903783

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-171:1998 về đồng hồ chủ trong mạng đồng bộ - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

903783
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-171:1998 về đồng hồ chủ trong mạng đồng bộ - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

Số hiệu: TCN68-171:1998 Loại văn bản: Tiêu chuẩn ngành
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: ***
Ngày ban hành: 29/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: TCN68-171:1998
Loại văn bản: Tiêu chuẩn ngành
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện
Người ký: ***
Ngày ban hành: 29/09/1998
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN NGÀNH

TCN 68-171:1998

Đồng hồ chủ trong mạng đồng bộ - Yêu cầu kỹ thuật

Timing characteristics of primary reference clock – Technical Requirement

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu cho đồng hồ chủ để cấp tín hiệu đồng bộ cho mạng số.

Các yêu cầu này áp dụng trong điều kiện môi trường bình thường của thiết bị số.

2. Định nghĩa và thuật ngữ

2.1. Định nghĩa, thuật ngữ

2.1.1. Đồng hồ chủ -A. Primary Reference Clock – PRC

Là thiết bị cung cấp tín hiệu thời gian chuẩn cho mạng viễn thông quốc gia. Đồng hồ chủ được xem là đồng hồ có chất lượng cao nhất trên mạng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Là những biến đổi trong thời gian ngắn của tín hiệu số so với chuẩn thời gian. Biến đổi ngắn hạn là những biến đổi có tần số lớn hơn hoặc bằng 10 Hz.

2.1.3. Trôi pha – A. Wander

Là những biến đổi trong thời gian dài của tín hiệu số so với chuẩn thời gian. Biến đổi dài hạn là những biến đổi có tần số nhỏ hơn 10Hz.

2.2. Các từ viết tắt

MTIE

Maximum Time Interval Error

Sai số về thời gian lớn nhất giữa tín hiệu và tín hiệu lý tưởng trong khoảng thời gian quan sát

NE

Network Element

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PLL

Phase Locked Loop

Vòng khóa pha

PRC

Primary Reference Clock

Đồng hồ chủ

SDH

Synchronous Digital Hierarchy

Phân cấp đồng bộ số

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Synchronization Status Message Byte

Byte thông báo trạng thái đồng bộ

STM

Synchronous Transport Module

Khối chuyển tải đồng bộ

TDEV

Time Deviation

Chênh lệch thời gian trung bình trong thời gian quan sát so với giá trị chuẩn

UI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khoảng đơn vị

3. Yêu cầu kỹ thuật

3.1. Độ chính xác tần số.

Ở điều kiện hoạt động bình thường, với thời gian quan sát lớn hơn 7 ngày, sai số tần số lớn nhất cho phép là 10-11

3.2. Phát sinh nhiễu.

Nhiễu phát sinh của đồng hồ chủ được thể hiện là tổng nhiễu pha tạo ra tại đầu ra. Khả năng của đồng hồ để giới hạn nhiễu này được thể hiện ở độ ổn định tần số của nó. MTIE và TDEV thể hiện cho đặc điểm của nhiễu phát sinh.

MTIE và TDEV được đo thông qua bộ lọc thông thấp bậc một có độ rộng băng tần 10 Hz, tại thời gian lấy mẫu là 1/30 giây. Chu kỳ đo nhỏ nhất với TDEV là 12 lần chu kỳ tổ hợp (T = 12 ). Có thể sử dụng độ rộng băng tần và thời gian lấy mẫu khác để đo với thời gian quan sát lớn hơn.

3.2.1. Trôi pha

Trôi pha thể hiện trong MTIE, với cấu hình đo theo hình 3 phải có giá trị trong giới hạn sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                                    với                    > 1000s

Kết quả theo đồ thị trong hình 1.

Hình 1 – MTIE là hàm của chu kỳ quan sát

Trôi pha thể hiện trong TDEV, với cấu hình đo theo hình 3 phải có giá trị trong giới hạn sau:

TDEV:

3 ns

với

0,1 s <  ≤ 100s

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,03 ns

với

100 s <  ≤ 1000 s

 

30 ns

với

1000 s <  ≤ 10 000 s

Kết quả theo đồ thị trong hình 2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đặc tính đồng hồ chế độ chạy tự do
trong phòng thí nghiệm

FS (Frequency Standard): Tần số chuẩn

CUT (Clock Under Test): Tần số cần kiểm tra

Hình 3 – Cấu hình đo

3.2.2. Rung pha

Chỉ tiêu rung pha được quy định riêng cho các tốc độ giao diện khác nhau. Các chỉ tiêu được để dưới dạng UIpp, với UI tương ứng với tốc độ bit của giao diện.

Rung pha thật sự tại đầu ra giao diện 2048 kHz và 2048 kbit/s, được đo với thời gian lớn hơn 60 giây thông qua mạch lọc thông dải đơn cực với tần số biên là 20 Hz và 100 kHz, không được vượt quá 0,05 UIpp, với UI = 488 ns.

3.3. Gián đoạn pha

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.4. Suy giảm chất lượng của đồng hồ chủ

Nếu sử dụng quá tải và tần số đồng hồ thay đổi quá giá trị danh định phải được phát hiện và tải phải được chuyển tới bộ dao động tốt. Việc chuyển mạch này phải được hoàn tất trước khi MTIE hoặc TDEV vượt quá chỉ tiêu.

3.5. Giao diện

Đầu ra của đồng hồ chủ có thể là:

- Giao diện 2048 kbit/s tuân theo điều khoản 3.1/TCN 68-172:1998 với các yêu cầu về rung pha và trôi pha như quy định trong tiêu chuẩn này.

- Giao diện 2048 kHz tuân theo điều khoản 3.2/TCN 68-172:1998 với các yêu cầu về rung pha và trôi pha như quy định trong tiêu chuẩn này.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[2]

ITU-T Recommendation G.783 (1997), Characteristics of Synchronous Digital Hierarchy (SDH) equipment functional blocks.

[3]

ITU-T Recommendation G.810 (1996), Definitions and terminology for synchronization networks.

[4]

CCITT Recommendation G.812 (1988), Timing requirements at the outputs of slave clocks suitable for plesiochronous operation of international digital links.

[5]

CCITT Recommendation G.822 (1988), Controlled slip rate objectives on an international digital connection.

[6]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[7]

ITU-T Recommendation G.824 (1993), The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 1544 kbit/s hierarchy.

[8]

ITU-T Recommendation G.825 (1993), The control of jitter and wander within digital networks which are based on the Synchronous Digital Hierarchy (SDH).

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản