901338

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5581:1991 (ISO 6322-3: 1989) về bảo quản ngũ cốc và đậu hạt - kiểm tra sự xâm nhập của vật gây hại do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

901338
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5581:1991 (ISO 6322-3: 1989) về bảo quản ngũ cốc và đậu hạt - kiểm tra sự xâm nhập của vật gây hại do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Số hiệu: TCVN5581:1991 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học Nhà nước Người ký: ***
Ngày ban hành: 12/11/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: TCVN5581:1991
Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học Nhà nước
Người ký: ***
Ngày ban hành: 12/11/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Loại côn trùng

Tên thông dụng

Tối thiểu

Tối ưu

Tốc độ sinh sản tối đa trong một tháng

Tính nhạy cảm của sản phẩmtrước sự xâm nhập

Nhiệt độ oC

Độ ẩm tương đối

%

Nhiệt độ

oC

Độ ẩm tương đối

%

C

C+

C++

c

P

p

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Acanthoscelides obtec-tus (Say)

Mọt đỗ khô

17

30

27 to 31

65

25

 

 

 

 

+

 

Acarus siro L

Bọ bột mì

23

65

21 to 27

80

2500

 

+

 

+

+

+

Callosobruchus chinensis (L)

Mọt đậu bò

19

30

28 to 32

60

30

 

 

 

 

+

 

Callosobruchus maculatus (F)

Mọt đậu bò

22

30

30 to 35

50

50

 

 

 

 

+

 

Corcyra cephalonica (Staint)

Sâu gạo

18

30

28 to 32

30

10

 

+

 

+

 

 

Cryptolestes ferrugineus (Steph.)

Mọt rỉ sắtngũ cốc

23

10

32 to 35

65

60

 

+

 

+

 

 

Cryptolestes pusillus (Schon.)

Mọt hạt dẹt

22

60

28 to 33

70

10

 

+

 

+

 

 

Ephestia cautella (Wlk.)

Sâu mái che nhiệt đới

17

25

28 to 32

60

50

 

+

 

+

 

 

Ephestia elutella (Hubn)

Sâu mái che

10

30

25

70

15

 

+

 

+

 

+

Ephestie kuehniella Zeller

Sâu bột mì địa trung hải

10

1

24 to 27

65

50

 

+

 

+

 

 

Lasioderma senicorne (F.)

Mọt thuốc lá

22

30

32 to 35

55

20

 

 

 

+

+

 

Latheticus oryzae Wateth.

Mọt bột mì dài đầu

26

30

33 to 37

-

10

 

 

+

+

 

 

Oryzaephiluss surina-mensis (L.)

Mọt răng cưa

21

10

31 to 34

65

50

 

+

 

+

 

 

Plodia interpunctella (Hubn)

Sâu ấn Độ

18

40

28 to 32

-

30

 

+

 

+

 

 

Ptinus tectus Boield

Sâu quăng úc

10

50

23 to 26

70

4

 

+

 

+

 

+

Rhizopertha dominica (F.)

Mọt gạo nhỏ

23

30

32 to 36

50

20

+

 

 

+

 

 

Sitophilus granarius (L.)

Mọt hạt

15

50

28 to 30

70

15

+

 

 

 

 

 

Sitophilus granarius

Mọt hạt

15

50

26 to 30

70

15

+

 

 

 

 

 

Sitophilus oryzae (L.)

Mọt gạo

17

60

27 to 31

70

25

+

 

 

 

 

 

Sitotroga cerealella (Oliv.)

Sâu Angou - mois

16

30

26 to 30

-

50

+

 

 

 

 

 

Tribolium castaneum (Herbst.)

Mọt rỉ sắt bột mì

22

1

32 to 35

65

70

 

 

+

+

 

+

Tribolium confusum Duv.

Mọt bộ mì

21

1

30 to 33

50

60

 

 

+

+

 

+

Trogoderma granarium Everts.

Mọt khapra

24

1

33 to 37

45

12,5

+

 

 

+

+

+

Zabrotes subfasciatus (Boh.)

 

22

30

29 to 33

50

20

 

 

 

 

+

 

(1) Ghi chú:

C- hạt nguyên không bị vỡ

C+ - mầm hạt

C++ - hạt bị sứt hoặc bị côn trùng khác xâm nhập

c- sản phẩm từ ngũ cốc

P - hạt đậu nguyên

p - sản phẩm từ đậu hạt

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản