905391

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5584:1991 (ST SEV 5275-85) về Mép mối hàn khi hàn thép với chất trợ dung - Hình dạng và kích thước do Ủy ban Khoa học và Nhà nước ban hành

905391
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5584:1991 (ST SEV 5275-85) về Mép mối hàn khi hàn thép với chất trợ dung - Hình dạng và kích thước do Ủy ban Khoa học và Nhà nước ban hành

Số hiệu: TCVN5584:1991 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: 12/12/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: TCVN5584:1991
Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: ***
Người ký: ***
Ngày ban hành: 12/12/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tên gọi của mối hàn

Ký hiệu mối hàn

Hình dạng mặt cắt ngang của mép

a

b

c

R, h, h­1, h

,,,

mm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Dạng một phía

Từ 2 đến 12

Đến 4

-

-

-

Dạng hai phía

Từ 3 đến 25

Đến 4

-

-

-

Nửa hình chữ một phía

Từ 6 đến 30

Đến 3

Đến 5

-

- 600

Hình chữ V

Từ 8 đến 30

Đến 5

Đến 3

-

-130

Hình chữ Y

Từ 12 đến 50

Đến 3

Từ 4 đến 12

-

-130

Hình chữ V hai phía

14 và lớn hơn

Đến 4

Đến 10

-

- 300

Nửa hình chữ V hai phía

14 và lớn hơn

Đến 4

Đến 10

-

- 600

Hình chữ U

24 và lớn hơn

Đến 4

Từ 3 đến 10

R=5-10

- 120

Hình chữ U hai phía

30 và lớn hơn

Đến 4

Từ 4 đến 12

R=5-10

- 120

Nửa hình chữ U

Từ 16 đến 50

Đến 4

Từ 3 đến 8

R=5-10

- 240

Nửa hình chữ U hai phía

30 và lớn hơn

Đến 4

Từ 4 đến 12

R=5-10

- 240

Góc trong mối ghép hình chữ T

3 và lớn hơn

Đến 2

-

-

a = 60 - 1200

Hình chữ gãy hai phía

Lớn hơn 30

Đến 1

Từ 4 đến 6

h = 8

0

0

 

Lớn hơn 30

Từ 2 đến 3

Từ 2 đến 4

h1=5+10

0

0

0

Nửa chữ V gãy một phía

Lớn hơn 20

Đến 1

Từ 4 đến 6

h=5+10

0

0

Nửa chữ V gãy hai phía

Lớn hơn 40

Đến 1

Từ 4 đến 6

h=5+10

0

0

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản