Danh mục văn bản mới (từ 22/9 - 28/9/2018)

Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 22/9 - 28/9/2018.

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI (TỪ NGÀY 22/9 - 28/9)

Xem Văn Bản mới, Bấm vào đây
Xem Công văn mới, Bấm vào đây
Xem Tiêu Chuẩn Việt Nam mới, Bấm vào đây
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (21/09/2018) Quyết định 42/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2. (19/09/2018) Thông báo 360/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của bà Nghiêm Thị Hồng Thủy, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (17/09/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định về đơn giá tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
4. (17/09/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về Bảng đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
5. (12/09/2018) Công văn 4930/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 về khẩn trương rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp cổ phần hóa do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (10/09/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 38/2014/QĐ-UBND và quy định về diện tích kích thước cạnh thửa đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 42/2014/QĐ-UBND
7. (10/09/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
8. (22/08/2018) Quyết định 08/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9. (20/08/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, trưng dụng đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Quyết định 41/2014/QĐ-UBND do tỉnh Cao Bằng ban hành
10. (08/08/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái
11. (30/07/2018) Công văn 4032/BTNMT-TCQLĐĐ về chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2019 và thực hiện thống kê đất đai năm 2018 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
12. (11/07/2018) Nghị quyết 11/NQ-HĐND thông qua Danh mục bổ sung công trình, dự án được phép thu hồi đất; các công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Tài nguyên
1. (21/09/2018) Quyết định 1221/QĐ-TTg năm 2018 về danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (19/09/2018) Công văn 8960/VPCP-CN năm 2018 về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (07/09/2018) Công văn 7239/BCT-CN năm 2018 công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden do Bộ Công thương ban hành
4. (07/09/2018) Công văn 3417/TCT-CS năm 2018 về thuế tài nguyên đá làm vật liệu xây dựng thông thường do Tổng cục Thuế ban hành
5. (06/08/2018) Quyết định 2323/QĐ-UBND năm 2018 về Phương án Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
6. (23/07/2018) Công văn 3883/BTNMT-TNN năm 2018 đôn đốc thực hiện Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Môi trường
1. (20/09/2018) Công văn 5486/TCHQ-GSQL năm 2018 về tra cứu Giấy xác nhận, Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (17/08/2018) Công văn 4444/BTNMT-TCMT năm 2018 thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sử dữ liệu về nguồn thải” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (10/08/2018) Công văn 4279/BTNMT-PC năm 2018 về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (31/07/2018) Công văn 9143/BTC-NSNN năm 2018 hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất từ ngày 23 - 26/6/2018 do Bộ Tài chính ban hành
5. (26/07/2018) Quyết định 403/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá dịch vụ công ích thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh năm 2018
6. (23/07/2018) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Nông nghiệp, nông thôn
1. (21/09/2018) Công văn 9128/VPCP-NN năm 2018 về kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/09/2018) Quyết định 40/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3. (17/09/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định về đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương
4. (14/09/2018) Công điện 01/CĐ-TCHQ năm 2018 về tập trung triển khai biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (14/09/2018) Quyết định 50/2018/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (10/09/2018) Công văn 6991/BNN-BVTV năm 2018 về quản lý việc sử dụng thuốc trừ cỏ trong giao thông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (07/09/2018) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. (29/08/2018) Quyết định 3074/QĐ-BCT năm 2018 về Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước
9. (29/08/2018) Kế hoạch 1320/KH-UBND năm 2018 về tuyên truyền, vận động, phòng ngừa và phá nhổ cây thuốc phiện niên vụ 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
10. (29/08/2018) Công văn 2305/BVTV-QLPB năm 2018 về đăng ký lưu hành phân bón tiếp nhận hợp quy sau ngày 20/9/2017 do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
11. (17/08/2018) Kế hoạch 6390/KH-BNN-KTHT năm 2018 về liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp với doanh nghiệp đến năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12. (16/08/2018) Quyết định 1365/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
13. (08/08/2018) Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục sản phẩm chủ lực của tỉnh Cao Bằng
14. (03/08/2018) Quyết định 2292/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2017-2020 kèm theo Quyết định 1164/QĐ-UBND do tỉnh Thái Nguyên ban hành
15. (02/08/2018) Quyết định 851/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang
16. (02/08/2018) Quyết định 1888/QĐ-UBND năm 2018 về Phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác bằng hình thức nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
17. (27/07/2018) Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Bắc Ninh ban hành
18. (13/07/2018) Công văn 5300/BNN-TCCB năm 2018 về danh mục chế độ báo cáo định kỳ đã được bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tôn giáo, tín ngưỡng
1. (16/08/2018) Quyết định 1366/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ, lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Trật tự an toàn xã hội
1. (19/09/2018) Công văn 9001/VPCP-CN năm 2018 dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2018-2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/09/2018) Công văn 3875/LĐTBXH-PCTNXH năm 2018 thu thập số liệu về công tác cai nghiện ma túy tại địa phương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (15/09/2018) Thông tư 143/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 130/2014/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 162/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
4. (12/09/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5. (29/08/2018) Kế hoạch 1320/KH-UBND năm 2018 về tuyên truyền, vận động, phòng ngừa và phá nhổ cây thuốc phiện niên vụ 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
6. (17/08/2018) Kế hoạch 3650/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020” do tỉnh Phú Thọ ban hành
7. (17/08/2018) Kế hoạch 3651/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020” do tỉnh Phú Thọ ban hành
8. (14/08/2018) Công văn 5121/TCĐBVN-QLBTĐB năm 2018 thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ theo Quyết định 994/QĐ-TTg do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành
9. (24/07/2018) Công văn 4569/TCĐBVN-TC năm 2018 về đảm bảo an ninh trật tự các trạm thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
An ninh quốc gia
1. (15/09/2018) Thông tư 143/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 130/2014/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 162/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Quốc phòng
1. (24/09/2018) Nghị định 129/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (26/09/2018) Quyết định 1254/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (20/07/2018) Kế hoạch 306/KH-UBND năm 2018 thực hiện cam kết của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia đã có hiệu lực; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới
3. (18/07/2018) Quy định 02-QĐi/TW năm 2018 về lễ tân đối ngoại Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Tài chính
1. (26/09/2018) Quyết định 1254/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/09/2018) Công văn 9282/VPCP-NN năm 2018 về Đề án nhằm triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (25/09/2018) Công văn 18128/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (25/09/2018) Công văn 5563/TCHQ-TXNK năm 2018 về bản dịch Chú giải chi tiết Danh mục HS, Tuyển tập ý kiến phân loại hàng hóa Phiên bản 2017 do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (25/09/2018) Công văn 9245/VPCP-KGVX năm 2018 về áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (25/09/2018) Công văn 18129/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (24/09/2018) Công văn 18109/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (24/09/2018) Công văn 5552/TCHQ-TXNK năm 2018 về xét giảm giá hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (24/09/2018) Công văn 5558/TCHQ-TXNK năm 2018 bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (21/09/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
11. (21/09/2018) Quyết định 42/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
12. (21/09/2018) Công văn 17964/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
13. (20/09/2018) Công văn 5477/TCHQ-GSQL năm 2018 về hoạt động của địa điểm chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (20/09/2018) Công văn 17925/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 162 bổ sung) do Cục Quản lý Dược ban hành
15. (20/09/2018) Công văn 5486/TCHQ-GSQL năm 2018 về tra cứu Giấy xác nhận, Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (20/09/2018) Công văn 5490/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng DRAWLUB TD51 do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (20/09/2018) Công văn 5492/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc trong quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (20/09/2018) Công văn 5500/TCHQ-TXNK năm 2018 khiếu nại việc áp mã HS mặt hàng DAP do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (19/09/2018) Công văn 2930/GSQL-GQ3 năm 2018 về địa điểm lưu kho của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
20. (19/09/2018) Công văn 5464/TCHQ-TXNK năm 2018 về rà soát phân loại mặt hàng nhóm 84.18 do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (19/09/2018) Công văn 5468/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại thép chữ H và chữ l do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (19/09/2018) Công văn 5465/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý số linh kiện tồn kho cuối kỳ do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (18/09/2018) Công văn 2921/GSQL-GQ1 năm 2018 về xác định thiết bị, máy móc đã qua sử dụng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
24. (18/09/2018) Công văn 2924/GSQL-GQ4 năm 2018 khác biệt về mã số HS do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
25. (18/09/2018) Công văn 2927/GSQL-GQ3 năm 2018 về nhập khẩu thuốc lá điện tử để bán tại cửa hàng miễn thuế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
26. (17/09/2018) Công văn 5418/TCHQ-GSQL năm 2018 về tạm dừng hoạt động của địa điểm chuyển phát nhanh không đáp ứng điều kiện theo quy định do Tổng cục Hải quan ban hành
27. (17/09/2018) Công văn 5417/TCHQ-GSQL năm 2018 về hoạt động của địa điểm chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành
28. (17/09/2018) Công văn 17723/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
29. (17/09/2018) Công văn 17724/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
30. (17/09/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định về đơn giá tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
31. (17/09/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về Bảng đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
32. (17/09/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 5 Quyết định 06/2017/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Cà Mau
33. (17/09/2018) Công văn 5462/TXNK-TGHQ năm 2018 về xác định trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
34. (17/09/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định về đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương
35. (14/09/2018) Công văn 5425/TXNK-CST năm 2018 về nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
36. (14/09/2018) Quyết định 2718/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về thẩm quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra nội bộ và lựa chọn nhà thầu trong đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan
37. (14/09/2018) Công văn 2894/GSQL-GQ2 năm 2018 về thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
38. (14/09/2018) Công văn 2895/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
39. (14/09/2018) Công văn 2897/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
40. (14/09/2018) Công văn 2904/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm tra chất lượng phân bón do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
41. (14/09/2018) Công văn 2896/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
42. (14/09/2018) Công văn 2898/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
43. (13/09/2018) Quyết định 2698/QĐ-TCHQ năm 2018 sửa đổi Mục VI và X Phần A quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố kèm theo Quyết định 4291/QĐ-TCHQ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
44. (13/09/2018) Công văn 5346/TCHQ-GSQL năm 2018 về gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan qua Hệ thống do Tổng cục Hải quan ban hành
45. (13/09/2018) Công văn 5331/TXNK-TGHQ năm 2018 về xác định trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
46. (13/09/2018) Công văn 5400/TXNK-PL năm 2018 về phân loại hàng hóa mặt hàng đèn LED do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành
47. (13/09/2018) Công văn 5399/TXNK-PL năm 2018 xác định trước mã số mặt hàng nắp chụp cách điện bằng nhựa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
48. (13/09/2018) Công văn 5398/TXNK-CST năm 2018 về hoàn trả lại tiền thuế tự vệ năm 2017 đã nộp do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
49. (12/09/2018) Công văn 2862/GSQL-GQ3 năm 2018 về tạm nhập tái xuất máy móc thiết bị, linh kiện để sửa chữa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
50. (12/09/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
51. (12/09/2018) Công văn 2860/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu vòng chống muỗi do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
52. (12/09/2018) Công văn 2859/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc hàng hóa phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
53. (12/09/2018) Công văn 2829/GSQL-GQ2 năm 2018 hướng dẫn thủ tục hải quan xuất khẩu theo quyền của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
54. (12/09/2018) Công văn 2828/GSQL-GQ3 năm 2018 về tạm nhập công cụ phục vụ sản xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
55. (12/09/2018) Công văn 2826/GSQL-GQ3 năm 2018 về nhập khẩu hàng thiết bị thông tin thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
56. (11/09/2018) Công văn 2825/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
57. (11/09/2018) Quyết định 516/QĐ-UBND năm 2018 về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Giàu do tỉnh Bắc Ninh ban hành
58. (11/09/2018) Công văn 5269/TXNK-CST năm 2018 về hoàn thuế nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
59. (11/09/2018) Công văn 5274/TXNK-TGHQ năm 2018 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
60. (10/09/2018) Công văn 2799/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu túi, bao bì đựng huyết thanh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
61. (10/09/2018) Công văn 10966/BTC-NSNN năm 2018 về đánh giá, hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan đến quản lý ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
62. (10/09/2018) Công văn 10957/BTC-TCHQ năm 2018 xử lý thuế đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu bị hỏa hoạn do Bộ Tài chính ban hành
63. (10/09/2018) Công văn 2797/GSQL-GQ3 năm 2018 về nhập khẩu mặt hàng ngoài danh mục miễn thuế của đối tượng ngoại giao do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
64. (07/09/2018) Công văn 2788/GSQL-GQ2 năm 2018 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
65. (07/09/2018) Công văn 2787/GSQL-GQ2 năm 2018 về chuyển giao nguyên phụ liệu từ hợp đồng sản xuất xuất khẩu sang hợp đồng gia công do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
66. (07/09/2018) Công văn 2793/GSQL-GQ2 năm 2018 về sơ hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị của Doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
67. (07/09/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi phí khác để thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên
68. (06/09/2018) Công văn 5197/TXNK-TGHQ năm 2018 về thủ tục xét khoản giảm giá hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
69. (06/09/2018) Công văn 5168/TXNK-TGHQ năm 2018 về xét giảm giá hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
70. (06/09/2018) Công văn 5203/TCHQ-GSQL năm 2018 về xử lý thuế nguyên liệu, vật tư gia công tự ý tiêu hủy do Tổng cục Hải quan ban hành
71. (06/09/2018) Công văn 2774/GSQL-GQ4 năm 2018 hướng dẫn cách thể hiện ngôn ngữ tiếng Anh khi từ chối trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
72. (05/09/2018) Công văn 2756/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục nhập khẩu hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
73. (05/09/2018) Công văn 2759/GSQL-GQ5 năm 2018 về hàng hóa gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
74. (05/09/2018) Công văn 2749/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
75. (05/09/2018) Công văn 2762/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
76. (05/09/2018) Công văn 5166/TXNK-TGHQ năm 2018 về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
77. (04/09/2018) Công văn 5141/TXNK-PL năm 2018 về phân loại hàng hóa xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
78. (04/09/2018) Công văn 2734/GSQL-GQ2 năm 2018 về thuê kho ngoài của doanh nghiệp chế xuất và vướng mắc khi thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
79. (04/09/2018) Công văn 2741/GSQL-GQ4 năm 2018 đề nghị bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
80. (04/09/2018) Công văn 2743/GSQL-GQ4 năm 2018 về gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
81. (31/08/2018) Quyết định 1517/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
82. (30/08/2018) Quyết định 1493/QĐ-UBND năm 2018 công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
83. (30/08/2018) Quyết định 1492/QĐ-UBND năm 2018 công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
84. (28/08/2018) Chỉ thị 07/CT-BCT năm 2018 về tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở do Bộ Công thương ban hành
85. (20/08/2018) Công văn 16270/QLD-PCD năm 2018 về nhập khẩu túi, bao bì đựng huyết thanh do Cục quản lý dược ban hành
86. (10/08/2018) Công văn 4279/BTNMT-PC năm 2018 về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
87. (31/07/2018) Công văn 9143/BTC-NSNN năm 2018 hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất từ ngày 23 - 26/6/2018 do Bộ Tài chính ban hành
88. (31/07/2018) Công văn 9127/BTC-HCSN năm 2018 hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 do Bộ Tài chính ban hành
89. (27/07/2018) Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Bắc Ninh ban hành
90. (27/07/2018) Quyết định 1223/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế truyền nhận thông tin thu nộp, hoàn trả Ngân sách Nhà nước điện tử giữa cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính và Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
91. (26/07/2018) Quyết định 403/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá dịch vụ công ích thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh năm 2018
92. (23/07/2018) Công văn 3883/BTNMT-TNN năm 2018 đôn đốc thực hiện Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
93. (20/07/2018) Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND quy định về tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
94. (19/07/2018) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
95. (11/07/2018) Quyết định 2600/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Xây dựng Quảng Ninh
Bảo hiểm
1. (25/09/2018) Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (19/09/2018) Thông báo 361/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (29/08/2018) Công văn 3564/LĐTBXH-PC năm 2018 kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, bất cập của doanh nghiệp thủy sản về lĩnh vực lao động - bảo hiểm xã hội - kinh phí công đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (19/07/2018) Công văn 2704/BHXH-CSXH năm 2018 tổ chức thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
5. (12/07/2018) Công văn 2609/BHXH-BT năm 2018 về truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Công nghiệp
1. (25/09/2018) Công văn 9227/VPCP-KTTH năm 2018 về kê khai, nộp thuế dự án dầu khí Lô 01/97&02/97 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (21/09/2018) Công văn 7657/BCT-TTTN năm 2018 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
3. (21/09/2018) Quyết định 1221/QĐ-TTg năm 2018 về danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (14/09/2018) Công văn 5425/TXNK-CST năm 2018 về nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
5. (30/08/2018) Công văn 6994/BCT-ĐL năm 2018 về xác định việc giao, lưới điện tại khu đô thị, tòa nhà chung cư do Bộ Công thương ban hành
6. (28/08/2018) Chỉ thị 07/CT-BCT năm 2018 về tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở do Bộ Công thương ban hành
7. (22/08/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
Y tế - dược
1. (25/09/2018) Công văn 18128/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (25/09/2018) Công văn 18129/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (24/09/2018) Công văn 18109/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (21/09/2018) Quyết định 660/QĐ-QLD năm 2018 về danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 36 bổ sung (số đăng ký có hiệu lực 05 năm) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
5. (21/09/2018) Quyết định 649/QĐ-QLD năm 2018 bãi bỏ Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược
6. (21/09/2018) Công văn 17964/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (20/09/2018) Công văn 17925/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 162 bổ sung) do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (17/09/2018) Công văn 17723/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
9. (17/09/2018) Công văn 17724/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
10. (17/09/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
11. (13/09/2018) Công văn 17583/QLD-KD năm 2018 về thuốc chứa hoạt chất L-Asparaginase điều trị ung thư do Cục Quản lý Dược ban hành
12. (11/09/2018) Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh
13. (31/08/2018) Quyết định 3489/QĐ-BNN-QLCL năm 2018 về giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14. (20/08/2018) Công văn 16270/QLD-PCD năm 2018 về nhập khẩu túi, bao bì đựng huyết thanh do Cục quản lý dược ban hành
15. (10/08/2018) Quyết định 4935/QĐ-BYT năm 2018 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
16. (10/08/2018) Công văn 6321/BCT-KHCN năm 2018 vướng mắc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành
17. (03/08/2018) Công văn 4480/BYT-TCDS năm 2018 ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở do Bộ Y tế ban hành
18. (01/08/2018) Quyết định 1030/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
19. (30/07/2018) Quyết định 1253/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
20. (25/07/2018) Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
21. (24/07/2018) Quyết định 1270/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2018 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (25/09/2018) Công văn 9227/VPCP-KTTH năm 2018 về kê khai, nộp thuế dự án dầu khí Lô 01/97&02/97 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (25/09/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (24/09/2018) Công văn 5558/TCHQ-TXNK năm 2018 bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (20/09/2018) Công văn 9034/VPCP-KGVX năm 2018 vướng mắc trong thực hiện chính sách miễn học phí theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (20/09/2018) Công văn 5492/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc trong quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (18/09/2018) Công văn 2927/GSQL-GQ3 năm 2018 về nhập khẩu thuốc lá điện tử để bán tại cửa hàng miễn thuế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
7. (17/09/2018) Công văn 5462/TXNK-TGHQ năm 2018 về xác định trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
8. (13/09/2018) Công văn 5331/TXNK-TGHQ năm 2018 về xác định trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
9. (13/09/2018) Công văn 5400/TXNK-PL năm 2018 về phân loại hàng hóa mặt hàng đèn LED do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành
10. (13/09/2018) Công văn 5398/TXNK-CST năm 2018 về hoàn trả lại tiền thuế tự vệ năm 2017 đã nộp do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
11. (11/09/2018) Công văn 11044/BTC-TCHQ năm 2018 về miễn thuế hàng quà biếu do Bộ Tài chính ban hành
12. (11/09/2018) Công văn 5269/TXNK-CST năm 2018 về hoàn thuế nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
13. (11/09/2018) Công văn 5274/TXNK-TGHQ năm 2018 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
14. (10/09/2018) Công văn 10957/BTC-TCHQ năm 2018 xử lý thuế đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu bị hỏa hoạn do Bộ Tài chính ban hành
15. (10/09/2018) Công văn 2797/GSQL-GQ3 năm 2018 về nhập khẩu mặt hàng ngoài danh mục miễn thuế của đối tượng ngoại giao do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
16. (07/09/2018) Công văn 3417/TCT-CS năm 2018 về thuế tài nguyên đá làm vật liệu xây dựng thông thường do Tổng cục Thuế ban hành
17. (06/09/2018) Công văn 5197/TXNK-TGHQ năm 2018 về thủ tục xét khoản giảm giá hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
18. (06/09/2018) Công văn 5168/TXNK-TGHQ năm 2018 về xét giảm giá hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
19. (06/09/2018) Công văn 5203/TCHQ-GSQL năm 2018 về xử lý thuế nguyên liệu, vật tư gia công tự ý tiêu hủy do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (05/09/2018) Công văn 2749/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
21. (05/09/2018) Công văn 2762/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
22. (05/09/2018) Công văn 5166/TXNK-TGHQ năm 2018 về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
23. (04/09/2018) Công văn 3387/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
24. (04/09/2018) Công văn 5141/TXNK-PL năm 2018 về phân loại hàng hóa xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
25. (04/09/2018) Công văn 2734/GSQL-GQ2 năm 2018 về thuê kho ngoài của doanh nghiệp chế xuất và vướng mắc khi thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
26. (29/08/2018) Công văn 3323/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
27. (27/07/2018) Quyết định 1223/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế truyền nhận thông tin thu nộp, hoàn trả Ngân sách Nhà nước điện tử giữa cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính và Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
28. (12/07/2018) Công văn 2747/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (24/09/2018) Công văn 5558/TCHQ-TXNK năm 2018 bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (26/09/2018) Quyết định 1255/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (19/09/2018) Công văn 2930/GSQL-GQ3 năm 2018 về địa điểm lưu kho của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
3. (18/09/2018) Công văn 8954/VPCP-KTTH năm 2018 bổ sung vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (12/09/2018) Công văn 4930/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 về khẩn trương rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp cổ phần hóa do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
5. (12/09/2018) Công văn 2829/GSQL-GQ2 năm 2018 hướng dẫn thủ tục hải quan xuất khẩu theo quyền của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
6. (07/09/2018) Công văn 2793/GSQL-GQ2 năm 2018 về sơ hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị của Doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
7. (07/09/2018) Kế hoạch 5713/KH-UBND năm 2018 thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
8. (04/09/2018) Công văn 3387/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
9. (04/09/2018) Công văn 6627/NHNN-TD năm 2018 về triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chỉ thị 15/CT-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
10. (04/09/2018) Công văn 2734/GSQL-GQ2 năm 2018 về thuê kho ngoài của doanh nghiệp chế xuất và vướng mắc khi thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
11. (29/08/2018) Công văn 3564/LĐTBXH-PC năm 2018 kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, bất cập của doanh nghiệp thủy sản về lĩnh vực lao động - bảo hiểm xã hội - kinh phí công đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
12. (28/08/2018) Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh Khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023
13. (17/08/2018) Kế hoạch 6355/KH-BNN-KTHT năm 2018 về phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
14. (17/08/2018) Kế hoạch 6390/KH-BNN-KTHT năm 2018 về liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp với doanh nghiệp đến năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
15. (13/08/2018) Công văn 5507/BKHĐT-PC năm 2018 hướng dẫn vấn đề liên quan đến Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
16. (19/07/2018) Công văn 2704/BHXH-CSXH năm 2018 tổ chức thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
17. (16/07/2018) Chỉ thị 08/CT-CTUBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 do tỉnh Hưng Yên ban hành
18. (13/07/2018) Công văn 4794/BKHĐT-PTDN năm 2018 xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
19. (12/07/2018) Quyết định 1196/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (26/09/2018) Quyết định 1254/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/09/2018) Công văn 9282/VPCP-NN năm 2018 về Đề án nhằm triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (25/09/2018) Công văn 9237/VPCP-CN năm 2018 về hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (24/09/2018) Nghị định 128/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa
5. (24/09/2018) Quyết định 1227/QĐ-TTg năm 2018 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (21/09/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
7. (21/09/2018) Công văn 9171/VPCP-CN năm 2018 về hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (21/09/2018) Thông báo 365/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm logistics Cái Mép hạ và Dự án Cảng tổng hợp container Cái Mép hạ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (21/09/2018) Công văn 7657/BCT-TTTN năm 2018 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
10. (19/09/2018) Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật trọng tài thương mại
11. (17/09/2018) Công văn 6526/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
12. (17/09/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 5 Quyết định 06/2017/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Cà Mau
13. (14/09/2018) Công văn 6451/BKHĐT-QLĐT năm 2018 về đôn đốc thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
14. (12/09/2018) Công văn 6398/BKHĐT-QLĐT năm 2018 về đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
15. (12/09/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
16. (11/09/2018) Quyết định 516/QĐ-UBND năm 2018 về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Giàu do tỉnh Bắc Ninh ban hành
17. (04/09/2018) Quyết định 4600/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
18. (28/08/2018) Công văn 5951/BKHĐT-QLĐT năm 2018 thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP về tổng kết đầu tư PPP dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
19. (16/08/2018) Quyết định 1364/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh
20. (13/08/2018) Công văn 5507/BKHĐT-PC năm 2018 hướng dẫn vấn đề liên quan đến Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
21. (31/07/2018) Quyết định 1018/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025
22. (31/07/2018) Quyết định 1257/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh
23. (20/07/2018) Quyết định 1254/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục đề án, nhiệm vụ Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn năm 2019
24. (20/07/2018) Kế hoạch 306/KH-UBND năm 2018 thực hiện cam kết của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia đã có hiệu lực; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới
25. (19/07/2018) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
26. (12/07/2018) Quyết định 942/QĐ-UBND năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành
Lao động
1. (25/09/2018) Công văn 9245/VPCP-KGVX năm 2018 về áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (05/09/2018) Quyết định 3831/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh
3. (29/08/2018) Công văn 3564/LĐTBXH-PC năm 2018 kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, bất cập của doanh nghiệp thủy sản về lĩnh vực lao động - bảo hiểm xã hội - kinh phí công đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (10/08/2018) Quyết định 2710/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
5. (30/07/2018) Quyết định 592/QĐ-TCTK năm 2018 về tiến hành Điều tra lao động việc làm năm 2019 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
Chính sách xã hội
1. (26/09/2018) Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (21/09/2018) Quyết định 397/QĐ-BCĐQGKCNĐ năm 2018 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025
3. (13/08/2018) Công văn 9689/BTC-NSNN năm 2018 thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng do Bộ Tài chính ban hành
4. (20/07/2018) Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND quy định về tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Giáo dục, đào tạo
1. (25/09/2018) Quyết định 1240/QĐ-TTg năm 2018 sửa đổi Điều 1 Quyết định 1437/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/09/2018) Công văn 9230/VPCP-TCCV năm 2018 số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục tỉnh Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (24/09/2018) Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT năm 2018 về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (24/09/2018) Công văn 4381/BGDĐT-GDĐH năm 2018 cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý về giáo dục đại học và rà soát hiện trạng đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (20/09/2018) Công văn 9034/VPCP-KGVX năm 2018 vướng mắc trong thực hiện chính sách miễn học phí theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (28/08/2018) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên
7. (24/08/2018) Kế hoạch 1291/KH-UBND năm 2018 về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 do tỉnh Lai Châu ban hành
8. (24/08/2018) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2018 thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
9. (22/08/2018) Công văn 3676/BGDĐT-TTr năm 2018 hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10. (17/08/2018) Kế hoạch 3651/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020” do tỉnh Phú Thọ ban hành
11. (16/08/2018) Quyết định 1367/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, quy định chi tiết thời gian thực hiện tại các cơ quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Bắc Ninh ban hành
12. (24/07/2018) Quyết định 1272/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn
13. (23/07/2018) Quyết định 806/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14. (19/07/2018) Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng
15. (17/07/2018) Quyết định 1157/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh
16. (12/07/2018) Quyết định 1194/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Giao thông, vận tải
1. (26/09/2018) Công văn 9285/VPCP-CN năm 2018 thực hiện công việc tư vấn hỗ trợ quản lý, vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (24/09/2018) Nghị định 128/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa
3. (24/09/2018) Công văn 9203/VPCP-CN năm 2018 về điều chỉnh Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (24/09/2018) Công văn 9216/VPCP-CN năm 2018 thực hiện Dự án đầu tư, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên theo Quy hoạch được phê duyệt do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (21/09/2018) Công văn 9131/VPCP-CN năm 2018 về đề xuất quản lý, sử dụng và khai thác Bến cảng Bãi Vòng-Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (20/09/2018) Quyết định 1215/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (19/09/2018) Quyết định 2042/QĐ-BGTVT về phê duyệt danh mục và cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2018, bổ sung lần 1 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (19/09/2018) Nghị định 125/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 64/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
9. (19/09/2018) Công văn 9001/VPCP-CN năm 2018 dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2018-2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (14/09/2018) Công văn 6451/BKHĐT-QLĐT năm 2018 về đôn đốc thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
11. (13/09/2018) Công văn 10338/BGTVT-VT năm 2018 về cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
12. (10/09/2018) Công văn 6991/BNN-BVTV năm 2018 về quản lý việc sử dụng thuốc trừ cỏ trong giao thông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
13. (07/09/2018) Công văn 2792/GSQL-GQ5 năm 2018 thông báo danh sách phương tiện thay thế hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
14. (30/08/2018) Công văn 5587/TCĐBVN-VT năm 2018 thông báo danh sách phương tiện thay thế hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
15. (20/08/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn
16. (14/08/2018) Công văn 5121/TCĐBVN-QLBTĐB năm 2018 thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ theo Quyết định 994/QĐ-TTg do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành
17. (24/07/2018) Công văn 4569/TCĐBVN-TC năm 2018 về đảm bảo an ninh trật tự các trạm thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (24/09/2018) Quyết định 1226/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (19/09/2018) Công văn 8959/VPCP-CN năm 2018 về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (18/09/2018) Công văn 215/BXD-QLN năm 2018 quy định về đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành
4. (14/09/2018) Quyết định 2718/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về thẩm quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra nội bộ và lựa chọn nhà thầu trong đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan
5. (12/09/2018) Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thuận Thành giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
6. (12/09/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
7. (10/09/2018) Quyết định 3270/QĐ-BCT năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Điện Biên do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
8. (10/09/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
9. (07/09/2018) Công văn 205/BXD-QLN năm 2018 thủ tục xác nhận thiết kế phần sở hữu chung, sở hữu riêng do Bộ Xây dựng ban hành
10. (07/09/2018) Công văn 3417/TCT-CS năm 2018 về thuế tài nguyên đá làm vật liệu xây dựng thông thường do Tổng cục Thuế ban hành
11. (30/08/2018) Công văn 6994/BCT-ĐL năm 2018 về xác định việc giao, lưới điện tại khu đô thị, tòa nhà chung cư do Bộ Công thương ban hành
12. (30/08/2018) Quyết định 1493/QĐ-UBND năm 2018 công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
13. (30/08/2018) Quyết định 1492/QĐ-UBND năm 2018 công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
14. (13/08/2018) Công văn 9689/BTC-NSNN năm 2018 thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng do Bộ Tài chính ban hành
15. (31/07/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung quy định tạm thời về quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định 16/2015/QĐ-UBND
16. (23/07/2018) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
17. (11/07/2018) Quyết định 2600/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Xây dựng Quảng Ninh
Khoa học, công nghệ
1. (21/09/2018) Quyết định 649/QĐ-QLD năm 2018 bãi bỏ Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược
2. (20/09/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3. (19/09/2018) Quyết định 2042/QĐ-BGTVT về phê duyệt danh mục và cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2018, bổ sung lần 1 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (12/09/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5. (04/09/2018) Công văn 2741/GSQL-GQ4 năm 2018 đề nghị bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
6. (04/09/2018) Công văn 2743/GSQL-GQ4 năm 2018 về gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
7. (17/08/2018) Kế hoạch 6355/KH-BNN-KTHT năm 2018 về phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (15/08/2018) Quyết định 1989/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
9. (08/08/2018) Quy chế 2222/QCPH-BKHCN-BNNPTNT-BCT năm 2018 về phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý
Bưu chính, viễn thông
1. (20/09/2018) Công văn 9044/VPCP-KSTT năm 2018 triển khai Quyết định 898/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/09/2018) Công văn 9090/VPCP-TCCV năm 2018 về dự thảo Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (14/09/2018) Quyết định 2718/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về thẩm quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra nội bộ và lựa chọn nhà thầu trong đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan
4. (12/09/2018) Công văn 6377/BKHĐT-TCTK năm 2018 về kế hoạch triển khai Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (07/09/2018) Công văn 2996/BTTTT-CVT năm 2018 Kế hoạch chi tiết về chuyển đổi mã mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
6. (04/09/2018) Công văn 8353/VPCP-KSTT năm 2018 về gửi mã định danh cơ quan phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (31/08/2018) Công văn 2929/BTTTT-TCCB năm 2018 về tăng cường, phối hợp chỉ đạo công tác quản lý nhà nước các Sở Thông tin và Truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
8. (28/08/2018) Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1945-2011
9. (02/08/2018) Công văn 2523/BTTTT-BC năm 2018 sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
10. (31/07/2018) Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2018 về mã định danh các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
11. (27/07/2018) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại do tỉnh Bắc Ninh ban hành
12. (27/07/2018) Quyết định 1223/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế truyền nhận thông tin thu nộp, hoàn trả Ngân sách Nhà nước điện tử giữa cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính và Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
13. (25/07/2018) Quyết định 388/QĐ-UBND năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU về phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
14. (19/07/2018) Công văn 2321/BTTTT-KHTC năm 2018 về xây dựng, đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (26/09/2018) Công văn 9282/VPCP-NN năm 2018 về Đề án nhằm triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (25/09/2018) Quyết định 1240/QĐ-TTg năm 2018 sửa đổi Điều 1 Quyết định 1437/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (31/08/2018) Quyết định 1518/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
4. (19/07/2018) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
5. (17/07/2018) Quyết định 1158/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
Bổ trợ tư pháp
1. (07/09/2018) Kế hoạch 1373/KH-UBND năm 2018 về tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
2. (08/08/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái
3. (30/07/2018) Công văn 2788/BTP-PBGDPL năm 2018 thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
Hành chính tư pháp
1. (07/09/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi phí khác để thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2. (05/09/2018) Quyết định 1540/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy do Chủ tịch nước ban hành
3. (23/08/2018) Quyết định 1468/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 99 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành
4. (23/08/2018) Quyết định 1469/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Pu Ngọc Huệ do Chủ tịch nước ban hành
5. (23/08/2018) Quyết định 1470/QĐ-CTN năm 2018 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trương Viết Mẫn do Chủ tịch nước ban hành
6. (23/08/2018) Quyết định 1471/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với Bà Võ Thị Bình Minh do Chủ tịch nước ban hành
7. (23/08/2018) Quyết định 1472/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Lê Ngọc Quỳnh do Chủ tịch nước ban hành
8. (23/08/2018) Quyết định 1473/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Vũ Duy Hiếu do Chủ tịch nước ban hành
9. (23/08/2018) Quyết định 1474/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Vòng Cá Sồi do Chủ tịch nước ban hành
10. (23/08/2018) Quyết định 1475/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy do Chủ tịch nước ban hành
11. (23/08/2018) Quyết định 1476/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do Chủ tịch nước ban hành
12. (17/07/2018) Quyết định 1620/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Thi hành án
1. (06/08/2018) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Khiếu nại, tố cáo
1. (20/09/2018) Công văn 5500/TCHQ-TXNK năm 2018 khiếu nại việc áp mã HS mặt hàng DAP do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (19/09/2018) Thông báo 360/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của bà Nghiêm Thị Hồng Thủy, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (31/08/2018) Quyết định 3489/QĐ-BNN-QLCL năm 2018 về giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4. (31/08/2018) Quyết định 1516/QĐ-UBND năm 2018 về Nội quy Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh
5. (22/08/2018) Công văn 3676/BGDĐT-TTr năm 2018 hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
1. (19/09/2018) Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật trọng tài thương mại
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (20/09/2018) Quyết định 1610/QĐ-UBND về phê duyệt phương án đơn giản hóa thành phần hồ sơ và cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh năm 2018
2. (19/09/2018) Thông báo 361/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (11/09/2018) Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh
4. (05/09/2018) Quyết định 3831/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh
5. (04/09/2018) Quyết định 4600/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
6. (31/08/2018) Quyết định 1518/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
7. (31/08/2018) Quyết định 1517/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
8. (24/08/2018) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2018 thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
9. (16/08/2018) Quyết định 1364/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh
10. (16/08/2018) Quyết định 1365/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
11. (16/08/2018) Quyết định 1366/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ, lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
12. (16/08/2018) Quyết định 1367/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, quy định chi tiết thời gian thực hiện tại các cơ quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Bắc Ninh ban hành
13. (16/08/2018) Quyết định 13/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành
14. (15/08/2018) Quyết định 1989/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
15. (10/08/2018) Quyết định 2710/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
16. (09/08/2018) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về tăng cường giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh
17. (01/08/2018) Quyết định 1030/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
18. (31/07/2018) Quyết định 1258/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, quy định chi tiết thời gian thực hiện tại các cơ quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Bắc Ninh ban hành
19. (31/07/2018) Quyết định 1257/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh
20. (30/07/2018) Quyết định 1253/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
21. (25/07/2018) Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
22. (17/07/2018) Quyết định 1620/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
23. (17/07/2018) Quyết định 1158/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
Thống kê
1. (26/09/2018) Quyết định 1255/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (12/09/2018) Công văn 6377/BKHĐT-TCTK năm 2018 về kế hoạch triển khai Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (23/08/2018) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2018 về tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
4. (10/08/2018) Thông tư 72/2018/TT-BTC về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (31/07/2018) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 về tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 do tỉnh Phú Thọ ban hành
6. (30/07/2018) Công văn 4032/BTNMT-TCQLĐĐ về chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2019 và thực hiện thống kê đất đai năm 2018 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
7. (30/07/2018) Quyết định 592/QĐ-TCTK năm 2018 về tiến hành Điều tra lao động việc làm năm 2019 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
8. (16/07/2018) Quyết định 513/QĐ-TCTK năm 2018 về tiến hành khảo sát mức sống dân cư năm 2019 do Tổng cục Thống kê ban hành
Văn thư, lưu trữ
1. (28/08/2018) Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1945-2011
Dân tộc
1. (31/07/2018) Công văn 9127/BTC-HCSN năm 2018 hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 do Bộ Tài chính ban hành
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (17/09/2018) Công văn 3885/LĐTBXH-BĐG năm 2018 triển khai thí điểm Mô hình Câu lạc bộ nữ doanh nhân do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (05/09/2018) Chỉ thị 05/CT-BCA năm 2018 về đẩy mạnh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư do Bộ Công an ban hành
3. (23/08/2018) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2018 về tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
4. (03/08/2018) Công văn 4480/BYT-TCDS năm 2018 ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở do Bộ Y tế ban hành
5. (31/07/2018) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 về tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 do tỉnh Phú Thọ ban hành
6. (24/07/2018) Quyết định 1270/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2018 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (25/09/2018) Công văn 9230/VPCP-TCCV năm 2018 số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục tỉnh Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/09/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
3. (10/09/2018) Quyết định 39/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 18/2016/QĐ-UBND
4. (24/08/2018) Kế hoạch 1291/KH-UBND năm 2018 về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 do tỉnh Lai Châu ban hành
5. (20/08/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn
6. (10/08/2018) Quyết định 4935/QĐ-BYT năm 2018 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7. (31/07/2018) Công văn 9127/BTC-HCSN năm 2018 hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 do Bộ Tài chính ban hành
8. (12/07/2018) Công văn 2609/BHXH-BT năm 2018 về truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (25/09/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (24/09/2018) Quyết định 1226/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (24/09/2018) Thông báo 371/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (21/09/2018) Quyết định 397/QĐ-BCĐQGKCNĐ năm 2018 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025
5. (17/09/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
6. (13/09/2018) Quyết định 2698/QĐ-TCHQ năm 2018 sửa đổi Mục VI và X Phần A quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố kèm theo Quyết định 4291/QĐ-TCHQ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
7. (10/09/2018) Quyết định 3381/QĐ-BVHTTDL năm 2018 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8. (07/09/2018) Kế hoạch 313/KH-UBTVQH14 năm 2018 thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019
9. (06/09/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 12/2017/QĐ-UBND
10. (04/09/2018) Nghị quyết 566/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
11. (04/09/2018) Nghị quyết 567/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
12. (04/09/2018) Công văn 8353/VPCP-KSTT năm 2018 về gửi mã định danh cơ quan phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (31/08/2018) Công văn 2929/BTTTT-TCCB năm 2018 về tăng cường, phối hợp chỉ đạo công tác quản lý nhà nước các Sở Thông tin và Truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
14. (31/08/2018) Quyết định 1516/QĐ-UBND năm 2018 về Nội quy Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh
15. (28/08/2018) Quy định 07-QĐi/TW năm 2018 xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
16. (24/08/2018) Quyết định 1163/QĐ-BXD năm 2018 về phê duyệt duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
17. (20/08/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn
18. (13/08/2018) Nghị quyết 563/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về danh sách Ủy viên Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
19. (10/08/2018) Nghị quyết 557/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
20. (10/08/2018) Nghị quyết 558/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
21. (03/08/2018) Công văn 4480/BYT-TCDS năm 2018 ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở do Bộ Y tế ban hành
22. (31/07/2018) Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2018 về mã định danh các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
23. (19/07/2018) Nghị quyết 90/NQ-HĐND năm 2018 giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
24. (13/07/2018) Nghị quyết 161/NQ-HĐND năm 2018 về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
25. (13/07/2018) Nghị quyết 113/NQ-HĐND năm 2018 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII
26. (13/07/2018) Công văn 5300/BNN-TCCB năm 2018 về danh mục chế độ báo cáo định kỳ đã được bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
27. (13/07/2018) Nghị quyết 112/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (21/09/2018) Công văn 9171/VPCP-CN năm 2018 về hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/09/2018) Quyết định 1215/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (10/08/2018) Thông tư 72/2018/TT-BTC về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Tổ chức chính trị - xã hội
1. (20/09/2018) Quyết định 2259/QĐ-BNV năm 2018 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Ngôi nhà từ thiện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
2. (28/08/2018) Quyết định 1470/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ Hội Điện Tử Tin học tỉnh Bắc Ninh
3. (02/08/2018) Quyết định 851/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
779 lượt xem
Tiêu điểm
03 hình thức tổ chức kỳ họp Quốc hội

Đây là nội dung đề tại Nghị quyết

Xin cho tôi hỏi văn bản hợp nhất nào là văn bản hợp nhất Luật Thuế tài nguyên mới nhất là văn bản hợp nhất nào? - Trọng Nhân (Kon Tum)

Điều chỉnh chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe cơ giới

Cho tôi hỏi chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe cơ giới được điều chỉnh như thế nào tại Thông tư

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;