duyệt.

- Công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng phải được tổ chức đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng trong quá trình vận hành và sử dụng.

- Chính phủ quy định chi tiết về bảo trì, đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng trong quá trình sử dụng và trách nhiệm công bố công trình xây dựng hết thời hạn sử dụng.

Theo đó, việc bảo trì đường giao thông phải được thực hiện theo kế hoạch và quy trình bảo trì đã được phê duyệt, phải được tổ chức đánh giá định kỳ về an toàn của đường quá trình vận hành và sử dụng.

Nhựt Hào

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
786 lượt xem
Liên quan Bài viết
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;