Danh mục văn bản mới (từ 19/01 - 25/01/2019)

Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 19/01 - 25/01/2019.

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI (TỪ NGÀY 19/01 - 25/01)

 
Xem Văn Bản mới, Bấm vào đây
Xem Công văn mới, Bấm vào đây
Xem Tiêu Chuẩn Việt Nam mới, Bấm vào đây
 
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (23/01/2019) Quyết định 167/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp đổi, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, lập hồ sơ địa chính cho các xã còn lại trên địa bàn tỉnh An Giang
2. (17/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; chấp thuận địa điểm đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 22/2018/QĐ-UBND
3. (16/01/2019) Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp giữa các ngành trong việc xác định giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang
4. (14/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
5. (03/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trong Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
6. (02/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về bộ "đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản" khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Tài nguyên
1. (17/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Môi trường
1. (22/01/2019) Quyết định 104/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/12/2018) Thông tư 29/2018/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Nông nghiệp, nông thôn
1. (21/01/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 49/2016/QĐ-UBND quy định quản lý giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2. (17/01/2019) Quyết định 257/QĐ-BNN-XD năm 2019 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. (17/01/2019) Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2019 về Tiêu chí công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4. (15/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5. (15/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-TTg về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (14/01/2019) Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án liên kết sản xuất giống cá tra 03 cấp chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại An Giang giai đoạn 2018-2025
7. (14/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
8. (14/01/2019) Quyết định 174/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
9. (11/01/2019) Kế hoạch 17/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019
10. (11/01/2019) Quyết định 181/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11. (10/01/2019) Kế hoạch 14/KH-UBND về diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng thành phố Hà Nội năm 2019
12. (10/01/2019) Kế hoạch 189/KH-UBND năm 2019 về triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp và Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp do tỉnh Lâm Đồng ban hành
13. (10/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội
14. (09/01/2019) Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ cấp xã thuộc tỉnh Bình Định
15. (09/01/2019) Quyết định 122/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
16. (04/01/2019) Quyết định 15/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018-2019 do tỉnh Bình Định ban hành
17. (27/12/2018) Thông tư 40/2018/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
18. (20/12/2018) Quyết định 1794/QĐ-TTg năm 2018 bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
19. (15/11/2018) Thông tư 22/2018/TT-BNNPTNT quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
20. (15/11/2018) Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Trật tự an toàn xã hội
1. (17/01/2019) Quyết định 170/QĐ-BYT năm 2019 về phê duyệt Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (15/01/2019) Kế hoạch 21/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019
3. (11/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
4. (09/01/2019) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (08/01/2019) Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy khu dân cư do tỉnh Đồng Tháp ban hành
6. (07/01/2019) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Quảng Bình ban hành
7. (04/01/2019) Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2019 triển khai Chỉ thị 32/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
8. (28/12/2018) Quyết định 2241/QĐ-BTTTT năm 2018 về Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019
An ninh quốc gia
1. (14/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre kèm theo Quyết định 11/2014/QĐ-UBND
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (18/01/2019) Quyết định 92/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế và Công tác lãnh sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên
2. (17/01/2019) Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022
3. (10/01/2019) Công văn 204/BCT-XNK năm 2019 thực hiện Thông tư 56/2018/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành
4. (07/01/2019) Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2019 về phê duyệt Nghị định thư thứ 2 về Chỉ định các cửa khẩu biên giới thuộc Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh do Chính phủ ban hành
5. (15/11/2018) Thông tư 107/2018/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Tài chính
1. (22/01/2019) Công văn 621/QLD-ĐK năm 2019 công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (21/01/2019) Quyết định 101/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (21/01/2019) Công văn 585/QLD-ĐK năm 2019 công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (21/01/2019) Công văn 586/QLD-ĐK năm 2019 công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (18/01/2019) Công văn 453/QLD-CL năm 2019 về nhập khẩu và lưu hành thuốc Valsacard 80mg, 160mg do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (18/01/2019) Công văn 488/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (18/01/2019) Công văn 489/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (17/01/2019) Công văn 408/TCHQ-GSQL năm 2019 về giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu đưa ra, đưa vào cảng quốc tế Cái Mép và cảng Hưng Thái do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (17/01/2019) Công văn 514/VPCP-CN năm 2019 tin kinh tế - xã hội trên trang tin điện tử Báo Lao động về bãi gửi xe lậu gầm cầu Thăng Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (17/01/2019) Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022
11. (16/01/2019) Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp giữa các ngành trong việc xác định giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang
12. (16/01/2019) Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2019 về miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành
13. (16/01/2019) Công văn 418/QLD-ĐK năm 2019 công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
14. (16/01/2019) Công văn 419/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
15. (16/01/2019) Công văn 420/QLD-ĐK năm 2019 công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
16. (16/01/2019) Công văn 421/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
17. (15/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 8 Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
18. (15/01/2019) Thông tư 03/2019/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
19. (15/01/2019) Công văn 350/TCHQ-TXNK năm 2019 về thủ tục nhập khẩu và chính sách thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe buýt chạy thử nghiệm do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (15/01/2019) Công văn 100/GSQL-TH năm 2019 về thông báo tổ chức khóa đào tạo bổ sung kiến thức về pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
21. (15/01/2019) Công văn 375/TCHQ-GSQL năm 2019 về thực hiện báo cáo tình hình hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (15/01/2019) Công văn 376/TCHQ-GSQL năm 2019 về gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (15/01/2019) Công văn 352/TCHQ-GSQL năm 2019 về áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (15/01/2019) Công văn 359/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
25. (15/01/2019) Công văn 363/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
26. (15/01/2019) Công văn 365/TCHQ-GSQL năm 2019 về vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
27. (15/01/2019) Công văn 367/TCHQ-GSQL năm 2019 về thời hạn thực hiện quy định nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
28. (15/01/2019) Công văn 366/TCHQ-GSQL năm 2019 về vướng mắc kiểm tra thực tế hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
29. (14/01/2019) Công văn 332/TCHQ-GSQL năm 2019 về C/O mẫu KV, AK cấp sau do Tổng cục Hải quan ban hành
30. (14/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
31. (14/01/2019) Thông báo 320/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng Túi hút ẩm đọng nước do Tổng cục Hải quan ban hành
32. (14/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
33. (11/01/2019) Công văn 301/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại sản phẩm Regelle do Tổng cục Hải quan ban hành
34. (11/01/2019) Quyết định 181/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
35. (11/01/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 6 Điều 1 Quyết định 66/2017/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích cố đô Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
36. (11/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
37. (10/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 170/2004/QĐ-UB về Đề án hỗ trợ lâu dài đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp không còn khả năng lao động có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn do thành phố Đà Nẵng ban hành
38. (10/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội
39. (10/01/2019) Công văn 273/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Máy in kỹ thuật số do Tổng cục Hải quan ban hành
40. (09/01/2019) Công văn 231/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
41. (09/01/2019) Công văn 533/TXNK-TGHQ năm 2019 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
42. (08/01/2019) Công văn 450/TXNK-TGHQ năm 2019 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
43. (07/01/2019) Công văn 320/TXNK-DTQLT năm 2019 về nợ lệ phí hải quan do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
44. (07/01/2019) Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2019 về phê duyệt Nghị định thư thứ 2 về Chỉ định các cửa khẩu biên giới thuộc Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh do Chính phủ ban hành
45. (05/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2664/2011/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
46. (04/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
47. (04/01/2019) Quyết định 20/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế
48. (03/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bến Tre
49. (03/01/2019) Công văn 155/TXNK-CST năm 2019 vướng mắc chính sách thuế, thủ tục hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
50. (03/01/2019) Công văn 157/TXNK-TGHQ năm 2019 về phí vận chuyển hàng hóa nhập khẩu bằng đường sắt do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
51. (02/01/2019) Công văn 75/TXNK-PL năm 2019 về xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Máy trộn đồng hóa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
52. (02/01/2019) Thông tư 01/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
53. (02/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về bộ "đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản" khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
54. (28/12/2018) Quyết định 2445/QĐ-BTC năm 2018 về Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
55. (28/12/2018) Thông tư 136/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 13/2017/TT-BTC quy định về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
56. (28/12/2018) Công văn 4192/GSQL-GQ1 năm 2018 về xác nhận Giấy phép nhập khẩu phân bón do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
57. (28/12/2018) Công văn 4193/GSQL-GQ1 năm 2018 về danh sách sản phẩm hàng hóa bị thu hồi Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/ Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
58. (28/12/2018) Công văn 4196/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục tái xuất hàng hóa không đủ điều kiện nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
59. (28/12/2018) Công văn 4197/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục tự công bố sản phẩm do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
60. (28/12/2018) Công văn 4198/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục nhập khẩu hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
61. (28/12/2018) Thông báo 7720/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng Gel chống sẹo do Tổng cục Hải quan ban hành
62. (26/12/2018) Thông tư 126/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
63. (15/11/2018) Thông tư 107/2018/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (11/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Long An
2. (02/01/2019) Thông tư 01/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (20/11/2018) Quyết định 2201/QĐ-BTC năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Bộ Tài chính ban hành
Công nghiệp
1. (18/01/2019) Quyết định 93/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
2. (17/01/2019) Công văn 500/VPCP-V.I năm 2019 về giải quyết khiếu nại liên quan đến dự án thủy điện Bản Chát, tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (16/01/2019) Quyết định 106/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang
4. (04/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Y tế - dược
1. (22/01/2019) Công văn 621/QLD-ĐK năm 2019 công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (21/01/2019) Công văn 585/QLD-ĐK năm 2019 công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (21/01/2019) Công văn 586/QLD-ĐK năm 2019 công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (18/01/2019) Công văn 525/QLD-CL năm 2019 về cập nhật thông tin tại Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (18/01/2019) Quyết định 31/QĐ-QLD năm 2019 công bố danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 22 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
6. (18/01/2019) Quyết định 166/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
7. (18/01/2019) Công văn 453/QLD-CL năm 2019 về nhập khẩu và lưu hành thuốc Valsacard 80mg, 160mg do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (18/01/2019) Công văn 488/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
9. (18/01/2019) Công văn 489/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
10. (18/01/2019) Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
11. (17/01/2019) Công văn 62/KCB-QLCL&CĐT năm 2019 về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 do Cục Quản lý Khám chữa bệnh ban hành
12. (17/01/2019) Quyết định 170/QĐ-BYT năm 2019 về phê duyệt Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
13. (16/01/2019) Công văn 418/QLD-ĐK năm 2019 công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
14. (16/01/2019) Công văn 419/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
15. (16/01/2019) Công văn 420/QLD-ĐK năm 2019 công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
16. (16/01/2019) Công văn 421/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
17. (15/01/2019) Dự thảo Thông tư quy định về đăng ký thuốc sản xuất gia công do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
18. (15/01/2019) Quyết định 127/QĐ-BYT năm 2019 về "hướng dẫn thực hiện giám sát quốc gia về kháng kháng sinh" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
19. (14/01/2019) Công văn 297/QLD-ĐK năm 2019 đính chính công văn duy trì hiệu lực số đăng ký thuốc nước ngoài do Cục Quản lý Dược ban hành
20. (11/01/2019) Chỉ thị 02/CT-BYT năm 2019 về bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 do Bộ Y tế ban hành
21. (11/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Long An
22. (07/01/2019) Quyết định 39/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng về Kiểm dịch y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
23. (28/12/2018) Công văn 4193/GSQL-GQ1 năm 2018 về danh sách sản phẩm hàng hóa bị thu hồi Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/ Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (17/01/2019) Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
2. (17/01/2019) Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022
3. (15/01/2019) Công văn 350/TCHQ-TXNK năm 2019 về thủ tục nhập khẩu và chính sách thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe buýt chạy thử nghiệm do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (15/01/2019) Công văn 352/TCHQ-GSQL năm 2019 về áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (14/01/2019) Thông báo 320/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng Túi hút ẩm đọng nước do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (11/01/2019) Công văn 301/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại sản phẩm Regelle do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (09/01/2019) Công văn 533/TXNK-TGHQ năm 2019 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
8. (07/01/2019) Công văn 320/TXNK-DTQLT năm 2019 về nợ lệ phí hải quan do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
9. (03/01/2019) Công văn 155/TXNK-CST năm 2019 vướng mắc chính sách thuế, thủ tục hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
10. (03/01/2019) Công văn 157/TXNK-TGHQ năm 2019 về phí vận chuyển hàng hóa nhập khẩu bằng đường sắt do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
11. (28/12/2018) Công văn 5417/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư xây dựng do Tổng cục Thuế ban hành
12. (28/12/2018) Thông báo 7720/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng Gel chống sẹo do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (15/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 8 Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2. (03/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bến Tre
3. (28/12/2018) Thông tư 136/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 13/2017/TT-BTC quy định về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (25/12/2018) Quyết định 2570/QĐ-NHNN năm 2018 về mức lãi suất của ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, 32/2014/TT-NHNN và Thông tư 25/2016/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Kế toán, kiểm toán
1. (17/01/2019) Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
2. (09/01/2019) Quyết định 31/QĐ-KTNN năm 2019 về Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (24/01/2019) Kế hoạch 39/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
2. (15/01/2019) Quyết định 213/QĐ-UBND năm 2019 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 91/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
3. (28/12/2018) Quyết định 2448/QĐ-BTC năm 2018 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 của Bộ Tài chính
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (19/01/2019) Quyết định 100/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (18/01/2019) Quyết định 93/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
3. (17/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; chấp thuận địa điểm đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 22/2018/QĐ-UBND
4. (11/01/2019) Quyết định 141/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
5. (11/01/2019) Quyết định 38/QĐ-BKHĐT năm 2019 về đính chính Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
6. (10/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 48/2014/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, phát triển cầu tàu tại các điểm đến và tàu du lịch trong tuyến du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
7. (10/01/2019) Công văn 204/BCT-XNK năm 2019 thực hiện Thông tư 56/2018/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành
8. (07/01/2019) Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2019 về phê duyệt Nghị định thư thứ 2 về Chỉ định các cửa khẩu biên giới thuộc Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh do Chính phủ ban hành
9. (27/12/2018) Quyết định 2031/QĐ-BKHĐT năm 2018 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
10. (15/11/2018) Thông tư 107/2018/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lao động
1. (21/01/2019) Quyết định 245/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2. (20/12/2018) Quyết định 1794/QĐ-TTg năm 2018 bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (18/12/2018) Quyết định 2356/QĐ-BTC năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Chính sách xã hội
1. (18/01/2019) Công văn 57/UBDT-CSDT năm 2019 về thực hiện chế độ, chính sách đối với thôn đặc biệt khó khăn khi sắp xếp lại do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (15/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 8 Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3. (15/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-TTg về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (11/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Long An
5. (10/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 170/2004/QĐ-UB về Đề án hỗ trợ lâu dài đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp không còn khả năng lao động có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn do thành phố Đà Nẵng ban hành
6. (03/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Giáo dục, đào tạo
1. (18/01/2019) Quyết định 89/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (18/01/2019) Quyết định 166/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
3. (18/01/2019) Chỉ thị 138/CT-BGDĐT năm 2019 về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (04/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 116/2003/QĐ-UB về thành lập trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thuộc địa bàn thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
Giao thông, vận tải
1. (22/01/2019) Quyết định 105/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án "Tăng cường kết nối hàng không với thị trường nguồn khách du lịch" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (19/01/2019) Thông báo 25/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại buổi họp triển khai giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (16/01/2019) Quyết định 220/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh
4. (11/01/2019) Thông tư 01/2019/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (11/01/2019) Quyết định 168/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
6. (10/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 48/2014/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, phát triển cầu tàu tại các điểm đến và tàu du lịch trong tuyến du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
7. (03/01/2019) Công văn 157/TXNK-TGHQ năm 2019 về phí vận chuyển hàng hóa nhập khẩu bằng đường sắt do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
8. (28/12/2018) Thông tư 134/2018/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
9. (26/12/2018) Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
10. (12/12/2018) Nghị quyết 173/2018/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường trục trung tâm Khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) do tỉnh Hưng Yên ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (17/01/2019) Quyết định 257/QĐ-BNN-XD năm 2019 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Khoa học, công nghệ
1. (22/01/2019) Quyết định 104/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (19/01/2019) Quyết định 100/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (28/12/2018) Thông tư 134/2018/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (27/12/2018) Thông tư 40/2018/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (10/12/2018) Thông tư 17/2018/TT-BKHCN quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Bưu chính, viễn thông
1. (23/01/2019) Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2019 về tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/01/2019) Quyết định 227/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh
3. (15/01/2019) Quyết định 102/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4. (11/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
5. (28/12/2018) Quyết định 2445/QĐ-BTC năm 2018 về Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (17/01/2019) Công văn 514/VPCP-CN năm 2019 tin kinh tế - xã hội trên trang tin điện tử Báo Lao động về bãi gửi xe lậu gầm cầu Thăng Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (22/01/2019) Quyết định 105/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án "Tăng cường kết nối hàng không với thị trường nguồn khách du lịch" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (15/01/2019) Kế hoạch 21/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019
3. (11/01/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 6 Điều 1 Quyết định 66/2017/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích cố đô Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
4. (10/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
5. (10/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 48/2014/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, phát triển cầu tàu tại các điểm đến và tàu du lịch trong tuyến du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
6. (05/01/2019) Quyết định 39/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
7. (21/12/2018) Quyết định 1805/QĐ-TTg năm 2018 về công nhận các xã An toàn khu tại tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Bổ trợ tư pháp
1. (24/01/2019) Kế hoạch 39/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
2. (28/12/2018) Quyết định 2448/QĐ-BTC năm 2018 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 của Bộ Tài chính
Thi hành án
1. (07/01/2019) Hướng dẫn 01/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Khiếu nại, tố cáo
1. (04/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố của tỉnh Sơn La
Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
1. (17/01/2019) Hướng dẫn 09/HD-VKSTC về Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (07/01/2019) Hướng dẫn 01/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
3. (19/11/2018) Công văn 5024/VKSTC-V14 năm 2018 về giải đáp vướng mắc liên quan đến quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự trong ngành kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (23/01/2019) Quyết định 162/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
2. (21/01/2019) Công văn 314/BNV-CCHC năm 2019 hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh do Bộ Nội vụ ban hành
3. (21/01/2019) Quyết định 245/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4. (21/01/2019) Công văn 313/BNV-CCHC năm 2019 hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ do Bộ Nội vụ ban hành
5. (18/01/2019) Quyết định 166/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
6. (18/01/2019) Quyết định 165/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
7. (18/01/2019) Quyết định 92/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế và Công tác lãnh sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên
8. (18/01/2019) Quyết định 93/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
9. (18/01/2019) Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
10. (17/01/2019) Quyết định 257/QĐ-BNN-XD năm 2019 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11. (16/01/2019) Quyết định 227/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh
12. (16/01/2019) Quyết định 220/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh
13. (15/01/2019) Công văn 100/GSQL-TH năm 2019 về thông báo tổ chức khóa đào tạo bổ sung kiến thức về pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
14. (15/01/2019) Quyết định 102/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
15. (14/01/2019) Quyết định 174/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
16. (11/01/2019) Quyết định 141/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
17. (11/01/2019) Quyết định 168/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
18. (10/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành
19. (10/01/2019) Quyết định 76/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018
20. (09/01/2019) Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ cấp xã thuộc tỉnh Bình Định
21. (09/01/2019) Kế hoạch 15/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019
22. (09/01/2019) Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2018
23. (08/01/2019) Quyết định 14/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2018
24. (08/01/2019) Quyết định 29/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ năm 2018
25. (07/01/2019) Quyết định 39/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng về Kiểm dịch y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
26. (07/01/2019) Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2018 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
27. (05/01/2019) Quyết định 39/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
28. (03/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trong Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
29. (28/12/2018) Quyết định 2241/QĐ-BTTTT năm 2018 về Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019
30. (27/12/2018) Quyết định 2031/QĐ-BKHĐT năm 2018 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
31. (24/12/2018) Quyết định 3072/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019
Thống kê
1. (26/12/2018) Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Văn thư, lưu trữ
1. (10/01/2019) Kế hoạch 16/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 do thành phố Hà Nội ban hành
Dân tộc
1. (15/01/2019) Kế hoạch 292/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030
2. (12/01/2019) Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (04/01/2019) Quyết định 15/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018-2019 do tỉnh Bình Định ban hành
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (18/01/2019) Quyết định 165/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
2. (16/01/2019) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3. (12/01/2019) Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn thành phố Hà Nội
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (18/01/2019) Quyết định 89/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/01/2019) Kế hoạch 12/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Thanh Hóa năm 2019
3. (14/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre kèm theo Quyết định 11/2014/QĐ-UBND
4. (05/01/2019) Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 132-NQ/CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, Kế hoạch 10-KH/TW thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và Kế hoạch 79-KH/TU thực hiện Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
5. (04/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố của tỉnh Sơn La
6. (18/12/2018) Quyết định 2356/QĐ-BTC năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (10/12/2018) Thông tư 17/2018/TT-BKHCN quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (23/01/2019) Quyết định 162/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
2. (23/01/2019) Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2019 về tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (20/12/2018) Quyết định 1794/QĐ-TTg năm 2018 bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (14/01/2019) Quyết định 172/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2. (28/12/2018) Thông tư 134/2018/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
687 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;