Công nhận xã/huyện nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1680/QĐ-BNN-VPĐP năm 2022 hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 như thế nào?

Căn cứ theo Chương I Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 1680/QĐ-BNN-VPĐP năm 2022 quy định một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới đạt chuẩn tiêu chí về “Thủy lợi và phòng, chống thiên tai” khi đáp ứng các yêu cầu:

- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên.

- Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.

+ Đảm bảo tất cả các mục yêu cầu “có” tại cột yêu cầu phải đáp ứng “có”.

+ Kết quả chấm điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.

Công nhận xã/huyện nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 như thế nào?

Căn cứ theo Chương II và Phụ lục II Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 1680/QĐ-BNN-VPĐP năm 2022 quy định huyện nông thôn mới đạt chuẩn tiêu chí về “Thủy lợi và phòng, chống thiên tai” khi đáp ứng các yêu cầu:

- Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch.

- Hệ thống thủy lợi liên xã (bao gồm các công trình thủy lợi có liên quan trực tiếp với nhau về khai thác và bảo vệ từ 02 xã trở lên) được xây dựng phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

- Có tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi liên xã hoạt động hiệu quả bền vững:

+ Được thành lập theo quy định hiện hành.

+ Quản lý khai thác hệ thống theo đúng kế hoạch được duyệt, đảm bảo điều hòa phân phối nước, tiêu nước công bằng, hợp lý.

+ Thực hiện Phương án bảo vệ công trình thủy lợi được duyệt.

- Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.

+ Đảm bảo tất cả các mục yêu cầu “có” tại cột yêu cầu phải đáp ứng “có”.

+ Kết quả chấm điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.

Tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 như thế nào?

Căn cứ theo Chương IV Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 1680/QĐ-BNN-VPĐP năm 2022 quy định huyện nông thôn mới nâng cao đạt chuẩn tiêu chí về “Thủy lợi và phòng, chống thiên tai” khi đáp ứng các yêu cầu:

- Các công trình thủy lợi do huyện quản lý được bảo trì, nâng cấp, đảm bảo tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu theo chuyển đổi số.

- Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các vi phạm và nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.

- Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.

+ Đảm bảo tất cả các mục yêu cầu “có” tại cột yêu cầu phải đáp ứng “có”.

+ Kết quả chấm điểm đạt từ 70 điểm đến dưới 85 điểm.

Về kết quả:

 Mức “Đạt” khi đáp ứng đủ 02 điều kiện:

+ Đảm bảo tất cả các mục yêu cầu "có" tại cột yêu cầu phải đáp ứng “có”;

+ Kết quả chấm điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.

- Mức “Khá” khi đáp ứng đủ 02 điều kiện:

+ Đảm bảo tất cả các mục yêu cầu "có" tại cột yêu cầu phải đáp ứng “có”;

+ Kết quả chấm điểm đạt từ 70 điểm đến dưới 85 điểm.

- Mức “Tốt” khi đáp ứng đủ 02 điều kiện:

+ Đảm bảo tất cả các mục yêu cầu "có" tại cột yêu cầu phải đáp ứng “có”;

+ Kết quả chấm điểm đạt từ 85 điểm trở lên./.

Như vậy, tiêu chí thủy lợi và phòng, chống thiên tai xã/huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 phải đáp ứng được các chỉ tiêu nêu trên.

Hướng dẫn cụ thể được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Quyết định 1680/QĐ-BNN-VPĐP năm 2022 hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Khánh Linh

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
1030 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;