63 quyết định về phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành bị bãi bỏ

63 quyết định về phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành bị bãi bỏ
Trần Thanh Rin

Tôi muốn biết những quyết định nào về phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành bị bãi bỏ? – Xuân Bách (Gia Lai)

63 quyết định về phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành bị bãi bỏ

63 quyết định về phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành bị bãi bỏ (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

63 quyết định về phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành bị bãi bỏ

Cụ thể tại Quyết định 3983/QĐ-BYT đã liệt kê các quyết định về phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành bị bãi bỏ bao gồm:

STT

TÊN VĂN BẢN

1.

Quyết định 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona

2.

Quyết định 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

3.

Quyết định 870/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn kỹ thuật tạm thời cho khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn

4.

Quyết định 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19”

5.

Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19”

6.

Quyết định 886/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Phê duyệt nguyên tắc, tiêu chí và quy trình mua sắm trang thiết bị để phòng, chống dịch COVID-19

7.

Quyết định 928/QĐ-BYT ngày 17/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Tổ giúp việc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

8.

Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”

9.

Quyết định 1282/QĐ-BYT ngày 21/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời xét nghiệm COVID-19”

10.

Quyết định 1444/QĐ-BYT ngày 29/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch COVID-19

11.

Quyết định 1462/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19”

12.

Quyết định 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn Tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19”

13.

Quyết định 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật, phân loại và lựa chọn bộ trang phục phòng, chống dịch COVID-19

14.

Quyết định 1719/QĐ-BYT ngày 15/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do SARS-COV-2 (COVID-19)

15.

Quyết định 1773/QĐ-BYT ngày 20/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn một số biện pháp phòng chống dịch Viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 (COVID-19) đối với người khuyết tật tại cộng đồng”

16.

Quyết định 1883/QĐ-BYT ngày 27/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn về thử nghiệm lâm sàng máy thở có xâm nhập phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19

17.

Quyết định 1886/QĐ-BYT ngày 27/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19”.

18.

Quyết định 2065/QĐ-BYT ngày 15/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về tiếp nhận, bảo quản, cung cấp huyết tương từ người đã được điều trị khỏi COVID-19

19.

Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

20.

Quyết định 3659/QĐ-BYT ngày 21/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, đăng ký lưu hành, sử dụng vắc xin phòng COVID-19

21.

Quyết định 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”

22.

Quyết định 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19”

23.

Quyết định 4055/QĐ-BYT ngày 23/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời chuẩn bị môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm đường hô hấp dùng trong xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR

24.

Quyết định 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

25.

Quyết định 1980/QĐ-BYT ngày 23/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bộ poster an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam

26.

Quyết định 2022/QĐ-BYT ngày 28/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

27.

Quyết định 2300/QĐ-BYT ngày 07/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Văn phòng Chương trình nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất vắc xin phòng COVID-19

28.

Quyết định 2301/QĐ-BYT ngày 07/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Ban chỉ đạo Chương trình nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất vắc xin phòng COVID-19

29.

Quyết định 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các Khu vực điều trị người bệnh COVID-19

30.

Quyết định 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”

31.

Quyết định 3043/QĐ-BYT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc

32.

Quyết định 3092/QĐ-BYT ngày 25/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai thí điểm “Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh”

33.

Quyết định 3436/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc

34.

Quyết định 3439/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Tổ công tác đặc biệt về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phát triển vắc xin phòng COVID-19

35.

Quyết định 3446/QĐ-BYT ngày 15/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ sung thành viên Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc

36.

Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”

37.

Quyết định 3639/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn tổ chức hoạt động lọc máu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong dịch COVID-19”.

38.

Quyết định 3668/QĐ-BYT ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Tổ công tác điều phối ô xy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc

39.

Quyết định 3672/QĐ-BYT ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Tổ công tác điều phối máy thở phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc

40.

Quyết định 3876/QĐ-BYT ngày 14/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn thiết kế tạm thời Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19

41.

Quyết định 3982/QĐ-BYT ngày 18/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời dự phòng và xử trí COVID-19 do chủng vi rút SARSCoV-2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh

42.

Quyết định 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19

43.

Quyết định 4062/QĐ-BYT ngày 23/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế phối hợp triển khai hoạt động giữa Văn phòng thường trực với các Tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc

44.

Quyết định 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng

45.

Quyết định 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà

46.

Quyết định 4339/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn triển khai tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng

47.

Quyết định 4377/QĐ-BYT ngày 11/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của trạm y tế lưu động

48.

Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

49.

Quyết định 5010/QĐ-BYT ngày 30/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung thành viên các Tổ chuyên môn của Tiểu ban Y tế thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

50.

Quyết định 5259/QĐ-BYT ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn chuyên môn về xem xét tính an toàn và hiệu quả bảo vệ phục vụ đánh giá kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vắc xin phòng COVID-19 sản xuất trong nước”

51.

Quyết định 5275/QĐ-BYT ngày 12/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về chuyển đổi các chai chứa khí Nitơ, Argon, Oxy công nghiệp, Không khí nén sang chứa khí Oxy y tế phòng, chống dịch COVID-19

52.

Quyết định 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử lý, cách ly, điều trị

53.

Quyết định 5619/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”

54.

Quyết định 5904/QĐ-BYT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Videoclip hướng dẫn phục hồi chức năng COVID-19

55.

Quyết định 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

56.

Quyết định 775/QĐ-BYT ngày 28/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chăm sóc, quản lý tại nhà đối với phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ sơ sinh mắc COVID-19

57.

Quyết định 1226/QĐ-BYT ngày 17/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID- 19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

58.

Quyết định 1949/QĐ-BYT ngày 15/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt các tài liệu truyền thông phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

59.

Quyết định 2246/QĐ-BYT ngày 18/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn sàng lọc, điều trị, quản lý người chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh nghi nhiễm/nhiễm SARS-CoV-2 tại cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần

60.

Quyết định 2275/QĐ-BYT ngày 23/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy trình giám định pháp y tử thi nghi nhiễm/nhiễm SARS-CoV-2 và việc tổ chức thực hiện

61.

Quyết định 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

62.

Quyết định 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”

63.

Quyết định 616/QĐ-BYT ngày 15/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đính chính Quyết định 604/QĐ-BYT ngày 14/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”

 

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

208 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;