Danh mục văn bản mới (từ ngày 26/3- 01/4/2022)

Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 26/3- 01/4/2022.

Danh mục văn bản mới (từ ngày 26/3- 01/4/2022)

 Xem Văn Bản mớiBấm vào đây
 Xem Công văn mớiBấm vào đây
 Xem Tiêu Chuẩn Việt Nam mớiBấm vào đây
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (30/03/2022) Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Tài nguyên
1. (31/03/2022) Quyết định 413/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt điều chỉnh Đề án “Tổng thể bảo tồn voi Việt Nam giai đoạn 2013-2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (28/03/2022) Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (24/03/2022) Công văn 1493/BTNMT-TNN năm 2022 về đôn đốc lập danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp; danh mục nguồn nước nội tỉnh và danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ phục vụ công tác lập quy hoạch cấp tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Môi trường
1. (30/03/2022) Công điện 04/CĐ-TCT năm 2022 thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế điện
2. (25/03/2022) Quyết định 1040/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (25/03/2022) Công văn 1804/BNN-PCTT năm 2022 về triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Nông nghiệp, nông thôn
1. (29/03/2022) Quyết định 1068/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy sản, Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa
2. (28/03/2022) Chỉ thị 1838/CT-BNN-BVTV năm 2022 về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Trật tự an toàn xã hội
1. (29/03/2022) Thông báo 88/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 23/3/2022 về nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/03/2022) Quyết định 486/QĐ-BCT năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Bộ Công Thương
3. (28/03/2022) Quyết định 390/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án "Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (28/03/2022) Thông báo 86/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 16/3/2022 về nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (28/03/2022) Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (28/03/2022) Dự thảo Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Tòa án nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
7. (22/03/2022) Công văn 851/LĐTBXH-TTTT năm 2022 về phối hợp triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (21/03/2022) Quyết định 116/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022 của Bộ Xây dựng
An ninh quốc gia
1. (29/03/2022) Quyết định 5/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 177/2015/QĐ-UBND quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (30/03/2022) Thông báo 90/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án “Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030” do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (25/03/2022) Kế hoạch 94/KH-UBND về tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022 do thành phố Hà Nội ban hành
3. (23/03/2022) Thông tư 07/2022/TT-BCT hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
4. (10/01/2022) Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Tài chính
1. (29/03/2022) Nghị quyết 46/NQ-CP về chuyển nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 đã giao dự toán năm 2021 cho Bộ Y tế chưa sử dụng hết sang năm 2022 sử dụng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
2. (29/03/2022) Công văn 1029/BVHTTDL-VP năm 2022 về tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (28/03/2022) Quyết định 390/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án "Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (25/03/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-TTg quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (25/03/2022) Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
6. (25/03/2022) Công văn 1023/TCHQ-GSQL năm 2022 về sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (25/03/2022) Công văn 2757/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 02 tháng, ước thực hiện 3 tháng kế hoạch năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành
8. (24/03/2022) Công văn 1008/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (24/03/2022) Công văn 1862/BKHĐT-KTĐPLT kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2021 sang năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
10. (24/03/2022) Công văn 996/TCHQ-GSQL năm 2022 về hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với các hàng hóa áp dụng biện pháp chống bán phá giá do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (24/03/2022) Công văn 983/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (23/03/2022) Công văn 975/TCHQ-TXNK năm 2022 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu và thuế xuất khẩu khi tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (23/03/2022) Công văn 966/TCHQ-TXNK năm 2022 về kê khai, nộp thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (23/03/2022) Công văn 959/BXD-KTXD năm 2022 về xác định, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
15. (23/03/2022) Công văn 962/TCHQ-TXNK năm 2022 mặt hàng gỗ cao su ghép khối do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (19/03/2022) Công văn 1721/VPCP-QHQT năm 2022 về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
17. (17/03/2022) Công văn 1684/VPCP-KTTH về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
18. (03/03/2022) Công văn 710/TCHQ-GSQL năm 2022 về tăng cường kiểm tra, giám sát thuê kho ngoài của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
Y tế - dược
1. (01/04/2022) Quyết định 808/QĐ-BYT năm 2022 về Tài liệu hướng dẫn kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (31/03/2022) Công văn 2308/QLD-KD năm 2022 về mở rộng chỉ định cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi của vắc xin Spikevax do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (31/03/2022) Quyết định 796/QĐ-BYT năm 2022 sửa đổi Điều 1 Quyết định 3122/QĐ-BYT phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (29/03/2022) Thông báo 87/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (29/03/2022) Nghị quyết 46/NQ-CP về chuyển nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 đã giao dự toán năm 2021 cho Bộ Y tế chưa sử dụng hết sang năm 2022 sử dụng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
6. (28/03/2022) Công văn 1535/BYT-DP năm 2022 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi do Bộ Y tế ban hành
7. (28/03/2022) Quyết định 775/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chăm sóc, quản lý tại nhà đối với phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ sơ sinh mắc COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
8. (25/03/2022) Công văn 1506/BYT-DP năm 2022 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại do Bộ Y tế ban hành
9. (25/03/2022) Công văn 1504/BYT-ATTP năm 2022 về tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Bộ Y tế ban hành
10. (24/03/2022) Quyết định 372/QĐ-BGTVT năm 2022 hướng dẫn tạm thời về tổ chức các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (30/03/2022) Công điện 04/CĐ-TCT năm 2022 thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế điện
2. (25/03/2022) Quyết định 359/QĐ-BTC năm 2022 ủy quyền ký Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (24/03/2022) Công văn 1008/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (24/03/2022) Công văn 883/TCT-DNNCN năm 2022 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
5. (24/03/2022) Công văn 983/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (23/03/2022) Công văn 975/TCHQ-TXNK năm 2022 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu và thuế xuất khẩu khi tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (23/03/2022) Công văn 966/TCHQ-TXNK năm 2022 về kê khai, nộp thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (25/03/2022) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2022 về đẩy mạnh thực hiện giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực kho bạc nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (29/03/2022) Công văn 1910/VPCP-DMDN năm 2022 về đôn đốc phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/03/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (03/03/2022) Công văn 710/TCHQ-GSQL năm 2022 về tăng cường kiểm tra, giám sát thuê kho ngoài của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (28/01/2022) Công văn 294/BTTTT-QLDN năm 2022 triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (01/04/2022) Công văn 1674/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (31/03/2022) Quyết định 411/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (30/03/2022) Công văn 1941/VPCP-CN năm 2022 về đề xuất giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện hai dự án đường sắt do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (30/03/2022) Thông báo 90/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án “Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030” do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (30/03/2022) Quyết định 406/QĐ-TTg năm 2022 về ký Thỏa thuận khung có giới hạn phạm vi “Nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế và phát triển năng lực địa phương của Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (29/03/2022) Quyết định 821/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận năm 2022
7. (28/03/2022) Công văn 1977/BKHĐT-KTĐPLT năm 2022 về đề xuất giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án giao thông đường bộ theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (28/03/2022) Công văn 1899/VPCP-CN năm 2022 về Đề án quản lý, sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (25/03/2022) Công văn 1504/BYT-ATTP năm 2022 về tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Bộ Y tế ban hành
10. (25/03/2022) Công văn 2757/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 02 tháng, ước thực hiện 3 tháng kế hoạch năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành
11. (23/03/2022) Thông tư 07/2022/TT-BCT hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
12. (17/03/2022) Công văn 1684/VPCP-KTTH về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Lao động
1. (28/03/2022) Hướng dẫn 53/HD-TLĐ thực hiện chủ đề hoạt động công đoàn năm 2022 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
2. (28/03/2022) Công văn 926/UBND-VX năm 2022 về đẩy mạnh thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh
3. (28/03/2022) Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (28/03/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (24/03/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND về Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đợt 01)
6. (23/03/2022) Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
7. (11/03/2022) Quyết định 697/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh
8. (04/03/2022) Kế hoạch 519/KH-BCĐTƯ về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương ban hành
Chính sách xã hội
1. (28/03/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giáo dục, đào tạo
1. (28/03/2022) Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (25/03/2022) Quyết định 387/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (25/03/2022) Thông báo 297/TB-QLCL năm 2022 về danh sách đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ do Cục Quản lý chất lượng ban hành
4. (25/03/2022) Công văn 1114/BGDĐT-QLCL về hướng dẫn tổ chức khảo sát chính thức Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế (PISA) chu kỳ 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (25/03/2022) Kế hoạch 332/KH-BGDĐT năm 2022 về rà soát công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (24/03/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND về Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đợt 01)
Giao thông, vận tải
1. (30/03/2022) Công văn 1941/VPCP-CN năm 2022 về đề xuất giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện hai dự án đường sắt do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/03/2022) Công văn 1977/BKHĐT-KTĐPLT năm 2022 về đề xuất giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án giao thông đường bộ theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (28/03/2022) Công văn 1899/VPCP-CN năm 2022 về Đề án quản lý, sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (25/03/2022) Quyết định 359/QĐ-BTC năm 2022 ủy quyền ký Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (24/03/2022) Quyết định 372/QĐ-BGTVT năm 2022 hướng dẫn tạm thời về tổ chức các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (25/03/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-TTg quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/03/2022) Công văn 959/BXD-KTXD năm 2022 về xác định, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
3. (21/03/2022) Quyết định 116/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022 của Bộ Xây dựng
Khoa học, công nghệ
1. (25/03/2022) Công văn 1023/TCHQ-GSQL năm 2022 về sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Bưu chính, viễn thông
1. (01/04/2022) Quyết định 808/QĐ-BYT năm 2022 về Tài liệu hướng dẫn kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (31/03/2022) Quyết định 411/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (30/03/2022) Quyết định 579/QĐ-BTTTT năm 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
4. (29/03/2022) Thông báo 88/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 23/3/2022 về nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (29/03/2022) Công văn 1029/BVHTTDL-VP năm 2022 về tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
6. (28/03/2022) Quyết định 486/QĐ-BCT năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Bộ Công Thương
7. (28/03/2022) Quyết định 390/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án "Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (28/03/2022) Thông báo 86/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 16/3/2022 về nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (22/03/2022) Công văn 851/LĐTBXH-TTTT năm 2022 về phối hợp triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
10. (22/03/2022) Quyết định 509/QĐ-BTTTT năm 2022 về Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
11. (28/01/2022) Công văn 294/BTTTT-QLDN năm 2022 triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (31/03/2022) Quyết định 411/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (28/03/2022) Quyết định 692/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về tổ chức Tập huấn nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động, dịch vụ thư viện cho trẻ em do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (25/03/2022) Quyết định 387/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (25/03/2022) Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
5. (10/01/2022) Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Hành chính tư pháp
1. (10/03/2022) Quyết định 318/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 14 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
Hình sự
1. (28/03/2022) Dự thảo Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Tòa án nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
2. (21/03/2022) Quyết định 116/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022 của Bộ Xây dựng
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (31/03/2022) Công văn 1625/BYT-QLD năm 2022 về bãi bỏ 05 văn bản của Bộ Y tế
2. (30/03/2022) Quyết định 579/QĐ-BTTTT năm 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
3. (29/03/2022) Quyết định 251/QĐ-BNV về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
4. (29/03/2022) Quyết định 1068/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy sản, Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa
5. (28/03/2022) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2022 về rà soát, thống kê, xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) của các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội
6. (28/03/2022) Kế hoạch 99/KH-UBND thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội
7. (25/03/2022) Quyết định 1040/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
8. (11/03/2022) Quyết định 697/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh
Văn thư, lưu trữ
1. (28/03/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (29/03/2022) Quyết định 5/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 177/2015/QĐ-UBND quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
2. (28/03/2022) Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (25/03/2022) Kế hoạch 332/KH-BGDĐT năm 2022 về rà soát công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (31/03/2022) Quyết định 412/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (28/03/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang
3. (28/03/2022) Kế hoạch 98/KH-UBND về nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) và Theo dõi thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
4. (28/03/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang
5. (28/03/2022) Nghị quyết 499/NQ-UBTVQH15 năm 2022 về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
286 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;