906720

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5689:1992 về Nhiên liệu điêzen

906720
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5689:1992 về Nhiên liệu điêzen

Số hiệu: TCVN5689:1992 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: TCVN5689:1992
Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: ***
Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Chỉ tiêu chất lượng

Mức quy định

D-1

D-2

1

2

3

1. Trị số xê tan                            min

 

2. Thành phần cất,                       max

 

-  Ở 50 %, T.T, °C

-  Ở 96 %, T.T, °C

 

3. Độ nhớt động học ở 20°C, mm2/s

 

4. Nhiệt độ bắt cháy cốc kín, °C, min

 

- Quy định cho diezen thông dụng

- Quy định cho diezen đặc biệt

 

5. Nhiệt độ đông đặc, °C,  max

 

- Mùa đông (các tỉnh phía bắc)

từ 1/10 đến 31/3

- Mùa hè từ 1/4 đến 30/9

 

6. Hàm lượng tro, %, K.L,  max

 

7. Hàm lượng tạp chất cơ học, %, K.L

 

8. Hàm lượng nước, %, K.L

 

9. Hàm lượng nhựa thực tế, mg/100ml, max

 

10. Hàm lượng lưu huỳnh tổng, %, K.l, max

 

11. Hàm lượng lưu huỳnh Mercaptan, %KL, max

 

12. Độ cốc của 10% cặn, % KL, max

 

13. Ăn mòn lá đồng ở 50°C trong 3 giờ, max

 

14. Độ axit, mg KOH/100ml, max

 

15. Axit, kiềm tan trong nước

 

16. Khối lượng riêng ở 20°C g/cm3, max

45

 

 

 

290

370

 

3,5-6,0

 

 

 

50

65

 

 

 

 

- 5

+ 5

 

0,02

 

Không

 

Không

 

50

 

1,0

 

0,01

 

0,30

 

N-1

 

10

 

Không

 

0,860

50

 

 

 

290

370

 

4,5-8,0

 

65

 

 

 

 

 

 

 

- 5

+5

 

0,02

 

Không

 

Không

 

50

 

1,0

 

0,01

 

0,30

 

N-1

 

 

 

Không

 

0,860

Chú thích:

1. Viết chữ tắt trong bảng 1:

K.L – khối lượng;

T.T – thể tích.

2. Khi không có thiết bị đo trị số xê tan, ta có thể tính theo công thức sau:

Tr.x =

Trong đó:           – Độ nhớt của nhiên liệu ở 20oC

                                     Khối lượng riêng của nhiên liệu đo ở nhiệt độ chuẩn.

3. Trong quá trình vận chuyển và tồn chứa cho phép hàm lượng nước có trong nhiên liệu không quá 0,03 cm3/100ml nhiên liệu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1 Lấy mẫu kiểm tra theo TCVN 2715-78.

3.2 Các phương pháp thử để kiểm tra chất lượng nhiên liệu diezen được quy định trong bảng 2.

Bảng 2

Chỉ tiêu chất lượng

Phương pháp thử

1

2

1. Trị số xê tan

2. Thành phần cất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Nhiệt độ bắt cháy cốc kín

5. Nhiệt độ đông đặc

6. Hàm lượng tro

7. Hàm lượng tạp chất cơ học

8. Hàm lượng nước

9. Hàm lượng nhựa thực tế

10. Hàm lượng lưu huỳnh tổng

11. Hàm lượng lưu huỳnh Mercaptan

12. Độ cốc của 10% cặn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14. Độ axit và trị số axit

15. Axit, kiềm tan trong nước

16. Khối lượng riêng

TCVN 3180-79

TCVN 2698-78

TCVN 3171-79

TCVN 2693-78

TCVN 3753-83

TCVN 2690-78

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 2692-78

TCVN 3178-79

TCVN 2708-78

TCVN 2685-78

TCVN 2704-78

TCVN 2694-78

TCVN 2695-78

TCVN 3176-79

TCVN 3893-84

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản