Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia

Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia
Dương Châu Thanh

Xin hỏi nội dung Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 gồm những gì?

Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia

Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia (Hình từ internet)

Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia

Nội dung đề cập tại Quyết định 01/QĐ-HĐTĐQH năm 2023 về Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia ban hành.

Mục đích của Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 là nhằm: Cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện công tác thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phân công trách nhiệm với các bộ, ngành và địa phương (thông qua thành viên hội đồng thẩm định) trong quá trình thẩm định quy hoạch.

Các nhiệm vụ chủ yếu và dự kiến tiến độ, phân công thực hiện như sau:

Thời gian

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan/cá nhân thực hiện

Cơ quan/cá nhân phối hợp

29/8/2023 - 30/8/2023

Gửi hồ sơ Quy hoạch đến các thành viên Hội đồng thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Cơ quan lập quy hoạch/Đơn vị tư vấn lập quy hoạch

31/8/2023 - 11/9/2023

Thành viên Hội đồng thẩm định cho ý kiến thẩm định bằng văn bản đối với hồ sơ quy hoạch

Thành viên Hội đồng thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

11/9/2023 - 20/9/2023

Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định và trình xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng về việc tổ chức họp Hội đồng; dự thảo Báo cáo thẩm định.

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Cơ quan lập quy hoạch

21/9/2023 - 30/9/2023

Tổ chức phiên họp Hội đồng thẩm định (theo lịch của Chủ tịch Hội đồng đồng); xin ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định tại phiên họp về dự thảo Báo cáo thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

- Thành viên Hội đồng thẩm định

- Cơ quan lập quy hoạch

01/10/2023 - 07/10/2023

Hoàn thiện, trình Chủ tịch Hội đồng thông qua báo cáo thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Cơ quan lập quy hoạch

20/9/2023 - 11/10/2023

Chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo Báo cáo thẩm định và các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định tại cuộc họp

Cơ quan lập quy hoạch

Đơn vị tư vấn lập quy hoạch

12/10/2023 - 25/10/2023

Thành viên Hội đồng thẩm định cho ý kiến đối với việc giải trình, tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch; tổng hợp báo cáo Thủ tướng

Thành viên Hội đồng thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Nhiệm vụ, trách nhiệm các thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia

**Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm:

- Nghiên cứu hồ sơ trình thẩm định quy hoạch, chuẩn bị ý kiến góp ý bằng văn bản tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định;

- Thẩm định các nội dung của quy hoạch theo quy định Điều 32 Luật Quy hoạch, trong đó nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của bộ, ngành, đơn vị được cử đại diện và tham gia ý kiến đối với các vấn đề liên quan khác của quy hoạch nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của Quy hoạch;

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thẩm định và Thủ trưởng cơ quan về nội dung công việc được Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những ý kiến tham gia đối với Quy hoạch;

- Phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch rà soát các nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định trong hồ sơ, tài liệu quy hoạch trước khi hồ sơ, tài liệu quy hoạch được đóng dấu xác nhận;

- Thành viên phản biện nghiên cứu, đánh giá và báo cáo Hội đồng thẩm định toàn bộ nội dung quy hoạch; thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo Điều 35 Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ;

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng thẩm định khi được triệu tập;

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại mục 2 bản Kế hoạch này và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao.

**Các thành viên Hội đồng có quyền:

- Yêu cầu cơ quan thường trực hội đồng cung cấp các hồ sơ, tài liệu quy hoạch;

- Bảo lưu ý kiến của mình.

Xem thêm tại Quyết định 01/QĐ-HĐTĐQH năm 2023.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

265 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;