Danh mục văn bản mới (từ ngày 25 - 26/5/2023)

LawNet trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 25 - 26/5/2023.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (25/05/2023) Kế hoạch 1211/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động 53-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao" do tỉnh Gia Lai ban hành
2. (23/05/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định biện pháp thực hiện Nghị quyết 192/2019/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025
3. (23/05/2023) Quyết định 1166/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
4. (23/05/2023) Quyết định 1167/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
5. (23/05/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 56/2022/QĐ-UBND quy định về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024 tại Quyết định 49/2019/QĐ-UBND
6. (23/05/2023) Quyết định 1168/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
7. (22/05/2023) Kế hoạch 127/KH-UBND về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Đồng Nai năm 2023
8. (20/05/2023) Quyết định 1139/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (19/05/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
10. (19/05/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Bảng giá số 2, Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020-2024) kèm theo Quyết định 11/2020/QĐ-UBND
11. (18/05/2023) Quyết định 832/QĐ-UBND năm 2023 về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Sơn La
12. (18/05/2023) Quyết định 998/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
13. (16/05/2023) Quyết định 1238/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
14. (11/05/2023) Quyết định 1051/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
15. (28/04/2023) Quyết định 966/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
16. (26/04/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
17. (14/04/2023) Quyết định 30/2023/QĐ-UBND quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
18. (14/04/2023) Quyết định 31/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2014/QĐ-UBND quy định về thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
19. (30/03/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023
20. (22/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất làm cơ sở hỗ trợ đất sản xuất để thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025
Tài nguyên
1. (24/05/2023) Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
2. (24/05/2023) Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
3. (24/05/2023) Quyết định 1770/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
4. (23/05/2023) Quyết định 2853/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
5. (23/05/2023) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024
6. (22/05/2023) Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (22/05/2023) Quyết định 644/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông
8. (17/05/2023) Quyết định 4184/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An
9. (16/05/2023) Quyết định 1180/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương
10. (16/05/2023) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 48/NQ-CP phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Ninh Bình ban hành
11. (12/05/2023) Quyết định 573/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước tỉnh Phú Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
12. (24/04/2023) Quyết định 154/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023
Môi trường
1. (24/05/2023) Kế hoạch 3165/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2. (23/05/2023) Chỉ thị 09/CT-UBND về chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn vụ Hè Thu 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3. (22/05/2023) Kế hoạch 128/KH-UBND về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023
4. (19/05/2023) Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai Quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
5. (16/05/2023) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 48/NQ-CP phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Ninh Bình ban hành
6. (15/05/2023) Quyết định 21/2023/QĐ-UBND quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre
7. (15/05/2023) Quyết định 972/QĐ-UBND năm 2023 về quy chế quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8. (15/05/2023) Quyết định 178/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước: Dịch vụ vệ sinh công cộng; dịch vụ trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố trên địa bàn thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
9. (10/05/2023) Kế hoạch 1803/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình Bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Nông nghiệp, nông thôn
1. (24/05/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2016/QĐ-UBND quy định về xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La
2. (24/05/2023) Kế hoạch 130/KH-UBND về điều tra chi phí sản xuất và tính giá thành thóc vụ Hè Thu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
3. (24/05/2023) Kế hoạch 1203/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kết luận 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Gia Lai ban hành
4. (23/05/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định biện pháp thực hiện Nghị quyết 192/2019/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025
5. (23/05/2023) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2023 triển khai Chỉ thị 4/CT-TTg về định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống do tỉnh Đồng Nai ban hành
6. (22/05/2023) Kế hoạch 127/KH-UBND về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Đồng Nai năm 2023
7. (19/05/2023) Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
8. (18/05/2023) Quyết định 633/QĐ-UBND quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
9. (17/05/2023) Quyết định 628/QĐ-UBND năm 2023 về Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới thuộc xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Trật tự an toàn xã hội
1. (24/05/2023) Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
2. (23/05/2023) Công văn 1502/UBND-NC năm 2023 triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo 180/TB-VPCP về xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định về phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản do thành phố Hà Nội ban hành
3. (23/05/2023) Công văn 1514/UBND-TH năm 2023 về kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh các vấn đề, vụ việc bức xúc liên quan đến Thành phố Hà Nội
4. (18/05/2023) Kế hoạch 3047/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 1393/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5. (18/05/2023) Quyết định 21/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 33/2021/QĐ-UBND
6. (15/05/2023) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
7. (15/05/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bến Tre
8. (15/05/2023) Quyết định 972/QĐ-UBND năm 2023 về quy chế quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9. (13/05/2023) Công điện 398/CĐ-TTg năm 2023 về vụ cháy tại số 24 phố Thành Công, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ điện
An ninh quốc gia
1. (12/05/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2019/QĐ-UBND quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Quốc phòng
1. (19/05/2023) Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (17/05/2023) Quyết định 1154/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2. (17/05/2023) Quyết định 1155/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long
3. (16/05/2023) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2023 về hành động triển khai công tác Ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2026
4. (15/05/2023) Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2023 về truyền thông, quảng bá hình ảnh tỉnh Hà Giang ra nước ngoài, giai đoạn 2023-2025
Tài chính
1. (24/05/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND quy định công tác quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
2. (24/05/2023) Kế hoạch 130/KH-UBND về điều tra chi phí sản xuất và tính giá thành thóc vụ Hè Thu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
3. (24/05/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Quyết định 09/2018/QĐ-UBND quy định thời gian gửi, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
4. (23/05/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 56/2022/QĐ-UBND quy định về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024 tại Quyết định 49/2019/QĐ-UBND
5. (23/05/2023) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (19/05/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công tỉnh Đồng Nai
7. (19/05/2023) Quyết định 1990/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh
8. (19/05/2023) Quyết định 20/2023/QĐ-UBND quy định cơ chế quay vòng một phần kinh phí hỗ trợ bằng tiền để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9. (19/05/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
10. (19/05/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Bảng giá số 2, Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020-2024) kèm theo Quyết định 11/2020/QĐ-UBND
11. (18/05/2023) Quyết định 832/QĐ-UBND năm 2023 về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Sơn La
12. (18/05/2023) Quyết định 633/QĐ-UBND quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
13. (17/05/2023) Công văn 676/GSQL-GQ2 năm 2023 về hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
14. (15/05/2023) Quyết định 939/QĐ-UBND năm 2023 về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 99/2022/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức hỗ trợ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
15. (15/05/2023) Quyết định 178/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước: Dịch vụ vệ sinh công cộng; dịch vụ trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố trên địa bàn thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
16. (11/05/2023) Quyết định 1195/QĐ-UBND phê duyệt Phương án thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Y tế - Dân số năm 2023 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
17. (28/04/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025
18. (27/04/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2018/QĐ-UBND quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
19. (20/04/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND về danh mục nghề đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
20. (14/04/2023) Quyết định 31/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2014/QĐ-UBND quy định về thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
21. (30/03/2023) Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2023 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh An Giang
Công nghiệp
1. (25/05/2023) Quyết định 1239/QĐ-BCT năm 2023 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương
2. (24/05/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-TTg về Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (19/05/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công tỉnh Đồng Nai
Y tế - dược
1. (25/05/2023) Quyết định 2304/QĐ-BYT năm 2023 bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược phẩm được quy định tại Thông tư 11/2021/TT-BYT hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp cấp bách do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (25/05/2023) Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
3. (25/05/2023) Nghị quyết 85/NQ-CP năm 2023 về kết thúc thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Chính phủ ban hành
4. (25/05/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng
5. (25/05/2023) Quyết định 717/QĐ-UBND năm 2023 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
6. (24/05/2023) Quyết định 568/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (24/05/2023) Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
8. (24/05/2023) Quyết định 569/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (24/05/2023) Quyết định 348/QĐ-QLD năm 2023 về thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
10. (24/05/2023) Quyết định 350/QĐ-QLD năm 2023 về thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đối với thuốc Myomethol, số đăng ký: VN-17397-13 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
11. (24/05/2023) Quyết định 349/QĐ-QLD công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 2 - Năm 2023 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
12. (19/05/2023) Quyết định 343/QĐ-QLD năm 2023 về Danh mục 28 vắc xin, sinh phẩm được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 47 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
13. (18/05/2023) Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2023 về Phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tình hình mới
14. (18/05/2023) Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
15. (12/05/2023) Quyết định 609/QĐ-UBND năm 2023 về danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản tại các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông
16. (11/05/2023) Quyết định 1195/QĐ-UBND phê duyệt Phương án thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Y tế - Dân số năm 2023 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
17. (30/03/2023) Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2023 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh An Giang
Thuế, phí, lệ phí
1. (24/05/2023) Công văn 35708/CTHN-TTHT năm 2023 về xác nhận thu nhập tính thuế từ việc trúng thưởng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (22/05/2023) Quyết định 1033/QĐ-BTC năm 2023 ủy quyền ký Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (15/05/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bến Tre
4. (15/05/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre
5. (24/04/2023) Quyết định 154/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023
6. (11/04/2023) Chỉ thị 01/CT-TCT năm 2023 về tăng cường biện pháp rà soát, kiểm tra hóa đơn nhằm ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
7. (07/04/2023) Công văn 7319/SLĐTBXH-GDNN năm 2023 về triển khai Nghị định 81/2021/NĐ-CP và Nghị quyết 165/NQ-CP do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (11/04/2023) Chỉ thị 01/CT-TCT năm 2023 về tăng cường biện pháp rà soát, kiểm tra hóa đơn nhằm ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (25/05/2023) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Sơn La
2. (19/05/2023) Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2023 về Chương trìnnh phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030
3. (18/05/2023) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
4. (16/05/2023) Kế hoạch 306/KH-UBND năm 2023 về triển khai Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (25/05/2023) Công văn 3734/VPCP-CN năm 2023 về đầu tư Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không Đồng Hới do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (25/05/2023) Công văn 3742/VPCP-CN năm 2023 về đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (25/05/2023) Quyết định 1239/QĐ-BCT năm 2023 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương
4. (24/05/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND quy định công tác quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
5. (24/05/2023) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo do tỉnh Ninh Bình ban hành
6. (24/05/2023) Kế hoạch 2155/KH-UBND về triển khai Đề án "Phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030" năm 2023
7. (24/05/2023) Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2023 về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (23/05/2023) Quyết định 1219/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 đối với Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
9. (23/05/2023) Quyết định 359/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chương trình "Công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước"
10. (20/05/2023) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Tuyên Quang ban hành
11. (17/05/2023) Kế hoạch 124/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2023
12. (16/05/2023) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2023 về hành động triển khai công tác Ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2026
13. (12/05/2023) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2023 thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị của Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025 và hàng năm
14. (11/05/2023) Kế hoạch 109/KH-UBND thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi
15. (11/05/2023) Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2030, giai đoạn I: Từ năm 2023 đến năm 2025
16. (10/05/2023) Kế hoạch 100/KH-UBND về đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai ở các cấp thực hiện Chương trìinh mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
17. (08/05/2023) Quyết định 1041/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
18. (21/04/2023) Quyết định 549/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang
19. (22/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất làm cơ sở hỗ trợ đất sản xuất để thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025
Lao động
1. (25/05/2023) Quyết định 1423/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
2. (23/05/2023) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 218-KH/TU về thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
3. (23/05/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33/2021/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
4. (19/05/2023) Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
5. (19/05/2023) Công văn 10929/SLĐTBXH-GDNN năm 2023 thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
6. (18/05/2023) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
7. (16/05/2023) Kế hoạch 309/KH-UBND năm 2023 tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
8. (16/05/2023) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
9. (12/05/2023) Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm, lao động - tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
10. (11/05/2023) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 54-KH/TU thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Bình Định
11. (20/04/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND về danh mục nghề đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Chính sách xã hội
1. (24/05/2023) Quyết định 1100/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
2. (24/05/2023) Kế hoạch 1819/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3. (23/05/2023) Quyết định 789/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
4. (23/05/2023) Quyết định 563/QĐ-UBND-HC năm 2023 quy định đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp thuộc diện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5. (23/05/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33/2021/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
6. (22/05/2023) Quyết định 1214/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
7. (19/05/2023) Kế hoạch 135/KH-UBND thực hiện xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023
8. (19/05/2023) Quyết định 642/QĐ-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND quy định chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
9. (18/05/2023) Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
10. (18/05/2023) Quyết định 1122/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
11. (16/05/2023) Quyết định 1181/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương
12. (15/05/2023) Quyết định 1220/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh
13. (27/04/2023) Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
14. (12/04/2023) Kế hoạch 274/KH-UBND triển khai “Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin - Dự án 6. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 do tỉnh An Giang ban hành
Giáo dục, đào tạo
1. (25/05/2023) Chỉ thị 06/CT-BGTVT năm 2023 về tăng cường công tác quản lý các trường, học viện thuộc Bộ Giao thông vận tải
2. (25/05/2023) Quyết định 1491/QĐ-BGDĐT năm 2023 về điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục IDP (Việt Nam), Trường Đại học Việt Đức, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đào tạo Hanex, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giáo dục Việt Mỹ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh ngữ Gia Việt, Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam, Công ty Cổ phần Đào tạo - Phát triển Thời Đại, Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục và Truyền thông PISA, Trung tâm Anh ngữ INNO (Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn - Thiết Kế - Xây dựng Đất Phan) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (25/05/2023) Công văn 2487/BGDĐT-QLCL về miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (25/05/2023) Quyết định 895/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư và lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
5. (24/05/2023) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình "Hỗ trợ phát triển Giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030" theo Quyết định 1609/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Sơn La
6. (24/05/2023) Quyết định 1247/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ
7. (23/05/2023) Công văn 2374/BGDĐT-GDCTHSSV về hưởng ứng Cuộc thi "Sinh viên thế hệ mới 2023" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (23/05/2023) Quyết định 1469/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn British Council (Việt Nam), Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh) và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (23/05/2023) Quyết định 1470/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn (trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh) và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10. (23/05/2023) Quyết định 1465/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn British Council (Việt Nam), Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin (trực thuộc Đại học Huế) và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
11. (23/05/2023) Quyết định 1071/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 do tỉnh Quảng Trị ban hành
12. (22/05/2023) Quyết định 1448/QĐ-BGDĐT năm 2023 về tổ chức lại Trung tâm Khảo thí quốc gia và Trung tâm Đánh giá chất lượng giáo dục thành Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
13. (19/05/2023) Quyết định 1054/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 và phê duyệt bổ sung sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
14. (18/05/2023) Quyết định 1134/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
15. (18/05/2023) Kế hoạch 132/KH-UBND về kiểm tra công tác chuẩn bị và công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do tỉnh Sơn la ban hành
16. (15/05/2023) Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre
17. (12/05/2023) Chỉ thị 03/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do tỉnh Đồng Nai ban hành
18. (28/04/2023) Thông tư 10/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
19. (27/04/2023) Quyết định 581/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
20. (07/04/2023) Công văn 7319/SLĐTBXH-GDNN năm 2023 về triển khai Nghị định 81/2021/NĐ-CP và Nghị quyết 165/NQ-CP do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
21. (06/04/2023) Quyết định 755/QĐ-UBND năm 2023 về điều chỉnh nội dung trong Đề án Xây dựng không gian đọc sách mở và thân thiện trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo Quyết định 2480/QĐ-UBND
22. (22/03/2023) Công văn 6070/SLĐTBXH-GDNN năm 2023 thực hiện Quyết định 2222/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Giao thông, vận tải
1. (25/05/2023) Chỉ thị 06/CT-BGTVT năm 2023 về tăng cường công tác quản lý các trường, học viện thuộc Bộ Giao thông vận tải
2. (25/05/2023) Công văn 3734/VPCP-CN năm 2023 về đầu tư Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không Đồng Hới do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (25/05/2023) Công văn 3742/VPCP-CN năm 2023 về đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (24/05/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2016/QĐ-UBND quy định về xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La
5. (24/05/2023) Quyết định 631/QĐ-BGTVT năm 2023 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện phà tại bến phà Tân Phú trên Quốc lộ 57B, tỉnh Bến Tre do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (24/05/2023) Kế hoạch 3165/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7. (22/05/2023) Quyết định 1033/QĐ-BTC năm 2023 ủy quyền ký Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
8. (16/05/2023) Kế hoạch 310/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới do tỉnh Đắk Nông ban hành
9. (15/05/2023) Kế hoạch 1882/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới do tỉnh Ninh Thuận ban hành
10. (12/05/2023) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới do tỉnh Quảng Ninh ban hành
11. (12/05/2023) Quyết định 1006/QĐ-CHK năm 2023 về Tài liệu hướng dẫn các nội dung liên quan đến thiết kế, khai thác, bảo đảm an toàn khai thác tại sân bay (Tu chỉnh lần 3) do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
12. (28/04/2023) Kế hoạch 321/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới do tỉnh An Giang ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (25/05/2023) Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2023 về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/05/2023) Công văn 3742/VPCP-CN năm 2023 về đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (24/05/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2016/QĐ-UBND quy định về xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La
4. (24/05/2023) Kế hoạch 1819/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5. (23/05/2023) Công văn 1502/UBND-NC năm 2023 triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo 180/TB-VPCP về xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định về phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản do thành phố Hà Nội ban hành
6. (23/05/2023) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2023 triển khai Chỉ thị 4/CT-TTg về định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống do tỉnh Đồng Nai ban hành
7. (23/05/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
8. (18/05/2023) Quyết định 1122/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
9. (18/05/2023) Kế hoạch 178/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 04/2022/QĐ-TTg quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10. (17/05/2023) Quyết định 628/QĐ-UBND năm 2023 về Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới thuộc xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
11. (15/05/2023) Quyết định 897/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
12. (26/04/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
13. (30/03/2023) Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2023 về Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Khoa học, công nghệ
1. (24/05/2023) Kế hoạch 190/KH-UBND về duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2023
2. (23/05/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định biện pháp thực hiện Nghị quyết 192/2019/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025
3. (22/05/2023) Thông tư 05/2023/TT-BKHCN hướng dẫn về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (19/05/2023) Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2023 về Chương trìnnh phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030
Bưu chính, viễn thông
1. (24/05/2023) Quyết định 879/QĐ-BTTTT năm 2023 về mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
2. (18/05/2023) Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2023 thực hiện thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông do tỉnh Sơn La ban hành
3. (17/05/2023) Kế hoạch 124/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2023
4. (16/05/2023) Kế họach 130/KH-UBND về phủ sóng di động khu vực lõm sóng tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023
5. (11/05/2023) Kế hoạch 109/KH-UBND thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi
6. (26/04/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
7. (22/03/2023) Công văn 6070/SLĐTBXH-GDNN năm 2023 thực hiện Quyết định 2222/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (27/04/2023) Quyết định 915/QĐ-CT năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (25/05/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng
2. (24/05/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND quy định công tác quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
3. (23/05/2023) Quyết định 1219/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 đối với Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
4. (23/05/2023) Quyết định 359/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chương trình "Công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước"
5. (15/05/2023) Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2023 về truyền thông, quảng bá hình ảnh tỉnh Hà Giang ra nước ngoài, giai đoạn 2023-2025
6. (12/05/2023) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2023 thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị của Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025 và hàng năm
7. (11/05/2023) Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2030, giai đoạn I: Từ năm 2023 đến năm 2025
8. (10/05/2023) Kế hoạch 100/KH-UBND về đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai ở các cấp thực hiện Chương trìinh mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9. (22/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất làm cơ sở hỗ trợ đất sản xuất để thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025
Dân sự
1. (17/05/2023) Quyết định 1154/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2. (17/05/2023) Quyết định 1155/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long
3. (21/04/2023) Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
Bổ trợ tư pháp
1. (25/05/2023) Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
2. (25/05/2023) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Sơn La
3. (23/05/2023) Quyết định 1161/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (23/05/2023) Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
5. (16/05/2023) Kế hoạch 306/KH-UBND năm 2023 về triển khai Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
6. (21/04/2023) Quyết định 548/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
Hành chính tư pháp
1. (24/05/2023) Quyết định 1290/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2. (23/05/2023) Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
3. (09/05/2023) Quyết định 1030/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (25/05/2023) Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
2. (25/05/2023) Quyết định 1423/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
3. (25/05/2023) Quyết định 2304/QĐ-BYT năm 2023 bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược phẩm được quy định tại Thông tư 11/2021/TT-BYT hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp cấp bách do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (25/05/2023) Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
5. (25/05/2023) Quyết định 895/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư và lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
6. (25/05/2023) Thông báo 195/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (25/05/2023) Quyết định 717/QĐ-UBND năm 2023 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
8. (24/05/2023) Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
9. (24/05/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
10. (24/05/2023) Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
11. (24/05/2023) Quyết định 1253/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
12. (24/05/2023) Quyết định 1100/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
13. (24/05/2023) Quyết định 1290/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
14. (24/05/2023) Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
15. (24/05/2023) Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
16. (24/05/2023) Quyết định 1247/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ
17. (24/05/2023) Quyết định 1770/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
18. (23/05/2023) Quyết định 2274/QĐ-BYT năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 38/2018/TT-BYT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế
19. (23/05/2023) Quyết định 1161/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
20. (23/05/2023) Công văn 1506/UBND-TH về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023 do thành phố Hà Nội ban hành
21. (23/05/2023) Quyết định 2853/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
22. (23/05/2023) Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
23. (23/05/2023) Quyết định 789/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
24. (23/05/2023) Công văn 5548/VP-THCB năm 2023 về phối hợp thực hiện hoạt động Công báo theo quy định do Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành
25. (23/05/2023) Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
26. (22/05/2023) Quyết định 1214/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
27. (22/05/2023) Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
28. (22/05/2023) Quyết định 778/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
29. (22/05/2023) Quyết định 644/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông
30. (19/05/2023) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2023 thực hiện Biên bản hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam và Chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng, Lào, giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
31. (19/05/2023) Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
32. (19/05/2023) Quyết định 1990/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh
33. (18/05/2023) Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
34. (18/05/2023) Quyết định 1134/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
35. (18/05/2023) Quyết định 21/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 33/2021/QĐ-UBND
36. (17/05/2023) Quyết định 4184/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An
37. (16/05/2023) Báo cáo 132/BC-BTP về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 do Bộ Tư pháp ban hành
38. (16/05/2023) Quyết định 1180/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương
39. (16/05/2023) Quyết định 1181/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương
40. (15/05/2023) Quyết định 939/QĐ-UBND năm 2023 về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 99/2022/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức hỗ trợ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
41. (15/05/2023) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
42. (15/05/2023) Quyết định 1220/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh
43. (12/05/2023) Quyết định 964/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
44. (12/05/2023) Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm, lao động - tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
45. (09/05/2023) Quyết định 1030/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai
46. (08/05/2023) Quyết định 1041/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
47. (27/04/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2018/QĐ-UBND quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
48. (27/04/2023) Quyết định 581/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
49. (27/04/2023) Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
50. (27/04/2023) Quyết định 915/QĐ-CT năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
51. (25/04/2023) Quyết định 901/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023
52. (21/04/2023) Quyết định 549/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang
53. (21/04/2023) Quyết định 548/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
54. (21/04/2023) Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
55. (31/03/2023) Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
56. (30/03/2023) Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2023 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh An Giang
57. (30/03/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Văn thư, lưu trữ
1. (23/05/2023) Quyết định 359/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chương trình "Công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước"
2. (22/05/2023) Quyết định 778/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Dân tộc
1. (23/05/2023) Quyết định 1219/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 đối với Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
2. (11/05/2023) Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2030, giai đoạn I: Từ năm 2023 đến năm 2025
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (24/05/2023) Quyết định 1308/QÐ-BVHTTDL về tổ chức "Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (15/05/2023) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
3. (11/05/2023) Quyết định 1195/QĐ-UBND phê duyệt Phương án thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Y tế - Dân số năm 2023 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
4. (10/05/2023) Kế hoạch 1803/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình Bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (25/05/2023) Quyết định 636/QĐ-BGTVT năm 2023 về Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn thuộc Bộ Giao thông vận tải
2. (25/05/2023) Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (25/05/2023) Quyết định 1239/QĐ-BCT năm 2023 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương
4. (23/05/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
5. (23/05/2023) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2023 thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức năng động, sáng tạo vì lợi ích chung do tỉnh Sóc Trăng ban hành
6. (23/05/2023) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (19/05/2023) Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
8. (17/05/2023) Quyết định 1154/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
9. (12/05/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2019/QĐ-UBND quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
10. (10/05/2023) Kế hoạch 100/KH-UBND về đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai ở các cấp thực hiện Chương trìinh mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (25/05/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng
2. (25/05/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng
3. (24/05/2023) Quyết định 879/QĐ-BTTTT năm 2023 về mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
4. (23/05/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
5. (23/05/2023) Quyết định 1467/QĐ-BGDĐT năm 2023 quy định cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo
6. (19/05/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương
7. (17/05/2023) Quyết định 1193/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ
8. (03/04/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (23/05/2023) Quyết định 2274/QĐ-BYT năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 38/2018/TT-BYT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (24/05/2023) Quyết định 631/QĐ-BGTVT năm 2023 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện phà tại bến phà Tân Phú trên Quốc lộ 57B, tỉnh Bến Tre do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (12/05/2023) Quyết định 609/QĐ-UBND năm 2023 về danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản tại các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông
3. (28/04/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 48/2021/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
4. (14/04/2023) Quyết định 30/2023/QĐ-UBND quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
135 lượt xem
Tiêu điểm
Các biện pháp cảnh vệ đối với sự kiện đặc biệt quan trọng ở Việt Nam

Xin cho tôi hỏi có những biện pháp cảnh vệ nào được áp dụng đối với sự kiện đặc biệt quan trọng ở Việt Nam? – Khánh Vy (Bình Định)

Thẩm quyền miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí

Cho tôi hỏi về thẩm quyền miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí và miễn, giảm tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án thế nào? - Đức Hùng (Long An)

13 hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo

Cho tôi biết hành vi nào là hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo theo quy định hiện hành? – Thanh Trúc (Khánh Hòa)

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;