904285

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5854:1994 về bình đun nước bằng điện

904285
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5854:1994 về bình đun nước bằng điện

Số hiệu: TCVN5854:1994 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: TCVN5854:1994
Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: ***
Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/1994
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Loại bình

Dung tích

Công suất danh định kW, không lớn hơn

Tổn thất điện năng trong một ngày đêm, kW.h không lớn hơn

Nhiệt độ nước, 0C

Lớn nhất

Khống chế khi đo tổn thất nhiệt

Loại có van không giữ nhiệt

5

 

10

 

 

15

 

1,25

1,60

1,0

1,25

1,6

1,25

1,6

-

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

65

 

 

Loại có đường nước ra tự do, có giữ nhiệt

5

 

10

 

25

 

50

 

80

 

100

 

120

 

150

 

200

1,25

1,60

1,25

1,60

1,25

1,60

1,25

1,60

1,25

1,60

1,25

1,60

1,25

1,60

1,25

1,60

1,60

4,00

0,4

 

1,0

 

1,6

 

2,0

 

2,1

 

2,3

 

2,6

 

3,0

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Loại kín có giữ nhiệt

50

 

80

 

100

 

120

 

150

 

200

 

300

 

400

1,25

1,60

1,25

1,60

1,25

1,60

1,25

1,60

1,25

1,60

1,60

4,0

2,0

4,0

3,0

4,0

2,0

 

2,1

 

2,3

 

2,6

 

3,0

 

4,0

 

5,0

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

3. Yêu cầu kỹ thuật

3.1. Bảo vệ chống điện giật

Bình phải được chế tạo ở chế độ làm việc lâu dài với cấp bảo vệ chống điện giật là cấp I hoặc cấp II.

3.2. Phát nóng

Độ tăng nhiệt của các bộ phận của bình không được vượt quá theo qui định trong bảng 2.

Bảng 2

Bộ phận của bình

Độ tăng nhiệt, 0C

- Đầu nối dây, kể cả cực nối đất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Núm điều chỉnh nhiệt độ

 

+ Bằng kim loại

20

+ Bằng sứ hoặc thủy tinh

30

+ Bằng chất dẻo, cao su

45

Chú thích: Nhiệt độ môi trường không quá 400C

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bình phải làm việc được trong điều kiện công suất bằng 1,27 công suất danh định trong 4 chu kỳ. Một chu kỳ gồm có thời gian làm việc đến chế độ ổn định nhiệt và thời gian làm mát đến nhiệt độ phòng. Vào đầu và cuối mỗi chu kỳ bình được thay bằng nước lạnh. Nhiệt độ nước ra không được vượt quá 980C. Sau phép thử này bình không bị hư hại.

3.4. Cách điện và dòng rò ở nhiệt độ làm việc

3.4.1. Dòng rò đối với bình phải không vượt quá:

a) Đối với phần kim loại mà người có thể chạm phải:

- Bình có cách điện cấp I: 0,75 mA

- Bình có cách điện cấp II: 0,25 mA

b) Đối với phần kim loại của bình cấp II mà chỉ cách li với phần mang điện chính: 5mA

Chú thích: Phép đo được tiến hành ở điện áp cung cấp cho bình bằng 105% điện áp danh định.

3.4.2. Cách điện của bình phải chịu được điện áp thử tần số 50Hz trong một phút với các giá trị như sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2750V – Đối với cách điện phụ

3750V -  Đối với cách điện tăng cường

Trong quá trình thử không xảy ra hiện tượng phóng điện bề mặt hoặc đánh thủng.

3.5. Chịu nóng ẩm

Sau khi thử nóng ẩm 48h theo TCVN 1611 – 75 dòng điện rò, độ bền điện của cách điện phải phù hợp với qui định ở điều 3.4

3.6. Khả năng chịu áp suất

3.6.1. Áp suất danh định của bình không được nhỏ hơn:

0,6 MPa - đối với loại bình kín

0,2 MPa – đối với loại bình khác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.6.3. Bình có đường nước ra tự do còn phải chịu được áp suất thấp giảm thấp. Bình phải chịu được áp suất thấp chân không 0,033 MPa trong 15 phút

3.7. Yêu cầu đối với thiết bị bảo vệ theo nhiệt độ

3.7.1. Thiết bị bảo vệ nhiệt phải là loại cắt tự do và không được phục hồi.

3.7.2. Nhiệt độ tác động đối với loại hình có vỏ nhựa hoặc lớp cách điện bằng nhựa là 990C với độ chính xác âm là 10%.

Đối với các loại bình còn lại nhiệt độ tác động chọn theo dãy 99, 130, 1400C với độ chính xác âm 10%.

3.8. Chiều dài đường rò, khe hở không khí và chiều dày cách điện.

3.8.1. Chiều dài đường dò và khe hở không khí không được nhỏ hơn giá trị qui định trong bảng 3.

Bảng 3

mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều dài đường dò

Khe hở không khí

Giữa các phần mang điện có cực tính khác nhau

3,0

2,5

- Giữa phần mang điện và phần kim loại qua cách điện chính

4,0

3,0

- Giữa phần mang điện và phần kim loại qua cách điện tăng cường

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8,0

- Giữa các phần kim loại cách ly với nhau bằng cách điện phụ

6,0

6,0

3.8.2. Chiều dầy cách điện không được nhỏ hơn 1mm nếu đó là cách điện phụ, không được nhỏ hơn 2mm nếu đó là cách điện tăng cường.

3.9. Bình phải được trang bị cơ cấu điều chỉnh nhiệt độ đảm bảo khi đặt ở vị trí cực đại, sẽ cắt nguồn điện cho phần tử nhiệt khi nước đạt nhiệt độ 770C đối với loại bình kín và 850C đối với các loại bình khác. Cho phép sai lệch âm 100C.

3.10. Dung sai dung lượng nước chứa của bình không được vượt quá ± 5% đối với bình lớn hơn 15 lít không vượt quá ±1% đối với bình nhỏ hơn 15 lít.

4. Phương pháp thử

4.1. Quy định chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.1.2. Sai lệch điện áp ± 2%, tần số 50 ± 1Hz.

4.1.3. Bình đem thử được đặt trên giá cách tường không nhỏ hơn 150mm, phía trên và phía dưới bình cần có khoảng trống không nhỏ hơn 250 mm và cách các mặt bên cạnh không nhỏ hơn 700mm.

4.1.4. Đo nhiệt độ của nước nóng chảy ra liên tục phải đảm bảo độ chính xác đến 0,50C. Nhiệt độ này được xác định theo 10 khoảng thời gian bằng nhau phân đều theo thời gian nước chảy. Nhiệt độ của nước nóng được xác định bằng giá trị trung bình cộng của các giá trị đo được.

4.2. Kiểm tra sơ bộ kiểu loại bình, các thông số và thông tin trên nhãn bằng cách xem xét.

4.3. Kiểm tra dung tích của bình (bảng 1, bằng cách đổ đầy nước lạnh vào bình rồi tháo nước ra cho vào một bình chuẩn. Sai lệch không được vượt quá qui định ở điều 3.10.

4.4. Kiểm tra công suất tiêu thụ của bình theo TCVN 5699 - 1992

4.5. Kiểm tra tổn thất nhiệt trong một ngày đêm (chỉ tiến hành đối với bình có giữ nhiệt).

Tổn thất nhiệt trong một ngày đêm được xác định bằng điện năng tiêu thụ trong một ngày đêm để giữ cho nhiệt độ của nước trong bình đến một giá trị danh định với độ chênh lệch của nước và môi trường xung quanh là 450C.

Bình được đổ đầy nước lạnh bằng đường ống dẫn nước. Đóng điện để bình làm việc 3 chu kỳ đóng cắt của cơ cấu điều chỉnh nhiệt độ ứng với nhiệt độ khống chế ở bảng 1. Sau đó khóa nguồn nước cấp cho bình. Đóng điện tiếp tục cho bình làm việc 72 giờ rồi ngắt nguồn điện. Cho nước chảy ra và đo nhiệt độ của nước nóng T1 theo 4.1.4 ( giai đoạn 1).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong quá trình thử đo điện năng tiêu thụ E1 sau mỗi 24 giờ của giai đoạn 1 tại thời điểm ngắn nguồn điện và thời gian làm việc thực đến thời điểm ngắt điện.

Điện năng tiêu thụ trong một ngày đêm (tính bằng kWh) tính theo công thức

Khi tính tổn thất ngày đêm Q, giá trị điện năng tiêu thụ E1 được lấy vào 24 giờ cuối của giai đoạn thử.

Nhiệt độ nóng chảy T1 (0C) xác định theo 4.1.4 sau giai đoạn còn nhiệt độ môi trường xung quanh T’0 xác định trong toàn bộ giai đoạn 1.

Nhiệt độ nước nóng T2 (0C) xác định theo 4.1.4 sau giai đoạn 2, T”0 trong toàn bộ giai đoạn 2.

Nhiệt độ trung bình của nước T3 (0C), xác định bằng giá trị trung bình cộng T2 và T1. Theo kết quả đo được xác định tổn thất ngày đêm Q (tính bằng kWh) theo công thức:

Trong đó: T0 – Nhiệt độ môi trường xung quanh (0C) xác định bằng giá trị trung bình cộng của T’0 và T”0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.7. Kiểm tra độ tăng nhiệt (điều 3.2) theo TCVN 5699 – 1992.

4.8. Kiểm tra khả năng quá tải (điều 3.3) theo TCVN 5699 – 1992.

4.9. Kiểm tra cách điện (điều 3.4) theo TCVN 5699 – 1992.

4.10. Kiểm tra khả năng chịu nóng ẩm (điều 3.5) theo TCVN 1611 – 75 và TCVN 5699 – 1992.

4.11. Kiểm tra khả năng chịu áp suất (điều 3.6.1)

Phép thử được tiến hành trong 5 min với độ tăng áp suất bằng 0,13 MPa trong một giây. Áp suất thử của nước bằng:

1) Hai lần áp suất danh định – đối với bình kín

2) 0,15 MPa đối với bình có đường nước ra tự do.

Sau khi thử bình không được có rò rỉ nước cũng như biến dạng dư.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.12. Kiểm tra khả năng chịu áp suất giảm thấp của bình có đường nước ra tự do (điều 3.6.3) bằng cách rút chân không trong bình đến trị số 0,033MPa. Để giữ nguyên áp suất đó trong bình 15 min.

Sau khi thử bình không được biến dạng làm ảnh hưởng đến độ an toàn trong sử dụng.

4.13. Kiểm tra chiều dài đường rò, khe hở không khí và chiều dày cách điện (điều 3.8) theo TCVN 5699 – 1992.

4.14. Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh nhiệt độ (điều 3.9)

Đặt cơ cấu điều chỉnh độ nhiệt độ vào vị trí sao cho nhiệt độ của nước vào thời điểm cơ cấu điều chỉnh ngắt điện tương ứng với vị trí số trong bảng 1 với sai lệch âm cho phép 100C.

Đổ đầy nước lạnh vào bình, đóng điện để bình làm việc trong 3 chu kỳ tác động, sau đó khóa nguồn nước lại rồi đóng điện tiếp 72 giờ.

Nhiệt độ của nước nóng xác định theo điều 4.1.4. Nếu trị số không phù hợp với qui định trong bảng 1 thì phép thử được lặp lại ở vị trí điều chỉnh khác.

5. Ghi nhãn

Nhãn phải được trình bày rõ ràng, bền với các nội dung sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Dung tích danh định, I;

- Điện áp danh định, v;

- Công suất danh định, kw;

- Áp suất danh định, MPa.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản