902003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5681:1992 về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - chiếu sáng điện công trình phần ngoài nhà - Hồ sơ bản vẽ thi công

902003
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5681:1992 về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - chiếu sáng điện công trình phần ngoài nhà - Hồ sơ bản vẽ thi công

Số hiệu: TCVN5681:1992 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: TCVN5681:1992
Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: ***
Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tờ

Tên gọi

Ghi chú

1

2

3

 

 

 

15

140

30

2.5.3. Danh mục các tài liệu tham khảo và sử dụng lập theo mẫu 2.

Danh mục ghi theo 2 phần: phần tài liệu tham khảo và phần tài liệu sử dụng

ở mỗi phần các tài liệu được ghi theo thứ tự sau;

ở phần tài liệu tham khảo;

Các tiêu chuẩn Nhà nước;

Các tiêu chuẩn ngành;

Các bản vẽ thiết bị, cấu kiện điển hình;

ở phần tài liệu sử dụng;

Các bản vẽ thiết bị, cấu kiện... được sử dụng lại;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các tài liệu khác;

Trong bảng danh mục ghi;

Cột "kí hiệu" ghi kí hiệu tài liệu và có thể cả tên và số hiệu cơ quan ban hành tài liệu;

Cột "tên gọi" ghi tên tài liệu theo tên sách hoặc tên được ghi ở khung tên bản vẽ;

Cột "ghi chú" ghi thông tin bổ sung kể cả các thay đổi đã được đưa vào khi sử dụng bản vẽ dùng lại;

Mẫu 2

Mẫu lập danh mục các tài liệu tham khảo và sử dụng

Kí hiệu

Tên gọi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

60

95

30

2.5.4. Các kí hiệu và hình vẽ quy ước: Nếu trên bản vẽ thi công có sử dụng những kí hiệu hoặc hình vẽ quy ước chưa được quy định trong các Tiêu chuẩn Nhà nước có liên quan, thì cần tập hợp các kí hiệu đó thành một mục và có lời chú dẫn tỉ mỉ.

2.5.5. Chỉ dẫn chung: Trong phần này không nhắc lại những yêu cầu kĩ thuật của các giải pháp kĩ thuật đã được ghi trên các bản vẽ, mà chủ yếu ghi:

- Các thông số ban đầu để lập bản vẽ thi công.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Các chứng nhận về quyền tác giả của các thiết bị hay công nghệ được áp dụng trên công trình thiết kế.

2.6 Mặt bằng chiếu sáng ngoài nhà (MBCSNN)

2.6.1. Tài liệu để lập mặt bằng chiếu sáng ngoài nhà là các bản vẽ thi công tổng mặt bằng.

Các bản vẽ MBCSNN được thể hiện theo tỉ lệ 1: 100 ; 1: 200 và 1: 500.

2.6.2. Trên mặt bằng chiếu sáng ngoài nhà ghi:

Các cột đèn cùng các đèn gắn trên nó và các cột để đặt đường dây trên không;

Các đèn đặt trên kết cấu công trình hoặc treo trên cáp;

Tháp và cột đèn pha cùng các đèn pha đặt trên tháp, cột đỡ;

Các thiết bị kĩ thuật điện cung cấp điện cho chiếu sáng ngoài nhà;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các thiết bị nối đất và thiết bị khác;

Các ống dẫn dây cáp qua tường, dây cáp ngầm;

Trên bản vẽ phải thể hiện đầy đủ các kích thước định vị của các cột điện, cột đèn...so với các chuẩn trên mặt bằng khu vực xây dựng (kích thước giữa chúng và kích thước đển các công trình xây dựng...) Cách ghi kích thước phải theo TCVN 9:1985;

Ví dụ: Thể hiện mặt bằng chiếu sáng ngoài nhà xem hình 1

2.7 Danh mục các cột, tháp đèn pha cùng thiết bị chiếu sáng thể hiện theo mẫu 3, trong đó:

Cột "vị trí" ghi vị trí cột, theo MBCSNN;

Cột "kí hiệu" ghi kí hiệu cột và tháp theo quy định;

Cột "tên gọi" ghi tên gọi cột, tháp và chủng loại của chúng cũng như chủng loại thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện;

Cột "số lượng" ghi số lượng các vật liệu đó trên MBCSNN;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mẫu 3

Vị trí

Kí hiệu

Tên gọi

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

20

60

60

15

30

 

2.8 Sơ đồ cấp điện và điều khiển chiếu sáng ngoài nhà:

2.8.1. Các sơ đồ cung cấp điện và điều khiển chiếu sáng ngoài nhà gồm có: Sơ đồ nguyên lí cung cấp điện;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sơ đồ láp ráp của các thiết bị, phân phối có điện áp đến 1000V (khi có điều khiển từ xa);

2.8.2. Trên sơ đồ nguyên lí cung cấp điện chiếu sáng ngoài nhà cần ghi rõ: Các thiết bị bảo vệ và điều khiển có liên quan tới chiếu sáng đặt tại các nguồn cung cấp điện và trong các thiết bị phân phối tổng hợp có điện áp đến 1000V

Lưới cung cấp điện chiếu sáng ngoài nhà;

Kí hiệu chữ và số của các nguồn cung cấp điện (khi cần thiết) các thiết bị phân phối đlện áp dưới 1000 V, đường dây lưới điện v.v...

Các loại thiết bị phân phối tổng hợp;

Dòng điện danh định của thiết bị bảo vệ và điều khiển;

Các số liệu tính toán, tiết diện dây dẫn và chức năng các đường dây chiếu ngoài nhà;

Các sơ đồ nguyên lí cung cấp điện chiếu sáng ngoài nhà thể hiện theo mẫu 4

Mẫu4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mác, phụ tải tính toán - KW . Hệ số công suất cosφ Dòng điện tính toán A

Trạm cung cấp điện Số hiệu trên mặt bằng. Loại

Lưới chiếu sáng bên ngoài

Chiều dài đoạn dây (m).Mác và tiết diện dây dẫn mm2

Thiết bị đầu vào Loại. Dòng điện bộ ngắt mạch A

áp tô mát Loại. Dòng điện bộ ngắt mạch A

Khởi động từ.Loại. Dòng điện bộ ngắt mạch A

Mã hiệu. Phụ tải tính toán KW. Hệ số công suất cosM. Dòng điện tính toán A

Công suất đặt KW

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

35

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30

30

30

70

16

16

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản