Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2025 - 2030

Xin cho tôi hỏi Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2025 - 2030 gồm những nội dung gì? - Xuân Nhị (Bình Dương)

Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2025 - 2030 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau: 

Ngày 08/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 583/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2025 - 2030” (sau đây gọi là Đề án).

Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2025 - 2030

Theo đó, Đề án gồm những nội dung sau: 

1. Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Đề án

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục QLXLVPHC&TDTHPL).

- Đơn vị phối hợp: Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian: Tháng 3/2024.

- Sản phẩm: Quyết định thành lập Tổ soạn thảo được ban hành.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu có liên quan đến công tác tổ chức thi hành pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

- Đơn vị phối hợp: Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian: Tháng 4/2024.

- Sản phẩm, kết quả: Báo cáo rà soát.

3. Soạn thảo, dự thảo Quyết định và dự thảo Đề án

- Dự thảo 1

+ Đơn vị chủ trì: Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

+ Đơn vị phối hợp: Các thành viên Tổ soạn thảo; Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

+ Thời gian (dự kiến): Hoàn thành vào tháng 5/2024, tổ chức lấy ý kiến của Tổ soạn thảo và các đơn vị chức năng có liên quan.

+Sản phẩm, kết quả: Dự thảo 1 Quyết định và dự thảo 1 Đề án được hoàn thiện.

- Dự thảo 2

+ Đơn vị chủ trì: Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

+ Đơn vị phối hợp: Các thành viên Tổ soạn thảo; Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

+ Thời gian (dự kiến): Hoàn thành vào tháng 6/2024 (trước khi xin ý kiến của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp).

+ Sản phẩm, kết quả: Dự thảo 2 Quyết định và dự thảo 2 Đề án được hoàn thiện.

- Dự thảo 3

+ Đơn vị chủ trì: Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

+ Đơn vị phối hợp: Các thành viên Tổ soạn thảo; Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

+ Thời gian (dự kiến): Hoàn thành vào tháng 7/2024 (sau khi xin ý kiến của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp).

+ Sản phẩm, kết quả: Dự thảo 3 Quyết định và dự thảo 3 Đề án được hoàn thiện.

- Dự thảo 4

+ Đơn vị chủ trì: Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

+ Đơn vị phối hợp: Các thành viên Tổ soạn thảo; Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

+ Thời gian (dự kiến): Hoàn thành vào tháng 9/2024 (sau khi lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương).

+ Sản phẩm, kết quả: Dự thảo 4 Quyết định và dự thảo 4 Đề án được hoàn thiện.

4. Tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Tổ soạn thảo, các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Họp góp ý một số định hướng lớn xây dựng Đề án (lần 1)

+ Đơn vị chủ trì: Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

+ Đơn vị phối hợp: Các thành viên Tổ soạn thảo; các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

+ Thời gian (dự kiến): Tháng 4/2024.

+ Sản phẩm: Báo cáo hoặc biên bản cuộc họp; các dự thảo, tài liệu được hoàn thiện, chỉnh lý.

- Họp góp ý những nội dung chính, sơ thảo Đề án (lần 2)

+ Đơn vị chủ trì: Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

+ Đơn vị phối hợp: Các thành viên Tổ soạn thảo; các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

+ Thời gian (dự kiến): Tháng 5/2024.

+ Sản phẩm: Báo cáo hoặc biên bản cuộc họp; các dự thảo, tài liệu được hoàn thiện, chỉnh lý.

- Họp Tổ soạn thảo góp ý lần 1 đối với dự thảo Đề án (lần 3)

+ Đơn vị chủ trì: Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

+ Đơn vị phối hợp: Các thành viên Tổ soạn thảo; các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

+ Thời gian (dự kiến): Cuối tháng 5/2024.

+ Sản phẩm: Báo cáo hoặc biên bản cuộc họp; các dự thảo, tài liệu được hoàn thiện, chỉnh lý.

- Họp Tổ soạn thảo góp ý các lần tiếp theo đối với dự thảo Đề án

+ Đơn vị chủ trì: Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

+ Đơn vị phối hợp: Các thành viên Tổ soạn thảo; các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

+ Thời gian: Tổ chức các cuộc họp theo yêu cầu thực tế.

d) Sản phẩm: Báo cáo hoặc biên bản cuộc họp; các dự thảo, tài liệu được hoàn thiện, chỉnh lý.

- Lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các thành viên Tổ soạn thảo đối với dự thảo Đề án

+ Đơn vị chủ trì: Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

+ Đơn vị phối hợp: Các thành viên Tổ soạn thảo; các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

+ Thời gian: Thực hiện việc lấy ý kiến theo yêu cầu thực tế.

+ Sản phẩm: Ý kiến góp ý bằng văn bản của các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Xem thêm nội dung tại Quyết định 583/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày 08/4/2024.

Nguyễn Ngọc Quế Anh

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

141 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;