921095

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 48:2024/BGTVT về Phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn di động trên biển

921095
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 48:2024/BGTVT về Phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn di động trên biển

Số hiệu: QCVN48:2024/BGTVT Loại văn bản: Quy chuẩn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: ***
Ngày ban hành: 28/06/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: QCVN48:2024/BGTVT
Loại văn bản: Quy chuẩn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Người ký: ***
Ngày ban hành: 28/06/2024
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

PHẦN II  QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

1  Phân cấp và giám sát kỹ thuật

1.1  Quy định chung

1.1.1  Tất cả các giàn sau khi được thiết kế, chế tạo và kiểm tra hoàn toàn phù hợp với Quy chuẩn này sẽ được Đăng kiểm trao cấp tương ứng với các ký hiệu phân cấp giàn như quy định tại 1.2 của Phần này.

1.1.2  Tất cả các giàn đã được Đăng kiểm trao cấp thì cấp đó sẽ được duy trì nếu kết quả của các đợt kiểm tra bảo đảm theo quy định nêu tại mục 3 của Phần này.

1.1.3  Việc phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn được áp dụng các quy định kỹ thuật theo các tiêu chuẩn phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế.

1.2  Ký hiệu phân cấp của giàn

1.2.1  Ký hiệu phân cấp cơ bản

Cấp của giàn được phân biệt bởi các ký hiệu phân cấp sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

:

Ký hiệu giàn được chế tạo mới dưới sự giám sát kỹ thuật của Đăng kiểm;

*VR

:

Ký hiệu giàn được chế tạo mới dưới sự giám sát kỹ thuật của tổ chức phân cấp khác được Đăng kiểm ủy quyền hoặc công nhận;

(*)VR

:

Ký hiệu giàn được chế tạo mới không có giám sát kỹ thuật hoặc có sự giám sát kỹ thuật trong chế tạo mới của tổ chức phân cấp khác không được Đăng kiểm công nhận.

1.2.2  Ký hiệu phân cấp về thân giàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ký hiệu phân cấp về thân giàn được ghi bên cạnh ký hiệu cấp cơ bản. Một trong số các ký hiệu phân cấp sau đây có thể được trao cho thân giàn: *VRH hoặc *VRH hoặc (*)VRH.

1.2.3  Ký hiệu phân cấp về hệ thống máy

Ký hiệu phân cấp về hệ thống máy: M

Ký hiệu phân cấp về hệ thống máy được ghi cạnh ký hiệu cấp cơ bản. Một trong số các ký hiệu phân cấp sau đây có thể được trao cho hệ thống máy của giàn tự hành: *VRM hoặc *VRM hoặc (*)VRM.

1.2.4  Dấu hiệu phân cấp bổ sung

1.2.4.1  Dấu hiệu phân cấp về kiểu giàn

a) Trong ký hiệu phân cấp của giàn có ghi thêm vào sau dấu hiệu cấp về thân giàn một trong các dấu hiệu nêu tại Bảng 1, tùy thuộc vào kiểu của giàn.

Bảng 1 - Dấu hiệu phân cấp về về kiểu giàn

Dấu hiệu cấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Self-elevating unit

Giàn tự nâng

Column-stabilized unit

Giàn có cột ổn định

Ship-type unit

Giàn kiểu tàu

Barge-type unit

Giàn kiểu sà lan

b) Nếu kết cấu giàn, về mặt nguyên lý có khác với những kiểu giàn đã được giải thích tại 3.2.1 Phần I thì việc ghi dấu hiệu phân cấp về kiểu giàn sẽ được ghi thích hợp trong từng trường hợp cụ thể.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu giàn đáp ứng các yêu cầu tương ứng tại mục 8 của TCVN 12823-2 và các yêu cầu thích hợp tại Phần 9 của QCVN 21:2015/BGTVT, dấu hiệu phân khoang được ghi cho giàn phù hợp theo quy định tại 2.1.6 Phần 1A của QCVN 21:2015/BGTVT.

1.2.4.3  Dấu hiệu phân cấp về công dụng của giàn

a) Trong ký hiệu cấp của giàn có ghi thêm một trong các dấu hiệu tại Bảng 2, tùy thuộc vào công dụng của giàn.

Bảng 2 - Dấu hiệu về công dụng của giàn

Dấu hiệu phân cấp

Mô tả

Accomodation

Dấu hiệu này được ấn định cho giàn sử dụng cho mục đích chính là cung cấp nơi lưu trú cho trên 36 người là nhân sự công nghiệp tham gia vào một lĩnh vực nào đó của công việc ngoài khơi hoặc công việc liên quan, ngoại trừ các thành viên thủy thủ đoàn.

Crane

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Drilling

Dấu hiệu này được ấn định cho giàn có công dụng khoan, có hệ thống khoan và thiết bị khoan.

Pipe laying

Dấu hiệu này được ấn định cho giàn có cột ổn định có công dụng chính là lắp đặt hệ thống đường ống ngầm dưới biển.

Cable laying

Dấu hiệu này được ấn định cho giàn có cột ổn định có công dụng chính là lắp đặt hệ thống cáp ngầm dưới biển.

Production

Dấu hiệu này được ấn định cho giàn có công dụng chính là khai thác.

Support

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Nếu giàn có kết cấu, công dụng hay thiết bị hoặc hệ thống đặc biệt khác với những dấu hiệu nêu ở a) nêu trên, dấu hiệu cấp sẽ được ghi bổ sung trong từng trường hợp cụ thể.

1.2.4.4  Dấu hiệu phân cấp về vùng và điều kiện hoạt động

Nếu giàn chỉ được hoạt động ở một vùng nhất định và khi thiết kế đã xét tới tải trọng môi trường có thể xảy ra ở vùng đó thì vùng và điều kiện môi trường ở vùng này sẽ được ghi vào giấy chứng nhận phân cấp.

1.2.4.5  Dấu hiệu phân cấp về thiết bị và hệ thống đặc biệt

a) Nếu giàn có một hoặc nhiều thiết bị hoặc hệ thống đặc biệt thì trong ký hiệu cấp có ghi thêm một trong các dấu hiệu tại Bảng 3.

Bảng 3 - Dấu hiệu phân cấp về thiết bị và hệ thống đặc biệt

Dấu hiệu phân cấp

Mô tả

HELIDK

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HELIDK(SRF)

Dấu hiệu này được ấn định cho giàn có sân bay trực thăng và các trang thiết bị để chứa hoặc nạp nhiên liệu hoặc vừa chứa vừa nạp nhiên liệu cho máy bay.

DSV

Dấu hiệu này có thể được ấn định cho giàn mà bên cạnh hoạt động theo chức năng chính còn có một số khả năng hỗ trợ lặn.

ROV

Dấu hiệu này có thể được ấn định cho giàn mà bên cạnh hoạt động theo chức năng chính còn có một số khả năng hỗ trợ thiết bị lặn điều khiển từ xa (ROV).

DPS-A, DPS-B, DPS-C

Dấu hiệu này thể hiện rằng giàn có hệ thống định vị động Loại A, Loại B, Loại C, tương ứng tuân thủ 10.7 Phần 8H của QCVN 21:2015/BGTVT.

PROD

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TEMMOOR

Dấu hiệu này thể hiện rằng giàn có hệ thống neo tạm thời phù hợp với các quy định tương ứng tại Phần 7B và Chương 10 Phần 8H của QCVN 21:2015/BGTVT hoặc tiêu chuẩn phù hợp với thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế. Dấu hiệu này luôn có đối với giàn tự hành.

POSMOOR

Dấu hiệu này thể hiện rằng giàn có hệ thống neo định vị phù hợp với các quy định tương ứng tại Phần 7B và Chương 10 Phần 8H của QCVN 21:2015/BGTVT hoặc tiêu chuẩn phù hợp với thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế.

PAS

Dấu hiệu này ghi cho giàn không tự hành có thiết bị đẩy nhằm hỗ trợ cho quá trình kéo giàn.

APS

Dấu hiệu này ghi cho giàn tự hành có các thiết bị đẩy ngang để hỗ trợ lái giàn.

CPS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Nếu giàn có một hoặc nhiều thiết bị hoặc hệ thống đặc biệt khác với những dấu hiệu ở a) nêu trên thì những dấu hiệu về thiết bị hoặc hệ thống đặc biệt của giàn sẽ được ghi một cách phù hợp theo quy định tại Phần 1A của QCVN 21:2015/BGTVT hoặc được ghi bổ sung theo từng trường hợp cụ thể.

1.2.4.6  Dấu hiệu phân cấp tự động hóa

Hệ thống máy của giàn tự hành được trang bị hệ thống điều khiển tự động và từ xa phù hợp với các yêu cầu tương ứng của QCVN 60:2019/BGTVT được bổ sung thêm dấu hiệu về tự động hóa như nêu tại 2.1.3-1(2)(a) Phần 1A của QCVN 21:2015/BGTVT.

1.2.4.7  Các dấu hiệu phân cấp bổ sung khác

a) Các dấu hiệu bổ sung khác được ghi phù hợp cho giàn như theo Bảng 4.

Bảng 4 - Dấu hiệu phân cấp bổ sung khác

Dấu hiệu phân cấp

Diễn giải

IA SUPER, IA, IB, IC, ID

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Nếu giàn có các công dụng riêng khác mà dấu hiệu phân cấp chưa được liệt kê trong Quy chuẩn này thì ký hiệu phân cấp được bổ sung các dấu hiệu phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

1.2.5  Ghi ký hiệu phân cấp giàn

a) Trong giấy chứng nhận phân cấp, ký hiệu phân cấp được ghi một cách thích hợp theo trình tự như dưới đây, cách nhau bằng dấu phẩy và một ký tự khoảng trắng.

b) Mẫu ký hiệu phân cấp giàn.

*VRH, Self-elevating unit, , Drilling, Bach Ho Field, HELIDK, POSMOOR , *VRM, M0

1.3  Phân cấp giàn chế tạo mới

1.3.1  Quy định chung

1.3.1.1  Các bản vẽ và tài liệu yêu cầu phải được nộp để xem và thẩm định trước khi bắt đầu chế tạo giàn.

1.3.1.2  Trong quá trình kiểm tra phân cấp khi chế tạo mới, việc kiểm tra phải được tiến hành đối với kết cấu, thiết bị, máy, an toàn phòng và chữa cháy, trang thiết bị cứu sinh, thiết bị điện, ổn định, mạn khô, hệ thống định vị, hệ thống khoan, hệ thống định vị động và các hệ thống khác nếu có để phù hợp với các yêu cầu tương ứng của Quy chuẩn này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3.2.1  Kết cấu và trang thiết bị

a) Các bản vẽ trình nộp phải chỉ rõ quy cách, các chi tiết hàn hoặc các phương pháp liên kết khác. Tùy theo khả năng áp dụng đối với từng kiểu giàn, các bản vẽ và tài liệu sau đây của kết cấu và trang thiết bị phải được nộp để thẩm định:

1) Bố trí chung;

2) Hình chiếu cạnh bên trong và bên ngoài mạn;

3) Bản vẽ bố trí phân chia các không gian kín nước;

4) Các sơ đồ thể hiện phạm vi mà tính toàn vẹn kín nước và kín thời tiết dự kiến được duy trì, bao gồm vị trí, loại, bố trí của các thiết bị đóng kín nước và kín thời tiết;

5) Bảng tóm tắt sự phân bố các trọng lượng cố định, thay đổi, đối với mỗi điều kiện vận hành;

6) Loại, vị trí, số lượng dằn cố định;

7) Tải trọng đối với tất cả các boong;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9) Các mặt cắt dọc chỉ rõ quy cách;

10) Các boong;

11) Bản vẽ sơ đồ chống cháy bằng kết cấu cho các boong và vách;

12) Bản vẽ phân loại kết cấu;

13) Các bản vẽ hoặc sổ chỉ ra chi tiết liên kết cho việc chế tạo tất cả các boong, vách ngăn và cửa ra vào;

14) Sơ đồ thông gió chỉ ra tất cả các đường ống thông gió theo phương đứng và phương ngang và liệt kê tất cả các vật liệu, kích cỡ ống và kiểu loại;

15) Các chi tiết xuyên qua các vách và boong để phục vụ thông gió, ống, điện…;

16) Sơ đồ thoát hiểm (mô tả các lối thoát hiểm như được xác định tại 4.4.1.1 của TCVN 12823-4);

17) Sàn máy bay trực thăng với các đặc tính của máy bay trực thăng;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19) Tôn vỏ;

20) Các tấm và các vách ngăn kín nước;

21) Các tấm và các vách ngăn kết cấu;

22) Các tấm và vách két cùng với chiều cao của đỉnh chảy tràn và ống thông hơi;

23) Các cột chống và các dầm;

24) Các thanh chéo và các thanh chống;

25) Các chân giàn;

26) Kết cấu tại khu vực nâng hạ chân hay các bố trí nâng hạ khác;

27) Các kết cấu đỡ tháp khoan;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

29) Các thân giàn, pông tông, chân, chân đế, tấm đế;

30) Thượng tầng và lầu;

31) Bố trí và các chi tiết của cửa kín nước và miệng hầm kín nước;

32) Bệ đỡ thiết bị neo, thiết bị công nghiệp…, nếu có liên kết với kết cấu thân giàn, thượng tầng hoặc lầu;

33) Quy trình và các chi tiết hàn;

34) Các tuyến hình và trị số tuyến hình;

35) Các đường hình dáng hoặc dữ liệu tương đương;

36) Các đường cong mô men nghiêng do gió hoặc dữ liệu tương đương;

37) Bản vẽ dung tích khoang két;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

39) Bố trí kiểm soát ăn mòn;

40) Phương pháp và vị trí kiểm tra không phá hủy;

41) Kế hoạch thực hiện kiểm tra dưới nước thay thế cho kiểm tra trên đà hoặc phương án đưa giàn lên đà;

42) Mô tả điều kiện môi trường đối với mỗi chế độ vận hành, bao gồm cả nhiệt độ hoạt động của giàn và nhiệt độ thấp nhất dự kiến của nước biển;

43) Các khu vực kết cấu tới hạn được chỉ ra trong các phân tích kết cấu;

44) Kết cấu đuôi, khung đuôi, chân vịt và bánh lái;

45) Các kết cấu chống va đập do sóng ở phần mũi, phần đuôi giàn và các vùng lân cận;

46) Bệ đỡ máy chính, nồi hơi, ổ đỡ chặn và các ổ đỡ của trục trung gian, máy phát một chiều và các máy phụ quan trọng khác;

47) Kết cấu buồng máy, buồng bơm và buồng mô tơ kể cả các vách quây và hầm trục chân vịt;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

49) Thiết bị neo tạm và thiết bị kéo;

50) Các thiết bị và kết cấu của hệ thống định vị;

51) Kết cấu chống cháy bao gồm cả vật liệu chế tạo kết cấu thượng tầng, vách ngăn, boong, sàn, lầu, các đường ống chính, cầu thang, nắp đậy trên boong, cùng với bố trí các nắp đậy lỗ khoét và phương tiện thoát hiểm;

52) Các trang thiết bị chữa cháy;

b) Các bản tính

1) Phân tích kết cấu, bao gồm cả phân tích mỏi;

2) Các lực và mô men kết quả do gió, sóng, dòng chảy, neo và các tải trọng môi trường khác;

3) Diện tích hứng gió của các phần tử kết cấu;

4) Tính toán ổn định nguyên vẹn và tai nạn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6) Các tính toán chứng minh sự đáp ứng của kết cấu để truyền lực giữa các chân và thân giàn qua hệ thống nâng hoặc hệ thống tự nâng khác;

7) Đánh giá khả năng chống lật của giàn khi tựa vào đáy biển;

c) Kết quả từ kiểm tra mô hình hoặc tính toán phản ứng động có thể được gửi thay thế hoặc để chứng minh cho các tính toán được quy định.

1.3.2.2  Máy và các hệ thống

1.3.2.2.1  Tùy thuộc theo thiết kế của giàn, các bản vẽ yêu cầu nộp thẩm định phải thể hiện bố trí và chi tiết các máy chính và máy phụ, thiết bị lái, bình chịu áp lực và nồi hơi, hệ thống điện, hệ thống nâng hạ chân giàn, hệ thống định vị động, hệ thống la canh và dằn, hệ thống chữa cháy, và các hệ thống bơm và ống.

1.3.2.2.2  Hồ sơ tài liệu thiết bị phải có dữ liệu đặc tính và thông số hoạt động; tiêu chuẩn áp dụng; các thông số chế tạo như kích thước, dung sai, hàn, quy trình hàn, thông số kỹ thuật của vật liệu; và các tính toán hoặc phân tích kỹ thuật hỗ trợ cho thiết kế. Hồ sơ hệ thống bao gồm danh mục vật liệu với các thông số kỹ thuật của vật liệu, các ký hiệu được sử dụng, các thông số thiết kế hệ thống, và phải ở dạng sơ đồ. Sổ hướng dẫn có thông tin về tiêu chuẩn chế tạo hệ thống ống và điện của nhà máy cũng có thể cần nộp bổ sung cùng với hồ sơ của các hệ thống.

1.3.2.2.3  Đối với giàn tự hành, các tài liệu thiết kế máy và các hệ thống chưa được liệt kê tại Quy chuẩn này, thực hiện theo quy định 1.1.6 Phần 3 của QCVN 21:2015/BGTVT.

1.3.2.2.4  Bơm và hệ thống đường ống

Hồ sơ thiết kế bơm và hệ thống đường ống thể hiện rõ ràng việc bố trí hoặc các sơ đồ bố trí chi tiết dưới đây:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Hệ thống nước thải sinh hoạt;

c) Hệ thống nước dằn và nước la canh;

d) Hệ thống khí nén;

e) Hệ thống khí điều khiển thiết yếu;

f) Ống thông hơi, ống đo, ống tràn;

g) Hệ thống nạp nhiên liệu, vận chuyển và cấp nhiên liệu;

h) Hệ thống cấp nước nồi hơi;

i) Hệ thống hơi nước và xả hơi nước;

j) Hệ thống dầu bôi trơn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

l) Hệ thống nước ngọt và nước biển thiết yếu;

m) Hệ thống khí khởi động;

n) Hệ thống chữa cháy và chữa cháy chính;

o) Hệ thống đường ống máy lái;

p) Hệ thống vận chuyển chất lỏng độc hại, chất lỏng có điểm chớp cháy thấp dưới 60 °C hoặc khí dễ cháy;

q) Đường ống khí xả cho động cơ đốt trong và nồi hơi;

r) Các hệ thống ống Loại I, Loại II không được đề cập ở trên, trừ các hệ thống ống dẫn tạo thành một khối được chế tạo riêng biệt;

s) Thuyết minh hệ thống nước dằn, nước la canh và tiêu thoát;

t) Thuyết minh hệ thống kiểm soát nước dằn cho giàn có cột ổn định;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

v) Các sơ đồ thể hiện phạm vi tính nguyên vẹn kín nước và kín thời tiết được dự định để duy trì bảo dưỡng, kể cả vị trí, chủng loại và bố trí kín nước và kín thời tiết.

1.3.2.2.5  Ống nhựa

Bản quy định kỹ thuật của các ống nhựa, bao gồm các tính chất cơ học và nhiệt và khả năng chịu hóa chất, khoảng cách của các giá đỡ ống.

1.3.2.2.6  Thiết bị dịch chuyển dầm công xon tháp khoan (Cantilever), dầm trượt (Skid Beam) và các kết cấu có thể dịch chuyển được (Moveable Structures)

Mô tả thiết bị để dịch chuyển dầm công xon tháp khoan, dầm trượt hoặc các kết cấu có thể dịch chuyển được, bao gồm các hệ thống điện và đường ống, chi tiết của các bộ phận cơ khí, bao gồm các thiết bị giữ cố định và tính toán sức bền thích hợp.

1.3.2.2.7  Các không gian máy không có người trực thường xuyên

Dữ liệu liên quan tới các biện pháp kiểm soát cần thiết cho hoạt động an toàn của máy trong các không gian không có người trực thường xuyên phải được nộp để xem xét tác động của các biện pháp đó tới an toàn của giàn.

1.3.2.2.8  Hệ thống nâng hạ chân giàn

Sơ đồ điều khiển hệ thống nâng hạ chân giàn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hồ sơ chứng nhận hoặc hồ sơ của nhà chế tạo chứng minh sự phù hợp của hệ thống khoan với tiêu chuẩn phù hợp với pháp luật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn theo thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế.

1.3.2.2.10  Hệ thống định vị động

Đối với các giàn sử dụng hệ thống định vị động, sơ đồ điều khiển hệ thống định vị động phải được nộp thẩm định.

1.3.2.2.11  Hệ thống điện

a) Sơ đồ và thông số cho các hệ thống dây dẫn, bao gồm:

(1) Hệ thống phân phối và cung cấp năng lượng;

(2) Hệ thống chiếu sáng, bao gồm cả đèn hành hải;

(3) Hệ thống thông tin nội bộ;

(4) Hệ thống báo động chung;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(6) Hệ thống điều khiển máy lái (đối với giàn tự hành);

(7) Hệ thống thiết bị điện an toàn về bản chất;

(8) Hệ thống khởi động máy phát điện sự cố.

b) Thống số dòng ngắn mạch;

c) Phối hợp thiết bị bảo vệ;

d) Phân tích tải;

e) Hệ thống điện cao áp.

1.3.2.2.12  Thiết bị điện

a) Sổ tay các chi tiết tiêu chuẩn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Thiết bị điện trong các vùng nguy hiểm;

d) Quy trình dừng khẩn cấp;

e) Kế hoạch bảo dưỡng ắc quy.

1.3.2.2.13  Hệ thống đẩy bằng điện

a) Sơ đồ một dây của hệ thống điều khiển động cơ cho hệ thống cung cấp điện, bảo vệ mạch, giám sát, các hệ thống dừng sự cố và an toàn, bao gồm cả danh sách các điểm báo động và giám sát;

b) Các bản vẽ chỉ ra vị trí điều khiển máy đẩy và các trạm giám sát;

c) Bố trí và chi tiết của bảng điều khiển động cơ đẩy hoặc bảng điện bao gồm cả sơ đồ của hệ thống đó;

d) Bố trí và chi tiết của khớp nối điện;

e) Bố trí và chi tiết tài liệu bộ chuyển đổi bán dẫn cho hệ thống đẩy bao gồm số liệu cho bộ chuyển đổi bán dẫn, hệ thống làm mát với bố trí khóa liên động của nó.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Các bản vẽ bố trí chỉ rõ các vùng nguy hiểm;

b) Mô tả hệ thống thông gió cho tất cả các vùng nguy hiểm;

c) Các thông số hoàn chỉnh của hệ thống thông gió bao gồm lưu lượng quạt, số lần trao đổi hoàn toàn không khí trong một phút, luồng không khí, các khu vực chịu áp lực âm và áp lực dương, và vị trí và hướng mở cửa tự đóng.

1.3.2.3  Các bản vẽ và tài liệu bổ sung

Căn cứ vào thiết kế của giàn, các bản vẽ, bản tính và tài liệu khác có thể cần nộp bổ sung một cách tương ứng.

1.3.2.4  Sổ vận hành

1.3.2.4.1  Yêu cầu chung đối với số vận hành

Sổ vận hành bao gồm hướng dẫn cho hoạt động an toàn của giàn ở cả trạng thái thông thường và trạng thái sự cố dự kiến, phải có trên giàn và sẵn sàng cho tất cả các nhiệm vụ liên quan. Sổ vận hành, ngoài việc cung cấp các thông tin chung cần thiết về giàn, còn có hướng dẫn và các quy trình cho các hoạt động cần thiết đối với sự tồn tại an toàn của người và giàn. Sổ vận hành phải ngắn gọn và được biên soạn dễ hiểu. Mỗi sổ vận hành phải có mục lục, danh mục và nếu có thể thì có chỉ dẫn tham khảo tới những thông tin chi tiết bổ sung sẵn có trên giàn.

1.3.2.4.2  Sổ vận hành đối với việc vận hành thông thường, phải bao gồm các thông tin mô tả chung sau đây, một cách thích hợp:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2) Chuỗi mệnh lệnh và các trách nhiệm chung trong khi vận hành thông thường;

3) Dữ liệu thiết kế giới hạn đối với mỗi chế độ vận hành, bao gồm chiều chìm, khoảng tĩnh không, chiều cao sóng, chu kỳ sóng, gió, dòng chảy, nhiệt độ không khí và biển, điều kiện đáy biển giả định và thông số khác về môi trường có thể áp dụng;

4) Thuyết minh về các giới hạn riêng bất kỳ đối với mỗi chế độ vận hành và đối với mỗi thay đổi chế độ vận hành;

5) Vị trí của các vách biên kín nước và kín thời tiết, vị trí và kiểu các cửa kín nước và kín thời tiết, vị trí điểm vào nước;

6) Vị trí, kiểu và khối lượng dằn cố định trên giàn;

7) Mô tả về các tín hiệu được dùng trong báo động sự cố, tín hiệu khí độc (Hydrogen sulphide); khí cháy; báo động cháy và tín hiệu rời giàn;

8) Đối với giàn tự nâng, các thông tin liên quan đến việc chuẩn bị của giàn để tránh hư hỏng về kết cấu trong quá trình nâng hoặc hạ chân đến đáy biển hoặc từ đáy biển hoặc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi ở chế độ di chuyển, kể cả định vị và khóa chân, kết cấu công xon tháp khoan và tải trọng nặng có thể chuyển vị;

9) Dữ liệu khối lượng giàn không và danh mục khi có hoặc không có các thiết bị bán cố định;

10) Thông tin về ổn định chỉ ra chiều cao trọng tâm lớn nhất cho phép liên quan đến dữ liệu chiều chìm hoặc các thông số khác dựa theo tiêu chuẩn ổn định nguyên vẹn và ổn định tai nạn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12) Bảng đo khoang két hoặc các đường cong chỉ rõ dung tích, trọng tâm theo phương dọc, ngang và thẳng đứng với những khoảng đều nhau và số liệu mặt thoáng của mỗi khoang két;

13) Tải trọng cho phép của boong kết cấu;

14) Loại máy bay trực thăng phù hợp với thiết kế sân bay trực thăng và điều kiện giới hạn hoạt động, nếu có;

15) Xác định và phân loại vùng nguy hiểm trên giàn;

16) Thuyết minh và những giới hạn của máy tính được dùng cho các hoạt động như dằn, neo, định vị động, tính toán cân bằng và ổn định;

17) Thuyết minh về bố trí kéo và điều kiện giới hạn hoạt động;

18) Thuyết minh về hệ thống nguồn điện chính và giới hạn điều kiện hoạt động; và

19) Danh sách các bản vẽ và các sơ đồ chủ yếu.

1.3.2.4.3  Sổ vận hành đối với việc vận hành thông thường, còn phải bao gồm, nếu có:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2) Hướng dẫn cho việc ghi chép đầy đủ các sửa đổi ảnh hưởng tới khối lượng giàn không;

3) Các mẫu về các điều kiện tải trọng cho mỗi chế độ vận hành và chỉ dẫn cho việc xây dựng các điều kiện tải trọng cho phép khác, bao gồm cả các lực thành phần thẳng đứng của cáp neo;

4) Đối với giàn có cột ổn định: thuyết minh, biểu đồ và hướng dẫn vận hành của hệ thống dằn và của các biện pháp thay thế hoạt động hệ thống dằn, cùng với một thuyết minh về giới hạn của nó, như lưu lượng bơm ở góc nghiêng và chúi khác nhau.

5) Thuyết minh, biểu đồ và hướng dẫn vận hành của hệ thống hút khô và của các biện pháp thay thế hoạt động hệ thống hút khô, cùng với một thuyết minh về giới hạn của nó, như xả của các buồng mà không nối trực tiếp với hệ thống hút khô;

6) Các quy trình chứa và chuyển dầu đốt;

7) Các quy trình để chuyển đổi chế độ vận hành;

8) Hướng dẫn vận hành trong thời tiết khắc nghiệt và thời gian cần thiết để đối phó với điều kiện bão cực đại, bao gồm các yêu cầu liên quan đến việc hạ hoặc xếp giữ thiết bị và giới hạn của điều kiện vận hành;

9) Thuyết minh bố trí hệ thống neo, quy trình neo hay buộc và các yếu tố hạn chế;

10) Quy trình chuyển người;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12) Điều kiện giới hạn trong vận hành cần cẩu;

13) Thuyết minh hệ thống định vị động và các điều kiện giới hạn trong vận hành;

14) Quy trình để đảm bảo sự tuân thủ các yêu cầu áp dụng được của bộ luật quốc tế về bảo quản và vận chuyển vật liệu nguy hiểm và vật liệu phóng xạ;

15) Hướng dẫn sắp đặt và vận hành an toàn thiết bị thử giếng. Các khu vực xung quanh nguồn khí có thể thoát ra phải được phân loại theo vùng nguy hiểm trong suốt thời gian hoạt động thử giếng;

16) Quy trình tiếp nhận tàu cập mạn;

17) Hướng dẫn cho hoạt động kéo an toàn như việc giảm thiểu các nguy hiểm cho con người trong hoạt động kéo.

1.3.2.4.4  Tùy thuộc theo thực tế, sổ vận hành đối với việc vận hành sự cố phải bao gồm:

1) Thuyết minh về trang bị và hệ thống chữa cháy;

2) Thuyết minh về trang thiết bị cứu sinh và phương tiện thoát hiểm;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4) Danh mục các bản vẽ và sơ đồ chủ yếu có thể được sử dụng trong các trường hợp sự cố;

5) Quy trình chung để xả nước dằn, chống ngập và đóng kín tất cả các lỗ khoét có khả năng dẫn đến ngập trong trường hợp tai nạn;

6) Hướng dẫn người có trách nhiệm xác định nguyên nhân gây nghiêng và chúi không mong muốn trong việc đánh giá khả năng ảnh hưởng đến các biện pháp hiệu chỉnh cho khả năng tồn tại của giàn, chẳng hạn như sức bền, ổn định, sức nổi;

7) Quy trình đặc biệt trong trường hợp rò rỉ không kiểm soát được của các hydro cacbon hoặc hydro sulfua, kể cả dừng sự cố;

8) Hướng dẫn cho việc khôi phục các hệ thống cơ khí, hệ thống điện và hệ thống thông gió sau khi lỗi nguồn điện chính hoặc dừng sự cố; và

9) Quy trình báo động có băng.

1.3.2.4.5  Các thông tin nêu trong sổ vận hành, khi cần thiết, phải được hỗ trợ bởi các tài liệu khác được cung cấp ở dạng bản vẽ, hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và các dữ liệu khác cần thiết cho vận hành và bảo dưỡng giàn hiệu quả. Thông tin chi tiết nêu trong sổ hướng dẫn của nhà chế tạo không cần phải lặp lại trong sổ vận hành. Thông tin này cần được tham chiếu trong sổ vận hành, dễ dàng xác định, đặt tại nơi dễ tiếp cận và luôn có sẵn trên giàn.

1.3.2.4.6  Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng và các bản vẽ của hệ thống máy động lực hàng hải, và các thiết bị thiết yếu cho việc vận hành giàn an toàn phải được viết bằng ngôn ngữ có thể hiểu được bởi các sỹ quan và thuyền viên, là những người yêu cầu phải hiểu được các thông tin đó khi thực thi nhiệm vụ của họ trên giàn.

1.3.3  Kiểm tra phân cấp giàn chế tạo mới

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.4  Phân cấp giàn được chế tạo không qua giám sát

1.4.1  Quy định chung

1.4.1.1  Trước khi tiến hành kiểm tra, phải nộp để thẩm định các hồ sơ thiết kế kỹ thuật tương đương như quy định đối với kiểm tra phân cấp giàn chế tạo mới.

1.4.1.2  Khi kiểm tra các giàn được chế tạo không qua giám sát, phải tiến hành đo kích thước cơ cấu thực tế của các phần chính để bổ sung vào nội dung kiểm tra phân cấp thân giàn, trang thiết bị, hệ thống máy, trang thiết bị phòng cháy, phát hiện cháy và chữa cháy, phương tiện thoát nạn, trang bị điện, ổn định, đường mớn nước và hệ thống định vị như yêu cầu đối với đợt kiểm tra định kỳ theo tuổi của giàn.

1.4.2  Các thử nghiệm

1.4.2.1  Thử thủy lực và thử kín nước phải phù hợp với các yêu cầu như đối với giàn được giám sát trong chế tạo mới, có xét tới kết quả của các cuộc thử đã thực hiện.

1.4.2.2  Thử đường dài phải được thực hiện phù hợp với 2.10 của Phần này. Tuy nhiên, có thể miễn thử đường dài nếu như nộp đủ các thông tin phù hợp về lần thử trước và các thay thế hoặc sửa chữa ảnh hưởng tới việc thử đường dài được tiến hành sau lần thử trước.

1.4.2.3  Việc thử ổn định (bao gồm cả thử nghiêng) được tiến hành phù hợp với 2.10.2 của Phần này. Thử ổn định có thể được miễn giảm nếu như có đủ các tài liệu về đợt thử lần trước và các thay thế hoặc sửa chữa sau lần thử gần nhất được chứng minh là không ảnh hưởng tới ổn định. Miễn giảm này không áp dụng với giàn có cột ổn định.

1.5  Giám sát kỹ thuật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.5.1.1  Giám sát kỹ thuật dựa trên cơ sở các quy định của Quy chuẩn này. Khi tiến hành giám sát kỹ thuật và phân cấp giàn phải thực hiện những công việc sau đây:

a) Thẩm định thiết kế;

b) Kiểm tra vật liệu và các sản phẩm, trang thiết bị được sử dụng để chế tạo mới, hoán cải, sửa chữa và lắp đặt trên giàn hoặc các đối tượng chịu sự kiểm tra;

c) Giám sát việc chế tạo mới, hoán cải giàn;

d) Kiểm tra các giàn đang vận hành;

e) Trao cấp, xác nhận lại cấp, phục hồi cấp và cấp các giấy chứng nhận khác liên quan của Đăng kiểm.

1.5.1.2  Đối tượng chịu sự giám sát kỹ thuật bao gồm:

a) Tất cả các giàn nêu tại tại mục 1 của Phần I;

b) Vật liệu, thiết bị, sản phẩm sử dụng để chế tạo, hoán cải, sửa chữa và lắp đặt trên giàn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.5.2.1  Đăng kiểm thực hiện việc giám sát kỹ thuật theo những quy định trong Quy chuẩn này.

1.5.2.2  Chế tạo mới giàn, hoán cải giàn hoặc chế tạo các thiết bị và sản phẩm chịu sự giám sát của Đăng kiểm phải dựa trên hồ sơ thiết kế được thẩm định.

1.5.2.3  Để thực hiện công tác giám sát kỹ thuật, Đăng kiểm phải được tạo điều kiện cần thiết để kiểm tra các đối tượng chịu sự giám sát kỹ thuật.

1.5.2.4  Đăng kiểm có thể từ chối thực hiện công tác giám sát nếu nhà máy chế tạo và dựng lắp giàn hoặc xưởng chế tạo vi phạm có hệ thống những yêu cầu của Quy chuẩn này hoặc vi phạm thỏa thuận về giám sát kỹ thuật.

1.5.2.5  Hoạt động giám sát kỹ thuật của Đăng kiểm không thay thế cho trách nhiệm của cơ sở thiết kế giàn, các tổ chức kiểm tra kỹ thuật, kiểm tra chất lượng của chủ giàn, nhà máy, cơ sở chế tạo và dựng lắp, sửa chữa giàn, chế tạo vật liệu, máy móc và trang thiết bị lắp đặt trên giàn.

1.5.3  Các loại hình giám sát

1.5.3.1  Giám sát trực tiếp

1.5.3.1.1  Giám sát trực tiếp là hình thức giám sát do Đăng kiểm trực tiếp tiến hành dựa trên các hồ sơ thiết kế đã được thẩm định cũng như các quy định của Quy chuẩn này. Khối lượng kiểm tra, đo đạc và thử nghiệm trong quá trình giám sát được xác định dựa trên các quy định của quy chuẩn này và có xét tới các điều kiện cụ thể của đối tượng chịu sự giám sát.

1.5.3.1.2  Sau khi thực hiện giám sát và nhận được các kết quả phù hợp với quy định, Đăng kiểm sẽ cấp hoặc xác nhận các giấy chứng nhận theo quy định.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.5.3.2  Giám sát gián tiếp

1.5.3.2.1  Giám sát gián tiếp là loại hình giám sát kỹ thuật mà trong đó Đăng kiểm sử dụng hoặc công nhận kết quả kiểm tra của một tổ chức thực hiện.

1.5.3.2.2  Giám sát gián tiếp được thực hiện theo những hình thức sau đây:

a) Đăng kiểm ủy quyền cho một tổ chức thực hiện;

b) Đăng kiểm công nhận hồ sơ đã được cấp bởi tổ chức trên cơ sở phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế.

1.5.3.2.3  Khối lượng kiểm tra, đo đạc và thử nghiệm cần thiết trong quá trình giám sát gián tiếp được xác định theo quy định của Quy chuẩn này và có xét tới điều kiện kỹ thuật cụ thể của đối tượng chịu sự giám sát.

1.5.3.2.4  Nếu nhận thấy có vi phạm trong giám sát gián tiếp hoặc chất lượng giám sát gián tiếp không đạt yêu cầu, Đăng kiểm sẽ hủy bỏ giám sát gián tiếp và trực tiếp tiến hành giám sát.

1.5.4  Giám sát kỹ thuật đối với vật liệu và các sản phẩm

1.5.4.1  Các sản phẩm quy định tại tại Thông tư số 12/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải phải tuân thủ quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật liên quan. Trong trường hợp hồ sơ của các vật liệu và sản phẩm chưa đủ cơ sở về độ tin cậy, cần thực hiện giám sát bổ sung.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.5.4.3  Việc sử dụng vật liệu, kết cấu, hoặc quy trình công nghệ mới trong sửa chữa, chế tạo hoặc hoán cải giàn và trong chế tạo vật liệu và sản phẩm phải được chứng minh về sự an toàn.

1.5.4.4  Nếu mẫu sản phẩm, kể cả mẫu đầu tiên được chế tạo dựa vào hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, thì cơ sở chế tạo phải tiến hành thử nghiệm mẫu mới này dưới sự giám sát của Đăng kiểm. Trong những trường hợp đặc biệt quan trọng có thể yêu cầu tiến hành thử trong quá trình khai thác với khối lượng và thời gian thích hợp.

1.5.4.5  Sau khi thử mẫu đầu tiên nếu cần phải thay đổi kết cấu của sản phẩm hoặc thay đổi quy trình sản xuất khác với những nội dung trong hồ sơ thiết kế đã được thẩm định cho mẫu này để chế tạo hàng loạt, hồ sơ thiết kế trong đó có đề cập đến những thay đổi phải được nộp để thẩm định lại hoặc có thể chỉ cần trình nộp bản danh mục liệt kê những thay đổi. Nếu không có thay đổi nào khác thì hồ sơ thiết kế phải có sự xác nhận của Đăng kiểm rằng mẫu đầu tiên đã được thẩm định phù hợp để sản xuất hàng loạt.

1.5.4.6  Trong trường hợp từng sản phẩm riêng biệt có đặc tính cụ thể về thiết kế, chế tạo và thử thì có thể quy định những điều kiện sử dụng cho từng sản phẩm riêng biệt đó.

1.5.4.7  Vật liệu và sản phẩm được chế tạo ở nước ngoài dùng trên các giàn chịu sự giám sát của Đăng kiểm phải có hồ sơ chứng minh sự phù hợp được cấp bởi một tổ chức được Đăng kiểm ủy quyền hoặc chấp nhận.

1.5.4.8  Các yêu cầu kiểm tra và thử tại xưởng của nhà chế tạo đối với các thiết bị và cụm thiết bị được tóm tắt trong Bảng 5 và Bảng 6. Mỗi nhà cung cấp thiết bị phải có một hệ thống quản lý có hiệu quả, hệ thống này sẽ được kiểm tra trước khi tiến hành chế tạo.

Bảng 5 - Kiểm tra trong chế tạo thiết bị, hệ thống

TT

Nội dung kiểm tra

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B

C

D

E

1

CÁC HỆ THỐNG VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ SẢN XUẤT HYĐRÔ CÁCBON

1.1

Các bình chịu áp lực xử lý, sản xuất

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

 

 

1.2

Các két chứa

X

X

X

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3

Bộ trao đổi nhiệt

X

X

X

 

 

1.4

Các bình đốt cháy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

 

 

1.5

Cụm thiết bị xử lý được đóng thành bộ

X

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1.6

Thiết bị đo, thiết bị lọc và các thiết bị xử lý dung chất khác

< 254 mm và 1,033 MPa

 

 

 

 

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

X

 

 

1.7

Bơm

< 686 kPa và 757 L/min

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

X

≥ 686 kPa hoặc 757 L/min

 

 

X

X

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Máy nén

< 686 kPa và 28,3 m3

 

 

 

 

X

≥ 686 kPa và 28,3 m3

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

 

1.9

Khớp nối

< 100 kW

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

≥ 100 kW

 

 

 

X

 

1.10

Ly hợp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

X

≥ 100 kW

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1.11

Các đường ống dẫn và ống góp

X

X

X

 

 

1.12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

X

 

 

1.13

Hệ thống xả và đốt khí

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1.14

Các hệ thống dưới biển

X

X

X

X

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CÁC HỆ THỐNG VÀ THIẾT BỊ TRỢ GIÚP XỬ LÝ

2.1

Các bình chịu áp lực

< 686 kPa và 93,3 °C

 

 

 

 

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

X

 

 

2.2

Bộ trao đổi nhiệt

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

< 686 kPa và 93,3 °C

 

 

 

 

X

≥ 686 kPa và 93,3 °C

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

 

 

2.3

Bơm

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

2.4

Máy nén khí

 

 

 

 

X

2.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

< 100 kW

 

 

 

 

X

≥ 100 kW

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

 

2.6

Khớp nối

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

X

≥ 100 kW

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2.7

Ly hợp

 

 

 

 

 

< 100 kW

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

X

≥ 100 kW

 

 

 

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.8

Các cụm hệ thống trợ giúp

< 686 kPa và 93,3 ºC

 

 

 

 

X

≥ 686 kPa và 93,3 ºC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

X

 

3

CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3.1

Máy phát điện

< 100 kW

 

 

 

 

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

X

 

3.2

Động cơ

< 100 kW

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

X

≥ 100 kW

 

 

 

X

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khớp nối

< 100 kW

 

 

 

 

X

≥ 100 kW

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

X

 

3.4

Ly hợp

< 100 kW

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

≥ 100 kW

 

 

 

X

 

3.5

Máy biến áp phân phối

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

X

3.6

Bảng điện, tủ điện

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3.7

Ắc quy lưu điện

 

 

 

 

X

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.1

Panen điều khiển

 

 

 

 

X

5

THIẾT BỊ AN TOÀN/ PHÒNG CHÁY

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bơm chữa cháy

 

 

 

X

 

5.2

Bệ đỡ bơm chữa cháy

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

X

 

5.3

Panen hiển thị báo động

 

 

 

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4

Hệ thống chữa cháy cố định (các bộ phận)

 

 

X

 

 

Chú thích:

A. Đơn vị kiểm tra có mặt tại nhà cung cấp thiết bị để kiểm tra vật liệu phù hợp với các bản vẽ, thống số kỹ thuật và hồ sơ truy xuất và để kiểm tra thông số kỹ thuật và quy trình hàn và kiểm tra NDT, thợ hàn và kĩ thuật viên kiểm tra NDT.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C. Người kiểm tra có mặt tại nhà cung cấp thiết bị để chứng kiến và lập báo cáo kiểm tra áp lực.

D. Đơn vị kiểm tra có mặt tại nhà cung cấp thiết bị để chứng kiến và lập báo cáo về thử chức năng và để đảm bảo chức năng hoạt động chính xác của các thiết bị.

E. Đơn vị kiểm tra không cần phải có mặt tại nhà máy hoặc nhà cung cấp thiết bị miễn là họ cung cấp các tài liệu chứng minh rằng các bộ phận được thiết kế, chế tạo, và thử phù hợp với tiêu chuẩn thích hợp.

Lưu ý: Trước khi tiến hành kiểm tra trong chế tạo như trên, nhà thiết kế hoặc nhà chế tạo phải trình các tài liệu để thẩm định.

 

Bảng 6 - Các yêu cầu thử cụ thể trong chế tạo

Đối tượng

Yêu cầu thử

Bình chịu áp lực

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Đối với bình không thể đổ đầy nước một cách an toàn thì phải tiến hành thử bằng khí với áp suất bằng 1,25 lần áp suất làm việc lớn nhất cho phép.

Bơm

1. Mỗi hộp áp suất hay bộ phận chịu áp suất phải được thử thủy lực với nước ở nhiệt độ không khí và áp suất thử tối thiểu là 1,5 lần áp suất lớn nhất cho phép trong hộp.

2. Bơm phải được thử hoạt động để thấy rằng bơm chạy tốt và các chức năng cơ học là phù hợp.

Máy nén

1. Phải thực hiện thử chức năng và áp lực giống như hạng mục 1 và 2 đối với Bơm.

2. Mỗi máy nén dùng khí độc hay dễ cháy phải được nén bằng khí trơ đến áp suất xả định mức. Áp suất này phải được giữ trong hộp nén tối thiểu là 30 phút để kiểm tra sự rò rỉ khí bằng phương pháp phun dung dịch xà phòng hoặc phương pháp thử rò rỉ khác được chấp nhận dựa trên tính hiệu quả.

Tuabin khí

1. Phải thực hiện các thử chức năng và áp lực giống như hạng mục 1 và 2 cho Bơm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các két chứa áp suất thấp (1,078 kPa đến 103 kPa)

1. Dựa trên thiết kế của két, mỗi két sẽ được thử cả thủy lực và khí nén hoặc hoàn toàn chỉ thử thủy lực.

2. Nếu các két không được thiết kế để chứa đầy chất lỏng đến đỉnh két thì két sẽ được đổ nước đến mực nước nước thiết kế lớn nhất và khoảng không còn lại sẽ được thử với áp suất bằng 1,25 lần áp suất thiết kế của khoảng không đó.

3. Nếu các két được thiết kế để chứa đầy chất lỏng đến đỉnh két thì két sẽ được thử thủy lực đến dưới điểm cao nhất của két với áp suất bằng 1,25 lần áp suất thiết kế của khoảng không.

4. Với các két được thiết kế để chịu một phần chân không thì phải tiến hành thử một phần chân không.

Các két chứa không có áp lực

Các két chứa không có áp lực phải được thử thủy lực với cột nước tối đa mà két sẽ chứa.

Hệ thống đường ống

1. Tất cả hệ thống đường ống phải được thử thủy lực kiểm tra sự rò rỉ trước khi đưa vào vận hành. Áp suất thử phải lớn hơn áp suất thiết kế 1,5 lần hoặc 343 kPa, lấy giá trị lớn hơn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Tất cả các mối nối gồm cả đường hàn khi thử phải được để trần và không bọc cách nhiệt khi thử rò rỉ.

Các hệ thống điện (máy phát điện và động cơ)

1. Kiểm tra độ khô ráo của các cuộn dây. Đăng kiểm khuyến nghị các cuộn dây này nên được hâm nóng trong một thời gian đủ lâu trước khi khởi động để đảm bảo độ khô ráo.

2. Phải đo điện trở cách điện của stato đối với môtơ hoặc vỏ máy phát điện, điện thế được tạo ra bằng cách dùng một thiết bị tạo ra điện thế 600v qua lớp cách điện. Điện trở đề xuất tối thiểu là 2.0 MΩ; đối với các máy mới hoặc làm lại thì số đọc điện trở cách điện tối thiểu phải là 10 MΩ.

3. Nếu các máy phát điện chạy song song, kiểm tra chiều quay pha và các mạch đồng bộ xem có hoạt động chính xác không.

4. Kiểm tra kích thước của phần tử đốt nóng trong rơ le quá tải của bộ

khởi động bằng động cơ.

5. Kiểm tra sự lựa chọn áp-tô-mát đã phù hợp chưa.

6. Quay nhẹ các motơ để kiểm tra chiều quay đúng sau khi ngắt tải lần đầu do môtơ có thể bị hư hỏng khi bị quay ngược chiều.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Kiểm tra độ cách điện của tất cả các mạch điện để đảm bảo các dây cáp điện không bị hư hỏng trong quá trình lắp ráp.

9. Kiểm tra các tiếp đất có tiếp xúc tốt không.

10. Sau khi máy phát và môtơ được khởi động, kiểm tra xem có dòng khác thường, độ rung và nhiệt độ cao trong ổ trục.

11. Chứng kiến chạy toàn tải và thử đường bão hoà cho cụm (unit) đầu tiên của một thiết kế cụ thể.

Các hệ thống điện (bảng điện)

1. Kiểm tra kích thước và cỡ của tất cả các thanh góp.

2. Kiểm tra hiệu điện thế và dòng định mức của tất cả các bộ phận.

3. Kiểm tra các tiếp đất có làm chính xác không.

4. Các mạch điện khác nhau của bảng điện và các cụm panen phải được thử bằng cách tiến hành thử cường độ điện môi và đo điện trở cách điện.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống điều khiển và khí cụ

1. Chứng kiến việc căn chỉnh của tất cả các nút điều khiển áp suất, mức độ, và nhiệt độ cần cho việc điều khiển phù hợp với các Biểu đồ S.A.F.E.

2. Xem hồ sơ căn chỉnh của tất cả các khí cụ khác.

3. Đảm bảo tất cả các khí cụ chịu áp suất có các định mức áp suất chính xác.

4. Đảm bảo tất cả các khí cụ điện/ điện tử phù hợp cho vùng nguy hiểm mà chúng được cài đặt.

5. Đảm bảo tất cả các khí cụ diện/ điện tử được tiếp đất đúng.

6. Đảm bảo tất cả các mạch điện được đặt ở trạng thái an toàn: tất cả các mạch điện khi ở trạng thái làm việc bình thường thì phải luôn có điện và khi ở trạng thái bất thường thì không có điện.

7. Kiểm tra các chức năng lôgíc bằng dùng các điện thế bình thường vào các mạch điện, tốt nhất là các mạch nguồn không bị kích hoạt.

8. Kiểm tra hoạt động các thiết bị cảm biến và thiết bị đầu nối riêng biệt trước khi đấu vào hệ thống.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.5.5.1  Trong công tác giám sát kỹ thuật, Đăng kiểm có thể công nhận kết quả của các cơ sở cung cấp dịch vụ và phòng thí nghiệm của nhà máy chế tạo giàn hoặc các cơ quan khác thực hiện công việc kiểm tra, bảo dưỡng và thử nghiệm.

1.5.5.2  Cơ sở cung cấp dịch vụ hoặc phòng thí nghiệm có thể được công nhận nếu:

a) Các dụng cụ và máy móc được kiểm tra theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được cấp hồ sơ theo quy định.

b) Các máy móc và thiết bị sử dụng vào việc thực hiện dịch vụ hoặc thử nghiệm phải có hồ sơ còn hiệu lực theo quy định của pháp luật.

1.5.6  Giám sát kỹ thuật trong chế tạo mới, hoán cải

Dựa trên hồ sơ thiết kế được thẩm định, Đăng kiểm viên thực hiện việc giám sát chế tạo các sản phẩm lắp đặt trên giàn, chế tạo mới và hoán cải giàn. Khối lượng kiểm tra, đo đạc và thử nghiệm trong quá trình giám sát được quy định tại mục 2 của Phần này.

1.5.7  Giám sát kỹ thuật giàn đang khai thác

Trong quá trình khai thác, giàn phải thực hiện kiểm tra chu kỳ và các loại kiểm tra khác theo quy định tại mục 3 của Phần này để ghi nhận giàn và các trang thiết bị lắp đặt trên giàn được duy trì ở tình trạng phù hợp theo quy định của Quy chuẩn này.

1.5.8  Lắp đặt hoặc thay thế các sản phẩm, thiết bị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Trường hợp lắp đặt lên giàn đang khai thác các sản phẩm mới thuộc phạm vi áp dụng của Quy chuẩn này, các sản phẩm đó phải được giám sát phù hợp với các quy định tại 1.5.4 và 1.5.6.

c) Khi thay thế những chi tiết bị hư hỏng hoặc những chi tiết bị hao mòn quá giới hạn cho phép, các chi tiết mới phải phù hợp với quy định tương ứng của Quy chuẩn này.

1.6  Duy trì cấp

Giàn đã được Đăng kiểm trao cấp thì cấp đó sẽ được duy trì nếu các kết quả kiểm tra trong quá trình khai thác hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn này.

1.7  Treo cấp

Giàn sẽ bị treo cấp trong các trường hợp sau đây:

(1) Sau khi giàn bị tai nạn có ảnh hưởng đến cấp giàn mà Đăng kiểm không được thông báo để tiến hành kiểm tra bất thường tại nơi xảy ra tai nạn hoặc tại nơi giàn tới sửa chữa;

(2) Giàn được hoán cải, thay đổi về kết cấu hoặc máy móc, thiết bị có ảnh hưởng đến cấp giàn nhưng không được Đăng kiểm kiểm tra;

(3) Giàn được sửa chữa các hạng mục nằm trong các hạng mục thuộc sự giám sát của Đăng kiểm nhưng không được Đăng kiểm kiểm tra;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(5) Khi phát hiện thấy hư hỏng, khuyết tật có ảnh hưởng đến phân cấp giàn nhưng chủ giàn không thông báo cho Đăng kiểm để kiểm tra;

(6) Chủ giàn không thực hiện kiểm tra duy trì cấp giàn theo quy định của Quy chuẩn này.

(7) Các khuyến nghị phải được thực hiện trong thời hạn đã định nhưng không được thực hiện đúng hạn và không có biện pháp giải quyết thích hợp.

1.8  Rút cấp

Giàn đã được Đăng kiểm trao cấp sẽ bị sẽ rút cấp trong các trường hợp sau:

(1) Chủ giàn đề nghị;

(2) Giàn không còn sử dụng được nữa;

(3) Giàn đã có thông báo treo cấp nhưng chủ giàn không giải quyết một cách thích hợp nguyên nhân dẫn đến treo cấp theo thông báo treo cấp.

1.9  Phân cấp lại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.10  Thay đổi ký hiệu phân cấp giàn

Đăng kiểm thay đổi hoặc hủy bỏ các ký hiệu hoặc dấu hiệu phân cấp đã ấn định cho giàn nếu giàn có sự thay đổi hoặc vi phạm các điều kiện làm cơ sở để trao cấp trước đây cho giàn.

2  Kiểm tra trong chế tạo mới

2.1  Sự có mặt của đăng kiểm viên

2.1.1  Nguyên tắc chung

Trong quá trình chế tạo giàn, đăng kiểm viên phải được tạo điều kiện thuận lợi cho việc có mặt tại cơ sở chế tạo để kiểm tra hoặc chứng kiến chế tạo và thử nghiệm. Đăng kiểm viên cần có mặt để kiểm tra các hạng mục được quy định nhưng tại 2.1.2 đến 2.1.4.

2.1.2  Sự có mặt của đăng kiểm viên khi kiểm tra phần thân giàn và trang thiết bị

Đăng kiểm viên phải có mặt để kiểm tra tại các giai đoạn công nghệ sau đây liên quan đến thân giàn và trang thiết bị:

1) Khi kiểm tra vật liệu và trang thiết bị theo TCVN 12823-4 và các quy định áp dụng được trong Phần 7A và Phần 7B của QCVN 21:2015/BGTVT;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3) Khi kiểm tra và thử mối hàn theo theo TCVN 12823-5 và các quy định áp dụng được trong Phần 6 của QCVN 21:2015/BGTVT;

4) Khi có chỉ định kiểm tra trong xưởng hoặc kiểm tra lắp ráp từng phân đoạn;

5) Khi lắp ráp phân đoạn, tổng đoạn;

6) Khi tiến hành thử thủy lực, thử kín nước và khi thử theo phương pháp không phá hủy;

7) Khi hoàn thiện phần thân giàn;

8) Khi tiến hành thử hoạt động thiết bị đóng lỗ khoét, thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị lái, thiết bị neo, thiết bị chằng buộc, đường ống công nghệ, thiết bị kéo sự cố, phương tiện lên xuống giàn, các hệ thống dập cháy và đường ống, hệ thống phát hiện và báo động mức nước, phương tiện xả nước;

9) Khi lắp đặt bánh lái, kiểm tra độ bằng phẳng của dải tôn giữa đáy, đo các kích thước chính, đo độ biến dạng của thân giàn;

10) Khi lắp đặt máy tính trên giàn để tính toán ổn định của giàn;

11) Khi kẻ đường nước tải trọng lên giàn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13) Khi thử đường dài;

14) Khi lắp đặt và thử hoạt động trang thiết bị chữa cháy, cứu sinh;

15) Khi tiến hành thử nghiêng;

16) Khi kẻ số nhận dạng của giàn;

17) Khi gắn thang mớn nước của giàn có cột ổn định,;

18) Các hạng mục thử phần thân nêu tại 2.3.12.

2.1.3  Sự có mặt của đăng kiểm viên khi kiểm tra hệ thống máy và trang bị điện

Đăng kiểm viên phải có mặt để kiểm tra tại các giai đoạn công nghệ sau đây liên quan đến hệ thống máy và trang bị điện:

1) Khi thử vật liệu chế tạo các chi tiết chính của hệ thống máy theo TCVN 12823-5 và các quy định áp dụng được trong Phần 7A và Phần 7B của QCVN 21:2015/BGTVT;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Khi kiểm tra các hạng mục được yêu cầu đối với hệ thống máy và trang bị điện tại 2.4, 2.5, 2.6 và 2.7 của Phần này;

b) Khi kiểm tra vật liệu chế tạo các bộ phận thuộc hệ thống máy và các chi tiết được lắp đặt lên giàn;

c) Khi kết thúc giai đoạn gia công các chi tiết chính, nếu cần thiết có thể tiến hành kiểm tra vào thời gian thích hợp lúc đang gia công;

d) Nếu là kết cấu hàn, trước khi bắt đầu hàn và khi kết thúc công việc hàn;

e) Khi tiến hành thử nội bộ.

3) Khi lắp đặt các thiết bị động lực quan trọng (máy chính, máy phụ, nồi hơi, hệ trục, chân vịt…) và thiết bị điện lên giàn;

4) Khi tiến hành thử hoạt động thiết bị điều khiển từ xa của các thiết bị đóng cửa kín nước, thiết bị điều khiển từ xa đối với hệ thống máy và hệ truyền động, thiết bị điều khiển tự động, thiết bị lái, thiết bị neo, thiết bị chằng buộc và đường ống công nghệ;

5) Khi lắp đặt từng bộ phận của hệ thống định vị động và thử hoạt động của từng bộ phận;

6) Khi thử đường dài.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đăng kiểm viên phải có mặt để kiểm tra tại các giai đoạn công nghệ sau đây liên quan đến hệ thống khoan:

1) Kiểm tra tại cơ sở chế tạo và khi lắp ráp;

a) Thử thiết bị kiểm soát giếng và hệ thống chống phun trào;

b) Thử hệ thống ống đứng khoan và các thành phần liên quan;

c) Thử hệ thống cấp ống khoan;

d) Thử hệ thống chứa, tuần hoàn và vận chuyển dung dịch khoan;

e) Thử các hệ thống tời, nâng hạ, quay, và điều khiển bằng tay;

f) Thử các kết cấu đỡ hệ thống khoan.

2) Kiểm tra khi lắp đặt lên giàn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Thử thiết bị đốt hoặc cần xả / cần đốt.

3) Kiểm tra vận hành hệ thống khoan.

2.2  Quản lý chất lượng trong chế tạo

Cơ sở chế tạo phải có hệ thống quản lý chất lượng trong chế tạo hoặc hoán cải giàn. Các tài liệu và phương pháp kiểm soát chất lượng cần được thiết lập và thống nhất để đảm bảo tay nghề cũng như chất lượng thi công.

2.3  Kiểm tra thân giàn và trang bị

2.3.1  Quy định chung

2.3.1.1  Mục này liên quan đến việc kiểm tra và thử các hạng mục kết cấu thân giàn và trang thiết bị trong quá trình chế tạo giàn tại cơ sở chế tạo.

2.3.1.2  Tất cả các hạng mục kiểm tra và thử phải được đăng kiểm viên kiểm tra trước khi thử đường dài. Riêng các cuộc thử như thử máy tính trên giàn theo 2.3.11, thử kết cấu thân giàn như thử thủy tĩnh theo 2.3.12.3 và thử kết cấu thân giàn ở các két nêu tại 2.3.12.4 có thể được thực hiện khi thử đường dài.

2.3.1.3  Tất cả các thành phần kết cấu thân và trang thiết bị liên quan phải được kiểm tra trong quá trình chế tạo và thử đường dài. Các cuộc kiểm tra phải được thực hiện phù hợp với kế hoạch kiểm soát chế tạo thân giàn theo 2.3.2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3.1.5  Việc quản lý chất lượng trong quá trình chế tạo giàn tối thiểu phải bao gồm các mục dưới đây:

1) Sự phù hợp và truy xuất nguồn gốc vật liệu;

2) Sự phù hợp của tay nghề thợ hàn;

3) Quy trình hàn và bản thông số kỹ thuật quy trình hàn;

4) Chuẩn bị trước khi hàn bao gồm: tạo hình, chuẩn bị mép hàn, gá lắp, căn chỉnh, làm sạch và hàn đính;

5) Kiểm tra hàn chế tạo bao gồm: điều kiện môi trường, trình tự hàn, gia nhiệt trước, gia nhiệt sau, dũi mặt sau, lớp hàn phủ, chất lượng mối hàn, và quy trình sửa lỗi cần thiết;

6) Kiểm tra không phá hủy;

7) Hệ thống kiểm soát ăn mòn;

8) Thử khoang két.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3.2  Kiểm soát chế tạo thân giàn

2.3.2.1  Quy định chung

2.3.2.1.1  Kết cấu thân giàn phải được chế tạo và được kiểm soát để đảm bảo việc chế tạo thân giàn phù hợp với thiết kế được thẩm định và giảm thiểu các nguy cơ có khả năng làm giảm chất lượng.

2.3.2.1.2  Các chỉ tiêu về độ bền kết cấu nêu trong Quy chuẩn này được nhà thiết kế sử dụng để xác định các quy cách kết cấu thân giàn, để một giàn được chế tạo theo Quy chuẩn này và khi được bảo trì đúng cách sẽ có đủ độ bền và khả năng chống lại các điều kiện hư hỏng chảy dẻo, mất ổn định cục bộ và mỏi.

2.3.2.1.3  Đăng kiểm và cơ sở thiết kế áp dụng Quy chuẩn này cũng như các tiêu chuẩn khác phù hợp với thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế và các biện pháp kỹ thuật để đánh giá một thiết kế theo các tiêu chí kỹ thuật cho phép xác định được các khu vực nguy hiểm của kết cấu giàn trong các điều kiện trong khai thác.

2.3.2.1.4  Khả năng thực tế của kết cấu là hệ quả của việc sử dụng các phương pháp và tiêu chuẩn chế tạo. Cần phải thận trọng khi xác định khu vực kết cấu nguy hiểm, đặc biệt là các khu vực tiệm cận giới hạn thiết kế, và sử dụng các tiêu chuẩn về chất lượng chế tạo cùng với việc giám sát chế tạo nghiêm ngặt để giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra trong quá trình khai thác.

2.3.2.2  Khu vực kết cấu tới hạn

2.3.2.2.1  Khu vực kết cấu tới hạn là các vị trí được xác định bằng việc tính toán để đưa ra yêu cầu theo dõi hoặc các vị trí được xác định từ lịch sử hoạt động của giàn hoặc từ các giàn tương tự để nhận biết khu vực đó có dễ bị nứt, mất ổn định hoặc ăn mòn có khả năng gây ảnh hưởng tới tính toán vẹn kết cấu của giàn.

2.3.2.2.2  Các khu vực kết cấu tới hạn có xác suất hư hỏng cao hơn trong tuổi đời vận hành của giàn khi so sánh với các khu vực khác xung quanh, mặc dù chúng có thể được sửa chữa để giảm xác suất hư hỏng. Xác suất hư hỏng cao có thể là do sự tập trung ứng suất, mức và dải ứng suất cao gây ra bởi các điều kiện tải trọng, sự gián đoạn của kết cấu hoặc do kết hợp của các yếu tố nêu trên.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3.2.3  Xác định khu vực kết cấu tới hạn

Khu vực kết cấu tới hạn có thể được xác định theo một số cách, tối thiểu phải bao gồm:

a) Các kết quả tính toán độ bền và phân tích mỏi sử dụng phương pháp phân tích phần tử hữu hạn hoặc phân tích tải trọng động, đặc biệt đối với các khu vực tiệm cận tới các chỉ tiêu cho phép;

b) Áp dụng thích hợp các quy định tại Phần 2A và Phần 2B của QCVN 21:2015/BGTVT cho giàn dạng tàu và giàn dạng sà lan;

c) Các chi tiết tại các vị trí khó chế tạo, như căn chỉnh tại vị trí không nhìn thấy được, hình dạng và các chi tiết kết cấu phức tạp, các vị trí khó tiếp cận…;

d) Dữ liệu đầu vào bởi chủ giàn, nhà thiết kế, nhà máy chế tạo giàn dựa trên kinh nghiệm trước đó từ các giàn tương tự, như ăn mòn, mài mòn, nứt hoặc các tổn thương khác;

2.3.2.4  Nội dung biện pháp kiểm soát chế tạo thân giàn

Các biện pháp kiểm soát chế tạo thân giàn đối với các khu vực kết cấu nguy hiểm phải được chuẩn bị bởi nhà máy chế tạo và thống nhất với Đăng kiểm trước khi bắt đầu chế tạo thân giàn, nội dung phải bao gồm các dữ liệu sau đây:

a) Các bản vẽ kết cấu chỉ ra vị trí các khu vực nguy hiểm;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Các quy trình xác định và ghi chép lại tại từng giai đoạn chế tạo, bao gồm cả các kiểm tra NDT dự kiến bổ sung so với yêu cầu tại 2.3.6;

d) Quy trình sửa chữa khuyết tật.

2.3.3  Vật liệu

2.3.3.1  Truy xuất nguồn gốc vật liệu

Cơ sở chế tạo phải duy trì một hệ thống truy xuất nguồn gốc vật liệu để có thể truy xuất được xuất xứ, nguồn gốc, kết quả thử nghiệm vật liệu và các thông tin khác của vật liệu.

2.3.3.2  Lựa chọn vật liệu

a) Khi lựa chọn cấp vật liệu, phải xét tới nhiệt độ hoạt động thấp nhất dự kiến và loại phần tử kết cấu. Các phần khác nhau của giàn được phân loại theo loại vật liệu được sử dụng của chúng như sau:

1) Kết cấu đặc biệt, thường sử dụng cho các khu vực kết cấu quan trọng nhất;

2) Kết cấu chính, thường sử dụng cho các khu vực kết cấu quan trọng;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Các phần tử kết cấu thuộc các loại trên được nêu tại 6.3.1 đến 6.3.3 của TCVN 12823-2.

2.3.3.3  Tạo hình thép

Khi việc tạo hình có thể làm thay đổi các đặc tính cơ bản của tấm vượt quá các giới hạn cho phép, cần tiến hành xử lý nhiệt thích hợp để thiết lập lại các đặc tính yêu cầu. Trừ khi được thẩm định riêng, các giới hạn cho phép tối thiểu phải đáp ứng các đặc tính ban đầu của vật liệu trước khi tạo hình. Các phần tử được tạo hình phải được tính đến dung sai kích thước.

2.3.4  Thợ hàn và bản quy định kỹ thuật hàn

Thợ hàn phải có tay nghề phù hợp với công việc. Bản quy định kỹ thuật hàn và các quy trình hàn kèm theo phải được chứng minh là thích hợp để chế tạo giàn.

2.3.5  Hàn chế tạo

2.3.5.1  Hàn chế tạo và tạo hình thép phải phù hợp với TCVN 12823-5.

2.3.5.2  Chiều dày lớn hơn 50 mm

Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa đặc biệt liên quan đến việc chuẩn bị mối hàn, gia nhiệt trước, trình tự hàn, nhiệt lượng đưa vào và nhiệt độ các lượt hàn đối với hàn các phần có chiều dày lớn. Đối với các vật liệu mà các đặc tính theo phương chiều dày là quan trọng, có thể yêu cầu kiểm tra siêu âm để đảm bảo không có tách lớp. Khi phải khử ứng suất, phương pháp thực hiện phải được thống nhất trước khi tiến hành.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tất cả mối hàn phải được kiểm tra bằng mắt thường. Kiểm tra không phá hủy đại diện phải được tiến hành. Việc thử này phải được tiến hành sau khi hoàn tất tạo hình và xử lý nhiệt sau hàn. Có thể cần tăng mức độ kiểm tra không phá hủy đối với các mối hàn không tiếp cận được hoặc khó kiểm tra trong quá trình khai thác giàn.

2.3.5.4  Mối hàn góc

Các mối hàn hoàn thiện phải được kiểm tra. Khe hở giữa các bề mặt được vát của các phần tử được nối với nhau phải được giữ ở mức nhỏ nhất. Khi khe hở vượt quá 2,0 mm và không quá 5 mm, kích thước chân mối hàn phải được tăng lên bằng khe hở. Khi khe hở giữa các phần tử lớn hơn 5 mm, quy trình sửa chữa phải được thống nhất với Đăng kiểm để giảm thiểu các rủi ro có thể phát sinh với kết cấu.

2.3.6  Kiểm tra không phá hủy

2.3.6.1  Quy định chung

2.3.6.1.1  Trước khi bắt đầu bất kỳ đợt NDT nào, kế hoạch và quy trình kiểm tra NDT phải được thống nhất với đăng kiểm viên kiểm tra. Xem 6.2.6.2.1-(3) của TCVN 12823-5 và 2.3.5.3 của Quy chuẩn này.

2.3.6.1.2  Kiểm tra không phá hủy phải được tiến hành với sự chứng kiến của đăng kiểm viên.

2.3.6.2  Kiểm tra không phá hủy cho giàn có cột ổn định

Mối hàn ngấu hoàn toàn của hàn giáp mép, hàn chữ T và hàn góc phải được kiểm tra không phá hủy trong quá trình chế tạo tại các vị trí dưới đây:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Cột với pông tông hoặc phần thân dưới;

c) Cột với thanh xiên;

d) Cột với phần thân trên;

e) Thanh phụ với phần thân trên;

f) Điểm giao các thanh phụ;

g) Các tấm ốp góc và các mã;

h) Kết cấu tiếp nối bên trong hoặc kết cấu đệm;

i) Các phần tạm thời làm cửa lối tiếp cận hoặc lắp thêm trong kết cấu chính.

2.3.6.3  Kiểm tra không phá hủy cho giàn tự nâng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Kết cấu chân dạng khung giằng, bao gồm các thanh chính, thanh phụ, thanh răng và hàn lắp thanh răng;

b) Các tấm ốp góc của chân giàn dạng khung giằng;

c) Kết cấu vỏ của chân dạng trụ;

d) Các mối nối chế tạo hoặc lắp ráp của đế chân hoặc tấm đế;

e) Các liên kết giữa chân với đế chân hoặc tấm đế;

f) Khung nâng hạ chân giàn với boong (sàn);

g) Các phần tạm thời làm cửa lối tiếp cận hoặc lắp thêm trong kết cấu chính.

2.3.6.4  Kiểm tra không phá hủy cho giàn mặt nước

a) Mối hàn ngấu hoàn toàn của hàn giáp mép, hàn chữ T và hàn góc phải được kiểm tra không phá hủy trong quá trình chế tạo tại các vị trí dưới đây:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2) Điểm giao của các đường hàn đối đầu trong khu vực các góc của khoang công nghệ khoan trên boong chính và tôn đáy;

3) Vùng lân cận các vị trí gián đoạn thượng tầng;

4) Các phần tạm thời làm cửa lối tiếp cận hoặc lắp thêm trong kết cấu chính.

b) Kiểm tra không phá hủy ngoài vùng 0,6L giữa giàn được thực hiện ngẫu nhiên tại một số vị trí trên cơ sở nhận định các khu vực có nguy cơ cao.

2.3.6.5  Loại và phạm vi kiểm tra không phá hủy

2.3.6.5.1  Tỷ lệ mối hàn cần NDT và loại NDT thực hiện (thông thường bao gồm: kiểm tra bằng chụp phim (RT), kiểm tra bằng siêu âm (UT), kiểm tra bằng hạt từ tính (MPI), thử thẩm thấu (PT), dòng điện xoáy (EC) hoặc đo trường dòng điện xoay chiều (ACFM)) phụ thuộc vào thiết kế của giàn và tuổi thọ mỏi tính toán của mối hàn.

2.3.6.5.2  Phạm vi tối thiểu kiểm tra NDT cần thực hiện được nêu tại Bảng 7, kỹ thuật kiểm tra NDT thể tích bao gồm RT và UT. Kỹ thuật kiểm tra NDT bề mặt bao gồm MPI, PT, EC, hoặc AFCM.

2.3.6.5.3  Kiểm tra NDT bổ sung phải được thực hiện nếu phát hiện thấy các mối hàn có nguy cơ không đảm bảo chất lượng.

2.3.6.6  Báo cáo kiểm tra không phá hủy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Tất cả các báo cáo NDT sẽ được lưu giữ tối thiểu cho đến khi giàn được bàn giao, và có sẵn để sử dụng trong quá trình chế tạo giàn.

2.3.6.7  Tiêu chí chấp nhận kết quả NDT

a) Các tiêu chí chấp nhận áp dụng theo 3.5.8 của TCVN 7229 hoặc tiêu chuẩn tương đương khác phù hợp với thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế.

b) Các quy trình và tiêu chí chấp nhận có sửa đổi phải được nêu rõ để chỉ ra rằng khi nào kiểm tra bằng chụp phóng xạ hoặc siêu âm được sử dụng cho các dạng liên kết khác như các mối hàn ngấu một phần và hàn chữ T dạng rãnh hoặc hàn góc.

Bảng 7 - Kiểm tra không phá hủy đối với mối hàn kết cấu thép

Phần tử kết cấu

Phạm và loại kiểm tra NDT

Kết cấu đặc biệt

(Nguy hiểm nhất)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10% MPI cho các mối hàn góc có chiều dày tấm ≥ 8,0 mm.

Kết cấu chính

(Nguy hiểm trung bình)

20% Kiểm tra NDT theo thể tích cộng với 100% kiểm tra NDT theo bề mặt tại tất cả các mối hàn ngấu hoàn toàn có chiều dày tấm ≥ 8,0 mm; và

10% kiểm tra NDT bề mặt tại tất cả các mối hàn góc có chiều dày tấm ≥ 8,0 mm.

Kết cấu phụ

(Ít nguy hiểm nhất)

Nếu có nghi ngờ trong quá trình chế tạo, kiểm tra ngẫu nhiên NDT theo thể tích các mối hàn ngấu hoàn toàn và NDT bề mặt của các mối hàn góc.

2.3.7  Bảo vệ chống ăn mòn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3.7.2  Tiêu chuẩn tính năng của lớp sơn phủ bảo vệ (PSPC)

Nếu chủ giàn có đề nghị, giàn có lớp sơn phủ bảo vệ được kiểm tra xác nhận phù hợp với Tiêu chuẩn tính năng của lớp sơn phủ bảo vệ (PSPC) sẽ được ấn định và phân biệt dấu hiệu cấp CPS.

2.3.8  Kiểm tra mạn khô

2.3.8.1  Mỗi giàn đều có các dấu hiệu để ấn định mớn nước cho phép lớn nhất khi giàn ở trạng thái nổi. Các dấu hiệu này phải được đặt tại vị trí nhìn thấy được trên kết cấu, tuân thủ quy định. Đối với giàn có cột ổn định, khi có thể, các dấu này phải ở vị trí luôn nhìn thấy được từ vị trí của người phụ trách neo giàn, hạ giàn hoặc các hoạt động vận hành khác của giàn.

2.3.8.2  Các đường nước tải trọng phải được thiết lập theo các quy định tại Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển, 1966. Khi mạn khô tối thiểu không thể tính được bằng các phương pháp thông thường nêu trong công ước, chúng phải được xác định trên cơ sở một cách phù hợp với các yêu cầu về ổn định nguyên vẹn hoặc ổn định tai nạn cho các chế độ vận hành ở trạng thái nổi. Yêu cầu về mớn nước của giàn không vượt quá đường nước tải trọng được ấn định có thể tạm thời không áp dụng đối với các kiểu giàn được đỡ dưới đáy khi đang nâng, hạ hoặc tựa trên đáy biển.

2.3.8.3  Các yêu cầu của Công ước quốc tế về mạn khô liên quan đến tính kín thời tiết và tính kín nước của các boong, thượng tầng, lầu, cửa, nắp miệng quây, các lỗ khoét khác, ống thông gió, ống thông hơi, ống thoát nước… phải được xem là yêu cầu cơ bản đối với tất cả các giàn khi ở trạng thái nổi.

2.3.8.4  Sau khi hoàn thành kiểm tra mạn khô, báo cáo liên quan tới mạn khô phải được lập và cấp. Sau khi hoàn thành việc xác định khối lượng giàn không hoặc thử nghiêng dưới sự chứng kiến của đăng kiểm viên, báo cáo về ổn định của giàn được lập bởi nhà máy chế tạo phải được nộp để làm cơ sở cấp bản ấn định mạn khô. Dấu mạn khô trên giàn sẽ được kiểm tra theo bản ấn định này.

2.3.9  Kiểm tra phân khoang

2.3.9.1  Khi đánh giá ổn định tai nạn của giàn theo 8.2.1.4 c) của TCVN 12823-2, phạm vi của hư hỏng được giả định như dưới đây. Nếu phạm vi hư hỏng nhỏ hơn nhưng gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn thì phải giả định cả các phạm vi nhỏ hơn đó. Khi kiểm tra kết cấu, phải lưu ý tới các phạm vi giả định đó.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3.9.3  Điều kiện hư hỏng đối với giàn tự nâng

2.3.9.3.1  Đối với giàn tự nâng, kích thước lỗ thủng sau đây được giả định sẽ xuất hiện giữa các vách kín nước hiệu dụng:

a) Chiều sâu theo phương ngang của lỗ thủng là 1,5 m từ tôn mạn;

b) Phạm vi lỗ thủng theo phương thẳng đứng từ tấm đáy lên là không giới hạn. Khi giàn là loại có tấm đế đỡ phía dưới, lỗ thủng đồng thời xuyên qua cả tấm đế và thân giàn bên trên chỉ cần giả định nếu tại mớn nước thấp nhất thì một phần bất kỳ của tấm đế nằm trong khoảng 1,5 m theo chiều đứng của đường nước, và sự chênh lệch về kích thước chiều ngang của thân trên và tấm đế nhỏ hơn 1,5 m trong khu vực được xét.

2.3.9.3.2  Các phần đầu và cạnh lõm vào của vị trí khoan (drilling slot) không cần giả định lỗ thủng theo phương ngang với điều kiện phải đưa ra các biện pháp để ngăn ngừa tàu bè đi vào khu vực rãnh khoan khi giàn đang nổi (xem minh họa tại Hình 1).

Hình 1 - Minh họa điều kiện hư hỏng đối với giàn tự nâng

2.3.9.4  Điều kiện hư hỏng đối với giàn có cột ổn định

2.3.9.4.1  Đối với giàn có cột ổn định, các giả định dưới đây áp dụng tại các mớn nước hoạt động dự kiến:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Hư hỏng được giả định xảy ra với khoảng cách theo phương thẳng đứng là 3 m tại một cao độ bất kỳ trong khoảng 5,0 m phía trên và 3,0 m phía dưới mớn nước được xét. Nếu có một boong kín nước nằm trong khu vực này, hư hỏng phải được giả định là xảy ra trong cả hai khoang trên và dưới mặt sàn kín nước đang xét;

c) Không giả định hư hỏng cho các vách đứng, trừ khi chúng được đặt cách nhau gần hơn 1/8 chu vi cột tại mớn nước đang xét, trong trường hợp này, một hoặc nhiều vách đứng phải được coi là hư hỏng;

d) Hư hỏng các cột phải được giả định là có chiều sâu theo phương ngang của lỗ thủng là 1,5 m;

e) Phần thân dưới hoặc chân cột phải được coi là bị hư hỏng khi hoạt động tại điều kiện giàn không hoặc điều kiện di chuyển theo cách thức được chỉ ra từ a) đến d) ở trên.

2.3.9.4.2  Nếu phạm vi hư hỏng nhỏ hơn nhưng gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn cho điều kiện cân bằng cuối cùng thì phải giả định cả phạm vi hư hỏng đó (xem minh họa tại Hình 2).

2.3.9.4.3  Trên các giàn hiện có cụ thể đã hoán cải, các cột nằm bên ngoài đường nối tâm của các cột chính có thể bị va chạm ở toàn bộ đường bao ngoài của chúng. Trong Hình 2, chỉ ra giàn có cột ổn định được hoán cái với các cột đơn và cột phụ trợ, các cột trên mỗi bên không thẳng hàng, do đó đường nối cột giữa và hai cột đầu cuối không phải đường thẳng.

2.3.9.4.4  Ảnh hưởng của các cột đơn và cột phụ trợ thường được bổ sung cho các giàn hiện có để tăng khả năng hoạt động là một khía cạnh cần chú ý. Do không phải là cột chính, cột đơn và cột phụ trợ không nằm trên phần biên của khu vực bảo vệ, nên sẽ bị va đập hoàn toàn (xem minh họa tại Hình 2).

Hình 2 - Minh họa điều kiện hư hỏng đối với giàn có cột ổn định

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối với các giàn mặt nước, kích thước của lỗ thủng dưới đây phải được giả định xuất hiện giữa các vách kín nước hiệu dụng (xem minh họa tại Hình 3):

a) Chiều sâu theo phương ngang của lỗ thủng là 1,5 m;

b) Kích thước lỗ thủng theo phương thẳng đứng từ tấm đáy lên là không giới hạn.

Hình 3 - Minh họa điều kiện hư hỏng đối với giàn mặt nước

2.3.10  Tính toàn vẹn kín nước và kín thời tiết

2.3.10.1  Trong quá trình kiểm tra xác nhận tính toàn vẹn kín nước và kín thời tiết của giàn, phải áp dụng các quy định nêu dưới đây và việc bố trí phải thích hợp.

2.3.10.2  Tính toàn vẹn kín thời tiết

Thiết bị đóng kín phải phù hợp với các yêu cầu có thể áp dụng được về mạn khô. Các lỗ khoét tại boong trên cùng của giàn có cột ổn định cần phải được quan tâm đặc biệt khi thiết kế và kiểm tra. Trong tất cả trường hợp, các lỗ khoét bên ngoài mà cạnh dưới của chúng nằm phía dưới các cao độ mà tính toàn vẹn kín thời tiết phải được đảm bảo thể hiện trong các bản vẽ được thẩm định phải có thiết bị đóng kín thời tiết. Các bản vẽ tham chiếu có thể xác định các mức độ khác nhau của tính toàn vẹn kín thời tiết cho từng chế độ vận hành ở trạng thái nổi. Phải thử các lỗ khoét được gắn thiết bị để đảm bảo tính toàn vẹn kín thời tiết. Chi tiết về thử xem trong 2.3.12.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3.10.3.1  Tất cả các lỗ khoét bên trong và bên ngoài mà cạnh dưới của chúng nằm ở phía dưới cao độ mà tính toàn vẹn kín nước phải được đảm bảo, phải có thiết bị để đảm bảo tính toàn vẹn kín nước.

2.3.10.3.2  Các lỗ khoét bên trong được sử dụng để người tiếp cận khi giàn ở trạng thái nổi

a) Các lỗ khoét bên trong, sử dụng khi giàn ở trạng thái nổi có thiết bị để đảm bảo tính toàn vẹn kín nước phải phù hợp với 8.3.6.2b) của TCVN 12823-2.

b) Tất cả các lỗ khoét này cùng với thiết bị điều khiển, thiết bị cảnh báo, tín hiệu và phương tiện đóng kín phải được kiểm tra và thử.

2.3.10.3.3  Các lỗ khoét bên trong đóng kín khi giàn ở trạng thái nổi

a) Các lỗ khoét thường đóng kín khi giàn ở trạng thái nổi, được gắn thiết bị để đảm bảo tính toàn vẹn kín nước, phải phù hợp với 8.3.6.2c) của TCVN 12823-2.

b) Tất cả các lỗ khoét này cùng với biển báo và phương tiện đóng kín phải được kiểm tra.

2.3.10.3.4  Các lỗ khoét bên ngoài được sử dụng khi giàn ở trạng thái nổi

Các lỗ khoét bên ngoài được sử dụng khi giàn ở trạng thái nổi phải phù hợp với 8.3.6.2 d) của TCVN 12823-2. Tất cả các lỗ khoét với thiết bị điều khiển, thiết bị cảnh báo, tín hiệu và phương tiện đóng kín phải được kiểm tra và thử.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các lỗ khoét bên ngoài đóng kín khi giàn ở trạng thái nổi được gắn thiết bị để đảm bảo tính toàn vẹn kín nước phải phù hợp với các yêu cầu của 2.3.10.3.4. Các lỗ khoét cùng với biển báo hiệu và phương tiện đóng kín phải được kiểm tra.

2.3.10.4  Sự xuyên qua vách

2.3.10.4.1  Yêu cầu chung

Tất cả các lỗ xuyên qua các biên kín nước và kín thời tiết phải phù hợp với 8.3.6.3 của TCVN 12823-2 và phải được thử với sự chứng kiến của đăng kiểm viên. Các yêu cầu về đóng kín nước xem trong 6.2.14 của TCVN 12823-3.

2.3.10.4.2  Dây cáp xuyên qua vách ngăn và sàn kín nước và chịu lửa

Trong quá trình kiểm tra lắp cáp đi xuyên qua các vách và sàn chịu lửa và kín nước, phải lưu ý tới việc người lắp đặt đã quen và đã nghiên cứu các quy trình lắp đặt của nhà sản xuất đối với ống kín, các thiết bị chuyển tiếp hoặc vật liệu đúc. Sau khi lắp đặt, tất cả các cáp xuyên qua vách, sàn chịu lửa và kín nước phải được kiểm tra bằng mắt thường. Cáp xuyên vách, sàn kín nước phải được kiểm tra như các yêu cầu trong Bảng 8.

2.3.11  Máy tính trên giàn để tính toán ổn định

2.3.11.1  Việc sử dụng máy tính trên giàn để tính toán ổn định là không bắt buộc, việc này tùy thuộc vào nhu cầu của chủ giàn. Tuy nhiên nếu được cài đặt trên giàn, phần mềm tính ổn định phải bao hàm tất cả các yêu cầu ổn định áp dụng đối với giàn và sự hoạt động phù hợp của máy tính trên giàn phải được kiểm tra và báo cáo.

2.3.11.2  Các yêu cầu chức năng, sổ tay vận hành và thử lắp đặt của máy tính trên giàn xem trong Phụ lục B.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3.12.1  Yêu cầu chung

Các khoang két được thiết kế kín nước, kín khí hay chịu lửa phải được thử với sự có mặt của đăng kiểm viên theo quy trình được thông qua. Mọi cửa tiếp cận, nắp, lỗ người chui hoặc thiết bị đóng kín các khoang, két cũng như các loại ống hoặc các bộ phận điện đi xuyên qua các vách này phải được hoàn thiện và thử dưới sự chứng kiến của đăng kiểm viên.

2.3.12.2  Thử vách biên kín nước, két và cửa trượt

2.3.12.2.1  Sau khi tất cả các nắp và cửa kín nước được lắp đặt, các lỗ xuyên vách bao gồm cả các kết nối ống được gắn vào, và trước khi bả lớp kết dính, trần hoặc phủ lớp bọc đặc biệt, các vách và tấm kín nước theo bản vẽ khoang kín nước và các két phải được thử và chứng minh độ kín. Lớp sơn nền tại xưởng (shop primer) có thể được phủ trước khi thử.

2.3.12.2.2  Sau khi lắp đặt và hàn khung, tất cả các cửa trượt kín nước phải được kiểm tra bằng mắt thường để xác nhận chúng được lắp đặt và hoạt động đúng chức năng. Dụng cụ đo khe hở phải được sử dụng để kiểm tra sai số lắp đặt của nhà chế tạo để duy trì tính toàn vẹn kín nước yêu cầu. Các cửa trượt kín nước phải được kiểm tra bằng vòi phun nước áp lực. Kiểm tra cuối cùng bao gồm xác nhận và thử hoạt động các tín hiệu cảnh báo và các thiết bị tương ứng.

2.3.12.3  Thử thủy tĩnh

Các két được liệt kê trong Bảng 8 phải được thử với một cột nước cao đến điểm tràn ra ngoài hoặc điểm cao nhất của lưu chất có thể đạt tới tại các điều kiện hoạt động, lấy giá trị lớn hơn. Việc thử có thể được thực hiện trước hoặc sau khi giàn được hạ thủy. Lớp sơn đặc biệt có thể được phủ trước khi thử thủy tĩnh, với điều kiện tất cả các mối hàn phải được kiểm tra bằng mắt thường trước khi áp dụng lớp phủ.

2.3.12.4  Thử kết cấu các loại thiết kế mới

Để chứng minh sự phù hợp kết cấu, việc thử két có thiết kế mới hoặc thiết kế không thông thường có thể cần thực hiện để bổ sung cho việc thẩm định thiết kế.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3.12.5.1  Trước khi áp dụng lớp phủ đặc biệt, việc thử khí theo quy trình thích hợp có thể được thực hiện để bổ sung hoặc thay thế cho việc thử thủy tĩnh. Tất cả mối hàn biên, mối nối dựng lắp và các lỗ xuyên vách bao gồm các ống và cáp nối, phải được kiểm tra theo quy trình thích hợp và dưới một áp lực chênh lệch không nhỏ hơn 0,15 bar cùng với dung dịch hoặc chất hiển thị rò rỉ.

2.3.12.5.2  Phải sử dụng một ống chữ U có chiều cao đủ để giữ cột nước tương ứng với áp suất thử. Tiết diện cắt ngang của ống chữ U không được nhỏ hơn tiết diện của ống cấp khí. Ngoài ống chữ U, phải có một áp kế chính hoặc thiết bị thích hợp khác để xác định áp suất. Có thể chấp nhận cách bố trí khác sử dụng hai đồng hồ đo áp suất đã hiệu chỉnh để xác minh áp suất thử thay cho sử dụng ống chữ U nếu có các biện pháp an toàn bổ sung để ngăn chặn quá áp.

2.3.12.5.3  Các phương pháp thử hiệu quả khác như thử mối hàn góc bằng nén khí hoặc thử chân không được áp dụng theo 2.3.12.8 và 2.3.12.9.

2.3.12.6  Thử bằng vòi rồng

2.3.12.6.1  Thử bằng vòi rồng phải được thực hiện dưới sự kiểm tra đồng thời tại cả hai mặt của mối nối được thử. Áp suất trong ống vòi rồng không được nhỏ hơn 2 bar trong suốt quá trình thử. Họng ống phải có đường kính trong nhỏ nhất là 12 mm và được đặt tại vị trí cách mối nối một khoảng không quá 1,5 m. Vòi nước phải tác động trực diện vào mối hàn.

2.3.12.6.2  Thử bằng vòi rồng thường được áp dụng cho các lối ra vào hoặc thiết bị đóng các vách biên. Việc thử bằng vòi rồng có thể gây hư hỏng cho các phụ kiện kết cấu, thiết bị, máy hoặc các thiết bị điện gần vị trí thử. Do đó thử phấn có thể được thực hiện thay cho việc thử bằng vòi rồng ở một số vị trí, với điều kiện phải được tiến hành dưới sự chứng kiến của đăng kiểm viên. Thử phấn không được chấp nhận để thay thế cho việc thử bằng vòi rồng các cửa kín nước và kín thời tiết hoặc các thiết bị đóng kín tương tự khác dọc theo đường bao ngoài của thân giàn.

2.3.12.6.3  Đối với cáp đi xuyên vách hoặc các mối hàn kết cấu, nếu thử bằng vòi rồng không áp dụng được vì có thể gây hư hỏng máy, bọc cách điện của thiết bị hoặc các phụ kiện, thử nghiệm có thể được thay thế bằng việc kiểm tra kỹ bằng mắt thường đối với các liên kết hàn và nếu có nghi ngờ thì kiểm tra bổ sung bằng các biển pháp như thử thẩm thấu, siêu âm, hoặc thử nghiệm khác tương đương.

2.3.12.7  Thử ngập nước

Thử ngập nước phải được thực hiện tại các két không kín ở đỉnh. Két phải được làm đầy đến chiều cao tràn ra ngoài bằng chất lỏng có tỷ trọng tương tự chất lỏng dùng trong quá trình hoạt động bình thường. Nếu việc thử ngập nước không thể khả thi trong thực tế, thử bằng vòi rồng có thể được tiến hành để thay thế.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Thử mối hàn góc bằng khí nén là cuộc thử nghiệm bằng khí đối với mối hàn góc chữ T với việc sử dụng chất chỉ báo rò rỉ tại vị trí các mối hàn. Tại cuộc thử nghiệm bằng khí này, khí nén được nén từ một phía của mối hàn và áp suất được kiểm tra tại phía kia của mối hàn bằng một đồng hồ đo áp. Các đồng hồ đo áp phải được đặt sao cho áp suất khí tối thiểu bằng 0,15 bar tại mỗi phía của tất cả các đoạn của phần được thử.

b) Đối với các phần giới hạn của mối hàn ngấu không hoàn toàn hoặc các mối hàn góc thuộc biên của két, chẳng hạn như các góc và phần của mối hàn cận với thiết bị thử, được phép sử dụng kiểm tra bằng bột từ hoặc kiểm tra bằng chất chỉ thị màu là một biện pháp thử thay thế cho thử mối hàn góc bằng khí nén.

c) Nếu yêu cầu phải thử kín đối với hàn ngấu không hoàn toàn và chân mối hàn là đủ rộng khoảng 6 mm đến 8 mm, thử bằng khí nén phải áp dụng tương tự như đối với mối hàn góc.

2.3.12.9  Thử bằng hộp chân không

Thử bằng hộp chân không là một cuộc thử để phát hiện rò rỉ trên kết cấu. Mối hàn có chất chỉ báo rò rỉ được áp dụng lên mối hàn. Chân không được tạo ra bên trong hộp để phát hiện rò rỉ. Hộp có các đầu nối khí, đồng hồ đo và ô quan sát được đặt chùm lên mối hàn với chất chỉ báo rò rỉ được áp dụng vào xung quanh mối hàn. Không khí trong hộp được rút ra để tạo áp suất chân không từ 0,2 bar đến 0,26 bar bên trong hộp.

2.3.12.10  Thử siêu âm

Thử siêu âm là một cuộc thử nhằm khẳng định độ kín của các thiết bị đóng kín như các nắp hầm được thực hiện bằng các công cụ kỹ thuật dò siêu âm. Một máy phát siêu âm được đặt bên trong khoang và một đầu thu ở bên ngoài. Các biên kín thời tiết hoặc kín nước của khoang được quét bằng đầu thu để phát hiện chỉ báo rò rỉ siêu âm. Ở vị trí nào mà âm thanh có thể phát hiện được rõ rệt bởi đầu thu thì vị trí đó bị hở.

2.3.12.11  Thử thẩm thấu

Thử thẩm thấu là cuộc thử để khẳng định rằng không có chỉ báo thẩm thấu nào nhìn thấy được bằng mắt đối với khả năng rò rỉ trên các biên của khoang bằng các chất lỏng có sức căng mặt ngoài thấp (thử thẩm thấu chất chỉ thị màu hoặc phương pháp thích hợp khác). Một cuộc thử đối với các mối hàn đấu đầu hoặc các mối hàn khác bằng chất lỏng có sức căng mặt ngoài thấp tại một phía của biên của khoang. Nếu không phát hiện có chất lỏng ở phía đối diện của các biên sau khi kết thúc một khoảng thời gian xác định, điều này khẳng định độ kín của các biên. Trong một số trường hợp, các dung dịch có thể được sơn hoặc xịt lên mặt kia của mối hàn để phát hiện rò rỉ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Thử thủy khí là thử kết hợp giữa thử thủy tĩnh và thử khí khi trong két được điền bởi nước và có áp suất không khí ở phía trên. Nếu thực hiện, mực nước và áp suất không khí kết hợp sử dụng cho thử thủy khí phải tương đồng với tải trọng thực tế đến mức có thể được. Phải áp dụng các yêu cầu và khuyến cáo tại 2.3.12.5 liên quan đến thử khí.

b) Tất cả các bề mặt bên ngoài của không gian được thử phải được kiểm tra biến dạng, phồng và vênh, hoặc các rò rỉ và hư hỏng liên quan.

2.3.12.13  Các phương pháp thử khác

Các phương pháp thử khác có thể được áp dụng nếu có đẩy đủ các thông tin chi tiết để thống nhất trước khi bắt đầu thử.

2.3.12.14  Áp dụng sơn phủ

a) Lớp sơn sau cùng

1) Thử kín

Đối với tất cả các mối hàn lắp dựng thủ công hoặc bán tự động và tất cả liên kết hàn góc biên két bao gồm cả các vị trí xuyên qua, chỉ được sơn lớp sơn sau cùng sau khi thử kín. Đối với các mối hàn khác, lớp sơn sau cùng có thể được áp dụng trước khi thử kín với điều kiện các mối hàn đó phải được kiểm tra. Căn cứ theo kết quả về độ tin cậy trong quá trình kiểm tra, có thể yêu cầu thử kín trước khi sơn hoàn thiện đối với các mối hàn tự động và hàn thủ công hoặc hàn tự động trước đấu nối. Xem Bảng 9.

2) Thử kết cấu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Sơn tạm thời

Bất kỳ lớp sơn tạm thời nào có khả năng che lấp các khuyết tật hoặc rò rỉ phải được áp dụng như quy định đối với lớp sơn sau cùng. Yêu cầu này áp dụng đối với các lớp sơn lót tại xưởng không phải sơn lót gốc silicat, chẳng hạn như sơn lót gốc epoxy.

c) Tiếp cận an toàn tới các vị trí mối hàn

Đối với thử kín, phải đảm bảo việc tiếp cận an toàn tới tất cả các vị trí mối hạn được kiểm tra. Xem Bảng 9

d) Thử kín bằng thủy tĩnh hoặc thủy khí

Trong trường hợp các thử nghiệm bằng thủy tĩnh hoặc thủy khí được sử dụng thay cho một thử kín cụ thể, các ranh giới được kiểm tra phải được làm khô để có thể phát hiện được cả các rò rỉ nhỏ.

Bảng 8 - Thử biên, khoang, két và các không gian

Khoang hoặc két được thử

Loại thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giàn cột ổn định - Thanh giằng, ngàng và chéo (không gian trống)

Khí

 

Giàn cột ổn định - Hầm xích và ống dẫn xích

Ngập nước

Tới đỉnh của ống dẫn xích

Giàn cột ổn định - Các không gian trong cột kín nước

Khí

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ngập nước

Tới đỉnh của ống dẫn xích

Tàu khoan - Ống luồn xích neo

Vòi rồng

 

Giàn tự nâng - Két trong đế chống lún (tạo thành khoang nổi)

Thủy tĩnh

Tới chiều cao bằng độ sâu nước hoạt động sâu nhất của giàn tự nâng

Giàn tự nâng - Két đặt tải trước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tới chiều cao của ống thông hơi két

Giàn tự nâng - Đế chân (tạo thành nổi)

Thủy tĩnh

Tới chiều cao bằng độ sâu nước hoạt động sâu nhất của giàn tự nâng

Két nước dằn

Thủy tĩnh (1)

Tới chiều cao của ống thông hơi két

Két dầu nhiên liệu

Thủy tĩnh (1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Két nước khoan

Khí

 

Két dầu nhiên liệu

Thủy tĩnh (1)

Tới chiều cao của ống thông hơi két

Cửa kín khí

Khí hoặc vòi rồng

Độ kín của cửa có thể được xác nhận khi hệ thống thông gió đang hoạt động dưới các điều kiện hoạt động bình thường

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thủy tĩnh (1)

Tới chiều cao của ống thông hơi két

Két chứa mùn khoan

Thử ngập

Tới đỉnh của ống tràn

Két chứa nước lẫn dầu

Thủy tĩnh (1)

Tới chiều cao của ống thông hơi két

Két chứa nước sạch

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Không gian trống

Khí

 

Lỗ người chui/ nắp đóng vách kín nước

Vòi rồng

 

Cửa kín nước

Vòi rồng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cửa trượt kín nước

Vòi rồng

Xem 2.3.12.2.

Lỗ người chui/ nắp đóng vách kín thời tiết

Vòi rồng

 

Cửa kín thời tiết

Vòi rồng

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1) Với điều kiện nhóm két có kết cấu tương tự được chấp nhận bởi Đăng kiểm và một két đại diện được chọn phải được thử thủy tĩnh dựa trên thiết kế được thẩm định, tất cả các két sau đó trên từng giàn phải được thử rò rỉ bằng thử khí theo 2.3.12.5. Tuy nhiên, khi tất cả kết cấu của két đã được ghi nhận bằng thử kết cấu, các giàn sau đó được đóng mới theo loạt có thể được miễn giảm thử các két khác có kết cấu tương tự với kết cấu két đã được thử, với điều kiện tính toàn vẹn kín nước tại tất cả các biên của két được miễn giảm bằng kiểm tra bằng thử rò rỉ và phải được kiểm tra kỹ càng. Trong mọi trường hợp, thử thủy tĩnh phải được thực hiện tối thiểu cho một két cho mỗi giàn để xác nhận đã được chế tạo phù hợp.

 

Bảng 9 - Sự áp dụng thử kín, sơn phủ và yêu cầu tiếp cận an toàn đối với loại mối hàn

Kiểu mối hàn

Thử kín

Sơn phủ(1)

Tiếp cận an toàn(2)

Trước khi thử kín

Sau khi thử kín và trước khi thử kết cấu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thử kết cấu

Đấu đầu

Tự động

Không yêu cầu

Chấp nhận(3)

Không áp dụng

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Thủ công hoặc bán tự động(4)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không chấp nhận

Chấp nhận

Yêu cầu

Không yêu cầu

Góc

Biên, bao gồm cả các vị trí xuyên kết cấu

Yêu cầu

Không chấp nhận

Chấp nhận

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không yêu cầu

Chú thích:

Lớp phủ là sơn bên trong (két, khoang), nếu áp dụng, và bên ngoài (tôn vỏ, boong). Sơn phủ không phải là lớp sơn lót trong xưởng.

Phương tiện tiếp cận tạm thời để xác nhận thử kín.

Áp dụng với điều kiện các mối hàn đã được đăng kiểm viên kiểm tra kỹ lưỡng bằng mắt thường.

Các mối hàn đấu đầu bán tự động bằng hàn hồ quang dây hàn có lõi thuốc không cần phải thử với điều kiện các kiểm tra kỹ lưỡng bằng mắt thường cho thấy hình dạng đồng đều liên tục, không cần sửa chữa, và kết quả kiểm tra không phá hủy theo quy định cho thấy không có khuyết tật đáng kể.

2.3.13  Sổ chế tạo

2.3.13.1  Sổ chế tạo phải được lập và có sẵn trên giàn. Sổ phải được đảm bảo đầy đủ và được xác nhận bởi đăng kiểm viên.

2.3.13.2  Sổ chế tạo tối thiểu phải có các thông tin, tài liệu dưới đây:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Quy trình hàn áp dụng cho các kết cấu đặc biệt và kết cấu chính được định nghĩa trong 6.3 của TCVN 12823-2;

c) Các bản vẽ thể hiện các kết cấu đặc biệt và kết cấu chính được định nghĩa trong 6.3 của TCVN 12823-2. Các bản vẽ này cho phép xác định đúng và độ hao mòn cho phép của kết cấu như yêu cầu trong 2.6.2, 2.6.3 hoặc 2.6.4 trong từng đợt kiểm tra định kỳ được thực hiện.

d) Các bản vẽ thể hiện các khu vực kết cấu nguy hiểm. Điều này làm cho việc ghi lại các kết quả trong quá trình kiểm tra tiếp cận và kiểm tra không phá hủy tại các vị trí đó, như các yêu cầu trong 2.6.2, 2.6.3 hoặc 2.6.4 trong từng đợt kiểm tra lên đà (hoặc kiểm tra dưới nước thay cho lên đà) và kiểm tra định kỳ được tiến hành trong suốt vòng đời của giàn.

2.4  Kiểm tra máy, ống, bình chịu áp lực và trang bị

2.4.1  Quy định chung

2.4.1.1  Mục này liên quan đến việc tiến hành kiểm tra và thử máy, đường ống, bình chịu áp lực và các chi tiết thiết bị máy trong quá trình chế tạo, lắp đặt và thử giàn tại cơ sở chế tạo.

2.4.1.2  Việc kiểm tra và thử máy và hệ thống đường ống được quy định tại 2.5. Toàn bộ việc kiểm tra và thử phải được tiến hành với sự chứng kiến của đăng kiểm viên trước khi thử đường dài theo mục 2.10.6.

2.4.2  Kiểm tra

2.4.2.1  Tất cả các hạng mục về máy phải được kiểm tra trong quá trình lắp đặt và thử đường dài. Hàn và chế tạo đường ống, bình áp lực và các hạng mục kết cấu hoặc chi tiết máy phải được thực hiện theo các yêu cầu tương ứng của TCVN 12823-5.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1) Chất lượng và truy xuất nguồn gốc vật liệu;

2) Sự phù hợp của trình độ tay nghề thợ hàn;

3) Quy trình hàn và đặc tính kỹ thuật quy trình hàn;

4) Việc chuẩn bị hàn bao gồm: tạo hình, chuẩn bị góc hàn, gá lắp, căn chỉnh, làm sạch và hàn đính;

5) Kiểm tra hàn chế tạo bao gồm: điều kiện môi trường, trình tự hàn, gia nhiệt trước, gia nhiệt sau, dũi mặt sau, chất lượng của mối hàn và quy trình sửa chữa cần thiết.

6) Kiểm tra không phá hủy.

2.4.2.3  Hệ thống đường ống cấp I và cấp II, các đường ống thép carbon và carbon- molybdenum cho tất cả các đường kính có chiều dày vượt quá 9,5 mm và đường ống hợp kim khác có đường kính 76 mm và bất kể chiều dày, mối hàn phải được kiểm tra 100% bằng RT. Toàn bộ bản ghi NDT phải được xem và ký bởi kỹ thuật viên NDT cấp 2 trước khi đăng kiểm viên xem và xác nhận.

2.4.3  Vật liệu và các điều kiện hoạt động

2.4.3.1  Kiểm tra và thử vật liệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4.3.2  Vật liệu cấm

Không được sử dụng vật liệu bị cấm theo quy định của pháp luật, vật liệu mà trong thành phần có chứa amiăng.

2.4.3.3  Góc nghiêng nhỏ nhất của máy

2.4.3.3.1  Tất cả các máy, bộ phận và hệ thống cần thiết để đẩy giàn hoặc để giàn hoạt động an toàn phải được thiết kế và chế tạo để hoạt động được dưới các góc nghiêng cho từng điều kiện được nêu trong Bảng 1 của TCVN 12823-3.

2.4.3.3.2  Sự phù hợp của máy trong điều kiện làm việc như các yêu cầu trên phải được kiểm tra khi lắp đặt.

2.4.3.4  Nhiệt độ xung quanh máy

2.4.3.4.1  Tất cả các máy, bộ phận và hệ thống cần thiết để đẩy giàn hoặc để giàn hoạt động an toàn phải được thiết kế và chế tạo để hoạt động dưới nhiệt độ được chỉ ra trong Bảng 2 của TCVN 12823-3.

2.4.3.4.2  Sự phù hợp của máy trong điều kiện làm việc như các yêu cầu trên phải được kiểm tra.

2.4.4  Động cơ đốt trong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Việc căn chỉnh phù hợp của kết cấu đỡ trượt động cơ với kết cấu đỡ trên thân giàn phải được xác nhận trước khi bắt đầu thử động cơ tại bến.

2.4.4.2  Các biển cảnh báo

Các biển cảnh báo phù hợp phải được gắn tại vị trí dễ nhìn trên mỗi động cơ và phải cảnh báo không mở một trục khuỷu nóng trong một khoảng thời gian xác định sau khi dừng tùy thuộc vào kích cỡ của động cơ, nhưng không được nhỏ hơn 10 phút trong mọi trường hợp. Các biển báo này cũng phải cảnh báo việc không khởi động lại động cơ đã bị quá nhiệt cho đến khi sự quá nhiệt được khắc phục.

2.4.4.3  Kiểm soát bộ điều tốc

2.4.4.3.1  Tất cả động cơ phải phải được gắn bộ điều tốc nhằm ngăn ngừa động cơ khỏi sự vượt quá tốc độ định mức quá 15%. Việc kiểm soát bộ điều tốc phải được xác minh.

2.4.4.3.2  Đối với cụm máy phát điện, xem 2.4.1 Chương 2, 3.3.1 Chương 3 và 4.3.1 Chương 4 tại Phần 3 của QCVN 21:2015/BGTVT.

2.4.4.4  Thử trên giàn

Các máy phát điện, động cơ phụ và sự cố phải được thử trước và trong quá trình thử đường dài theo quy trình được thống nhất và phù hợp với Quy chuẩn này.

2.4.5  Đường ống công nghệ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4.5.2  Việc lắp đặt và sự hoạt động phù hợp của hệ thống đường ống phải được kiểm tra đến mức có thể được trong khi thử đường dài.

2.4.5.3  Hệ thống đường ống được chia thành 3 cấp (cấp I, II và III) theo loại lưu chất vận chuyển, áp suất và nhiệt độ thiết kế như được chỉ ra trong Bảng 5 của TCVN 12823-3. Mỗi cấp có các yêu cầu cụ thể về thiết kế mối nối, chế tạo và thử.

2.4.5.4  Tất cả hệ thống đường ống phải được kiểm tra bằng mắt thường theo các bản vẽ được thẩm định gồm bản vẽ sơ đồ đường ống của từng hệ thống, kể cả kích thước đường ống, chiều dày, áp suất làm việc lớn nhất và vật liệu ống cũng như loại, kích thước, cấp áp suất và vật liệu của các van và các phụ tùng.

2.4.5.5  Các quy định về mối hàn ống phải phù hợp với TCVN 12823-5.

2.4.5.6  Các yêu cầu đối với van, phụ tùng và các mặt bích phải phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan của Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác.

2.4.5.7  Sổ tay các tiêu chuẩn và chi tiết về gia công ống, bao gồm ống xuyên qua vách, sàn và tấm, các chi tiết về hàn bao gồm kích thước, chi tiết mối nối ống sử dụng trong quá trình kiểm tra hệ thống đường ống phải được thống nhất với Đăng kiểm để sử dụng.

2.4.6  Các yêu cầu lắp đặt đường ống

2.4.6.1  Việc lắp đặt đường ống trên giàn phải phù hợp với 6.1.6 của TCVN 12823-3. Các chi tiết của đường ống dưới đây phải được kiểm tra sau khi hệ thống đường ống được lắp đặt:

a) Độ uốn ống;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Các ống được lắp đặt gần bảng điện hoặc trung tâm điều khiển động cơ (MCC);

d) Các mối nối giãn nở ống;

e) Mối nối ống;

f) Các mối nối cơ khí;

g) Các ống xuyên vách và sàn phải được thử tương tự như thử vách hoặc sàn. Việc thử thay thế mối hàn xuyên qua vách hoặc sàn bằng phương pháp NDT thích hợp phải được thống nhất với Đăng kiểm để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;

h) Ống xuyên qua vách chống va của giàn mặt nước phải được thử tương tự như thử vách;

i) Van thông và vòi nước trên giàn mặt nước. Sự hoạt động phù hợp của các van hoặc vòi này cùng với các hiển thị của chúng phải được xác nhận;

j) Van an toàn gắn trên hệ thống đường ống Cấp I và Cấp II phải được thử. Van an toàn gắn trên hệ thống đường ống Cấp III không bắt buộc phải thử;

k) Đường ống xả mạn thông thường;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

m) Các giếng đặt thiết bị đo, các biện pháp bảo vệ tượng tự trên các két dầu nhiên liệu, và bố trí van cho phép cô lập và tháo thiết bị đo trên các thiết bị cảm biến áp suất;

n) Cụm ống mềm;

o) Kiểm soát tĩnh điện, thử điện trở giữa các điểm tiếp địa dọc theo chiều dài, các mối nối giao cắt và từ ống tới đất, và kiểm tra các dây liên kết nối đất nếu sử dụng;

p) Ngăn chứa rò rỉ và đường ống xả.

2.4.6.2  Độ uốn ống

Độ uốn ống phải phù hợp với các yêu cầu tương ứng trong TCVN 12823-5 hoặc theo các tiêu chuẩn được chấp nhận (như ASME B31.1 - phần 129.1 và 129.3) hoặc đặc tính kỹ thuật khác được phê duyệt đến một bán kính mà trên bề mặt không bị nứt và về căn bản không bị mất ổn định.

2.4.6.3  Bảo vệ ống

Ống, van và các cần điều khiển phải được cố định một cách hiệu quả và được bảo vệ đầy đủ. Bố trí bảo vệ ống phải được thực hiện sao cho có thể tháo dỡ để kiểm tra ống, van và cần điều khiển được bảo vệ.

2.4.6.4  Dẫn ống đến gần các bảng điện, điểu khiển mô tơ và kiểm soát trung tâm, máy biến áp, và tất cả các thiết bị hoặc bảng điện khác sử dụng cho các dịch vụ thiết yếu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4.6.5  Các biện pháp đối với ứng suất giãn nở hoặc co ngót

a) Phải thực hiện các biện pháp đầy đủ để xử lý các ứng suất do giãn nở hoặc co ngót trên ống xuất hiện do thay đổi nhiệt độ hoặc do tác động của thân giàn khi vận hành. Các biện pháp thích hợp bao gồm khuỷu ống, uốn ống, đổi hướng tuyến ống hoặc khớp nối giãn nở. Xem tại 6.1.6.4 của TCVN 12823-3.

b) Khi sử dụng khớp nối giãn nở, các phần sau phải được kiểm tra:

1) Bệ ống. Các ống tiếp giáp phải được đỡ phù hợp để các khớp nối gián nở không làm tăng đáng kể trọng lượng ống;

2) Định tâm. Các khớp nối giãn nở không được sử dụng để bù đắp các sai lệch của ống. Sự mất định tâm của khe giãn nở làm giảm chuyển động định mức và gây ra các ứng suất nghiêm trọng lên vật liệu chung, làm giảm tuổi thọ hoạt động. Sự định tâm phải nằm trong dung sai được xác định bởi nhà sản xuất khớp nối giãn nở;

3) Cố định. Khớp nối giãn nở phải được lắp đặt gần nhất có thể với một điểm giữ cố định. Khi không có hệ thống giữ cố định, các thanh kiểm soát có thể được lắp lên khớp nối giãn nở để ngăn các chuyển động quá mức xảy ra do áp lực đẩy của dòng;

4) Hư hỏng cơ khí. Các khớp giãn nở phải được bảo vệ để chống lại các hư hỏng cơ khí;

5) Vị trí tiếp cận. Khớp nối giãn nở phải được lắp tại vị trí dễ tiếp cận cho phép việc kiểm tra chung;

6) Mặt bích nối tiếp. Các mặt bích nối tiếp phải được làm sạch và thường có dạng bề mặt phẳng. Khi gắn các khớp nối giãn nở có bích vòng vào các mặt bích nhô, cho phép sử dụng vòng đệm kín. Các khớp giãn nở bằng cao su với mặt bích cuối không được lắp cạnh van một chiều cánh bướm hoặc van bướm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong trường hợp sử dụng khớp nối giãn nở đúc, phải phù hợp với 6.1.6.4 của TCVN 12823-3.

d) Khớp nối giãn nở dạng kim loại phía dưới

Trong trường hợp sử dụng khớp nối giãn nở dạng kim loại, phải phù hợp với 6.1.6.5 của TCVN 12823-3.

2.4.6.6  Mối nối ống

Trong trường hợp sử dụng mối nối ống, phải phù hợp với 6.1.6.6 của TCVN 12823-3.

2.4.6.7  Mối nối cơ khí

Trường hợp sử dụng mối nối cơ khí, phải phù hợp với 6.1.6.7 của TCVN 12823-3.

2.4.6.8  Sự xuyên qua vách ngăn, sàn, hoặc đỉnh két

a) Trong trường hợp ống đi qua qua các vách, sàn hoặc đỉnh két, đoạn xuyên qua phải được làm theo các phương pháp thích hợp để duy trì tính toàn vẹn kín nước, kín lửa hoặc kín khói của vách, sàn, hoặc đỉnh két. Các kết nối bằng bu lông phải có các bu lông có ren xuyên qua các tấm và các mối nối bằng phương pháp hàn phải được hàn từ cả hai phía hoặc mối hàn một phía ngấu hoàn toàn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4.6.9  Xuyên qua vách chống va

2.4.6.9.1  Các ống xuyên qua vách chống va trên các giàn kiểu tàu phải lắp các van thích hợp có thể vận hành từ phía trên của sàn vách ngăn và hộp van phải được gắn chặt tại vách thường ở phía bên trong mũi giàn. Nói chung không sử dụng gang cho các loại van này. Việc sử dụng gang dẻo (nodular iron) hay gang graphit cầu sẽ được chấp nhận với điều kiện vật liệu có độ giãn dài không nhỏ hơn 12%.

2.4.6.9.2  Không bố trí các két trước vách chống va trên các giàn mặt nước để chứa dầu hoặc chất lỏng khác dễ bắt lửa.

2.4.6.9.3  Các vị trí ống xuyên qua phải được kiểm tra và thử nếu cần thiết.

2.4.6.10  Van thông và vòi nước

Không lắp đặt van thông hoặc vòi nước dùng cho mục đích thông trên một vách chống va trên giàn kiểu tàu. Van thông hoặc vòi nước chỉ có thể được lắp trên các vách kín nước khác khi chúng ở vị trí có thể tiếp cận để kiểm tra ở bất kỳ thời điểm nào.

2.4.6.11  Van an toàn

2.4.6.11.1  Tất cả các hệ thống mà có thể phải chịu áp lực lớn hơn áp lực mà chúng được thiết kế phải được bảo vệ an toàn bằng các van an toàn thích hợp hoặc tương đương, và các bình chứa chịu áp lực như bầu bốc hơi, thiết bị gia nhiệt… mà có thể cô lập được khỏi một thiết bị bảo vệ phải có các thiết bị bảo vệ này hoặc lắp trực tiếp trên vỏ bình hoặc ở giữa vỏ bình và van ngắt.

2.4.6.11.2  Trong các hệ thống dùng bơm đẩy như đường ống cấp nước cho nồi hơi, đường ống dẫn dầu và đường ống cứu hỏa chính, nơi thông thường có yêu cầu phải có các van an toàn tại bơm, các van này không cần phải lắp khi hệ thống chỉ hoạt động bởi các bơm ly tâm được thiết kế sao cho áp lực cung cấp không vượt quá áp lực của đường ống được thiết kế.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4.6.12  Đường xả chung ra biển

Thông thường, các loại hệ thống xả ra ngoài biển khác nhau phải được kiểm chứng là không kết nối với nhau nếu không được duyệt riêng cho trường hợp cụ thể, đó là các hệ thống bơm kín, lỗ thoát nước sàn, các đường dẫn bùn hoặc đường xả nước thải không được có chung một đường xả ra biển.

2.4.6.13  Điều khiển từ xa

a) Khi các van của hệ thống đường ống được bố trí để điều khiển từ xa và dẫn động cơ khí, phải trang bị một biện pháp thứ 2 để có thể điều khiển tại vị trí của van hoặc điều khiển từ xa bằng tay.

b) Chức năng điều khiển từ xa phải được thử, trước khi thử đường dài.

2.4.6.14  Dụng cụ đo

2.4.6.14.1  Các dụng cụ đo được lắp để đo nhiệt độ hoặc áp suất của hệ thống đường ống phải được kiểm tra phù hợp với 6.1.6.14 của TCVN 12823-3.

2.4.6.14.2  Việc hiệu chuẩn đúng đắn tất cả các dụng cụ đo phải được xác nhận.

2.4.6.15  Ống mềm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Các ống mềm phải được kiểm tra phù hợp với 6.1.6.15 của TCVN 12823-3.

2.4.6.16  Kiểm soát tĩnh điện

2.4.6.16.1  Các hệ thống đường ống đi qua khu vực nguy hiểm phải được tiếp đất phù hợp bằng cách hàn hoặc bắt bu lông gắn trực tiếp ống hoặc các phần đỡ ống vào thân giàn hoặc thông qua việc sử dụng các đai liên kết.

2.4.6.16.2  Điện trở tiếp đất

Thông thường, điện trở đo được giữa các điểm tiếp đất dọc theo chiều dài, qua các mối nối và từ ống tới đất không được vượt quá 1 MΩ.

2.4.6.16.3  Đai liên kết nối đất

a) Khi sử dụng các đai liên kết nối đất, phải đảm bảo chúng được nhìn thấy rõ, được bảo vệ khỏi hư hỏng cơ học và là loại không chịu ảnh hưởng bởi các sản phẩm gây ăn mòn và sơn. Đai liên kết phải sử dụng cho các két và hệ thống đường ống không được kết nối cố định với thân giàn, bao gồm các két độc lập, két và hệ thống đường ống được cách điện với thân giàn, và các đầu nối ống được bố trí để tháo các đoạn ống.

b) Các bộ phận của thiết bị cảnh báo và hiển thị mức chất lỏng đặt trong các két phải được tính vào độ dẫn điện.

2.4.6.17  Ngăn chặn rò rỉ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối với các khu vực có thể xảy ra rò rỉ như thiết bị đốt dầu, máy phân ly, ống xả và các van tại các két phục vụ hàng ngày…, phải có các biện pháp để chặn rò rỉ cùng với các đường ống xả phù hợp, và phải được kiểm tra phù hợp với 6.1.6.17 của TCVN 12823-3.

2.4.6.17.2  Buồng nồi hơi

Khi các nồi hơi được bố trí trong không gian buồng máy trên nội boong và buồng nồi hơi không được tách biệt khỏi buồng máy bởi các vách kín nước, nội boong phải được kiểm tra xác nhận là có thành quây để chứa rò rỉ với chiều cao tối thiểu là 200 mm. Khu vực chứa rò rỉ có thể được xả vào hệ thống nước đáy tàu. Tất cả các bố trí chứa rò rỉ phải được kiểm tra và xác minh theo các yêu cầu của 2.4.6.17.

2.4.7  Ống bằng kim loại và ống nhựa

2.4.7.1  Việc sử dụng tất cả các ống kim loại và ống nhựa trong các hệ thống ống phải được kiểm tra phù hợp với 6.2.3 của TCVN 12823-3.

2.4.7.2  Ống thép

2.4.7.2.1  Chiều dày thành ống phải được thiết kế theo tiêu chuẩn ANSI Schedule 40 và Schedule 80 lần lượt cho ống có chiều dày thành ống đến 9,5 mm và đến 12,5 mm hoặc theo các tiêu chuẩn được chấp nhận phù hợp với thông lệ dầu khí quốc tế.

2.4.7.2.2  Đặc tính kỹ thuật vật liệu cho đường ống thép theo tiêu chuẩn thích hợp, xem trong TCVN 12823-5.

2.4.7.2.3  Việc sử dụng ống thép phải phù hợp với 6.2.3.1 của TCVN 12823-3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Việc sử dựng ống đồng và ống đồng thau phải phù hợp 6.2.3.2 của TCVN 12823-3.

2.4.7.4  Ống nhựa

a) Trong phạm vi Quy chuẩn này, nhựa được hiểu là vật liệu nhưa dẻo nóng và nhựa dẻo phản ứng nhiệt có hoặc không có cốt gia cường, như nhựa nhiệt dẻo PVC và nhựa cốt sợi FRP.

b) Giới hạn

Ống và các thành phần của ống được chế tạo từ các vật liệu nhựa nhiệt dẻo và nhựa nhiệt cứng có hoặc không có cốt gia cường, có thể được sử dụng trong các hệ thống ống được nêu trong Bảng 7 của TCVN 12823-3, với điều kiện phải phù hợp với các yêu cầu trong 6.2.4 của TCVN 12823-3.

c) Ký hiệu trên các ống nhựa và các bộ phận khác

Ống nhựa và các bộ phận khác phải được kiểm tra để xác nhận là có dấu hiệu nhận dạng theo một tiêu chuẩn được chấp nhận theo thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế. Dấu hiệu nhận dạng phải bao gồm áp suất định mức, tiêu chuẩn thiết kế mà theo đó ống và các phụ tùng được chế tạo, vật liệu làm ống, phụ tùng và ngày chế tạo.

d) Lắp đặt ống nhựa

Lắp đặt ống nhựa phải phù hợp với các yêu cầu dưới đây:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2) Ống phải được bảo vệ khỏi các hư hỏng cơ học;

3) Khi ống được nối, độ bền của các phụ tùng và các mối nối không được nhỏ hơn độ bền của đường ống mà chúng nối vào. Các ống có thể được nối bằng keo kết dính, hàn, bích nối hoặc các mối nối khác. Việc siết chặt các bích nối hoặc mối nối cơ học phải được thực hiện theo hướng dẫn của nhà chế tạo. Chất kết dính khi được sử dụng để lắp ráp các mối nối phải phù hợp để có được độ kín chặt giữa ống và các phụ tùng trong toàn bộ dải nhiệt độ và áp suất của ứng dụng dự kiến. Các kỹ thuật nối phải phù hợp với hướng dẫn lắp đặt của nhà chế tạo. Cần lưu ý tới chuyên môn và trình độ thích hợp của nhân sự thực hiện và quy trình kết dính. Các yêu cầu về quy trình kết dính mối nối được nêu tại 6.2.4.6 của TCVN 12823-3;

4) Khi ống phải có khả năng dẫn điện được yêu cầu theo 6.2.4.3.8 của TCVN 12823-3, điện trở tiếp đất từ mọi điểm trong hệ thống không được vượt quá 1 MΩ. Nếu được sử dụng, dây tiếp đất hoặc các đai liên kết nối đất phải dễ tiếp cận để kiểm tra và được đặt ở nơi nhìn thấy được;

5) Nếu các ống nhựa được phép dùng trong các hệ thống nối với tôn vỏ, các van và mối nối ống với tôn vỏ của giàn phải bằng kim loại. Các van trên vỏ bao mạn phải được bố trí để điều khiển từ xa từ bên ngoài không gian van được lắp đặt. Chi tiết thêm về lắp đặt van, các kết nối và vật liệu xem 6.2.11 của TCVN 12823-3;

6) Tính toàn vẹn của các sàn và vách kín nước phải được duy trì nếu có các ống nhựa xuyên qua. Khi các ống nhựa xuyên qua sàn và vách cấp A hoặc B, các bố trí phải đảm bảo độ bền chịu lửa không bị suy giảm. Nếu sàn hoặc vách cũng là loại chịu lửa và việc các ống nhựa bị phá hủy bởi lửa có thể làm chất lỏng trong két chảy ra, phải lắp đặt tại vách hoặc sàn một van đóng kín bằng kim loại có khả năng vận hành từ phía trên boong vách ngăn;

7) Các mối nối phải được sơn chống cháy nếu cần đáp ứng các các chỉ tiêu về độ bền lửa được yêu cầu trong 6.2.4.3.5 của TCVN 12823-3. Lớp sơn không được áp dụng trước khi hệ thống đường ống được thử áp lực phù hợp. Lớp sơn chống cháy phải được áp dụng theo các khuyến nghị của cơ sở chế tạo và phải sử dụng một quy trình được duyệt trong từng trường hợp cụ thể.

2.4.8  Van

2.4.8.1  Vật liệu van

Vật liệu van phải phù hợp với 6.2.9 của TCVN 12823-3. Hồ sơ của vật liệu phải có sẵn để kiểm tra.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Van tuân thủ theo một tiêu chuẩn được công nhận có thể được sử dụng phù hợp với 6.2.5.4 của TCVN 12823-3. Van chưa có đủ cơ sở để khẳng định sự phù hợp với tiêu chuẩn thì thiết kế van cần được trình nộp để đánh giá sự phù hợp của van.

2.4.8.3  Chế tạo van

Việc chế tạo van phải được kiểm tra xác nhận theo các yêu cầu sau:

a) Tất cả các van phải đóng bằng một chuyển động tay phải (theo chiều kim đồng hồ) của tay quay khi đối diện với đầu cuối của thân van, và các van phải hoặc là loại thân nhô lên hoặc được gắn một chỉ báo để cho biết van mở hay đóng.

b) Tất cả các van của hệ thống đường ống Cấp I và Cấp II có đường kính danh nghĩa vượt quá 50 mm phải có các đầu van được bắt bu lông, đệm kín áp suất, và có bích hoặc hàn. Các đầu van mối hàn phải là mối hàn dạng giáp mép, ngoại trừ các mối hàn dạng lỗ có thể được sử dụng cho các van có đường kính danh nghĩa 80 mm trở xuống, có mức áp suất (cấp ANSI 600) 39,2 bar, và đối với van có đường kính danh nghĩa 65 mm hoặc nhỏ hơn, mức áp suất (cấp ANSI 1500) 98,1 bar;

c) Tất cả các van bằng gang phải có nắp được bắt bu lông hoặc có nắp dạng nối ren. Đối với các van có nắp dạng nối ren, vòng nắp phải làm bằng thép, đồng hoặc sắt dẻo;

d) Thân, đĩa hoặc mặt đĩa, đế van và các phần khác của van phải được làm bằng vật liệu chống ăn mòn phù hợp với mục đích sử dụng;

e) Van phải được thiết kế cho áp suất lớn nhất mà nó phải chịu. Áp suất thiết kế tối thiểu phải là 3,4 bar, ngoại trừ các van được sử dụng trong các hệ thống hở như các đường thông gió và thoát nước và các van được lắp trên các két khí không nằm trong ống hút khí hoặc ống xả có thể được thiết kế với áp suất dưới 3,4 bar, theo các yêu cầu trong 6.2.5.1 của TCVN 12823-3. Các bộ ống góp nước dằn lớn có các ống nhánh có kích thước danh nghĩa lớn hơn 200 mm có thể được xét riêng nếu áp suất lớn nhất mà đường ống phải chịu không vượt quá 1,7 bar;

f) Tất cả các van cho hệ thống đường ống Cấp I và Cấp II và các van cho mục đích sử dụng trong các đường ống chưng cất hoặc dầu phải được chế tạo để cuống van không bị tuột ra khỏi van. Các van đầu ống (plug cocks), van bướm và các van sử dụng vật liệu chống thấm phải được lưu ý đặc biệt;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4.8.4  Đặc trưng và dấu hiệu nhận biết van

Tất cả các van phải được nhà chế tạo thử với một áp suất thủy tĩnh bằng với áp suất yêu cầu theo tiêu chuẩn của Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) hoặc tiêu chuẩn khác phù hợp với thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế. Van phải có nhãn của nhà chế tạo được dập hoặc được đúc bên ngoài có ghi mức áp suất được nhà chế tạo đảm bảo theo các yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng.

2.4.9  Phụ tùng ống

2.4.9.1  Yêu cầu chung

Tất cả các phụ tùng ống trong đường ống Cấp I và Cấp II phải được dùng mặt bích hoặc được hàn với kích thước đường kính ngoài lớn hơn 89 mm (3 inch kích thước ống danh nghĩa NPS). Các đầu nối ống bằng ren có thể được sử dụng trong các hệ thống đường ống Cấp I và Cấp II, với điều kiện nhiệt độ không vượt quá 496 °C và áp suất không vượt quá áp suất lớn nhất được nêu trong 6.2.6 của TCVN 12823-3.

Các phụ tùng ống sử dụng cho các hệ thống đường ống Cấp I, Cấp II, và Cấp III phải phù hợp với 6.2.6 của TCVN 12823-3. Đối với xy lanh thủy lực xem 6.2.10 của TCVN 12823-3.

2.4.9.2  Vật liệu phụ tùng ống

Vật liệu chế tạo các phụ tùng ống phải phù hợp với 6.2.9 của TCVN 12823-3. Chứng chỉ vật liệu của cơ sở chế tạo phải có sẵn để kiểm tra.

2.4.9.3  Thử tại cơ sở chế tạo, dán nhãn, và chứng chỉ cho các phụ tùng ống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4.9.4  Lắp đặt phụ tùng ống

Việc lắp đặt các mối nối đường ống cơ khí, như được nêu trong 6.2.6 của TCVN 12823-3 và 6.2.7 của TCVN 12823-3 phải phù hợp theo hướng dẫn lắp đặt của cơ sở chế tạo. Các dụng cụ hoặc đồng hồ đo đặc biệt cần thiết cho việc lắp đặt các mối nối phải được cơ sở chế tạo xác định và cung cấp. Các công cụ đặc biệt đó phải được giữ trên giàn.

2.4.10  Bích nối

2.4.10.1  Các bích nối phải theo tiêu chuẩn phù hợp với pháp luật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn theo thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế. Loại bích nối và phương pháp lắp đặt lên hệ thống đường ống Cấp I, Cấp II và Cấp III phải phù hợp với 6.2.8 của TCVN 12823-3.

2.4.10.2  Vật liệu chế tạo bích nối phải phù hợp với 6.2.9 của TCVN 12823-3. Chứng chỉ vật liệu của cơ sở chế tạo phải có sẵn để kiểm tra.

2.4.11  Xy lanh thủy lực

2.4.11.1  Yêu cầu chung

Xi lanh thủy lực chịu áp suất hoặc nhiệt độ lớn hơn các giá trị nêu trong 6.2.10 của TCVN 12823-3 phải tuân thủ tiêu chuẩn về xi lanh thủy lực được chấp nhận phù hợp với thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế.

2.4.11.2  Vật liệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4.11.3  Thử tại cơ sở chế tạo, dán nhãn, và chứng chỉ cho xy lanh thủy lực

Việc chấp nhận sẽ được dựa trên hồ sơ của nhà sản xuất và sự xác minh thông tin nhận dạng chắc chắn trên từng xy lanh có tên hoặc nhãn hiệu của nhà sản xuất, tiêu chuẩn phù hợp, và áp suất, nhiệt độ làm việc lớn nhất cho phép.

2.4.12  Ống hút nước biển và ống xả ngoài mạn

2.4.12.1  Yêu cầu chung

Tất cả các van của ống hút nước biển và ống xả phải được kiểm tra và thử, và tất cả các mối hàn xuyên qua tôn bao phải được kiểm tra NDT bề mặt (bên trong và bên ngoài giàn) và thử bằng vòi rồng trước khi giàn được hạ thủy.

2.4.12.2  Kết nối

a) Các kết nối đường ống bằng cách bắt bu lông với tôn bao phải có phần đầu bu lông được tán chìm ở bên ngoài và phần thân lồng xuyên qua tôn. Khi vòng gia cường có chiều dày đủ lớn được đắp hoặc hàn vào phía trong tôn bao, có thể được sử dụng đinh tán.

b) Kết nối vặn ren ngoài mạn của các van trên tôn vỏ không được chấp nhận là một phương pháp liên kết ống với tôn vỏ.

c) Các kết nối đường ống được lắp đặt giữa tôn bao và van phải có chiều dày tối thiểu không nhỏ hơn như đã được chỉ ra trong 6.2.11.2 của TCVN 12823-3 và càng ngắn càng tốt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4.12.3.1  Van chỉnh lưu dạng kẹp (wafer-type valve) không được sử dụng cho bất kỳ kết nối nào với tôn bao nếu không.

2.4.12.3.2  Tất cả các phụ tùng và van liền với tôn bao được yêu cầu trong 6.2.11.5 và 6.2.12 của TCVN 12823-3 phải được làm bằng thép, đồng hoặc vật dẻo khác được phê duyệt. Các van bằng gang thường hoặc vật liệu tương tự sẽ không được chấp nhận. Được sử dụng gang cầu graphite hay gang rèn nếu vật liệu chế tạo có độ giãn dài không nhỏ hơn 12%.

2.4.12.3.3  Tất cả các ống được đề cập tới trong tiểu mục này phải làm bằng thép hoặc vật liệu tương đương khác và được phê duyệt đặc biệt.

2.4.12.3.4  Ống xả ngoài mạn phải có đầu vòi kéo dài qua tôn bao. Nồi hơi và thiết bị thổi hơi xả ngoài mạn phải có hai tấm đệm kép hoặc tấm đệm dày. Đầu vòi phải được lắp đặt xuyên qua phần tấm kép và tôn bao, và phần tấm kép bên ngoài, nếu có, nhưng không cần nhô ra ngoài bề mặt của giàn.

2.4.12.3.5  Van đóng cưỡng bức phải được trang bị tại tôn bao trên đường ống hút và đường ống xả. Điều khiển van phải có khả năng dễ dàng tiếp cận và được lắp đặt thiết bị chỉ báo thể hiện van đang được đóng hay mở.

2.4.12.3.6  Trong điều kiện hoạt động bình thường, thiết bị điều khiển van được xem là dễ dàng tiếp cận phải đảm bảo:

a) Được lắp đặt trong một không gian có thể tiếp cận bình thường mà không cần sử dụng dụng cụ;

b) Không có vật cản hoặc được bảo vệ khỏi các vật cản, thiết bị di động và các bề mặt nóng có thể gây cản trở vận hành hoặc bảo trì;

c) Trong tầm với của người vận hành.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4.12.4  Van dẫn động bằng cơ khí

2.4.12.4.1  Việc bố trí và vận hành của tất cả các van dẫn động bằng cơ khí phải được kiểm tra phù hợp với các yêu cầu dưới đây.

2.4.12.4.2  Van dẫn động bằng cơ khí phải phù hợp với 6.1.6.13 của TCVN 12823-3. Hệ thống xác định vị trí các van hút nước biển và van xả phải độc lập với hệ thống điều khiển van. Ngoài ra, các van thông biển cần thiết cho việc vận hành của các máy đẩy hoặc máy phát điện được yêu cầu trong 7.2.2.1 của TCVN 12823-3 phải được thiết kế để duy trì điều kiện làm việc sau cùng khi bị mất điện điều khiển.

2.4.12.4.3  Van của các ống hút và xả nước biển phải phù hợp với các yêu cầu sau đây đến mức có thể:

a) Giàn có cột ổn định: Các ống hút và xả nước biển dưới đường nước tải trọng được ấn định phải có các van có thể điều khiển từ xa từ một vị trí có thể tiếp cận bên ngoài khoang;

b) Giàn tự nâng và giàn mặt nước: Các ống hút và xả nước biển trong các khoang không có người thường xuyên nằm dưới đường nước tải trọng ấn định phải có các van có thể điều khiển từ xa từ một vị trí có thể tiếp cận bên ngoài khoang. Nếu van có thể dễ dàng tiếp cận, các khoang có các ống hút và xả có thể được trang bị báo động la canh thay cho van điều khiển từ xa;

c) Giàn tự nâng: Các ống xả bùn phải được trang bị các van có thể vận hành từ một vị trí có thể tiếp cận. Các van này thường đóng và có một dấu hiệu thể hiện trạng thái này gần vị trí vận hành. Van một chiều không cần thiết phải trang bị.

2.4.13  Thoát nước và xả trên giàn mặt nước và giàn tự nâng

2.4.13.1  Quy định chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4.13.2  Kết nối

Ống xả được dẫn xuyên qua tôn bao từ khoang dưới boong mạn khô hoặc từ thượng tầng hoặc lầu có trang bị các cửa đáp ứng quy định của Chương 16 và Chương 17 của Phần 2A QCVN 21:2015/BGTVT, phải được trang bị các phương tiện hiệu quả và dễ dàng tiếp cận để chống sự xâm nhập của nước vào bên trong.

2.4.13.3  Van và phụ tùng

2.4.13.3.1  Thông thường, mỗi ống xả riêng biệt phải có một van một chiều tự động có thể đóng chủ động từ vị trí trên boong mạn khô hoặc boong vách ngăn. Tuy nhiên, một van một chiều và một van đóng cưỡng bức được điều khiển từ trên sàn mạn khô có thể được chấp nhận.

2.4.13.3.2  Khi khoảng cách theo phương thẳng đứng từ đường nước tải trọng đến đầu bên trong của ống xả lớn hơn 0,01L, ống xả có thể có có 2 van một chiều tự động không cần phương tiện đóng chủ động, với điều kiện van bên trong phải luôn dễ dàng tiếp cận để kiểm tra trong điều kiện khai thác. Van bên trong phải nằm trên đường nước tải trọng cao nhất (deepest waterline). Nếu điều này là không khả thi, phải trang bị một van chặn điều khiển cục bộ đặt giữa giữa hai van một chiều, khi đó, van bên trong không cần đặt cao hơn đường nước tải trọng cao nhất.

2.4.13.3.3  Khi khoảng cách theo phương ngang từ đường nước tải trọng mùa hè tới đầu bên trong của ống xả vượt quá 0,02L, có thể chấp nhận một van một chiều tự động không có phương tiện đóng chủ động nếu van đó nằm cao hơn đường nước tải trọng cao nhất. Nếu điều này không khả thi, một van đóng cưỡng bức hoạt động cục bộ có thể được đặt dưới van một chiều đơn và trong trường hợp đó van một chiều không cần đặt cao hơn đường nước tải trọng cao nhất. Phương tiện vận hành van chủ phải dễ dàng tiếp cận và được trang bị thiết bị chỉ báo van đang mở hay đóng.

2.4.13.3.4  Trường hợp ống xả thải và ống thoát nước đi qua tôn bao nơi đặt buồng máy, đầu nối với tôn bao của van đóng cưỡng bức hoạt động cục bộ cùng với một van một chiều bên trong sẽ được chấp nhận.

2.4.13.3.5  Ống thoát nước và ống xả bắt đầu từ bất kỳ cao độ nào và xuyên qua tôn bao ở vị trí thấp hơn boong mạn khô quá 450 mm hoặc vị trí cao đường nước tải trọng mùa hè ít hơn 600 mm phải được trang bị một van một chiều tại tôn bao. Van này trừ khi được yêu cầu theo 6.2.12.1 của TCVN 12823-3, có thể được bỏ qua nếu đường ống có chiều dày tối thiểu bằng chiều dày của tôn bao hoặc của ống siêu nặng (xem 3.12 của TCVN 12823-3), lấy giá trị nhỏ hơn.

2.4.13.3.6  Ống thoát nước dẫn từ thượng tầng hoặc lầu không được trang bị các cửa phù hợp với Chương 16 và Chương 17 của Phần 2A QCVN 21:2015/BGTVT, phải dẫn ra bên ngoài mạn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4.14.1  Quy định chung

Thiết bị làm mát phải được kiểm tra và thử thích hợp, các mối hàn trên các thanh làm mát tích hợp và các mối hàn trên các nắp đóng kín nước không tích hợp phải được kiểm tra NDT bề mặt (bên ngoài và bên trong) hoặc thử bằng vòi rồng trước khi giàn được hạ thủy.

2.4.14.2  Kết nối

Các kết nối đầu hút và xả của bầu làm mát nằm phía ngoài phải được xác nhận phù hợp với 6.2.11.1, 4-2-6.2.11.2, 6.2.11.3 và 6.2.11.5 của TCVN 12823-3, ngoại trừ rằng các van chỉnh lưu kiểu kẹp được chấp nhận.

2.4.14.3  Van và phụ tùng

Các van đóng cưỡng bức được yêu cầu theo 6.2.14.2 của TCVN 12823-3 không cần phải trang bị nếu bộ thiết bị làm mát đáy giàn được tích hợp liền với thân giàn. Bộ thiết bị làm mát có thể được coi là tích hợp liền với thân giàn nếu như nó được chế tạo theo phương pháp là các thanh trao đổi nhiệt được hàn vào thân giàn và kết cấu thân giàn tạo thành một phần của thanh. Vật liệu thanh trao đổi nhiệt tối thiểu phải có cùng chiều dày và chất lượng được yêu cầu đối với thân, và đầu trước của thiết bị làm mát được làm phẳng với thân giàn cùng với độ dốc không lớn hơn 4:1. Nếu van đóng cưỡng bức không yêu cầu tại tôn bao, toàn bộ ống mềm hoặc khớp nối phải được đặt trên đường nước tải trọng cao nhất hoặc được trang bị một van cách ly.

2.4.14.4  Sự xuyên qua tôn bao không hàn hoàn toàn của bộ làm mát đáy giàn không tích hợp liền với thân giàn

Khi sử dụng các bộ làm mát ở đáy không tích hợp liền thân giàn, nếu vị trí xuyên tôn bao tại đó không được hàn hoàn toàn thì phải được bọc kín bởi một hộp kín nước.

2.4.15  Vị trí xuyên qua các biên kín nước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4.15.1.1  Tất cả các vị trí xuyên qua các biên kín nước phải được thử để chứng minh sự toàn vẹn của biên đó. Các yêu cầu chi tiết về thử xem tại 2.3.12.

2.4.15.1.2  Tại các biên yêu cầu duy trì kín nước cho ổn định tai nạn, các van hoặc thiết bị đóng kín nước có thể được yêu cầu (xem 8.3.6 của TCVN 12823-2). Van một chiều và van kích hoạt bằng trọng lực hoặc van lò xo không được coi là hiệu quả trong việc ngăn chặn ngập nước.

2.4.15.2  Hệ thống thông gió

Ống không kín nước đi qua các vách ngăn phân khoang và ống kín nước phục vụ nhiều hơn một khoang kín nước hoặc nằm trong phạm vi hư hỏng phải được trang bị các van tại biên phân khoang. Tay van phải có thiết bị chỉ báo vị trí. Việc điều khiển van phải từ phòng điều khiển nước dằn (hoặc các không gian khác thường xuyên có người), hoặc từ một vị trí dễ dàng tiếp cận nằm trên đường nước ngập tính toán trong điều kiện tai nạn (xem 8.3.4 của TCVN 12823-2).

2.4.15.3  Hệ thống hút khô bên trong

2.4.15.3.1  Khi hệ thống hút khô bên trong dẫn tới một khoang kín nước riêng biệt có trang bị ống hút nước la canh, các van đóng cưỡng bức phải có chỉ báo vị trí đóng mở. Việc điều khiển van phải được thực hiện từ phòng điều khiển nước dằn (hoặc các không gian khác có người làm việc thường xuyên), hoặc từ một vị trí dễ dàng tiếp cận nằm trên đường nước ngập tính toán trong điều kiện tai nạn (xem 8.3.4 của TCVN 12823-2).

2.4.15.3.2  Nếu việc lắp đặt bộ điều khiển van từ xa là không khả thi, các đường hút có thể được trang bị các van đóng nhanh, van tự đóng tại biên của không gian mà tại đó có trang bị ống hút la canh.

2.5  Kiểm tra các hệ thống cơ khí và ống công nghệ

2.5.1  Quy định chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5.1.2  Kiểm tra và thử lắp đặt máy, đường ống, bình chịu áp lực và trang thiết bị liên quan được nêu tại 2.4.

2.5.1.3  Các cuộc kiểm tra và thử phải được thực hiện với sự chứng kiến của đăng kiểm viên trước khi tiến hành thử đường dài như được nêu tại 2.10.

2.5.2  Hệ thống nâng hạ giàn và các hệ thống liên quan

2.5.2.1  Yêu cầu chung

2.5.2.1.1  Toàn bộ hệ thống nâng hạn giàn và các hệ thống liên quan của giàn tự nâng được chế tạo và chứng nhận tại nhà máy chế tạo phải được lắp đặt phù hợp theo các bản vẽ được thẩm định.

2.5.2.1.2  Việc lắp đặt hệ thống nâng hạ giàn và các hệ thống nâng hạ khác phải được kiểm tra xác nhận. Việc thử nâng hạ phải được thực hiện phù hợp với quy trình được thống nhất. Chi tiết về thử nâng hạ xem tại 2.10.5.

2.5.2.2  Vật liệu

Hồ sơ chứng minh sự phù hợp của vật liệu phải có sẵn để kiểm tra.

2.5.2.3  Động cơ nâng hạ chân giàn và bộ điều khiển động cơ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5.2.4  Hệ thống thủy lực

Hệ thống thủy lực và vật liệu chế tạo xy lanh thủy lực phải được kiểm tra.

2.5.2.5  Thiết bị đo và các thành phần khác

2.5.2.5.1  Thiết bị đo và các thành phần khác của hệ thống nâng hạ chân giàn phải được kiểm tra.

2.5.2.5.2  Việc vận hành hệ thống nâng hạ chân giàn từ các trạm điều khiển phải được kiểm tra sau lắp đặt, bao gồm cả sự vận hành của hệ thống bởi các điều khiển khẩn cấp (dừng khẩn cấp) từ khung nâng hạ chân giàn.

2.5.2.5.3  Sự hoạt động của hệ thống liên lạc phải được kiểm tra.

2.5.3  Thông hơi két và ống tràn két

2.5.3.1  Quy định chung

2.5.3.1.1  Thông hơi két và ống tràn két phải được kiểm tra và thử để xác nhận phù hợp với 6.3 của TCVN 12823-3. Việc kiểm tra và thử được yêu cầu phải được thực hiện để xác minh sự phù hợp của hệ thống theo các yêu cầu nêu dưới đây trước khi thử đường dài.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5.3.2  Ngập nước dần dần

2.5.3.2.1  Các ống thông hơi két và vị trí chảy tràn két phải kết thúc ở phía trên giới hạn của toàn vẹn kín nước. Các ống kết thúc trong giới hạn toàn vẹn kín nước phải được trang bị phương tiện tự động đóng như van cầu một chiều hoặc tương đương.

2.5.3.2.2  Vị trí của ống thông hơi két và ống tràn là để ngăn chặn việc ngập nước dần dần và phù hợp với 6.3.1.2 của TCVN 12823-3, và được kiểm tra lắp đặt phù hợp.

2.5.3.2.3  Sự ngập nước dần qua ống thông hơi két và ống tràn két, không phụ thuộc vào các thiết bị đóng kín, phải được lưu ý nếu ống thông hơi két và ống tràn két đi từ các không gian nguyên vẹn kết thúc trong một khoang bị hư hỏng hoặc ngược lại (xem 2.3.10).

2.5.3.3  Chiều cao của ống thông hơi

Chiều cao của ống thông hơi và ống tràn két phải phù hợp với 6.3.1.3 của TCVN 12823-3.

2.5.3.4  Kích thước của ống thông hơi

Kích thước của ống thông hơi và ống tràn két phải phù hợp với 6.3.1.4 của TCVN 12823-3.

2.5.3.5  Kết thúc của ống thông hơi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5.3.6  Ống tràn két

Việc bố trí và lắp đặt ống tràn két và hệ thống báo động áp dụng thích hợp cho tràn két phải phù hợp với yêu cầu tại 6.3.1.6 của TCVN 12823-3.

2.5.4  Đo sâu

2.5.4.1  Yêu cầu chung

2.5.4.1.1  Việc bố trí đo sâu phải được kiểm tra và thử để xác nhận phù hợp với 6.3.2 của TCVN 12823-3. Việc kiểm tra và thử phải được thực hiện để kiểm tra sự phù hợp của hệ thống theo các yêu cầu dưới đây trước khi thử đường dài.

2.5.4.1.2  Khi thử khí hoặc thử thủy tĩnh két, khoang trống, các ống đo phải được kiểm tra và thử khí hoặc thử thủy tĩnh.

2.5.4.2  Ống đo

Kích thước, lắp đặt và điểm kết thúc của ống đo phải phù hợp với 6.3.2.2 của TCVN 12823-3.

2.5.4.3  Kính đo và thiết bị báo mức

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5.4.3.2  Khi một thiết bị hoặc hệ thống báo mức nước được trang bị để xác định mức chất lỏng trong một khoang chứa chất lỏng dễ cháy, thiết bị hoặc hệ thống đó phải phù hợp với 6.3.2.4 của TCVN 12823-3.

2.5.5  Hệ thống la canh

2.5.5.1  Yêu cầu chung

2.5.5.1.1  Hệ thống la canh phải được kiểm tra và thử để xác nhận phù hợp với các yêu cầu nêu tại 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4 và 6.4.5 của TCVN 12823-3. Việc kiểm tra và thử phải đảm bảo sự phù hợp của hệ thống theo các yêu cầu dưới đây trước khi thử đường dài.

2.5.5.1.2  Hệ thống la canh cùng với hệ thống báo động phải được kiểm tra và thử trước khi thử đường dài.

2.5.5.1.3  Sự hoạt động phù hợp của hệ thống la canh cùng với hệ thống báo động phải được kiểm tra lại trong khi thử đường dài (xem 2.9).

2.5.5.2  Hệ thống la canh đối với giàn mặt nước

Số lượng tối thiểu của bơm la canh, bố trí của đường ống la canh độc lập, và bố trí ống la canh trực tiếp trên giàn kiểu tàu phải phù hợp với yêu cầu tại 6.4.1 của TCVN 12823-3.

2.5.5.3  Hệ thống la canh đối với giàn có cột ổn định và giàn tự nâng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5.5.4  Đường ống hút khô (tất cả các giàn)

a) Việc lắp đặt và bố trí đường ống, cụm van, vòi và van, hệ thống hút khô la canh dạng chính dùng chung, thiết bị lọc, xả bằng trọng lực và hút khô từ các khu vực nguy hiểm phải phù hợp với yêu cầu tại 6.4.3 của TCVN 12823-3.

b) Đường ống hệ thống la canh phải được kiểm tra và thử.

2.5.5.5  Bơm hút khô (tất cả các giàn)

a) Việc lắp đặt và bố trí các bơm hệ thống la canh phải phù hợp với yêu cầu tại 6.4.4 của TCVN 12823-3.

b) Tất cả các bơm la canh phải được lắp đặt và thử trước khi thử đường dài.

c) Sự hoạt động phù hợp của bơm la canh cùng với báo động của hệ thống la canh phải được kiểm tra lại trong quá trình thử đường dài.

2.5.5.6  Kích thước của ống hút khô

2.5.5.6.1  Giàn mặt nước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5.5.6.2  Giàn có cột ổn định và giàn tự nâng

Kích thước của ống chính và ống nhánh phải được kiểm tra phù hợp với các bản vẽ được thẩm định và phù hợp với 6.4.5.2 của TCVN 12823-3.

2.5.6  Hệ thống dằn

2.5.6.1  Yêu cầu chung

2.5.6.1.1  Kiểm tra và thử các cụm ống nước dằn phải được thực hiện để xác nhận phù hợp với các yêu cầu dưới đây trước khi thử đường dài.

2.5.6.1.2  Các tính năng điều khiển dằn phải được kiểm tra và thử để xác nhận sự phù hợp với các yêu cầu cụ thể dưới đây trước khi thử đường dài. Sự hoạt động phù hợp của các tính năng điều khiển dằn phải được xác nhận lại trong quá trình thử đường dài.

2.5.6.2  Đường ống nước dằn (tất cả các giàn)

2.5.6.2.1  Việc lắp đặt và bố trí đường ống, cụm van, vòi và van, và điều khiển van của các két dằn phải phù hợp với 6.4.6 của TCVN 12823-3.

2.5.6.2.2  Hệ thống bơm dằn phải được bố trí để ngăn chặn khả năng xâm nhập của nước hoặc dầu vào buồng máy, hoặc từ khoang này sang khoang khác, bất kể từ biển, két nước dằn hoặc két dầu. Đường ống dằn chính phải có các van kiểm soát riêng biệt tại các bơm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5.6.3.1  Việc lắp đặt và bố trí đường ống, cụm van, bơm và tính năng điều khiển dằn phải phù hợp với 6.4.7 của TCVN 12823-3.

2.5.6.3.2  Hệ thống dằn phải được thiết kế và bố trí sao cho hệ thống có thể bơm dằn vào và ra từ bất kỳ két dằn nào trong các điều kiện vận hành bình thường và điều kiện di chuyển.

2.5.6.3.3  Hệ thống phải có khả năng khôi phục giàn đến mớn nước hoạt động bình thường hoặc tới mớn nước di chuyển và độ chúi khi giàn chịu riêng từng trường hợp sau:

a) Điều kiện tai nạn giả định được xác định theo 8.3.4 c. i) của TCVN 12823-2 khi một bơm bất kỳ không thể hoạt động;

b) Trạng thái ngập được xác định theo 8.3.4 c.ii) của TCVN 12823-2.

2.5.6.3.4  Ngoài ra, hệ thống phải có khả năng nâng giàn từ điều kiện chúi tại mớn nước hoạt động bình thường sâu nhất, lên một khoảng 4,6 m hoặc tới mớn nước ở trạng thái bão khắc nghiệt, lấy giá trị lớn hơn, trong vòng 3 giờ.

2.5.6.3.5  Thử khả năng nêu trên phải được thực hiện trong quá trình thử dằn.

2.5.7  Hệ thống dầu nhiên liệu

2.5.7.1  Yêu cầu chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Việc kiểm tra và thử hệ thống dầu nhiên liệu cùng với két của hệ thống, van, phụ tùng, thiết bị hâm và lọc (nếu trang bị) phải được thực hiện để kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu dưới đây trước khi thử đường dài.

c) Hoạt động của hệ thống phải được kiểm tra lại trong quá trình thử đường dài.

2.5.7.2  Chuyển và nạp dầu nhiên liệu

a) Việc kiểm tra và thử hệ thống chuyển và nạp dầu nhiên liệu cùng với các két, van (bao gồm hoạt động điều khiển từ xa), phụ tùng và thiết bị hâm dầu, phải được thực hiện để ghi nhận sự phù hợp các yêu cầu dưới đây trước khi thử đường dài.

b) Hoạt động của hệ thống phải được kiểm tra lại trong quá trình thử đường dài.

c) Bơm dầu nhiên liệu phải được bố trí tách biệt với các hệ thống bơm khác đến mức tối đa có thể và có các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn các kết nối chéo nguy hiểm trong vận hành.

d) Phát hiện rò rỉ (khi ống hâm dầu được lắp đặt), đường ống trong két dầu, van hoặc vòi kiểm soát, và các van trong két dầu phải phù hợp với 6.5.2 của TCVN 12823-3.

2.5.7.3  Hệ thống dầu nhiên liệu cho nồi hơi

a) Nếu nồi hơi được bố trí tại buồng máy, chúng phải được lắp đặt có tấm chắn bảo vệ và khay hứng dầu tại khu vực lò đốt. Nồi hơi được lắp đặt cho mục đích cung cấp năng lượng cho thiết bị dự phòng phải có tối thiểu hai biện pháp cung cấp nhiên liệu và hai bơm dầu đốt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Hoạt động phù hợp của hệ thống phải được kiểm tra lại trong quá trình thử đường dài.

2.5.7.4  Hệ thống dầu đốt cho động cơ đốt trong

a) Việc kiểm tra và thử hệ thống dầu đốt cho động cơ đốt trong phải được thực hiện để xác nhận sự phù hợp với các yêu cầu cụ thể dưới đây trước khi thử đường dài theo quy định tại 2.10.

b) Hoạt động phù hợp của hệ thống phải được kiểm tra lại trong quá trình thử đường dài.

c) Số lượng tối thiểu và bố trí của các bơm nhiên liệu, két dầu và ống xả đối với hệ thống dầu đốt, đường ống áp lực dầu đốt, hệ thống bơm phun và đường ống giữa các bơm tăng áp và bơm phun phải phù hợp với 6.5.4 của TCVN 12823-3.

2.5.7.5  Bố trí dừng hoạt động cho các van của hệ thống dầu đốt

Mỗi đường ống hút dầu đốt từ một két chứa, két lắng hoặc két dầu trực nhật mà tại đó chịu một áp lực tĩnh của dầu từ két phải được trang bị một van dừng cưỡng bức có khả năng đóng bằng tay từ một vị trí có khả năng tiếp cận từ bên ngoài buồng nơi van được lắp đặt và thử (xem 4.4.1.5 của TCVN 12823-4).

2.5.8  Nhiên liệu có nhiệt độ chớp cháy thấp

Khi sử dụng, việc kiểm tra nhiên liệu có nhiệt độ chớp cháy thấp và các trang bị liên quan phải được thực hiện để xác minh sự phù hợp với 6.5.5 của TCVN 12823-3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5.9.1  Yêu cầu chung

a) Việc bố trí và thử hệ thống dầu bôi trơn phải được thực hiện để xác minh sự phù hợp với các yêu cầu trước khi thử đường dài.

b) Đường ống dầu bôi trơn phải riêng biệt hoàn toàn với các hệ thống đường ống khác. Ngoài ra, phải áp dụng các yêu cầu 6.5.1.1.2, 6.5.1.2 và 6.5.1.3 của TCVN 12823-3.

c) Các yêu cầu trong 6.5.2.5 của TCVN 12823-3 cũng phải áp dụng đối với két dầu bôi trơn. Tuy nhiên, việc bố trí các thiết bị đóng van từ xa bên ngoài khoang không cần thiết nếu khi vô ý đóng van có thể gây ra hư hỏng cho máy đang chạy do sự thiếu hụt dầu bôi trơn. Nếu máy được bố trí tắt tự động khi mất nguồn cấp dầu bôi trơn, van được yêu cầu theo 6.5.2.5 của TCVN 12823-3 phải được trang bị kèm theo biện pháp đóng van đó từ một vị trí an toàn dễ tiếp cận từ bên ngoài két nơi van được lắp đặt.

d) Đối với giàn kiểu tàu, hệ thống bôi trơn phải được bố trí sao cho chúng vận hành phù hợp dưới các điều kiện được chỉ ra trong 5.1.3 của TCVN 12823-3.

2.5.9.2  Kính quan sát dòng chảy

Kính quan sát dòng chảy có thể được sử dụng trong các hệ thống bôi trơn với điều kiện phải là loại chống cháy.

2.5.9.3  Tua bin và bộ giảm tốc

Đối với tua bin và bộ giảm tốc của chúng, xem 13.14 và 13.15 trong Phần 3 của QCVN 21:2015/BGTVT.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống dầu đốt cho động cơ đốt trong và bộ giảm tốc phải phù hợp với 6.6.1.4 của TCVN 12823-3.

2.5.9.5  Máy chạy bằng điện

Đối với máy chạy bằng điện, xem 7.3.2.2, 7.3.2.3.1 của TCVN 12823-3. Máy phải có hồ sơ chứng nhận.

2.5.10  Hệ thống thủy lực

a) Việc kiểm tra và thử hệ thống thủy lực phải được thực hiện để xác minh sự phù hợp với các yêu cầu trước khi thử đường dài.

b) Việc bố trí các hệ thống đường ống thủy lực cấp I và cấp II phải phù hợp với các yêu cầu của mục này, ngoại trừ rằng các hệ thống thủy lực là một phần của một thiết bị độc lập không thuộc phạm vi của Quy chuẩn này và hệ thống thủy lực không nằm trong hệ thống đường ống giàn (như cần cẩu) đã có quy định riêng. Các yêu cầu cho két dầu nhiên liệu nêu tại 6.5.1.1.2 và 6.5.1.2 của TCVN 12823-3 cũng áp dụng cho các két chứa dầu thủy lực.

c) Việc bố trí và lắp đặt các van, đường ống, phụ tùng ống, vòi ống, ắc quy, xi lanh thủy lực, và biện pháp phân tách các thiết bị thủy lực áp suất cao phải phù hợp với 6.6.2 của TCVN 12823-3.

2.5.11  Hệ thống oxy-axêtylen cố định

2.5.11.1  Áp dụng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5.11.2  Kho chứa chai khí

Kho chứa chai khí, đường ống thông hơi của buồng chứa, và thiết bị điện trong buồng chứa phải phù hợp với 6.6.3.2 của TCVN 12823-3.

2.5.11.3  Các bộ phận của hệ thống đường ống

a) Đường ống và phụ kiện, thiết bị giảm áp và việc bố trí hệ thống phải phù hợp với 6.6.3.3 của TCVN 12823-3.

b) Chai khí

(1) Chai khí phải được thiết kế, chế tạo và kiểm tra phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc theo thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế. Mỗi chai phải được lắp đặt một thiết bị giảm áp phù hợp như một nút nóng chảy hoặc đĩa vỡ.

(2) Khu vực bán kính 3 m trong phạm vi đầu xả của thiết bị giảm áp phải được coi là một khu vực nguy hiểm.

2.5.12  Chứa nhiên liệu cho máy bay trực thăng

2.5.12.1  Yêu cầu chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5.12.2  Chứa dầu tràn

Bố trí ngăn chứa dầu tràn phải phù hợp với 6.6.4.2 của TCVN 12823-3.

2.5.13  Hệ thống khí nén khởi động

2.5.13.1  Yêu cầu chung

Việc kiểm tra và thử hệ thống khởi động khí nén khởi động phải được thực hiện để xác minh sự phù hợp với các yêu cầu trước khi thử đường dài.

2.5.13.2  Thiết kế và chế tạo

Thiết kế và chế tạo của toàn bộ hệ thống bình chứa khí và đường ống phải phù hợp đến mức có thể được theo Chương 9 và Chương 10 Phần 3 của QCVN 21:2015/BGTVT và 6.6.5.1 của TCVN 12823-3.

2.5.13.3  Dung tích khí khởi động

a) Yêu cầu chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2) Số lần khởi động liên tiếp tối thiểu khi áp dụng, và theo các điều kiện yêu cầu dưới đây được xác định tại 2.5.13.3b) đến 2.5.13.3d) phải được kiểm tra trước khi thử đường dài.

b) Thiết bị đẩy chạy dầu diesel

Số lần khởi động liên tiếp tối thiểu yêu cầu được cấp từ bình chứa khí khởi động phải dựa trên bố trí các động cơ và hệ thống trục được chỉ ra theo Bảng 10:

Bảng 10 - Số lần khởi động liên tiếp tối thiểu bằng khí khởi động

 

Giàn chân vịt đơn

Giàn nhiều chân vịt

Một động cơ nối trực tiếp vào trục hoặc qua bộ giảm tốc

Hai hoặc nhiều động cơ nối với trục qua côn hoặc bộ giảm tốc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hai hoặc nhiều động cơ nối với trục qua côn hoặc bộ giảm tốc

Động cơ đảo chiều

12

16

16

16

Động cơ không đảo chiều

6

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Đối với các bố trí các động cơ và hệ thống trục khác với Bảng 10, dung tích của các bình chứa khí khởi động phải được kiểm tra dựa trên số lượng khởi động tương đương.

c) Thiết bị đẩy diesel-điện

Số lần khởi động liên tiếp tối thiểu yêu cầu từ các bình chứa khí khởi động phải được xác định từ công thức dưới đây:

S = 6 + G(G-1)

Trong đó:

S: tổng số lần khởi động liên tiếp;

G: số lượng động cơ cần thiết để duy trì tải điện cho phép giàn di chuyển ở chế độ vận hành đi biển toàn tải và điều động. Giá trị G không cần vượt quá 3.

d) Giàn không tự hành

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Thiết bị bảo vệ đối với đường ống khí khởi động chính

Việc lắp đặt các thiết bị bảo vệ phải phù hợp với 6.6.5.3 của TCVN 12823-3.

2.5.14  Hệ thống làm mát bằng nước đối với động cơ đốt trong

2.5.14.1  Yêu cầu chung

a) Kiểm tra và thử hệ thống làm mát bằng nước phải được thực hiện để xác minh sự phù hợp theo quy định trước khi thử đường dài.

b) Các phương tiện phải được trang bị để xác định nhiệt độ của nước tuần hoàn khi làm mát trở về từ mỗi động cơ và để chỉ báo sự tuần hoàn đúng đắn được duy trì. Lỗ thoát nước phải được lắp đặt tại điểm thấp nhất của tất cả các thân xi lanh. Đối với van an toàn, xem 6.1.6.11 của TCVN 12823-3.

2.5.14.2  Ống hút nước biển, bầu lọc và bơm tuần hoàn nước

Ống hút nước biển, bầu lọc và bơm tuần hoàn nước cho hệ thống làm mát bằng nước phải phù hợp với 6.6.6 của TCVN 12823-3.

2.5.15  Hệ thống xả

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5.16  Van trên đường ống dung dịch khoan

a) Nếu khí hoặc hơi nước được sử dụng để làm sạch dung dịch khoan trước khi đốt, một van một chiều phải được trang bị trên đường ống. Van này sẽ là một phần của đường ống, có thể tiếp cận và gần cần đốt nhất có thể. Phải kiểm tra các van này.

b) Nếu sử dụng khí hoặc hơi để tán nhỏ dung dịch khoan trước khi đốt, một van một chiều phải được trang bị trên đường ống. Van này phải là một phần của đường ống lắp đặt cố định, dễ dàng tiếp cận và càng gần cần đốt càng tốt. Phải kiểm tra các van này.

2.5.17  Bố trí thoát nước trên sân bay trực thăng

a) Sân bay trực thăng phải được bố trí và trang bị biện pháp chống sự tích tụ chất lỏng và ngăn chặn chất lỏng lan ra hoặc rơi xuống các phần khác của giàn.

b) Kiểm tra hệ thống thoát nước của sân bay trực thăng phải được thực hiện.

2.5.18  Nồi hơi và đường ống liên quan

a) Nồi hơi và các hệ thống hơi, nạp và xả liên quan phải phù hợp với các yêu cầu thích hợp trong Chương 9 và Chương 13 Phần 3 của QCVN 21:2015/BGTVT.

b) Việc kiểm tra và thử nồi hơi và hệ thống đường ống liên quan phải được thực hiện để xác minh sự phù hợp trước khi thử đường dài.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Các hệ thống đường ống liên quan đến hệ thống máy lái phải phù hợp với Chương 15 Phần 3 của QCVN 21:2015/BGTVT.

b) Kiểm tra và thử đường ống của máy lái phải được thực hiện để xác minh sự phù hợp trước khi thử đường dài.

2.5.20  Đường ống tua bin khí

a) Các hệ thống đường ống liên quan đến tua bin khí phải phù hợp với Chương 4 Phần 3 của QCVN 21:2015/BGTVT.

b) Việc kiểm tra và thử đường ống của tua bin khí phải được thực hiện để xác minh sự phù hợp trước khi chạy thử đường dài.

2.5.21  Thử áp suất hệ thống đường ống

2.5.21.1  Toàn bộ hệ thống đường ống phải được kiểm tra và thử sau khi lắp đặt.

2.5.21.2  Thử áp suất hệ thống đường ống bằng kim loại

2.5.21.2.1  Yêu cầu chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Các ống khoan (bore pipe) và ống nhỏ có đường kính ngoài nhỏ hơn 15 mm có thể được miễn thử thủy lực.

2.5.21.2.2  Hệ thống dầu đốt

a) Các đường áp suất phải được thử trước khi lắp đặt với áp suất bằng 1,5 lần áp suất thiết kế của hệ thống, nhưng không được nhỏ hơn 3,4 bar.

b) Bản ghi về việc thử thủy tĩnh phải được lưu trữ để sử dụng trong quá trình kiểm tra.

2.5.21.2.3  Hệ thống hút và chuyển dầu đốt

a) Hệ thống chuyển và đường hút dầu đốt phải được thử trước khi lắp đặt với áp suất bằng 3,4 bar.

b) Bản ghi về việc thử thủy tĩnh phải được lưu trữ để sử dụng trong quá trình kiểm tra.

2.5.21.2.4  Hệ thống khí khởi động

a) Đường ống trong hệ thống khí khởi động phải được thử, tốt nhất là trước khi lắp đặt với áp suất bằng 1,5 lần áp suất thiết kế hệ thống.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5.21.2.5  Hệ thống thủy lực

a) Sau khi chế tạo, hệ thống đường thủy lực hoặc mỗi bộ phận của đường ống phải được thử với áp suất bằng 1,5 lần áp suất thiết kế.

b) Bản ghi về việc thử thủy tĩnh phải được lưu trữ để sử dụng trong quá trình kiểm tra.

2.5.21.2.6  Hệ thống cụ thể

Các hệ thống đường ống dưới đây phải được thử thủy lực sau khi lắp đặt với áp suất bằng 1,5 áp suất thiết kế nhưng không được nhỏ hơn 4 bar:

i) Hệ thống khí nhiên liệu và nhiên liệu lỏng;

ii) Ống hâm dầu trong các két.

2.5.21.2.7  Đường ống công nghệ áp suất cao

a) Các hệ thống phục vụ đường ống công nghệ áp suất cao không phải là các hệ thống hàng hải (như đường ống cung cấp áp suất cao cho hệ thống khoan), phải được thử thủy tĩnh với áp suất bằng 1,5 lần áp suất làm việc cho phép lớn nhất của hệ thống.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Biện pháp an toàn cần thiết phải được thiết lập trong suốt quá trình thử thủy tĩnh áp suất cao hệ thống đường ống.

2.5.21.2.8  Tất cả các hệ thống đường ống

a) Sau khi lắp đặt, toàn bộ đường ống phải được thử trong các điều kiện vận hành. Khi không khả thi thực hiện việc thử thủy tĩnh được yêu cầu cho tất cả các đoạn của đường ống và các phụ tùng trước khi lắp đặt, các đoạn còn lại bao gồm cả các đường hàn đóng có thể được thử sau khi lắp đặt. Hoặc khi có dự định thực hiện tất cả việc thử thủy tĩnh được yêu cầu sau lắp đặt, việc thử phải được thực hiện cùng với các yêu cầu được nêu trong mục này. Ngoài ra, quy trình thử phải được thống nhất với Đăng kiểm.

b) Việc thử các hệ thống đường ống trong điều kiện vận hành có thể được thực hiện trong quá trình thử đường dài, với điều kiện việc lắp đặt đường ống đã được kiểm tra bằng mắt và đáp ứng yêu cầu trước khi bắt đầu thử đường dài.

2.5.21.3  Thử khí nén thay cho thử thủy tĩnh

Nói chung, không cho phép thử khí nén thay cho thử thủy tĩnh. Trường hợp không khả thi để thực hiện thử thủy tĩnh, thử khí nén có thể được áp dụng với điều kiện phải đảm bảo an toàn khi thử. Trong các trường hợp đó, quy trình thực hiện thử khí nén liên quan đến an toàn của người phải được thống nhất với Đăng kiểm.

2.5.21.4  Thử thủy tĩnh cho các van trên tôn bao

Tất cả các van dự định lắp đặt trên tôn bao nằm tại hoặc thấp hơn đường nước tải trọng, bao gồm cả các van tại cửa thông biển, phải được thử thủy tĩnh với sự chứng kiến của đăng kiểm viên trước khi lắp đặt với một áp suất tối thiểu là 5 bar.

2.5.21.5  Thử áp suất hệ thống đường ống nhựa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5.21.5.2  Đối với đường ống nhựa được yêu cầu thử dẫn điện, việc nối đất phải được kiểm tra và thử điện trở ngẫu nhiên.

2.5.21.6  Thử thiết bị oxy-axêtylen cố định

2.5.21.6.1  Đường ống trên nhánh oxy áp suất cao phải được thử trước khi lắp đặt với một áp suất tối thiểu bằng 207 bar và đường ống trên nhánh axêtylen áp suất cao phải được thử với áp suất bằng 1,5 lần áp suất thiết kế. Bản ghi của cơ sở chế tạo về việc thử đáp ứng yêu cầu phải có để kiểm tra.

2.5.21.6.2  Toàn bộ hệ thống phải được thử kín khí với nitơ hoặc khí trơ thích hợp sau khi lắp đặt. Cần làm sạch đường ống với dung môi thích hợp để loại bỏ dầu, mỡ và chất bẩn, và thổi qua khí nitơ không lẫn dầu hoặc các chất thích hợp khác trước khi đưa hệ thống vào hoạt động. Sau khi lắp đặt, hệ thống phải được thử hoạt động trong các điều kiện vận hành.

2.6  Kiểm tra cáp và thiết bị điện

2.6.1  Yêu cầu chung

a) Mục này liên quan đến kiểm tra cáp và thiết bị điện trong quá trình chế tạo, lắp đặt và thử giàn tại cơ sở chế tạo, bao gồm cả yêu cầu thử trên giàn và chạy thử đường dài.

b) Tất cả kiểm tra và thử phải được thực hiện dưới sự chứng kiến của đăng kiểm viên trước khi thử đường dài.

2.6.2  Kiểm tra thiết bị và dây cáp điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.6.2.2  Các tài liệu đã được thẩm định về các chi tiết và đi dây tiêu chuẩn, bao gồm các hạng mục như đỡ cáp, chi tiết nối đất, vị trí xuyên qua vách và sàn, mối nối cáp và vỏ bọc, bện cáp, môi nối kín nước và chống nổ cho thiết bị, các kết nối tiếp địa… nếu áp dụng, phải sẵn sàng để kiểm tra. Khi có các phương pháp xuyên cáp qua các vách và sàn cấp A hoặc B, phải có bằng chứng về việc đáp ứng các yêu cầu của SOLAS 1974 và sửa đổi bổ sung.

2.6.2.3  Kiểm soát chất lượng trong chế tạo giàn ít nhất phải bao gồm các hạng mục dưới đây, một cách thích hợp:

a) Chất lượng và tính truy xuất nguồn gốc vật liệu;

b) Kiểm tra máng cáp, cáp điện, kết cấu đỡ cáp và chằng buộc cáp;

c) Kiểm tra vị trí cáp điện xuyên qua các biên kín nước, kín thời tiết, kín lửa và kín khí. Kiểm tra hệ thống truyền đa cáp (MCT);

d) Thử mê gôm mét.

2.6.2.4  Nếu cần sử dụng cáp bện, chúng phải là loại được công nhận kiểu.

2.6.2.5  Các phần kim loại bên ngoài của các máy hoặc thiết bị điện không có dòng điện chạy qua, nhưng trong điều kiện bị lỗi có khả năng có dòng điện, phải được tiếp địa (xem 7.3.4 của TCVN 12823-3).

2.6.2.6  Dây cáp và thiết bị điện cần thiết cho các mục đích vận hành có thể được lắp đặt trong các khu vực nguy hiểm (xem 2.8.5). Đối với thiết bị kiểu an toàn được cấp chứng chỉ, xem 2.8.5.2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.6.3.1  Yêu cầu chung

2.6.3.1.1  Cáp điện phải được lắp đặt đảm bảo chiều dài liên tục giữa các điểm đấu nối tại thiết bị hoặc tại các hộp nối cáp điện (xem 7.3.3.13 của TCVN 12823-3). Tuy nhiên, các mối nối cáp được phép sử dụng tại các vị trí ranh giới của mô đun chế tạo mới, khi cần thiết để mở rộng các mạch điện có sẵn của giàn đang được sửa chữa hoặc thay thế, và trong các trường hợp cần lắp đặt cáp có chiều dài khác thường (xem 7.3.3.11 của TCVN 12823-3).

2.6.3.1.2  Tiết diện mặt cắt ngang của dây dẫn phải được kiểm tra theo các bản vẽ được thẩm định.

2.6.3.1.3  Cáp và dây phải được lắp đặt và được đỡ để tránh sự mài mòn hoặc hư hỏng khác. Cáp phải được bố trí tránh đến mức tối đa khỏi các không gian có nhiệt và khí quá mức có thể xảy ra, cũng như các không gian có nguy cơ gây hư hỏng, như các mặt lộ thiên của lầu trên boong. Cáp không được lắp đặt tại các khu vực la canh nếu không được bảo vệ khỏi nước la canh.

2.6.3.1.4  Nếu cáp được lắp đặt trong hộp cáp và các ống nằm ngang hoặc tương đương được sử dụng để bảo vệ cáp, phải kiểm tra biện pháp tiêu thoát nước.

2.6.3.1.5  Cáp phục vụ hệ thống điện áp trên 1 kV không được bó chung với cáp phục vụ các hệ thống có điện áp từ 1 kV trở xuống

2.6.3.1.6  Khi sử dụng sơn hoặc các lớp phủ khác lên cáp điện một cách có hệ thống và có chủ ý, thì phải xác định các đặc tính về tính năng hoạt động cơ học và khả năng chịu lửa của cáp không bị ảnh hưởng. Liên quan đến vấn đề này, cần đảm bảo như sau:

a) Đặc tính chịu lửa phải phù hợp với 7.4.4.1.2 của TCVN 12823-3;

b) Cáp phải được xác nhận rằng sơn và chất dung môi sử dụng không gây hư hỏng lên lớp vỏ dây cáp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.6.3.2  Điện trở cách điện đối với lắp đặt mới

2.6.3.2.1  Mỗi mạch điện và mạch đèn phải có điện trở cách điện giữa các dây dẫn, và giữa mỗi dây dẫn với đất không nhỏ hơn các giá trị sau:

Bảng 11 - Điện trở cách điện đối với lắp đặt mới

Cường độ dòng tải

Điện trở cách điện

5 A trở xuống

2 MΩ

10 A

1 MΩ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

400000 Ω

50 A

250000 Ω

100 A

100000 Ω

200 A

50000 Ω

Trên 200 A

25000 Ω

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.6.3.3  Bảo vệ cho cảm ứng điện từ

Việc bảo vệ cáp phải được kiểm tra xác minh. Các loại cáp dưới đây phải được bảo vệ theo 7.3.3.3 của TCVN 12823-3:

a) Cáp có nhiều dây dẫn;

b) Cáp dẫn đơn;

c) Cáp tín hiệu không có bảo vệ.

2.6.3.4  Mối nối và làm kín

Cáp không có lớp cách điện chống ẩm phải được bọc chống ẩm bằng các phương pháp như bọc băng keo (taping) kết hợp với hợp chất cách điện hoặc thiết bị làm kín. Các hạng mục dưới đây phải được kiểm tra xác minh trong quá trình kiểm tra lắp đặt:

a) Ứng suất của cáp điện không được truyền lên lõi dây dẫn;

b) Các điểm kết thúc và các mối nối của tất cả dây dẫn phải được thực hiện sao cho duy trì được tính dẫn điện, tính chậm bắt lửa của dây dẫn, và nếu thích hợp, cả các đặc tính chống cháy của cáp;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Hộp kín cho đầu ra, công tắc và phụ tùng khác tương tự phải có khả năng chống cháy và chống ẩm và có độ bền và độ cứng cơ học thích hợp để bảo vệ dây bên trong và để tránh sự biến dạng trong tất cả các điều kiện vận hành (xem 7.3.3.9.1 và 7.3.3.11 của TCVN 12823-3).

2.6.3.5  Đỡ cáp và uốn cáp

2.6.3.5.1  Đỡ cáp và cố định cáp

Nếu cáp được cố định bằng kẹp, hoặc đai đỡ, các kẹp hoặc đai đỡ cáp này phải có diện tích bề mặt lớn để bó cáp duy trì được độ chặt tránh các nguy cơ hư hỏng. Các kẹp bằng kim loại có thể được bắt vít trực tiếp vào sàn hoặc vách, trừ các vách kín nước. Đỡ cáp và cố định cáp phải được kiểm tra phù hợp với yêu cầu dưới đây:

a) Khoảng cách giữa các kết cấu đỡ phải được chọn phù hợp theo loại cáp và theo khả năng bị rung, và không được vượt quá 400 mm. Đối với cáp chạy theo chiều ngang, cáp phải được nằm trên kết cấu đỡ có dạng tấm khay, mã đỡ riêng hoặc thang treo, khoảng cách giữa các điểm cố định có thể lên tới 900 mm với điều kiện có các vị trí đỡ cách xa nhau tối đa như nêu trên. Cáp chạy dọc theo boong thời tiết không được áp dụng ngoại lệ này nếu cáp được bố trí mà có thể phải chịu lực do nước tác động lên boong. Khoảng cách nêu ở trên giữa các kết cấu đỡ cáp không nhất thiết phải đủ cho các cáp này. Ngoài ra, được sử dụng các tiêu chuẩn khác theo thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế đối với kết cấu đỡ và cố định cáp.

b) Kết cấu đỡ cáp và thiết bị liên quan phải chắc chắn và được làm bằng vật liệu chống ăn mòn hoặc được xử lý thích hợp trước khi lắp đặt;

c) Có thể sử dụng kẹp hoặc đai đỡ cáp được làm từ một vật liệu không phải bằng kim loại (như polyamide, PVC);

d) Khi cáp được cố định bằng kẹp hoặc dây đai theo 2.6.3.5.1c) và cáp này không nằm trên máng đỡ cáp hoặc kết cấu đỡ cáp, phải bổ sung kẹp cáp hoặc đai bằng kim loại thích hợp với khoảng cách không quá 2 m để ngăn cáp không bị rời ra khi có cháy. Điều này cũng áp dụng cho máng hoặc ống bằng vật liệu phi kim. Điểm d) này không cần áp dụng đối với chạy cáp chỉ với một hoặc một vài dây cáp có đường kính nhỏ kết nối với một thiết bị chiếu sáng hoặc bộ chuyển báo động.

e) Các kẹp hoặc đai bằng vật liệu phi kim phải có đặc tính chậm bắt lửa phù hợp với IEC 60092-101.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các yêu cầu về bán kính uốn nêu tại Bảng 12.

Bảng 12 - Bán kính uốn cong nhỏ nhất của cáp

Chế tạo cáp

Đường kính tổng thể

Bán kính uốn phía trong nhỏ nhất cho phép

Lớp bọc

Lớp bọc ngoài

Nhựa nhiệt dẻo hoặc nhiệt rắn với dây dẫn đồng tròn

Không bọc hoặc không bện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4D

D > 25 mm

6D

Lớp bện kim loại được che chắn hoặc được bọc

Bất kỳ

6D

Dây kim loại hoặc băng kim loại hoặc được bọc kim loại

Bất kỳ

6D

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bất kỳ

8D

Nhựa nhiệt dẻo hoặc nhiệt rắn với dây dẫn đồng không tròn

Bất kỳ

Bất kỳ

8D

Chất vô cơ/chất khoáng

Được bọc kim loại cứng

Bất kỳ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.6.3.5.3  Máng cáp nhựa và vỏ bọc bảo vệ

a) Nếu sử dụng máng cáp nhựa và vỏ bọc bảo vệ làm bằng chất dẻo chậm bắt lửa, các chi tiết dưới đây phải được kiểm tra phù hợp với 7.3.3.5.3 của TCVN 12823-3:

1) Chi tiết việc lắp đặt;

2) Tải trọng làm việc an toàn của máng và lớp bảo vệ;

3) Các cáp đi qua các khu vực nguy hiểm;

4) Bản ghi thử kiểu máng và vỏ bọc bảo vệ.

b) Máng cáp và vỏ bảo vệ được làm từ chất dẻo phải được bổ sung kết cấu cố định và đai đỡ bằng kim loại để trong trường hợp khi có cháy chúng không bị rơi và gây thương tích cho người hoặc tạo chướng ngại vật tại bất kỳ lối thoát hiểm nào. Xem 2.6.3.5.1d).

c) Tỷ lệ tiết diện của cáp trong vỏ bảo vệ. Tổng diện tích mặt cắt ngang của tất cả cáp dựa trên đường kính ngoài không được vượt quá 40% diện tích mặt cắt ngang bên trong của vỏ bảo vệ. Điều này không áp dụng cho cáp dẫn đơn có lớp vỏ bảo vệ.

2.6.3.6  Cáp chạy trong bó

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.6.3.7  Các vị trí xuyên qua sàn và vách

a) Nếu cáp đi qua sàn hoặc vách kín nước, kín lửa hoặc kín khí, các vị trí xuyên qua phải sử dụng các ống nhồi kín, các thiết bị chuyển hoặc các vật liệu tiềm mà có thể duy trì tính toàn vẹn của khu vực. Ngoài ra, mỗi ống nhồi kín, thiết bị xuyên qua hoặc vật liệu tiềm phải có đặc tính không bị hư hỏng dưới tác động vật lý hoặc hóa học hoặc gia tăng nhiệt.

b) Nếu cáp đi qua sàn và vách (trừ vách chống va), vị trí cáp xuyên qua phải được kiểm tra phù hợp với 7.3.3.7 của TCVN 12823-3. Nếu vị trí xuyên qua được thiết kế để duy trì tính toàn vẹn kín nước hoặc kín lửa hoặc kín khí, vị trí xuyên qua phải được thử bằng phương pháp tương tự khi thử kết cấu.

c) Nếu cáp đi qua xà boong hoặc các phần kết cấu tương tự, tất cả phần mép phải được mài nhẵn để tránh các góc sắc nhọn.

2.6.3.8  Bảo vệ cơ khí

2.6.3.8.1  Vỏ bọc bằng kim loại

Bảo vệ cáp điện được lắp đặt trong các khu vực có thể bị hư hỏng trong quá trình hoạt động bình thường của giàn khoan phải được kiểm tra trong quá trình lắp đặt cáp. Cáp phải được trang bị vỏ bọc bằng kim loại được bện hoặc bằng cách khác thích hợp để bảo vệ cáp khỏi các hư hỏng cơ học một cách thích hợp.

2.6.3.8.2  Ống dẫn hoặc thép hình

Việc bảo vệ cáp điện được lắp đặt trong các khu vực như lỗ khoét miệng khoang, đỉnh két, các boong hở và đi xuyên qua sàn phải được kiểm tra và xác nhận được bảo vệ bằng các tấm chắn bằng kim loại bền, thép hình, ống hoặc các biện pháp tương tự khác. Khuỷu nối ống giãn nở được phải được lắp đặt sao cho dễ tiếp cận khi cần bảo trì. Các lớp bảo vệ và việc lắp đặt phải phù hợp với 7.3.3.8 của TCVN 12823-3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Các hoạt động yêu cầu phải hoạt động được trong điều kiện có cháy. Tối thiểu các hoạt động sau phải hoạt động được trong điều kiện có cháy:

1) Hệ thống báo động chung và báo cháy;

2) Hệ thống chữa cháy bao gồm các báo động chữa cháy;

3) Bơm chữa cháy sự cố;

4) Hệ thống phát hiện cháy;

5) Hệ thống điện và kiểm soát đối với tất cả cửa chống cháy hoạt động bằng điện và hệ thống hiển thị trạng thái;

6) Hệ thống điện và kiểm soát đối với tất cả cửa kín nước hoạt động bằng điện và hệ thống hiển thị trạng thái;

7) Chiếu sáng sự cố;

8) Hệ thống phóng thanh;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Cần phải xác minh tới mức có thể được rằng các dây cáp phục vụ các hoạt động thiết yếu và sự cố bao gồm các hoạt động được nêu bên trên, không được đi qua các khu vực có rủi ro cháy cao. Dây cáp cũng cần phải được kiểm tra rằng chúng được bố trí để tránh trường hợp không hoạt động động được do các vách có thể bị nóng khi có cháy trong một khoang liền kề (xem 7.3.3.8 của TCVN 12823-3).

2.6.3.10  Cáp cách điện bằng chất vô cơ

Tại tất cả các điểm nối cáp có lớp cách điện bằng chất vô cơ, các điểm đầu cáp có lớp vỏ bằng kim loại, phải có bịt kín hiệu quả trang bị ngay sau khi tháo ra để ngăn sự xâm nhập của độ ẩm vào lớp cách điện. Ngoài ra, các dây dẫn kéo dài ra khỏi lớp lớp bọc phải được cách điện bằng vật liệu thích hợp. Khi cáp có lớp cách điện bằng chất vô cơ được nối với các hộp hoặc thiết bị, các phụ tùng phải được chứng minh là thích hợp cho các điều kiện vận hành. Các kết nối phải phù hợp với khuyến cáo lắp đặt của nhà sản xuất.

2.6.3.11  Cáp quang

Việc lắp đặt cáp quang phải phù hợp với các khuyến cáo của nhà sản xuất để ngăn ngừa sự uốn gập khi cáp đi vào các tủ thiết bị. Cần lưu ý tới việc sử dụng các ống nhồi bẻ góc. Cáp phải được lắp đặt để tránh sự mài mòn, đè, xoắn, uốn hoặc kéo quanh các góc sắc nhọn.

2.6.3.12  Buồng ắc quy

Nếu cáp đi vào buồng ắc quy, các lỗ đi cáp phải được đặt ống lót (bushed) như được yêu cầu đối với các vách kín nước tại 2.6.3.7. Tất cả các mối nối trong buồng ắc quy phải chống chất điện phân. Cáp phải được làm kín để ngăn sự xâm nhập của chất điện phân do hơi hoặc do rò.

2.6.3.13  Bảng điều khiển và vòm che

Nếu cáp được lắp đặt phía sau bảng điều khiển, tất cả các mối nối phải có khả năng tiếp cận và vị trí các hộp đấu nối kín phải được chỉ dẫn. Nếu đai đỡ cáp được sử dụng để lắp đặt cáp lên các bảng điều khiển không cháy được, đai đỡ cáp phải làm bằng vật liệu không cháy. Vòm che phải được lắp đặt sao cho chúng được thông gió hoặc được lắp đặt bằng vật liệu chống cháy để bảo vệ dây dẫn cách điện dẫn tới đèn chiếu sáng và bất kỳ thiết bị bằng gỗ nào chịu nhiệt độ quá cao.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cáp có thể được lắp đặt phía sau lớp đậy bên ngoài, nhưng không được lắp đặt phía sau hoặc được đặt vào lớp bọc chống cháy kết cấu. Cáp phải đi qua lớp cách điện như vậy theo góc thích hợp và phải được bảo vệ bởi một ống liên tục với một ống nhồi ở một đầu. Đối với các lỗ xuyên boong, ống nhồi kín này phải ở đầu trên của ống, và đối với các vị trí xuyên qua vách, phải nằm ở phần không bọc của vách. Đối với việc cách điện trong các khoang đông lạnh, ống phải bằng hợp chất phê non hoặc vật liệu cách nhiệt tương tự được nối vào ống nhồi của vách, hoặc một tiết diện của vật liệu được chèn giữa ống nhồi kín vách và ống kim loại. Phải kiểm tra sự đi cáp qua lớp bọc của kết cấu và bố trí của các lỗ xuyên.

2.6.3.15  Nối cáp điện

Nói chung, không cho phép nối cáp điện, đặc biệt trong các khoang ướt. Nếu cáp điện bắt buộc phải nối, việc nối cáp phải được kiểm tra trên cơ sở được thống nhất (xem 7.3.3.11.1 của TCVN 12823-3) và được lắp đặt và bảo vệ mối nối như sau:

a) Lắp đặt

Việc nối cáp điện phải được thực hiện sau khi cáp được đặt tại đúng vị trí và phải tiếp cận được để kiểm tra. Việc nối dây dẫn phải được thực hiện bằng một thiết bị giáp nối dạng ép nén một lần. Xem 7.3.5.1.4 của TCVN 12823-3 đối với cáp nối nằm trong khu vực nguy hiểm.

b) Bảo vệ

Các mối nối có thể được đặt trong các hộp bảo vệ hoặc trong đường dây hở. Cáp được bọc kim loại bảo vệ có mối nối không bắt buộc phải thay thế lớp bọc, miễn là vỏ bọc bảo vệ được nối đất phù hợp với 7.3.4.5 của TCVN 12823-3 hoặc bọc bảo vệ phải dẫn điện liên tục. Các mối nối phải được đặt sao cho không chịu ứng suất (do khối lượng của cáp hoặc nguyên nhân khác).

2.6.3.16  Nối cáp quang

Nếu cáp quang được nối, việc nối cáp phải được thực hiện bằng các biện pháp cơ khí hoặc nóng chảy được chứng minh là thích hợp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Việc lắp các hộp nối cáp được sử dụng trên toàn giàn, ngoại trừ cáp máy đẩy. Việc chế tạo, sự phù hợp, ngăn cách, đỡ và liên kết cáp trong tất cả các hộp nối cáp phải được kiểm tra phù hợp với 7.3.3.13 của TCVN 12823-3 và cáp phải được đỡ thích hợp trong các hộp nối cáp sao cho không gây ứng suất lên mối nối cáp (như do khối lượng của cáp hoặc nguyên nhân khác). Các liên kết phải trang bị các kết nối dạng khóa.

2.6.4  Bố trí và lắp đặt thiết bị

2.6.4.1  Vật liệu

Vật liệu của tất cả các thiết bị điện phải phù hợp với 7.1.4 của TCVN 12823-3.

2.6.4.2  Bố trí nối đất

Trường hợp không có được khi chế tạo bình thường, việc bố trí kết cấu kim loại nối đất hiệu dụng của tháp khoan, cột và sàn sân bay trực thăng phải được kiểm tra. Xem 6.6.4.1.3 của TCVN 12823-3 đối với chứa nhiên liệu cho máy bay trực thăng.

Tất cả các bố trí nối đất phải được kiểm tra trước khi giàn bắt đầu thử đường dài.

2.6.4.3  Vật liệu cách nhiệt và nhiệt độ làm việc

Một yếu tố quan trọng làm giảm tuổi thọ của thiết bị điện là nhiệt độ. Dạng cách nhiệt được sử dụng trong thiết bị phụ thuộc vào nhiệt độ làm việc của thiết bị. Tuổi thọ cách nhiệt trung bình giảm nhanh chóng khi tăng nhiệt độ làm việc bên trong của thiết bị.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ký hiệu chỉ báo cấp độ bảo vệ bao gồm các chữ cái đặc trưng IP cùng 2 chữ số (số đặc trưng) thể hiện sự phù hợp với các điều kiện được nêu trong Bảng 11 và Bảng 12 của TCVN 12823-3. Chữ số đặc trưng của thiết bị phải được kiểm tra ngẫu nhiên theo bản vẽ thiết kế.

2.6.4.5  Định mức nhiệt độ

a) Định mức nhiệt độ của tất cả các thiết bị điện phải phù hợp với 7.1.7 của TCVN 12823-3. Định mức của thiết bị phải được kiểm tra ngẫu nhiên phù hợp với bản vẽ thiết kế.

b) Nhiệt độ môi trường giảm

(1) Trường hợp thiết bị điện được lắp đặt trong các không gian được kiểm soát môi trường, nhiệt độ môi trường xung quanh thiết bị phải được phân loại có thể được giảm từ 45 °C và duy trì tại một giá trị không nhỏ hơn 35 °C, với điều kiện phù hợp theo tất cả các điều kiện trong 7.1.7.2.1 của TCVN 12823-3, định mức của cáp phải phù hợp với 7.1.7.2.2 của TCVN 12823-3, và thiết bị kiểm soát nhiệt độ môi trường xung quanh phải được kiểm tra chức năng.

(2) Thiết bị được sử dụng để làm lạnh và duy trì nhiệt độ môi trường xung quanh thấp hơn phải được phân loại là một thiết bị thiết yếu thứ cấp, phù hợp với 7.1.2.3 của TCVN 12823-3 và khả năng làm mát phải được chứng kiến trong quá trình thử đường dài.

2.6.4.6  Khoảng hở và khoảng cách rò

Khoảng cách và khoảng cách rò của tất cả thiết bị điện phải phù hợp với 7.1.10 của TCVN 12823-3. Khoảng cách phải được kiểm tra ngẫu nhiên.

2.6.4.7  Vị trí, tính bảo vệ và tiếp cận thiết bị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vị trí, bảo vệ và tiếp cận của tất cả thiết bị điện phải phù hợp với 7.3.2 của TCVN 12823-3.

b) Vị trí thiết bị

(1) Thiết bị điện phải được đặt hoặc được bảo vệ để giảm xác suất hư hỏng cơ học hoặc hư hỏng do tích lũy bụi, hơi dầu, hoặc chất lỏng nhỏ giọt. Mức độ yêu cầu bảo vệ cho các vị trí khác nhau được cho trong Bảng 14 của TCVN 12823-3.

(2) Nếu thiết bị điện và thiết bị điện tử lắp đặt trong khu vực có hệ thống cố định phun nước áp suất hoặc hệ thống dập cháy phun sương và các thiết bị trong các khu vực liền kề có sự phun sương trực tiếp, thiết bị phải được kiểm tra mức độ bảo vệ không thấp hơn cấp IP44.

c) Bảo vệ khỏi nước la canh đáy tàu

Tất cả máy phát điện, mô tơ và khớp nối điện phải được bố trí để không bị hư hỏng bởi nước đáy tàu, và nếu cần thiết, phải trang bị một thành quây kín nước tạo thanh một giếng (well) bao quanh thiết bị nhằm mục đích loại bỏ nước từ giếng đó. Các biện pháp thực hiện để bảo vệ phải được xác minh.

d) Khả năng tiếp cận

Thiết kế và bố trí các thiết bị điện phải sao cho có khả năng tiếp cận các bộ phận yêu cầu kiểm tra hoặc điều chỉnh. Lõi sắt và cuộn dây tự cảm, rô to và từ trường quay phải tháo lắp được và phải có phương pháp tiếp cận nếu sử dụng ống dẫn khí. Phải kiểm tra khả năng tiếp cận thích hợp.

2.6.4.8  Máy phát điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.6.4.9  Các động cơ cho hoạt động chính

a) Yêu cầu chung

Việc lắp đặt và bố trí động cơ cho hoạt động chính phải phù hợp với 7.3.2.3 của TCVN 12823-3. Phải kiểm tra ngẫu nhiên các bố trí theo bản vẽ được thẩm định.

b) Động cơ bơm

Các động cơ để vận hành máy bơm pít tông và bơm liền trục phải được dẫn động kín hoàn toàn hoặc được thiết kế để ngăn sự rò rỉ xâm nhập vào động cơ.

c) Động cơ tại boong thời tiết

Các động cơ được sử dụng tại boong thời tiết phải được kiểm tra có vỏ bảo vệ tối thiểu IP56 hoặc được bảo vệ trong không gian kín nước.

d) Động cơ phía dưới boong

Các động cơ phía dưới boong phải được kiểm tra được lắp đặt tại một vị trí khô ráo thích hợp và xa nguồn hơi, nước và đường ống dầu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.6.4.10.1  Yêu cầu chung

Nguồn, điều khiển và kiểm soát ắc quy dạng axit hoặc kiềm, các loại này lắp đặt cố định phải được bố trí để có thể tiếp cận được các khay để ắc quy và có khoảng không gian không nhỏ hơn 254 mm. Nếu van an toàn được trang bị để xả khí do sự nạp điện quá mức, việc bố trí phải thực hiện để xả khí ra boong thời tiết cách xa các nguồn phát lửa.

2.6.4.10.2  Lắp đặt và bố trí ắc quy

a) Việc lắp đặt và bố trí các ắc quy kích thước lớn, trung bình và nhỏ, phải được kiểm tra phù hợp với 7.3.2.4.2 của TCVN 12823-3.

b) Ắc quy phát thải hydro thấp có sạc công suất sạc lớn hoặc trung bình có thể được xử lý như một thiết bị ắc quy nhỏ hoặc trung bình, nếu đảm bảo các điều sau và được kiểm tra:

(1) Tính toán dưới các điều kiện sạc ắc quy bất lợi nhất phải được nộp để thẩm định; và

(2) Bảng báo hiệu phải được đặt để thông báo cho nhân viên bảo trì rằng không được lắp đặt các các ắc quy bổ sung và chỉ được thay thế bởi các dạng ắc quy có mức phát thải hydro bằng hoặc thấp hơn.

2.6.4.10.3  Khay để ắc quy

Các khay để ắc quy phải được kiểm tra có chèn bằng đệm gỗ hoặc tương đương để tránh sự dịch chuyển và mỗi khay phải được trang bị các lớp chống thấm bên dưới và với các khối đệm tương tự ở hai bên để đảm bảo khoảng lưu thông không khí quanh mỗi khay.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ắc quy chì axít và ắc quy kiềm nếu được đặt trong cùng một buồng ắc quy phải được nhận dạng rõ ràng và tách biệt.

2.6.4.10.5  Thông gió trong buồng ắc quy, tủ ắc quy và hộp boong

Nếu sử dụng biện pháp thông gió tự nhiên, các ống thông gió phải dẫn trực tiếp từ phía trên của buồng ắc quy ra ngoài trời. Nếu không thể sử dụng biện pháp thông gió tự nhiên, biện pháp thông gió cơ khí thay thế phải trang bị quạt hút tại phía trên của buồng, quạt phải có kết cấu không gây tia lửa theo 7.3.5.4 của TCVN 12823-3 và được có khả năng thay đổi hoàn toàn không khí trong buồng ắc quy nhằm duy trì sự thông gió thích hợp để các khí gây cháy trong buồng ắc quy ở một mức dưới giới hạn nổ thấp tại mức công suất sạc ắc quy tối đa. Khi công suất thông gió được dựa theo dạng ắc quy phát thải hydro thấp, phải có bảng báo hiệu thể hiện ảnh hưởng của việc phát thải hydro được đặt tại vị trí dễ nhìn trong buồng ắc quy. Phải có các lỗ khoét cho ống hút khí vào được đặt gần sàn.

2.6.4.10.6  Thông gió tủ chứa ắc quy

Nếu khả thi, kho chứa ắc quy phải được thông gió tương tự như trong buồng ắc quy bằng một ống dẫn từ phía trên kho ra ngoài trời hoặc ra ống xả thông gió. Việc bố trí thông gió cũng như mái che hoặc tương đương gần phía dưới của lối không khí vào phải được kiểm tra.

2.6.4.10.7  Thông gió trong hộp ắc quy trên boong

Ống từ phía trên đỉnh của hộp, kết thúc tại một ống cổ ngỗng, đầu nấm hoặc tương tương để ngăn sự xâm nhập nước cho hộp boong. Các lỗ hút khí vào phải được trang bị tối thiểu tại 2 phía đối diện của hộp. Toàn bộ hộp bao gồm các lỗ khoét thông hơi phải được thử kín thời tiết để ngăn sự xâm nhập của sự phun nước hoặc nước mưa. Các hộp ắc quy nhỏ không yêu cầu ống thông hơi phải được kiểm tra có các lỗ gần phía trên cho phép khí thoát ra.

2.6.4.10.8  Bảo vệ chống ăn mòn

Bảo vệ chống ăn mòn hoặc trang bị tương đương cho buồng ắc quy, lớp lót của hộp boong và các dạng ắc quy nhỏ phải được kiểm tra phù hợp với 7.3.2.4.4 của TCVN 12823-3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Nếu ắc quy được trang bị để sử dụng cho các hoạt động thiết yếu hoặc sự cố, phải có và duy trì lịch bảo dưỡng.

b) Lịch và quy trình được đưa ra phải phù hợp với 7.3.2.4.5 của TCVN 12823-3. Chi tiết về lịch, quy trình và bản ghi bảo dưỡng phải thuộc hệ thống bảo dưỡng và được tích hợp vào quá trình bảo dưỡng hoạt động giàn một cách thích hợp.

2.6.4.10.10  Thay thế ắc quy

Nếu thay thế ắc quy dạng được thông hơi cho ắc quy loại van điều chỉnh, ắc quy loại được làm kín, phải được kiểm tra theo 7.3.2.4.6 của TCVN 12823-3.

2.6.4.11  Bảng điện

2.6.4.11.1  Vị trí và bảo vệ

a) Việc bố trí bảng điện phải dễ dàng tiếp cận tối đa có thể được mà trang thiết bị điện không gây nguy hiểm cho người. Bảng điện phải được đặt tại vị trí khô ráo để có không gian làm việc sạch sẽ tối thiểu 914 mm ở phía trước bảng điện và một khoảng phía sau tối thiểu 610 mm hoặc có thể được giảm xuống 457 mm ở vị trí khung hoặc dầm. Bố trí và vị trí của bảng phân phối phải được kiểm tra phù hợp với 7.3.2.5 của TCVN 12823-3. Nếu bảng điện được kín ở phía sau và vận hành hoàn toàn được từ phía trước, khoảng hở phía sau sẽ không cần thiết trừ khi cần thiết cho việc làm mát.

b) Bảng điện phải được gắn chặt với một bệ cố định, hệ tự đỡ hoặc được liên kết với vách hoặc boong bên trên. Trong trường hợp phương pháp cuối được sử dụng, cách liên kết phải linh hoạt để cho cho phép độ võng của boong không gây mất ổn định lên kết cấu liên kết.

c) Liên kết bằng bích nối của đường ống chất lỏng phải tránh nằm trên hoặc gần các bảng điện. Nếu một liên kết là cần thiết phải có, phải đảm bảo ngăn ngừa sự rò rỉ gây ra hư hỏng bảng điện.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phải kiểm tra xác nhận có một biển báo hiệu được đặt tại cửa buồng có bảng điện hoặc trên mặt trước bảng điện thông báo rằng sàn trong phòng được chế tạo cách điện.

2.6.4.12  Bảng phân phối

2.6.4.12.1  Vị trí và bảo vệ

a) Bảng phân phân phối phải được đặt tại vị trí dễ tiếp cận. Vị trí và tủ đựng các bảng phân phối phải được kiểm tra phù hợp với 7.3.2.6.1 của TCVN 12823-3.

b) Các liên kết bằng bích nối của đường ống chất lỏng phải tránh nằm trên hoặc gần các bảng phân phối cho các hoạt động thiết yếu. Nếu một liên kết là cần thiết phải có, phải có biện pháp ngăn ngừa sự rò rỉ gây ra hư hỏng bảng điện.

2.6.4.12.2  Bảng phân phối loại bảng điều khiển

Các bảng phân phối loại bảng điều khiển, trừ khi được lắp đặt trong buồng máy hoặc trong các khoang được quy định đặc biệt với thiết bị điện và chỉ được tiếp cận bởi người chuyên trách, phải được đóng kín hoàn toàn hoặc được bảo vệ chống lại các tác động ngẫu nhiên hoặc hoạt động không cho phép.

2.6.4.12.3  Bảng điện kiểu an toàn

Cần xác minh rằng các bảng điện kiểu an toàn chỉ được sử dụng để điều khiển các mạch chiếu sáng nhánh, được trang bị các bảng điện kiểu kín mặt trước trong đó điện áp với đất vượt 50 vôn DC hoặc 50 vôn AC hiệu dụng giữa các dây dẫn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.6.4.13.1  Vị trí và lắp đặt

a) Trung tâm điều khiển động cơ phải được đặt tại vị trí khô ráo. Không gian xung quanh trung tâm điều khiển động cơ phải thông thoáng cho phép các cửa có thể được mở hoàn toàn và thiết bị có thể được tháo dỡ để bảo dưỡng hoặc thay thế.

b) Trung tâm điều khiển động cơ phải được gắn chặt với một bệ móng chắc chắn, tự đỡ hoặc được liên kết với vách.

c) Các liên kết bằng bích nối của đường ống chất lỏng phải tránh nằm trên hoặc gần bộ điều khiển và trung tâm điều khiển động cơ. Nếu một liên kết là cần thiết phải có, phải đảm bảo ngăn ngừa mọi rò rỉ có thể gây hư hỏng bộ điều điều khiển và trung tâm điều khiển động cơ.

2.6.4.13.2  Bố trí ngắt kết nối

a) Phải có các biện pháp để ngắt kết nối động cơ và bộ điều khiển khỏi tất cả các dây dẫn cấp điện, ngoại trừ rằng một công tắc vận hành bằng tay hoặc cầu dao có thể hoạt động là cả thiết bị điều khiển và ngắt kết nối.

b) Bố trí của các thiết bị ngắt kết nối phải phù hợp với 7.3.2.7.2 của TCVN 12823-3.

c) Nếu công tắc ngắt kết nối không liền kề với bộ điều khiển thì phải được trang bị một bảng nhận diện.

d) Thiết bị ngắt kết nối được chỉ báo bởi vị trí của cần điều khiển, hoặc được chỉ báo là đang đóng hay mở.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu các mạch đèn hiển thị được sử dụng, chúng phải được kiểm tra phù hợp với 7.3.2.7.3 của TCVN 12823-3.

2.6.4.14  Điện trở cho bộ điều khiển

Việc bảo vệ điện trở khỏi ăn mòn, vị trí và cách lắp điện trở phải phù hợp với 7.3.2.8 của TCVN 12823-3. Ngoài ra, việc bố trí của thiết bị điện và dây dẫn trong các không gian này phải sao cho ngăn sự tiếp xúc với nhiệt độ môi trường xung quanh vượt quá điều kiện thiết kế.

2.6.4.15  Cố định đèn chiếu sáng

Cố định đèn chiếu sáng phải được kiểm tra được bố trí tránh sự tăng nhiệt độ có thể gây ra hư hỏng lên cáp điện và dây dẫn, và để tránh vật liệu xung quanh trở nên quá nóng.

2.6.4.16  Thiết bị sinh nhiệt

Lò sưởi điện, nếu được sử dụng, phải được đặt tại vị trí cố định và được chế tạo để giảm thiểu rủi ro cháy. Không được có các lò sưởi điện có bộ phận sưởi lộ ra ngoài.

2.6.4.17  La bàn từ tính

Phải kiểm tra các biện pháp phòng ngừa thích hợp liên quan tới dụng cụ và dây dẫn ở vùng lân cận la bàn từ tính nhằm để tránh làm nhiễu kim la bàn từ các từ trường bên ngoài.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không sử dụng các thiết bị di động trong các vùng nguy hiểm, và các đèn di động không được sử dụng làm đèn ngủ tại khu vực nhà ở.

2.6.4.19  Ổ cắm và phích cắm có công suất khác nhau

Ổ cắm và phích cắm của các thiết bị điện có công suất khác nhau không được hoán đổi cho nhau. Trong các trường hợp cần thiết sử dụng thiết bị cầm tay 230 vôn, ổ cắm cho các thiết bị này phải là dạng không cho phép cắm thiết bị 115 vôn.

2.6.4.20  Khởi động lại từ điều kiện tàu chết

2.6.4.20.1  Nếu nguồn điện sự cố là một máy phát điện sự cố phù hợp với 7.2.3.8 và 7.2.2.1.4 của TCVN 12823-3, máy phát điện sự cố này có thể được sử dụng một cách thích hợp để khôi phục lại hoạt động của máy đẩy chính, nồi hơi và thiết bị phụ.

2.6.4.20.2  Nếu không có máy phát điện sự cố, việc bố trí để đưa máy chính và máy phụ vào hoạt động phải sao cho việc nạp khí khởi động ban đầu hoặc nguồn điện khởi động và bất kỳ nguồn cấp điện cho sự hoạt động của động cơ có thể tiến hành trên giàn mà không cần nguồn hỗ trợ bên ngoài. Nếu đối với mục đích này yêu cầu cần phải có một máy nén khí hoặc một máy phát điện sự cố, các thiết bị này phải được cấp nguồn bởi một động cơ chạy dầu khởi động bằng tay hoặc một máy nén hoạt động bằng tay.

2.6.4.20.3  Bố trí để đưa máy chính và máy phụ vào hoạt động phải được kiểm tra. Việc bố trí cũng cần được kiểm tra bằng cách thử khả năng khôi phục năng lượng khởi động và bất kỳ nguồn cấp cho hoạt động của máy đẩy chính sẵn sàng trong 30 phút tại điều kiện mất điện.

2.6.5  Nối đất

2.6.5.1  Yêu cầu chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.6.5.2  Thiết bị cố định

2.6.5.2.1  Các khung hoặc hộp bằng kim loại của tất cả các máy phát điện, mô tơ, bộ điều khiển, và thiết bị tương tự khác phải được kiểm tra được tiếp đất qua một tiếp điểm cố định bằng kim loại với kết cấu giàn. Ngoài ra, các thiết bị này có thể được kết nối vào thân giàn bằng một dây dẫn riêng phù hợp với 7.3.4.3 của TCVN 12823-3.

2.6.5.2.2  Trường hợp các ổ cắm, công tắc và phụ tùng tương tự được chế tạo bằng vật liệu phi kim loại, tất cả các bộ phận bằng kim loại bên ngoài phải được kiểm tra xác nhận là được tiếp đất.

2.6.5.3  Kết nối

2.6.5.3.1  Tất cả các dây nối đất phải được kiểm tra làm bằng đồng hoặc vật liệu chống ăn mòn khác và phải được bảo vệ chống hư hỏng. Diện tích tiết diện ngang danh nghĩa của mỗi dây nối đất bằng đồng không được nhỏ hơn các yêu cầu trong Bảng 15 của TCVN 12823-3.

2.6.5.3.2  Hệ thống phân phối tiếp địa và các kết nối với thân giàn phải được kiểm tra phù hợp với 7.3.4.3.2 và 7.3.4.3.3 của TCVN 12823-3.

2.6.5.4  Dây cắm di động

Các đầu ra ổ cắm hoạt động tại điện áp 50 vôn DC hoặc 50 vôn AC hiệu dụng phải có điện cực nối đất.

2.6.5.5  Vỏ bọc cáp bằng kim loại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.7  Kiểm tra hệ thống điện

2.7.1  Quy định chung

a) Mục này liên quan đến kiểm tra và thử cần thực hiện đối với các hệ thống điện trong quá trình chế tạo, lắp đặt và thử giàn. Các yêu cầu đối với thiết kế được nêu trong TCVN 12823-2, TCVN 12823-3, TCVN 12823-4.

b) Tất cả việc kiểm tra và thử phải được thực hiện với sự chứng kiến của đăng kiểm viên trước khi thử đường dài như quy định tại 2.10.

2.7.2  Nguồn điện chính

2.7.2.1  Yêu cầu chung kiểm tra nguồn điện chính

a) Giàn phải được trang bị tối thiểu hai cụm máy phát điện chính có công suất kết hợp đủ để duy trì các hoạt động bình thường của giàn (bao gồm cả chế độ khoan) và các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho việc nấu nướng, sưởi, làm lạnh nội bộ, thông gió, vệ sinh và nước sạch.

b) Việc kiểm tra và thử nguồn điện chính phải được thực hiện để xác nhận phù hợp theo các yêu cầu dưới đây trước khi thử đường dài. Chi tiết xem tại 4.3.2.7 của TCVN 12823-3.

2.7.2.2  Nguồn điện cấp bằng máy phát điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Công suất máy chính với nhiều máy phát điện

Đối với các giàn có nhiều cụm máy phát điện cung cấp điện cho cả các hoạt động đẩy và các hoạt động phụ, tải trọng đẩy xét cho điều kiện làm việc bình thường chỉ cần đủ để duy trì vận tốc giàn ở 3,6 m/s hoặc một nửa tốc độ thiết kế tại nước tĩnh, lấy giá trị nhỏ hơn. Khả năng đẩy trong các điều kiện này phải được kiểm tra trong quá trình thử đường dài nêu tại 2.10.

2.7.2.2.1  Khởi động khi mất điện và khi tàu chết

a) Việc thử trạng thái khởi động khi mất điện và khi tàu chết phải được chứng minh trước khi thử đường dài. Việc chứng minh phải được lặp lại khi thử đường dài như nêu tại 2.10.

b) Kiểm tra và thử nguồn cấp điện chính phải được thực hiện để xác nhận sự phù hợp với các yêu cầu cụ thể dưới đây. Xem thêm tại 7.2.2.1 của TCVN 12823-3.

c) Trường hợp “mất điện” có nghĩa là mất nguồn điện chính làm cho máy chính và máy phụ ngừng hoạt động.

d) Điều kiện “Tàu chết” có nghĩa là điều kiện mà:

(1) Máy đẩy chính, nồi hơi và máy phụ không hoạt động do mất nguồn điện chính; và

(2) Khi khôi phục máy đẩy, không có điện dự trữ để khởi động máy đẩy, nguồn điện chính và máy phụ cần thiết khác.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f) Để khôi phục máy đẩy từ trạng thái tàu chết đối với giàn tự hành, phải giả định năng lượng dự trữ không có sẵn để khởi động máy chính, nguồn điện chính và các trang bị phụ cần thiết khác. Phải giả định rằng có sẵn biện pháp để khởi động máy phát điện sự cố tại mọi thời điểm.

g) Nguồn điện sự cố có thể được sử dụng để khôi phục máy chính, với điều kiện khả năng của nó hoặc độc lập hoặc kết hợp với nguồn sự cố của bất kỳ nguồn điện nào khác đủ để cung cấp điện tại cùng một thời điểm cho các hoạt động yêu cầu cần được cung cấp theo 7.2.3.2.1 đến 7.2.3.2.7 của TCVN 12823-3.

h) Máy phát điện sự cố và các phương tiện khác cần thiết cho việc khôi phục máy đẩy phải có công suất sao cho đủ năng lượng để sẵn sàng khởi động máy chính trong vòng 30 phút mất điện. Máy phát điện sự cố dự trữ điện khởi động không được sử dụng trực tiếp để khởi động máy đẩy, nguồn điện chính hoặc các trạng thiết bị phụ cần thiết khác (không bao gồm máy phát điện sự cố).

2.7.2.3  Máy phát dẫn động bằng máy chính

Máy phát dẫn động bằng máy chính phải phù hợp 7.2.2.2 của TCVN 12823-3.

2.7.2.4  Kích thước của máy phát điện AC

Kích thước của máy phát điện AC phải phù hợp với 7.2.2.3 của TCVN 12823-3.

2.7.3  Nguồn điện sự cố

2.7.3.1  Yêu cầu chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.7.3.2  Biên và các bố trí thay thế

Biên của các khu vực có nguồn điện sự cố và thiết bị liên quan và các bố trí thay thế của nguồn điện phải phù hợp với 7.2.3.1 của TCVN 12823-3.

2.7.3.3  Cấp điện sự cố

Nguồn điện phải đủ để cung cấp cho tất cả các hoạt động cần thiết đảm bảo an toàn khi gặp sự cố. Nguồn điện sự cố tối thiểu phải có khả năng cung cấp đồng thời cho các hoạt động dưới đây trong các khoảng thời gian xác định nếu hoạt động của chúng phụ thuộc vào nguồn điện:

a) Đèn chiếu sáng sự cố

Trong một chu kỳ 18 giờ, đèn chiếu sáng sự cố:

1) Tại tất cả trạm tập trung trên boong và qua mạn, các thiết bị hạ và khu vực mặt nước nơi các thiết bị cứu sinh được hạ xuống;

2) Trong tất cả các lối đi sinh hoạt và dịch vụ, cầu thang và lối thoát hiểm, thang máy và hầm thoát;

3) Trong các buồng máy và khu vực máy chính bao gồm cả vị trí điều khiển;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5) Tại tất cả các không gian tiến hành điều khiển hoạt động chính và nơi có máy thiết yếu cho việc thực hiện quá trình này, hoặc thiết bị ngắt khẩn cấp nguồn điện phải được đặt;

6) Tại tất cả các vị trí lưu trữ dụng cụ cứu hỏa;

7) Tại bơm phun nước nếu có, tại một trong các bơm cứu hỏa, nếu nguồn điện phụ thuộc máy phát điện sự cố, tại bơm nước la canh sự cố nếu có, và tại các vị trí khởi động máy bơm;

8) Trên chu vi sàn sân bay trực thăng.

b) Đèn và tín hiệu hàng hải

Trong một chu kỳ 18 giờ đối với đèn hàng hải, các loại đèn khác và các tín hiệu âm thanh yêu cầu theo quy định quốc tế về chống va trên biển.

c) Đánh dấu kết cấu ngoài khơi

Trong một chu kỳ 4 ngày, bất kỳ đèn tín hiệu hoặc tín hiệu âm thanh có thể được yêu cầu để đánh dấu kết cấu ngoài khơi.

d) Thông tin liên lạc nội bộ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Hệ thống phát hiện và báo động cháy và khí

Trong một chu kỳ 18 giờ, các hệ thống yêu cầu cho phát hiện và báo động cháy và khí, trừ khi có nguồn điện cung cấp độc lập từ một tổ ắc quy lắp đặt phù hợp để sử dụng trong trường hợp sự cố và đủ cung cấp trong một chu kỳ 18 giờ.

f) Tín hiệu sự cố

Trong một chu kỳ 18 giờ, hoạt động gián đoạn của các nút báo động bằng tay và tất cả tín hiệu nội bộ phải được yêu cầu trong một tình huống sự cố, trừ khi có nguồn điện cung cấp độc lập từ một tổ ắc quy lắp đặt phù hợp để sử dụng trong trường hợp sự cố và đủ cung cấp trong một chu kỳ 18 giờ.

g) Chống phun trào và ngắt giếng

Trong một chu kỳ 18 giờ, hệ thống kiểm soát chống phun trào và các phương tiện ngắt giàn với bố trí miệng giếng, nếu được điều khiển bằng điện, trừ khi có nguồn điện cung cấp độc lập từ một tổ ắc quy lắp đặt phù hợp để sử dụng trong trường hợp sự cố và đủ cung cấp trong một chu kỳ 18 giờ.

h) Bơm cứu hỏa và hệ thống chữa cháy

Trong một chu kỳ 18 giờ, một trong các bơm cứu hỏa và các hệ thống chữa cháy khác nếu phụ thuộc vào máy phát điện sự cố.

i) Thiết bị lặn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

j) Giàn có cột ổn định

Trên giàn có cột ổn định, trong một chu kỳ 18 giờ:

1) Hệ thống kiểm soát van nước dằn, hệ thống hiển thị vị trí van nước dằn, hệ thống hiển thị cao độ mớn nước và mức chất lỏng trong két;

2) Bơm nước dằn đơn lớn nhất yêu cầu tại 6.4.7.3.1 của TCVN 12823-3. Xem thêm tại 7.2.3.6 của TCVN 12823-3.

k) Giàn tự hành

Trên giàn tự hành:

1) Trong một chu kỳ 18 giờ, hệ thống chiếu sáng sự cố tại máy lái;

2) Trong một chu kỳ 18 giờ, thiết bị hàng hải được yêu cầu bởi Chương V - SOLAS, và sửa đổi bổ sung, trừ khi có nguồn điện cung cấp độc lập từ một tổ ắc quy lắp đặt phù hợp để sử dụng trong trường hợp sự cố và đủ cung cấp trong một chu kỳ 18 giờ;

3) Trong một chu kỳ 18 giờ, hoạt động gián đoạn của đèn tín hiệu ban ngày và còi, trừ khi có nguồn điện cung cấp độc lập từ một tổ ắc quy lắp đặt phù hợp để sử dụng trong trường hợp sự cố và đủ cung cấp trong một chu kỳ 18 giờ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

l) Các hoạt động sự cố khác

1) Trong một chu kỳ 30 phút, hoạt động của các cửa kín nước theo 8.2.3.2 của TCVN 12823-2 (nhưng không cần thiết đồng thời cho tất cả), bao gồm hệ thống điều khiển và chỉ dẫn, trừ khi trang bị một nguồn năng lượng dự trữ tạm thời độc lập;

2) Trong một chu kỳ 30 phút, thiết bị hạ phụ trợ của xuồng cứu sinh hạ rơi tự do, nếu thiết bị hạ phụ trợ không phụ thuộc vào trọng lượng, nguồn cơ học dự trữ hoặc các phương tiện bằng tay khác;

3) Trong một chu kỳ 30 phút, hoạt động gián đoạn của hệ thống báo động sự cố chung hoặc các báo động hoạt động bằng tay khác được yêu cầu trong 7.2.9 của TCVN 12823-3.

2.7.3.4  Các nguồn phát điện sự cố

2.7.3.4.1  Yêu cầu chung đối với nguồn phát điện sự cố

a) Hoạt động và thử nguồn phát điện sự cố và thiết bị bảo vệ phải được kiểm tra trước khi thử đường dài theo mục 2.10.

b) Nguồn phát điện sự cố có thể là một máy phát điện hoặc một tổ ắc quy phù hợp với 7.2.3.3.2 hoặc 7.2.3.3.3 của TCVN 12823-3. Máy phát điện sự cố và động cơ dẫn động của máy phát và bất kỳ tổ ắc quy sự cố phải được thiết kế có đủ công suất định mức khi đứng thẳng và khi nghiêng trong điều kiện tĩnh với góc nghiêng lớn nhất trong điều kiện nguyên vẹn và tai nạn, như được xác định tại 8.3 của TCVN 12823-2.

c) Trong mọi trường hợp thiết bị không cần phải thiết kế để hoạt động khi nghiêng trong điều kiện tĩnh có góc nghiêng lớn hơn:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2) 15° theo bất kỳ hướng nào của giàn tự nâng;

3) 22,5° theo trục dọc hoặc khi nghiêng 10° theo trục ngang của giàn mặt nước.

d) Trong tất cả trường hợp, nguồn phát điện sự cố phải được thiết kế để hoạt động tối thiểu tại một góc nghiêng được xác định trong 5.1.3.1 của TCVN 12823-3.

2.7.3.4.2  Máy phát điện

Nếu nguồn phát điện sự cố là một máy phát điện, phải phù hợp với 7.2.3.3.2 của TCVN 12823-3.

2.7.3.4.3  Ắc quy lưu điện

Nếu nguồn phát điện sự cố là một ắc quy lưu điện, phải phù hợp với 7.2.3.3.3 của TCVN 12823-3.

2.7.3.4.4  Máy phát điện sự cố dùng trong các hoạt động không phải sự cố

Máy phát điện sự cố dùng trong các hoạt động không phải sự cố, phải phù hợp với 7.2.3.3.4 của TCVN 12823-3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Việc hoạt động và thử nguồn điện chuyển tiếp phải được kiểm tra trước khi thử đường dài theo 2.10.

b) Nguồn điện sự cố chuyển tiếp, nếu có yêu cầu theo 7.2.3.3.2.2 của TCVN 12823-3, phải có một ắc quy lưu điện phù hợp với 7.2.3.3 của TCVN 12823-3.

2.7.3.6  Bảng điện sự cố

a) Bảng điện sự cố phải được lắp đặt càng gần nguồn điện sự cố càng tốt.

b) Hoạt động của bảng điện sự cố phải được kiểm tra trước khi thử đường dài theo 2.10.

c) Việc lắp đặt bảng điện sự cố cho máy phát điện, lắp đặt ắc quy lưu điện, bố trí của các đầu chuyển tiếp giữa các bảng điện chính và sự cố, và các bố trí cần thiết để ngắt tự động các mạch điện không phải sự cố từ bảng điện sự cố phải phù hợp với 7.2.3.5 của TCVN 12823-3.

2.7.3.7  Bơm nước dằn

Đối với giàn có cột ổn định, bố trí của bơm nước dằn phải phù hợp với 7.2.3.6 của TCVN 12823-3. Phải đảm bảo khả năng cung cấp điện cho từng bơm được yêu cầu theo 6.4.7.3.1 của TCVN 12823-3 từ nguồn điện sự cố. Việc bố trí cần đảm bảo sao cho một trong các bơm được nối trực tiếp với bảng điện chính và bơm còn lại được nối trực tiếp với bảng điện sự cố. Đối với các hệ thống sử dụng bơm độc lập trong từng két, tất cả các bơm phải có khả năng được cung cấp từ một nguồn phát điện sự cố. Khi xác định nguồn điện sự cố theo 7.2.3.2 của TCVN 12823-3, bơm nước dằn lớn nhất có khả năng được cung cấp điện từ nguồn điện này phải được giả định vận hành đồng thời với các tải nêu tại 7.2.3.2 của TCVN 12823-3, cho phép các yếu tố tải và đồng thời phù hợp.

2.7.3.8  Bố trí khởi động cho các tổ máy phát điện sự cố

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các tổ máy phát điện sự cố phải có khả năng sẵn sàng khởi động trong điều kiện lạnh tại nhiệt độ 0 °C. Nếu không khả thi hoặc nếu gặp phải nhiệt độ thấp hơn, phải có bố trí hâm nóng để sẵn sàng khởi động các tổ máy phát.

b) Số lần khởi động

Mỗi máy phát điện sự cố được bố trí để có thể khởi động tự động phải được trang bị các thiết bị khởi động thích hợp có năng lượng dự trữ để khởi động được tối thiểu ba lần liên tục. Trừ khi có thêm biện pháp khởi động độc lập thứ hai, nguồn năng lượng dự trữ phải được bảo vệ khỏi sự suy giảm bởi hệ thống khởi động tự động. Hệ thống khởi động tự động chỉ được phép tiêu thụ nguồn năng lượng dự trữ đến mức mà vẫn có khả năng khởi động máy phát điện sự cố khi có sự can thiệp của con người. Ngoài ra, một nguồn phụ phải được trang bị để bổ sung thêm 3 lần khởi động trong vòng 30 phút nếu khởi động bằng tay không chứng minh được hiệu quả.

c) Nạp năng lượng dự trữ

Năng lượng dự trữ phải được duy trì trong mọi thời điểm, như sau:

1) Hệ thống khởi động bằng điện và thủy lực phải được duy trì từ bảng điện sự cố;

2) Hệ thống khởi động bằng khí nén có thể được duy trì bằng bình chứa khí nén chính hoặc phụ qua một van một chiều thích hợp hoặc bằng một máy nén khí sự cố chạy bằng điện được cấp từ bảng điện sự cố;

3) Tất cả các thiết bị lưu trữ, nạp và khởi động này phải được đặt trong khu vực máy phát điện sự cố. Các thiết bị này không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài hoạt động của tổ máy phát điện sự cố. Điều này không ngăn việc cung cấp cho bình chứa khí nén của tổ máy phát điện sự cố từ hệ thống khí nén chính hoặc phụ qua van một chiều được trang bị trong khu vực máy phát điện sự cố.

d) Khởi động bằng tay

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2) Nếu khởi động thủ công không khả thi để thực hiện, phải đảm bảo phù hợp với 7.2.3.8.2 và 7.2.3.8.3 của TCVN 12823-3, ngoại trừ việc khởi động có thể được bắt đầu bằng tay.

2.7.3.9  Báo động và các thiết bị bảo vệ cho các động cơ diesel sự cố

a) Báo động và các thiết bị bảo vệ phải được trang bị phù hợp với Bảng 13.

b) Hệ thống an toàn và báo động phải được thiết kế đảm bảo hỏng an toàn (fail safe).

c) Bất kể công suất đầu ra của động cơ, nếu có các dừng máy bổ sung cho các yêu cầu nêu tại Bảng 13, ngoại trừ trường hợp tắt khi quá tốc độ, chúng phải được tự động ghi đè khi động cơ ở chế độ tự động hoặc điều khiển từ xa.

d) Hệ thống báo động phải có chức năng phù hợp với 18.2.4-1 và 18.2.5 trong Phần 3 của QCVN 21:2015/BGTVT, với các yêu cầu bổ sung rằng các báo động theo nhóm phải được bố trí trên lầu lái đối với giàn tự hành. Đối với giàn không tự hành, các báo động theo nhóm phải được bố trí tại một trạm điều khiển sự cố.

e) Ngoài ra việc kiểm soát dầu nhiên liệu từ bên ngoài buồng, phải có biện pháp tắt động cơ cục bộ tại chỗ.

f) Các chỉ dẫn cục bộ của tối thiểu các thông số được liệt kê trong Bảng 13 phải được trang bị trong cùng không gian có động cơ diesel và phải được duy trì hoạt động nếu có hư hỏng của hệ thống an toàn và báo động.

Bảng 13 - Báo động và dừng động cơ diesel sự cố

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thông số theo dõi

Báo động

Tắt tự động

Ghi chú
[X = có yêu cầu]

Dầu nhiên liệu

A1

Rò rỉ từ đường ống áp suất

X

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dầu bôi trơn

B1

Nhiệt độ cao

X

-

Đối với các động cơ có công suất 220 kW trở lên.

B2

Áp suất dầu bôi trơn thấp

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

B3

Nồng độ tập trung khí dầu trong các-te cao

X

-

Đối với động cơ có công suất trên 2250 kW hoặc có đường kính xy-lanh lớn hơn 300 mm.

Chât làm mát

C1

Áp suất hoặc lưu lượng thấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

Đối với các động cơ có công suất 220 kW trở lên.

C2

Nhiệt độ cao

X

-

-

Động cơ

D1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

Đối với các động cơ có công suất 220 kW trở lên.

2.7.4  Hệ thống phân phối

2.7.4.1  Hệ thống phân phối cho hoạt động chính

a) Các bộ phận mang điện có điện áp so với đất phải được bảo vệ để ngăn ngừa các tiếp xúc vô tình.

b) Đối với các hệ thống phân phối tiêu chuẩn được công nhận, xem 7.1.3 của TCVN 12823-3. Các nguồn cấp điện riêng phải được trang bị cho các hoạt động thiết yếu và sự cố.

c) Phương pháp của hệ thống phân phối phải phù hợp với 7.2.4.1 của TCVN 12823-3.

2.7.4.2  Hệ thống tiếp mát bằng thân giàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1) Hệ thống bảo vệ ca tốt bằng dòng điện cưỡng bức (ICCP);

(2) Hệ thống nối đất giới hạn và cục bộ, với điều kiện bất kỳ dòng điện có khả năng phát sinh không đi trực tiếp qua bất kỳ vùng nguy hiểm nào;

(3) Thiết bị theo dõi mức độ cách điện, với điều kiện dòng điện tuần hoàn không vượt quá 30 mA dưới bất kỳ điều kiện có thể xuất hiện;

(4) Các bộ phận mang điện có điện áp so với đất phải được bảo vệ khỏi các tiếp xúc vô tình.

b) Nếu hệ thống sử hệ thống tiếp mát bằng thân giàn, các bố trí phải phù hợp với 7.2.4.2.2 của TCVN 12823-3.

2.7.4.3  Hệ thống phân phối điện được nối đất

Sự nối đất của hệ thống phải phù hợp với 7.2.4.3 của TCVN 12823-3.

2.7.4.4  Kết nối nguồn cấp điện từ bên ngoài hoặc trên bờ

a) Nếu các bố trí được thực hiện để cấp điện từ một nguồn trên bờ hoặc nguồn bên ngoài khác, chúng phải phù hợp với 7.2.4.4 của TCVN 12823-3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Một bảng ghi thông tin phải được trang bị gần hoặc ngay tại hộp kết nối thể hiện đầy đủ thông tin của hệ thống cung cấp và hiệu điện thế hiệu dụng (và tần số nếu là nguồn AC) của hệ thống giàn và trình tự khuyến cáo cho việc thực hiện kết nối.

c) Bảo vệ cáp kéo

Quy định phải được lập để buộc chặt cáp kéo vào một khung để khử ứng suất trên các thiết bị đầu cuối do sức căng của cáp.

2.7.4.5  Sóng hài

Tổng độ méo sóng hài (THD) phải phù hợp với 7.2.4.5 của TCVN 12823-3.

2.7.5  Hệ thống bảo vệ mạch điện

Việc kiểm tra và thử hệ thống bảo vệ mạch điện phải được thực hiện theo các hạng mục dưới đây và trước khi thử đường dài:

(1) Các máy phát điện phải phù hợp với 7.2.5.2 của TCVN 12823-3;

(2) Các máy phát điện xoay chiều phải phù hợp với 7.2.5.3 của TCVN 12823-3;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(4) Các ắc quy lưu điện phải phù hợp với 7.2.5.5 của TCVN 12823-3;

(5) Nguồn cung cấp điện trên bờ hoặc từ bên ngoài phải phù hợp với 7.2.5.6 của TCVN 12823-3;

(6) Các mạch nhánh động cơ phải phù hợp với 7.2.5.7 của TCVN 12823-3;

(7) Các mạch điện áp phải phù hợp với 7.2.5.8 của TCVN 12823-3;

(8) Đồng hồ, đèn hoa tiêu và mạch điều khiển phải phù hợp với 7.2.5.9 của TCVN 12823-3.

2.7.6  Hệ thống điện của máy lái được lắp đặt trên giàn tự hành

2.7.6.1  Yêu cầu chung

Việc kiểm tra và thử các hệ thống đối với máy lái được lắp đặt trên giàn tự hành phải được thực hiện thích hợp theo khả năng áp dụng được, trước khi thử đường dài.

2.7.6.2  Đường cấp nguồn điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.7.6.3  Bảo vệ mạch động cơ máy lái

Bảo vệ ngắn mạch và bố trí giải phóng điện áp phải phù hợp với 7.2.6.2 của TCVN 12823-3.

2.7.6.4  Nguồn cấp điện sự cố

Nguồn cấp điện sự cố phải phù hợp với 7.2.6.3 của TCVN 12823-3.

2.7.6.5  Điều khiển, đo đạc và cảnh báo

Xem các mục 15.3, 18.2.4, 19.2,15.3 và 15.2.9 Phần 3 của QCVN 21:2015/BGTVT.

2.7.7  Hệ thống đèn chiếu sáng và đèn hàng hải

2.7.7.1  Yêu cầu chung

Việc kiểm tra và thử hệ thống đèn chiếu sáng và đèn hàng hải phải được thực hiện phù hợp với các yêu cầu nêu dưới đây, trước khi thử đường dài.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.7.7.2.1  Hệ thống chiếu sáng chính

Hệ thống điện chiếu sáng chính bằng điện phải cung cấp đầy đủ sự chiếu sáng cho toàn bộ các phần của giàn mà thông thường có người tiếp cận. Hệ thống này phải được cấp từ nguồn điện chính.

2.7.7.2.2  Bố trí hệ thống

a) Bố trí hệ thống điện chiếu sáng chính phải sao cho đám cháy hoặc tổn thất khác trong các khu vực có chứa nguồn điện chính, thiết bị chuyển đổi kèm theo nếu có, bảng điện chính và bảng điện chiếu sáng chính sẽ không làm cho hệ thống điện chiếu sáng sự cố yêu cầu theo 7.2.3.2.1 của TCVN 12823-3 bị ngừng hoạt động.

b) Bố trí hệ thống điện chiếu sáng sự cố phải sao cho đám cháy hoặc tổn thất khác trong các khu vực có chứa nguồn điện sự cố, thiết bị chuyển đổi kèm theo nếu có, bảng điện chính và bảng điện chiếu sáng sự cố sẽ không làm cho hệ thống điện chiếu sáng chính được yêu cầu theo 7.2.7.1.1 của TCVN 12823-3 bị ngừng hoạt động.

2.7.7.2.3  Mạch chiếu sáng

Trong các không gian buồng máy và phòng sinh hoạt; các không gian công cộng; các buồng máy loại A; nhà bếp; hành lang; cầu thang dẫn xuống boong xuồng cứu sinh bao gồm cả các tháp cầu thang và hầm thoát nạn, phải có nhiều hơn một mạch phụ để chiếu sáng, một trong số các mạch đó có thể được cấp điện từ bảng điện sự cố sao cho nếu có hư hỏng của bất kỳ một mạch nào thì các không gian này vẫn được chiếu sáng.

2.7.7.2.4  Bảo vệ mạch chiếu sáng

Các mạch chiếu sáng phải được bảo vệ để chống lại sự quá tải và ngắn mạch. Chi tiết xem thêm 7.2.7.1.4 của TCVN 12823-3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các đường cấp nguồn, thiết bị chỉ báo đèn hàng hải, và bảo vệ các mạch chiếu sáng phải phù hợp với 7.2.7.4.3 của TCVN 12823-3.

2.7.7.4  Hệ thống chiếu sáng chướng ngại vật

Các đường cấp nguồn, các chỉ báo đèn chiếu sáng chướng ngại vật, và bảo vệ mạch chiếu sáng phải phù hợp với 7.2.7 của TCVN 12823-3.

2.7.8  Hệ thống thông tin liên lạc nội bộ

2.7.8.1  Yêu cầu chung

Việc kiểm tra và thử hệ thống thông tin liên lạc nội bộ phải được thực hiện để xác nhận sự phù hợp với các yêu cầu dưới đây trước khi thử đường dài.

2.7.8.2  Hệ thống thông tin liên lạc nội bộ đối với tất cả các kiểu giàn

2.7.8.2.1  Hệ thống truyền thanh công cộng

Đối với tất cả các kiểu giàn, tự hành hay không tự hành, hệ thống truyền thanh công cộng phải phù hợp với các yêu cầu sau đây và được kiểm tra tương ứng:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống phải được lắp đặt một loa phóng thanh có khả năng truyền thông báo rõ ràng đến tất cả các phần của giàn. Hệ thống được trang bị để truyền thông báo từ lầu lái, các trạm điều khiển sự cố (quy định tại 2.9.9.2) và các điểm quan trọng khác với chức năng ưu tiên quyền điều khiển an toàn sao cho tất cả thông báo sự cố vẫn phát được nếu loa tại vị trí liên quan bị tắt, âm lượng bị chỉnh giảm đi hoặc hệ thống truyền thanh công cộng đang được sử dụng cho các mục đích khác;

b) Mức âm lượng tối thiểu.

Đối với giàn đang hành hải hoặc đang trong điều kiện hoạt động bình thường, mức âm lượng tối thiểu để truyền các thông báo sự cố phải bằng:

1) Tại các vị trí bên trong, 75 dB (A) và tối thiểu 20 dB (A) trên mức nhiễu;

2) Tại các vị trí bên ngoài, 80 dB (A) và tối thiểu 15 dB (A) trên mức nhiễu;

c) Nguồn điện sự cố.

Hệ thống phải được nối với nguồn điện sự cố.

d) Hệ thống truyền thanh công cộng kết hợp với hệ thống báo động chung

Nếu một hệ thống đơn phục vụ cho các chức năng truyền thanh công cộng và báo động sự cố chung, hệ thống này phải được bố trí để một sự hư hỏng đơn không gây mất cả hai hệ thống và phải giảm đến mức tối thiểu ảnh hưởng của hư hỏng đơn. Các thành phần hệ thống chính, như bộ cấp điện, ampli, máy phát âm báo động. phải được trang bị kép. Phạm vi thông tin được cung cấp bởi sự sắp xếp các vòng lặp hệ thống và các loa phải sao cho sau khi có một hư hỏng đơn, các thông báo và báo động vẫn có thể được nghe thấy tại tất cả các không gian. Bố trí kép của hệ thống lặp và loa không bắt buộc trong từng phòng hoặc không gian nếu thông báo và báo động vẫn có thể nghe được trong tất cả các không gian.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Phương tiện thông tin liên lạc bằng giọng nói phải có sẵn để truyền thông tin giữa các vị trí liên quan để ứng phó trong trường hợp có sự cố. Các vị trí như vậy bao gồm cả trạm kiểm soát sự cố được yêu cầu theo 2.9.9.5, buồng máy, các buồng điều khiển máy lái và tất cả vị trí thiết yếu cho sự an toàn của giàn. Việc giao tiếp đồng thời giữa các vị trí này phải luôn có thể thực hiện được tại mọi thời điểm và việc gọi tới các vị trí này phải luôn luôn khả thi ngay cả khi đường dây liên lạc đang bận.

b) Nếu có thang máy được lắp đặt, một điện thoại phải được lắp cố định trong tất cả các buồng thang và được kết nối với khu vực có người liên tục. Điện thoại có thể là máy điện thoại khuếch âm hoặc hoạt động bằng ắc quy hoặc bằng điện từ nguồn điện sự cố.

c) Mạch nhánh cuối (final sub-circuit) để cấp điện cho hệ thống thông tin liên lạc bằng giọng nói phải độc lập với các hệ thống điện và điều khiển khác, các hệ thống báo động và theo dõi. Xem 2.7.3.3b).

2.7.8.3  Hệ thống thông tin liên lạc nội bộ đối với giàn tự hành

Đối với giàn tự hành, ngoài các yêu cầu tại 2.7.8.2, các hệ thống thông tin liên lạc nội bộ phải phù hợp với các yêu cầu sau đây và được kiểm tra tương ứng:

a) Liên lạc lầu lái

1) Tối thiểu phải có hai phương thức độc lập để liên lạc từ buồng lái đến vị trí trong buồng máy hoặc trong phòng điều khiển mà tại đó tốc độ và hướng đẩy của chân vịt được điều khiển bình thường. Các phương tiện liên lạc thích hợp phải được trang bị tại mọi vị trí khác mà từ đó máy chính có thể được điều khiển. Xem 7.2.3.2.4 của TCVN 12823-3;

2) Một trong các phương tiện liên lạc giữa buồng lái và vị trí điều khiển máy chính phải là một máy điện báo buồng máy (engine room telegraph) mà máy đó đưa ra các chỉ thị trực quan về các mệnh lệnh hoặc phản hồi trong cả buồng máy và trên lầu lái. Mạng liên lạc và mạch cấp điện cho máy này có thể được kết hợp với hệ thống điện báo mệnh lệnh động cơ nêu tại 7.2.8.2 của TCVN 12823-3.

b) Trạm điều khiển máy chính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Liên lạc bằng giọng nói

Ngoài các yêu cầu tại 2.7.8.2.2, một phương tiện giao tiếp thông thường bằng liên lạc giọng nói và gọi thoại phải được trang bị giữa buồng lái, trạm điều khiển máy chính và buồng máy lái sao cho các giao tiếp đồng thời giữa các khu vực này có thể thực hiện được tại tất cả thời điểm và cuộc gọi đến các khu vực này luôn thực hiện được kể cả nếu đường dây đang bận.

d) Bảng điện sự cố và thông tin liên lạc nội bộ

Bảng điện sự cố và thông tin liên lạc nội bộ, nếu được lắp đặt, phải có hồ sơ chứng minh sự phù hợp cho mục đích sử dụng.

2.7.9  Báo động bằng tay

2.7.9.1  Yêu cầu chung

Việc kiểm tra và thử các hệ thống báo động bằng tay dưới đây phải được thực hiện để xác nhận sự phù hợp với các yêu cầu cụ thể dưới đây trước khi thử đường dài.

2.7.9.2  Hệ thống báo động chung (GA)[1]

a) Một hệ thống báo động chung phù hợp với các yêu cầu tại 7.2.9.1.2 của TCVN 12823-3 phải được trang bị để tập hợp người trên giàn đến trạm tập trung và bắt đầu các hoạt động có trong bảng phân công nhiệm vụ. Hệ thống phải được bổ sung các chỉ dẫn trên hệ thống truyền thanh công cộng phù hợp với 7.2.8.5 của TCVN 12823-3. Mọi hệ thống âm thanh giải trí phải tự động tắt khi báo động sự cố chung được kích hoạt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Hệ thống phải có khả năng nghe thấy được rõ ràng tại tất cả các phần của giàn. Báo động phải tiếp tục hoạt động sau khi được kích hoạt cho đến khi được tắt bằng tay hoặc bị gián đoạn tạm thời khi có một thống báo trên hệ thống truyền thanh công cộng.

(1) Mức độ âm thanh tối thiểu của âm báo động sự cố trong các không gian kín phải là 80 dB và tối thiểu 10 dB (A) trên mức nhiễu của môi trường xung quanh trong quá trình hoạt động bình thường tại điều kiện thời tiết vừa phải;

(2) Mức âm thanh tại vị trí ngủ trong buồng ở và phòng tắm trong buồng ở phải tối thiểu bằng 75 dB (A) và tối thiểu 10 dB (A) trên mức nhiễu môi trường xung quanh.

2.7.9.2.1  Hệ thống báo động chung trên giàn tự hành

Giản tự hành phải có khả năng phát âm thanh báo động sự cố chung bằng còi của giàn, nhưng còi chỉ cần có thể vận hành từ lầu lái.

2.7.9.3  Báo động thợ máy đối với giàn tự hành

Phải trang bị báo động của thợ máy vận hành từ trạm điều khiển máy chính hoặc tại sàn lái (maneuvering platform). Báo động phải nghe được trong mỗi buồng thợ máy và mức áp suất âm phải phù hợp với 2.7.9.2. Xem mục 2.7.3.3-l)3) đối với nguồn cấp điện.

2.7.9.4  Báo động khoang lạnh

Các phòng quạt và khuếch tán dùng để cung cấp cho các buồng lạnh phụ phải được trạng bị một thiết bị có khả năng kích hoạt một báo động nghe và nhìn trong trung tâm điều khiển có người và có thể vận hành từ trong không gian sau cùng để bảo vệ con người. Xem 2.7.3.3- l)3) đối với nguồn cấp điện.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong mỗi buồng thang phải có thiết bị kích hoạt một báo động nghe và nhìn trong trung tâm có người điều khiển. Hệ thống báo động này phải độc lập với hệ thống nguồn điện và hệ thống điều khiển của thang máy. Xem 2.7.3.3-l)3) đối với nguồn cấp điện.

2.7.10  Hệ thống phát hiện và chống cháy

2.7.10.1  Yêu cầu chung

Các kiểm tra và thử các hệ thống dưới đây phải được thực hiện trước khi thử đường dài.

2.7.10.2  Dừng sự cố

2.7.10.2.1  Hệ thống thông gió

a) Tất cả hệ thống thông gió chạy bằng điện phải được trang bị các phương tiện để dừng động cơ trong trường hợp có cháy hoặc sự cố khác. Các yêu cầu này không áp dụng đối với hệ thống tuần hoàn kín trong phạm vi một khoang đơn. Xem 2.9.5.

b) Hệ thống thông gió tại buồng máy chính phải có các phương tiện để dừng các quạt thông gió, được đặt tại lối đi dẫn vào, nhưng bên ngoài của buồng máy, hoặc trong trạm chống cháy nếu lắp đặt.

c) Trạm điều khiển cho tất cả hệ thống thông gió khác phải được đặt trong phòng kiểm soát cháy hoặc lầu lái, hoặc trong một vị trí dễ tiếp cận dẫn vào không gian được thông gió, nhưng nằm bên ngoài không gian đó.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối với ngắt và dừng sự cố các hệ thống phụ khác như quạt đẩy và quạt hút, quạt định áp mô tơ điện, các bơm chuyển dầu nhiên liệu, bộ tăng áp dầu nhiên liệu, xem 6.5.1.3 của TCVN 12823-3.

2.7.10.3  Hệ thống báo động và phát hiện cháy

Xem 2.9.7.

2.7.11  Thử hệ thống điện

2.7.11.1  Yêu cầu chung

Tất cả máy và các thiết bị liên quan phải được kiểm tra và thử trươc khi thử đường dài.

2.7.11.2  Các hệ thống phụ trợ

Tất cả các thiết bị phụ trợ phải được thử tại các điều kiện làm việc.

2.7.11.3  Máy phát điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Các thiết bị an toàn máy phát điện và tắt máy phải được kiểm tra hoạt động.

c) Máy phát điện sự cố phải chạy trong thời lượng đủ dài đề thể hiện tình trạng hoạt động phù hợp, và các thiết bị bảo vệ và báo động phải được kiểm tra (xem 7.2.3 của TCVN 12823-3).

2.7.11.4  Động cơ phụ

Mỗi động cơ phụ cần thiết cho hoạt động của giàn phải được chạy trong thời lượng đủ dài để thể hiện được tình trạng hoạt động phù hợp.

2.7.11.5  Bảng điện chính và bộ ngắt mạch

Tất cả các bảng điện chính và bộ ngắt mạch phải được vận hành thử, nhưng không cần thiết ở chế độ toàn tải.

2.7.11.6  Hệ thống chiếu sáng

a) Hoạt động của hệ thống chiếu sáng phải được chứng minh hoạt động phù hợp với 2.7.7.2.

b) Sự hoạt động phù hợp của hệ thống chiếu sáng sự cố khi mất điện (black-out) phải được kiểm tra. Việc chiếu sáng đủ trong tất cả các trạm điều khiển, các lối thoát, và các trạm tập trung phải được kiểm tra.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Toàn bộ hệ thống phải hoạt động và sự sụt điện áp tại bất kỳ phần nào của hệ thống không được vượt quá 6%.

2.7.11.8  Hệ thống truyền thanh công cộng và hệ thống báo động chung

Toàn bộ hệ thống phải được kiểm tra hoạt động. Kiểm tra hoạt động của hệ thống bằng nguồn sự cố. Trong các khu vực có nền tảng độ ồn có thể cao, việc lắp đặt bổ sung các đầu dò ánh sáng phải được kiểm tra. Quy định cụ thể nêu tại 2.7.8.2 và 2.7.9.2.

2.7.11.9  Hệ thống phát hiện cháy và khí

Toàn bộ hệ thống phải hoạt động phù hợp. Sự hoạt động của hệ thống bằng nguồn phát điện sự cố phải được xác nhận. Trong các khu vực có nền tảng độ ồn có thể cao, các đầu dò ánh sáng bổ sung thích hợp phải được kiểm tra. Từng điểm báo động cháy phải được kích hoạt và chứng minh hoạt động, và từng cảm biến khói, nhiệt, hồng ngoại phải được thử theo quy trình thử của nhà sản xuất. Việc tắt ống thông gió và tấm chắn lửa phải được kiểm tra trong quá trình thử này.

2.7.11.10  Thiết bị điện trong các khu vực nguy hiểm

a) Tất cả thiết bị điện được lắp đặt trong các khu vực nguy hiểm phải được kiểm tra phù hợp với các bản vẽ được thẩm định. Dựa trên kiểm tra hoàn thành, một danh sách cuối cùng các thiết bị điện phải được lập bởi nhà máy chế tạo giàn, và được xác nhận bởi đăng kiểm viên kiểm tra. Các bản vẽ khu vực nguy hiểm và danh sách các thiết bị điện được xác nhận phải được đặt trên giàn để sử dụng trong quá trình kiểm tra trong khai thác.

b) Nếu hệ thống khí sạch được sử dụng, hệ thống đó và sự hoạt động phù hợp của các thiết bị và báo động kèm theo phải được kiểm tra.

c) Chi tiết xem thêm tại 2.8.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tất cả các cửa, thiết bị thông gió và báo động liên quan tới các khu vực nguy hiểm phải được kiểm tra và thử phù hợp với quy định tại 2.8.

2.7.11.12  Báo động mức trong bể trộn bùn

Theo quy định tại 2.9.7.

2.7.11.13  Dừng các quạt thông gió và lỗ khoét

a) Các phương tiện được trang bị để dừng các quạt thông gió phục vụ các buồng máy và để đóng tất cả các cửa ra vào, quạt thông gió, không gian hình vòng xung quanh ống khói và các lỗ khoét khác vào các không gian như vậy phải được thử. Các phương tiện này phải có khả năng được vận hành bằng tay từ bên ngoài các không gian đó trong trường hợp có cháy.

b) Các phương tiện điều khiển từ xa được trang bị để dừng các máy lai quạt đẩy và quạt hút, các bơm chuyển dầu đốt, bơm tăng áp nhiên liệu và các bơm nhiên liệu tương tự khác phải được thử. Các phương tiện này phải được đặt bên ngoài các không gian mà tại đó có thể phát sinh đám cháy.

c) Ngoài các phương tiện dừng được điều khiển từ xa yêu cầu ở trên, phải có phương tiện để dừng thiết bị được đặt trong chính không gian đó và phải được thử.

2.7.11.14  Hệ thống dừng sự cố

Việc dừng sự cố có chọn lọc hoặc đồng thời của tất cả thiết bị điện phải được thử và trình tự dừng phải phù hợp với trình tự được đề xuất nêu trong Sổ vận hành của giàn (theo 7.5.4 của TCVN 12823-3).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự hoạt động của hệ thống chiếu sáng trên sàn sân bay trực thăng phải được kiểm tra. Sự hoạt động phù hợp của hệ thống chiếu sáng sau khi mất điện cũng phải được kiểm tra.

2.7.11.16  Chiếu sáng hàng hải và chiếu sáng chướng ngại vật

Sự hoạt động của hệ thống chiếu sáng hàng hải và chiếu sáng chướng ngại vật phải được kiểm tra phù hợp với quy định tại 2.7.7.

2.8  Kiểm tra vùng nguy hiểm

2.8.1  Yêu cầu chung đối với kiểm tra vùng nguy hiểm

2.8.1.1  Phạm vi kiểm tra

Phần này liên quan đến kiểm tra các hạng mục dưới đây trên giàn khoan di động tại nhà máy chế tạo, bao gồm các yêu cầu về kiểm tra và chạy thử trên giàn. Các yêu cầu đối với thiết kế được nêu trong TCVN 12823-3. Các hạng mục phải được kiểm tra và thử với sự chứng kiến của đăng kiểm viên trước khi bàn giao giàn:

1) Bố trí của các khu vực nguy hiểm;

2) Các lỗ khoét và sự xuyên vách ảnh hưởng đến phạm vi các khu vực nguy hiểm;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4) Lắp đặt và chức năng của hệ thống thông gió trong khu vực nguy hiểm và các không gian liền kề;

5) Lắp đặt máy trong khu vực nguy hiểm;

6) Lắp đặt cáp và thiết bị điện trong khu vực nguy hiểm;

7) Lắp đặt cáp và thiết bị điện trong kho sơn và buồng ắc quy;

8) Hệ thống đường ống phục vụ các khu vực nguy hiểm.

2.8.1.2  Giải thích từ ngữ

Xem 3.2 Phần I của Quy chuẩn này và mục 3 của TCVN 12823-3.

2.8.2  Lỗ khoét và sự xuyên kết cấu ảnh hưởng đến phạm vi các khu vực nguy hiểm

2.8.2.1  Lỗ khoét

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Sự giảm nhẹ chỉ có thể áp dụng nếu lỗ khoét được đóng kín cố định có thiết bị đóng kín khí bắt bằng bu lông hoặc có cửa đáp ứng yêu cầu về bố trí và các yêu cầu tại 2.8.2.1 đến 2.8.2.2 một cách thích hợp.

c) Khi một lỗ khoét không được trang bị thiết bị làm kín khí, tại các boong hoặc vách biên giữa một khu vực hoặc không gian được phân loại nguy hiểm và không gian hở không nguy hiểm, khu vực nguy hiểm sẽ mở rộng tới không gian hở không nguy hiểm. Khu vực nguy hiểm được mở rộng sẽ được phân loại như được xác định trong 7.6.3 của TCVN 12823-3, và mọi máy hoặc thiết bị điện nằm trong khu vực nguy hiểm mở rộng phải phù hợp cho hoạt động an toàn của khu vực nguy hiểm đó.

2.8.2.2  Sự xuyên qua sàn hoặc vách

a) Bất kỳ sự xuyên qua của kết cấu, đường ống và đường dây điện tại các sàn hoặc vách giữa một vùng hoặc không gian được phân loại là nguy hiểm và một vùng hoặc không gian kín ít nguy hiểm hoặc không nguy hiểm phải được duy trì tính toàn vẹn kín khí của sàn hoặc vách.

b) Thử sự xuyên qua sàn hoặc vách

Sự xuyên qua hoàn toàn phải được thử để chứng minh tính kín khí của biên. Việc thử có thể được thực hiện theo một trong các phương pháp sau:

(1) Thử bằng vòi rồng (thường được sử dụng cho sự xuyên qua của kết cấu hoặc ống);

(2) Thử áp suất khí (thường được sử dụng cho sự xuyên qua của nhiều cáp);

(3) Thử không phá hủy bề mặt (NDT), như thử bằng phương pháp thẩm thấu chất lỏng màu. Thử bằng phương pháp này cần phân tích mức độ hiệu quả để thống nhất sử dụng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.8.3.1  Trường hợp có lối đi cho các mục đích vận hành, bất kỳ không gian kín nào không được đề cập tại 7.6.2.2 hoặc 7.6.2.3 của TCVN 12823-3 và có một lối đi trực tiếp tới bất kỳ vị trí Vùng 1 hoặc Vùng 2 sẽ trở thành vùng giống như vùng đó, ngoại trừ các yêu cầu tại các mục 2.8.3.2 đến 2.8.3.6.

2.8.3.2  Không gian Vùng 1 kín hoặc Vùng 2 kín có lối đi trực tiếp tới bất kỳ vị trí nào tại Vùng 1 (xem Hình 4).

2.8.3.2.1  Lối đi giữa Vùng 1 kín và bất kì vị trí nào Vùng 1

Bất kỳ không gian kín Vùng 1 có lối đi trực tiếp tới một một vị trí của Vùng 1 nửa kín phải được trang bị một cửa mở vào phía không gian Vùng 1 nửa kín.

2.8.3.2.2  Lối đi giữa không gian kín Vùng 2 tới bất kỳ vị trí nào Vùng 1

Một không gian kín có lối đi trực tiếp tới bất kỳ vị trí nào Vùng 1 được xem như là Vùng 2, với điều kiện phải đáp ứng cả ba điều kiện nêu dưới đây:

(1) Lối đi phải được trang bị cửa kín khí mở vào không gian Vùng 2; và

(2) Việc thông gió phải đảm bảo sao cho khi mở cửa dòng khí đi từ không gian Vùng 2 vào Vùng 1; và

(3) Sự mất thông gió dương (positive ventilation) trong vị trí Vùng 2 được báo động tại một trạm có người thường xuyên.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 4 - Minh họa lối đi đến Vùng 1

2.8.3.3  Không gian kín Vùng 2 hoặc Vùng không nguy hiểm có lối đi trực tiếp tới bất kỳ vị trí nào Vùng 2 (xem Hình 5).

2.8.3.3.1  Lối đi giữa không gian kín Vùng 2 tới bất kỳ vị trí nào Vùng 2 khác

Một không gian kín Vùng 2 có lối đi trực tiếp tới một vị trí Vùng 2 nửa kín phải có cửa mở về phía không gian Vùng 2 nửa kín.

2.8.3.3.2  Lối đi giữa không gian kín Vùng 2 tới bất kỳ vị trí nào của Vùng không nguy hiểm

Một không gian kín có lối đi trực tiếp tới bất kỳ vị trí nào Vùng 2 được xem là không nguy hiểm, với điều kiện đảm bảo ba điều kiện sau đây:

(1) Lối đi được trang bị cửa tự đóng kín khí mở về phía không gian không nguy hiểm; và

(2) Sự thông gió phải đảm bảo sao cho khi cửa mở luồng khí đi từ không gian không nguy hiểm tới Vùng 2; và

(3) Sự mất thông gió dương trong vị trí khu vực không nguy hiểm được báo động tại một trạm có người thường xuyên.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 5 - Minh họa lối đi tới Vùng 2

2.8.3.4  Không gian Vùng không nguy hiểm kín có lối đi trực tiếp tới Vùng 1

2.8.3.4.1  Lối đi giữa Vùng 1 kín và Vùng 1 khác

Xem tại 2.8.3.2.1.

2.8.3.4.2  Lối đi giữa không gian Vùng không nguy hiểm kín và Vùng 1

Một không gian kín có lối đi tới bất kỳ vị trí nào của Vùng 1 được coi là không nguy hiểm, nếu như đáp ứng ba điều kiện sau đây:

1) Lối đi được trang bị các cửa kín khí tự đóng tạo thành khóa khí, hoặc một cửa kín khí tự đóng mở về phía không gian không nguy hiểm và không có thiết bị giữ cửa mở; và

2) Sự thông gió phải sao cho khi cửa hoặc các cửa của khóa khí mở, dòng không khí sẽ từ không gian không nguy hiểm đi vào Vùng 1 (không gian không nguy hiểm có thông gió chênh áp cao hơn so với Vùng 1); và

3) Sự mất chênh áp thông gió phải được báo động tại một trạm có người thường xuyên.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 6 - Minh họa lối đi từ khu vực kín không nguy hiểm tới Vùng 1

2.8.3.5  Cửa và miệng khoang

2.8.3.5.1  Miệng khoang hoặc cửa kín khí trên sàn hoặc vách giữa một khu vực hoặc không gian được phân loại là nguy hiểm và một khu vực hoặc không gian ít nguy hiểm hoặc không nguy hiểm, phải được duy trì tính toàn vẹn kín khí của sàn hoặc vách.

2.8.3.5.2  Các cửa hoặc miệng khoang kín khí phải được thử để chứng minh tính kín khí của biên. Việc thử có thể được thực hiện bằng một trong các phương pháp dưới đây:

a) Thử vòi rồng (thường được sử dụng ở những nơi không có thiết bị điện hoặc máy có thể bị ảnh hưởng bởi nước bắn tóe);

b) Thử áp suất dòng khí (được khuyến cáo cho tất cả các cửa kín khí lắp đặt trên các vách tạo thành lối đi trực tiếp được đề cập trong 2.8.3.2 đến 2.8.3.4.

2.8.3.5.3  Nếu cửa kín khí được thử theo 2.8.3.5.2 b) nêu trên, áp suất khí sử dụng phải là tự nhiên và được cung cấp bởi hệ thống thông gió lắp đặt trong từng khu vực, không gian liền kề. Trong quá trình thử, tất cả các quạt thông gió áp dụng được phải được vận hành đầy đủ, và sự mất áp suất dương (+) và mất chênh áp sẽ được thử đồng thời với thử các cửa.

2.8.3.5.4  Báo động cửa phải nghe và thấy được rõ ràng trong mức độ tiếng ồn khi giàn hoạt động bình thường.

2.8.3.6  Thông gió

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.8.3.6.2  Kênh thông gió

Các kênh thông gió kín khí được chế tạo để duy trì áp suất dương hoặc âm bên trong phải được thử thích hợp để kiểm tra độ kín sau khi lắp đặt trên giàn và trước khi thử chức năng hệ thống thông gió và báo động được yêu cầu từ 2.8.3.2 đến 2.8.3.4.

2.8.3.6.3  Quạt thông gió không phát tia lửa

Các quạt được sử dụng để thông gió trong khu vực nguy hiểm phải là kiểu không phát tia lửa phù hợp với 7.3.5.4 và 7.6.5.2 của TCVN 12823-3.

Thử kiểu các quạt không phát tia lửa phải được thực hiện sử dụng một tiêu chuẩn được chấp nhận theo thông lệ công nghiệp dấu khí quốc tế. Các báo cáo thử phải có để kiểm tra.

2.8.3.6.4  Báo động mất thông gió hoặc quá áp

Nếu được trang bị, các báo động mất thông gió và quá áp thông gió phải được nhìn thấy và nghe thấy rõ ràng tại vị trí cục bộ và các trạm điều khiển với mức độ ồn khi giàn hoạt động bình thường.

2.8.4  Lắp đặt máy

Nếu lắp đặt trong các khu vực nguy hiểm, hệ thống máy phải được lắp đặt phù hợp với 7.6.5 của TCVN 12823-3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.8.5.1  Yêu cầu chung

a) Tất cả thiết bị và cáp điện lắp đặt trong khu vực nguy hiểm phải phù hợp với 7.6.5 của TCVN 12823-3.

b) Tất cả thiết bị điện được lắp đặt theo các bản vẽ được thẩm định phải được kiểm tra lắp đặt. Dựa trên kết quả kiểm tra, một danh mục cuối của thiết bị điện phải được lập bởi nhà máy chế tạo, và danh mục này phải được xác nhận bởi đăng kiểm viên kiểm tra. Danh mục thiết bị điện và các bản vẽ khu vực nguy hiểm được xác nhận phải được lưu trên giàn để sử dụng khi kiểm tra trong khai thác.

c) Lắp đặt cáp

Việc lắp đặt cáp điện phải phù hợp với 7.3.5.1.4 của TCVN 12823-3.

d) Mạch chiếu sáng

Việc lắp đặt các mạch chiếu sáng phải phù hợp với 7.3.5.1.5 của TCVN 12823-3. Công tắc và các thiết bị bảo vệ thiết bị chiếu sáng phải được dán nhãn thích hợp để phân biệt.

e) Các biển cảnh báo cố định

Các biển cảnh báo cố định phải được lắp đặt trong vùng lân cận của các khu vực nguy hiểm có thiết bị điện được lắp đặt để thông báo cho nhân viên thực hiện việc bảo trì, sửa chữa hoặc kiểm tra về việc có danh sách trang thiết bị trong các khu vực nguy hiểm nêu tại 7.3.1.3 của TCVN 12823-3 để sử dụng nếu cần.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.8.5.2.1  Đảm bảo sự phù hợp

Khi có quy định cho phép và được thẩm định để lắp đặt, tất cả các thiết bị điện của kiểu an toàn phải được thử kiểu và có kết quả thử nghiệm chứng minh rằng chúng phù hợp cho các khu vực nguy hiểm và sản phẩm theo thiết kế được thử như vậy.

2.8.5.2.2  Hệ thống an toàn về bản chất

a) Hệ thống an toàn về bản chất phải phù hợp với 7.3.5.2.2 của TCVN 12823-3.

b) Khoang phụ để phân chia các thành phần an toàn về bản chất khỏi các hệ thống không an toàn về bản chất, như được yêu cầu tại 7.3.5.2.2.2 của TCVN 12823-3, phải có một biển tên nhận diện chỉ ra rằng thiết bị bên trong là an toàn về bản chất và cấm thực hiện các sửa chữa và thay đổi trái phép.

2.8.5.2.3  Thiết bị chịu áp

a) Thiết bị chịu áp phải phù hợp với 7.3.5.2.3 của TCVN 12823-3.

b) Nếu sử dụng hệ thống thanh lọc hoặc nén khí, hệ thống khí thanh lọc và hoạt động của thiết bị làm sạch hoặc nén khí cũng như việc mất điện hoặc thông gió và báo động được trang bị phải được thử phù hợp với 7.3.5.2.3 của TCVN 12823-3.

2.8.5.3  Thiết bị điện được sử dụng sau khi dừng giàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Thiết bị được lắp đặt hoặc được sử dụng tại các vị trí bên ngoài của giàn và cần sử dụng sau khi dừng giàn bao gồm: hệ thống chiếu sáng sự cố, hệ thống báo động chung, hệ thống kiểm soát chống phun trào, hệ thống truyền thanh công cộng, và hệ thống thông tin liên lạc an toàn vô tuyến và thiết bị khác có liên quan.

2.8.6  Kho sơn và tủ ắc quy

Bố trí lối đi, thống gió và thiết bị điện lắp đặt trong kho sơn và tủ điện phải phù hợp tương ứng với 7.3.5.3 và 7.3.2.4 của TCVN 12823-3.

2.8.7  Đường ống và lắp đặt trong khu vực nguy hiểm

2.8.7.1  Hệ thống đường ống vận chuyển chất lỏng không nguy hiểm phải được cách ly khỏi các hệ thống đường ống có thể chứa chất lỏng gây nguy hiểm. Có thể có các kết nối giao cắt của hệ thống đường ống nếu có biện pháp để tránh việc hệ thống chất lỏng không nguy hiểm bị nhiễm chất chất nguy hiểm.

2.8.7.2  Các hệ thống đường ống như ống xả và thoát nước bắt nguồn trong một khu vực nguy hiểm phải được dẫn đến một két hoặc thiết bị chứa nguy hại. Ống xả nguy hiểm không cần phải tách biệt khỏi các ống xả không nguy hiểm, với điều kiện các kết nối không tạo ra điều kiện không an toàn khi có khả năng tích tụ các chất lỏng và khí nguy hiểm vào các khu vực không nguy hiểm.

2.8.7.3  Lắp đặt ống xi-phông và van một chiều

Trong một điều kiện không an toàn có thể xảy ra do sự liên kết của đường ống nguy hiểm và không nguy hiểm, các ống xả không nguy hiểm phải được trang bị ống xi phông để bẫy các khí nguy hiểm. Nếu có khả năng chất lỏng nguy hiểm lọt vào các khu vực không nguy hiểm, van một chiều phải được lắp đặt. Chiều cao của ống xi phông phải không nhỏ hơn 760 mm và van một chiều phải được lắp ở phía cuối của dòng chảy (xem minh họa tại Hình 7). Cả ống xi phông và van đều phải tiếp cận được để bảo dưỡng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.8.7.4  Phạm vi của các khu vực nguy hiểm

Các hệ thống đường ống như các ống đo và ống thông hơi của một không gian không nguy hiểm, bắt đầu hoặc kết thúc trong không gian nguy hiểm sẽ làm cho khu vực an toàn trở thành nguy hiểm và phải chịu các quy định như không gian nguy hiểm. Việc lắp đặt các đường ống như vậy phải ngăn ngừa các khu vực an toàn trở thành nguy hiểm.

2.8.7.5  Đường ống nhựa dẫn điện trong các khu vực nguy hiểm

a) Bất kể chất lỏng được vận chuyển là gì, đường ống nhựa đi qua một khu vực nguy hiểm phải dẫn điện. Điện trở trên mỗi đơn vị dài của ống và phụ tùng không được vượt quá 1x105 Ω/m. Xem tại 2.4.7.4d).

b) Nếu các ống và thiết bị dẫn điện không đồng đều, các lớp dẫn điện phải được bảo vệ chống lại khả năng phát tia lửa gây hại tới thành ống.

c) Việc lắp đặt ống nhựa dẫn điện phải được thử để xác nhận đáp ứng các điều sau:

(1) Điện trở nối đất từ bất kỳ điểm nào trong hệ thống không vượt quá 1 MΩ. Điện trở phải được kiểm tra phù hợp với sự chứng kiến của đăng kiểm viên;

(2) Nếu sử dụng, các dây nối đất hoặc đai liên kết phải tiếp cận được để kiểm tra. Phải kiểm tra rằng chúng được đặt tại vị trí nhìn thấy được.

2.9  Kiểm tra an toàn kỹ thuật phòng chống cháy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.9.1.1  Mục này liên quan đến việc kiểm tra và thử phải được thực hiện đối với các đặc tính an toàn chống cháy trong quá trình chế tạo, lắp đặt và thử giàn tại nhà máy chế tạo. Các yêu cầu về tài liệu thiết kế được nêu trong TCVN 12823-4.

2.9.1.2  Tất cả các cuộc kiểm tra và thử phải được chứng kiến và ghi nhận bởi đăng kiểm viên trước khi thử đường dài.

2.9.1.3  Giàn đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn giàn khoan di động trên biển

Khi giàn được cấp Giấy chứng nhận an toàn giàn khoan di động trên biển, giấy chứng nhận này sẽ được coi cơ sở thể hiện rằng giàn đã tuân thủ các quy định tại 2.9.3. Trong các trường hợp khác, các bản vẽ và thông tin yêu cầu phải được trình nộp thẩm định thiết kế theo quy định và các đợt kiểm tra phải được thực hiện.

2.9.2  Kiểm tra các đặc tính an toàn cháy

2.9.2.1  Tất cả các đặc tính an toàn cháy tại mục này phải được lắp đặt và thử phù hợp với các quy định hoặc tiêu chuẩn được công nhận theo thông lệ quốc tế.

2.9.2.2  Chi tiết kết cấu chống cháy, vật liệu và phương pháp chế tạo phải phù hợp với FTP Code (IMO MSC.61(67)), một cách thích hợp, và quy định II-2/5.3 và II-2/6 của SOLAS, như áp dụng cho tàu hàng.

2.9.2.3  Sổ hoặc tài liệu tương tự đã được thông qua liên quan tới các chi tiết và thực tiễn phòng chống cháy chủ động và thụ động, bao gồm cả các hạng mục như lắp đặt bọc chống cháy và phụ trợ, sự xuyên qua vách ngăn và sàn của các ống, cáp và kênh thông gió, chi tiết nối, lắp đặt van chặn lửa.. một cách thích hợp, phải có để kiểm tra. Nếu có phương pháp xuyên qua sàn hoặc vách ngăn cấp A hoặc cấp B, chúng phải được Đăng kiểm thẩm định trên cơ sở quy định của công ước SOLAS 1974 và sửa đổi bổ sung.

2.9.2.4  Quản lý chất lượng đối với các đặc tính an toàn phòng chống cháy của giàn phải bao gồm tối thiểu các hạng mục sau đây, một cách thích hợp:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2) Kiểm tra hệ thống chống cháy thụ động;

(3) Kiểm tra và thử các hệ thống chống cháy chủ động;

(4) Kiểm tra và thử các hệ thống dập cháy;

(5) Kiểm tra và thử các hệ thống phát hiện khí và đám cháy;

(6) Kiểm tra và thử các hệ thống thông gió;

(7) Kiểm tra và thử các bố trí dừng hoạt động.

2.9.3  Hệ thống chống cháy thụ động

2.9.3.1  Tất cả các hệ thống chống cháy thụ động phải phù hợp với các bản vẽ được phê duyệt và phù hợp theo 2.9.3 này.

2.9.3.2  Giàn phải tuân thủ các yêu cầu của mục này liên quan đến kết cấu chống cháy, bảo vệ các không gian sinh hoạt, phục vụ và các trạm điều khiển.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.9.3.3.1  Vật liệu chế tạo

a) Tất cả thép được sử dụng trong chế tạo phải có bằng chứng về sự phù hợp với 2.3 của Phần II này. Các vật liệu không phải thép phải có hồ sơ hoặc tài liệu thích hợp của nhà sản xuất cho thấy sự phù hợp của sản phẩm và hồ sơ hoặc tài liệu đó phải có sẵn để kiểm tra.

b) Cấm sử dụng các vật liệu có chứa a-mi-ăng.

2.9.3.3.2  Tính toàn vẹn chống cháy của vách và sàn

a) Vách và sàn phải được chế tạo và bảo vệ phù hợp với các mục áp dụng được trong 4.2.1 của TCVN 12823-4, bao gồm cả các bảng liên quan xác định tính toàn vẹn chống cháy của vách và sàn, và phù hợp với các bản vẽ được thẩm định. Các yêu cầu này áp dụng cho tất cả các kết cấu cố định và khu vực sinh hoạt tạm thời hoặc di động (kể cả các không gian làm việc).

b) Tính toàn vẹn chống cháy của vách và sàn phải được xác minh chỉ sau khi được kiểm tra và thử phù hợp cho các mục đích kết cấu.

2.9.3.3.3  Tính chống cháy của vách và sàn

a) Tính chống cháy của vách và sàn phải được đảm bảo phù hợp khi:

(1) Vách cấp A và B có cáp điện, ống, máng xuyên qua;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(3) Vách cấp B có các thiết bị của hệ thống thông gió, chiếu sáng và các thiết bị tương tự khác xuyên qua.

b) Ống xuyên qua sàn và vách cấp A hoặc B phải là loại vật liệu được duyệt, có xét đến nhiệt độ mà vách và sàn đó yêu cầu phải chịu.

c) Chi tiết ống xuyên qua các vách và sàn cấp A, theo 4.2.1.11.1 của TCVN 12823-4 và Hình 1 của TCVN 12823-4. Đối với chi tiết ống xuyên qua vách và sàn cấp B, theo 4.2.1.12 của TCVN 12823-4 và Hình 2 của TCVN 12823-4.

d) Các khu vực bị xuyên qua được đề cập ở trên phải được kiểm tra, thử theo phạm vi được thống nhất. Các ống xuyên qua vách hoặc sàn cấp A có thể được thử bằng NDT bề mặt.

2.9.3.3.4  Chi tiết kết cấu chống cháy tại các nút giao nhau, điểm nối và vị trí xuyên qua

a) Khi kiểm tra tính toàn vẹn chống cháy của vách và sàn, cần lưu ý đặc biệt tới các chi tiết kết cấu chống cháy tại các nút và vị trí xuyên qua. Các khu vực giao nhau hoặc các khớp nối và tất cả các dạng xuyên qua phải tránh các nguy cơ truyền nhiệt. Trừ khi có chỉ định cụ thể được chỉ ra trên bản vẽ, tại các vị trí cần được bảo vệ chống lại sự truyền nhiệt, phạm vi bọc cách nhiệt phải được tăng thêm tối thiểu 450 mm so với nút giao hoặc khớp nối. Chi tiết xem tại 4.2.1 của TCVN 12823-4.

b) Kết cấu chống cháy tại các nút và vị trí xuyên thủng phải được áp dụng, tốt nhất là khi tính toàn vẹn chống cháy được kiểm tra xác nhận và chỉ sau khi sàn và vách được kiểm tra và thử phù hợp cho các mục đích kết cấu.

2.9.3.3.5  Cửa sổ và cửa húp lô

Cửa sổ và cửa húp lô phải được kiểm tra phù hợp với 4.2.1.8 của TCVN 12823-4, và được lắp đặt theo các bản vẽ được thẩm định.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Cửa chống cháy phải được kiểm tra phù hợp với 4.2.1.9 của TCVN 12823-4 và được lắp đặt theo các bản vẽ được thẩm định. Đối với các điều kiện chấp nhận lắp đặt các cửa kín nước tại các biên kín lửa, xem 4.2.1.9 của TCVN 12823-4. Bản ghi các cuộc thử theo FTP Code (IMO MSC .61(67)) phải có để kiểm tra.

b) Nếu cửa chống cháy tự đóng được cho phép có móc giữ cửa tích hợp cơ cấu nhả từ xa kiểu an toàn sự cố, cơ cấu nhả từ xa phải được thử.

2.9.3.4  Bảo vệ tại các không gian sinh hoạt, không gian làm việc và các trạm điều khiển

Bảo vệ của tất cả các không gian sinh hoạt, không gian làm việc và các trạm điều khiển phải được kiểm tra và xác minh phù hợp với các bản vẽ được thẩm định. Các hạng mục dưới đây phải được kiểm tra bằng mắt thường và thử theo yêu cầu:

a) Các vách của không gian sinh hoạt

Tất cả các vách của không gian sinh hoạt phải được kiểm tra trước khi được gắn vào vị trí ghép nối. Chi tiết xem tại 4.2.3 của TCVN 12823-4 và 4.2.4 của TCVN 12823-4.

b) Cầu thang

Tất cả cầu thang phải được kiểm tra trước khi được gắn vào vị trí ghép nối. Chi tiết xem thêm tại 4.2.5 của TCVN 12823-4 và 4.2.6 của TCVN 12823-4.

c) Tấm chặn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Vật liệu bọc cách nhiệt và khung

Tất cả các vật liệu cách nhiệt và khung phải được kiểm tra. Chi tiết nêu tại 4.2.8 của TCVN 12823-4 và 4.2.9 của TCVN 12823-4.

e) Các bề mặt lan truyền ngọn lửa chậm

Các bề mặt dưới đây phải có các đặc tính lan truyền ngọn lửa chậm:

(1) Tất cả các bề mặt hở tại các hành lang và tường bao cầu thang;

(2) Bề mặt trong các không gian bị che kín hoặc không thể tiếp cận;

(3) Các bề mặt hở của trần.

f) Lớp bọc trang trí

Nếu các vách, lớp lót và trần được bọc lớp trang trí dễ cháy, lớp bọc này phải phù hợp với 4.2.11 của TCVN 12823-4. Nếu sử dụng lớp bọc trang trí, phải có bằng chứng về sự phù hợp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các lớp phủ chính lên mặt sàn, nếu áp dụng (theo 4.2.12 của TCVN 12823-4) phải là các vật liệu không dễ bắt lửa hoặc làm tăng tính độc hại hoặc nguy hiểm cháy nổ khi nhiệt độ tăng. Nếu lớp phủ lên mặt sàn được sử dụng, phải có bằng chứng về sự phù hợp.

h) Lớp phủ của các bề mặt bên trong hở

Sơn, vec-ni và các lớp phủ khác được sử dụng trên các bề mặt bên trong hở không được có tính chất gây nguy cơ hỏa hoạn và không có khả năng tạo ra nhiều khói hoặc hơi độc hại (theo 4.2.13 của TCVN 12823-4). Nếu các bề mặt bên trong hở được phủ, phải có bằng chứng về sự phù hợp.

i) Ống thông gió

Các ống thông gió phải được kiểm tra và thử phù hợp với các bản vẽ được thẩm định và phù hợp với 4.2.14 của TCVN 12823-4.

j) Ống thông gió xuyên qua các vách hoặc sàn cấp A

Các ống thông gió xuyên qua các vách hoặc sàn cấp A phải phù hợp với các bản vẽ được thẩm định và theo 4.2.15 của TCVN 12823-4 theo khả năng áp dụng được. Nếu được trang bị, các van thông gió phải được kiểm tra và thử.

k) Ống thông gió trong các buồng máy loại A, khu vực nguy hiểm và nhà bếp

Việc chế tạo và bố trí các ống thông gió phục vụ cho các buồng máy loại A, các khu vực nguy hiểm và nhà bếp phải được kiểm tra và thử phù hợp với các bản vẽ được thẩm định và 4.2.16 của TCVN 12823-4.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

l) Ống thông gió trong các không gian sinh hoạt, không gian phục vụ và các trạm điều khiển

(1) Việc chế tạo và bố trí các ống thông gió phục vụ cho các không gian sinh hoạt, không gian phục vụ và các trạm điều khiển phải được kiểm tra và thử phù hợp với các bản vẽ được thẩm định và 4.2.17 của TCVN 12823-4.

(2) Nếu được trang bị, các van thông gió phải được kiểm tra và thử.

m) Các ống thông gió xuyên qua các vách và sàn cấp B

Các ống thông gió xuyên qua các vách và sàn cấp B phải được kiểm tra phù hợp với các bản vẽ được thẩm định và 4.2.18 của TCVN 12823-4.

n) Ống dẫn khí xả từ các bếp và nhà bếp

Việc chế tạo và bố trí các ống dẫn khí xả từ các bếp và nhà bếp phải được kiểm tra phù hợp với các bản vẽ được thẩm định, và tương ứng theo 4.2.19 của TCVN 12823-4 và 4.2.20 của TCVN 12823-4.

o) Thiết bị đóng của hệ thống thông gió

Thiết bị đóng của các đường hút và đường xả chính của hệ thống thông gió phải được lắp đặt bên ngoài không gian được thông gió.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Việc thông gió cưỡng bức trong các không gian sinh hoạt, làm việc, các trạm điều khiển, buồng máy và các khu vực nguy hiểm phải được kiểm tra phù hợp với 4.2.22 của TCVN 12823-4, và các biện pháp dừng thông gió phải được thử.

q) Cửa sổ và cửa tròn thông sáng trên các vách biên A-60

(1) Cửa sổ, cửa húp lô lắp đặt trên các biên cấp A-60 đối diện với khu vực sàn khoan phải được kiểm tra phù hợp với 4.2.23 của TCVN 12823-4.

(2) Nếu cửa sổ và cửa húp lô được lắp đặt cửa chớp hoặc màn chắn nước, các trang bị phải được thử chức năng.

r) Bố trí thông gió trong các không gian sinh hoạt và trạm điều khiển

Thông gió cho các không gian sinh hoạt hoặc trạm điều khiển phải được bố trí sao cho có thể ngăn sự xâm nhập của các chất dễ cháy, khí độc hại, hoặc khói từ khu vực xung quanh.

s) Ống cân bằng khí

Nếu ống cần bằng khí được trang bị, chúng phải phù hợp với 4.2.25 của TCVN 12823-4.

2.9.4  Chống cháy chủ động - Hệ thống cố định

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.9.4.1.1  Tất cả hệ thống cố định chống cháy chủ động cố định phải phù hợp với các bản vẽ được thẩm định và phù hợp với 2.9.4 này.

2.9.4.1.2  Tất cả các giàn phải đáp ứng các yêu cầu của 2.9.4 này liên quan đến sơ đồ kiểm soát cháy, bơm cứu hỏa, đường ống chữa cháy chính, họng chữa cháy, ống chữa cháy, vòi chữa cháy và đầu nồi bờ quốc tế.

2.9.4.2  Sơ đồ kiểm soát cháy

Giàn phải có các sơ đồ kiểm soát cháy được thẩm định phù hợp với 4.3.2 của TCVN 12823-4. Nếu vào thời điểm cuối cùng mà các thay đổi nhỏ là cần thiết và sơ đồ kiểm soát cháy đã được nộp để thẩm định, đăng kiểm viên có thể kiểm tra, xác nhận tính chính xác, và giàn có thể sử dụng sơ đồ đó cho đến khi giàn nhận được kết quả thẩm định. Việc sử dụng bản sơ đồ kiểm soát cháy được xác nhận bởi đăng kiểm viên như vậy không cần phải coi là một hạng mục chưa hoàn thành.

2.9.4.3  Bơm cứu hỏa

Phải có ít nhất hai bơm cứu hỏa hoạt động độc lập. Các hạng mục dưới đây ảnh hưởng tới tính phù hợp và khả năng hoạt động của bơm cứu hỏa được lắp đặt trên giàn và phù hợp với 4.3.4.1.1 của TCVN 12823-4 phải được kiểm tra:

(1) Kiểm tra tất cả các bơm cứu hỏa đã được chứng nhận;

(2) Kiểm tra vị trí và hoạt động của các bơm cứu hỏa;

(3) Nếu được trang bị, kiểm tra và thử các dạng bơm khác được sử dụng cho việc chống cháy chủ động;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(5) Thử công suất của bơm chữa cháy (công suất phải được chứng minh và tuân thủ 4.3.4.1.1.5 của TCVN 12823-4);

(6) Nếu được lắp đặt, thử các van an toàn (theo 4.3.4.1.1.6 của TCVN 12823-4);

(7) Nếu được lắp đặt, việc lắp đặt và thử két cấp nước trung gian (theo 4.3.4.1.1.7);

(8) Nếu bơm cứu hỏa lấy nước từ hệ thống nước cao áp chính (như trường hợp một hệ thống không lấy nước từ một két cấp nước trung gian trên giàn tự nâng), phải kiểm tra bố trí và các biện pháp phòng ngừa được yêu cầu theo 4.3.4.1.1.8 của TCVN 12823-4.

2.9.4.4  Đường ống chữa cháy chính

Hệ thống đường ống chữa cháy chính phải được kiểm tra và thử phù hợp với 4.3.4.1.2 của TCVN 12823-4 và được xác minh theo các bản vẽ được thẩm định.

2.9.4.5  Họng chữa cháy, ống chữa cháy, vòi phun và đầu nối bờ quốc tế

2.9.4.5.1  Các họng chữa cháy, ống chữa cháy, vòi phun và đầu nối bờ quốc tế phải được kiểm tra và thử phù hợp với 4.3.4.1.3 của TCVN 12823-4 và được xác minh theo các bản vẽ được thẩm định.

2.9.4.5.2  Họng chữa cháy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.9.4.5.3  Ống chữa cháy

a) Tất cả các vòi rồng chữa cháy phải phù hợp với 4.3.4.1.3.2 của TCVN 12823-4 và được trang bị các khớp nối và đầu phun. Ngoài ra, phải có dự phòng một bộ vòi chữa cháy hoàn chỉnh.

b) Hồ sơ của các vòi chữa cháy cấp bởi phòng thí nghiệm độc lập thể hiện rằng chúng được chế tạo từ vật liệu bền theo tiêu chuẩn được công nhận.

c) Các ống chữa cháy phải có đủ chiều dài để tạo ra luồng nước đến bất kỳ không gian nào có yêu cầu sử dụng. Chiều dài của vòi rồng chữa cháy phải tối thiểu 10 m, nhưng không lớn hơn:

(1) 15 m trong không gian buồng máy;

(2) 20 m trong các không gian khác và boong hở;

(3) 25 m đối với các boong hở có chiều rộng lớn nhất vượt quá 30 m.

d) Tất cả các ống chữa cháy phải được thử kín nếu thấy cần thiết trước khi được đưa lên giàn và được sử dụng như một phần của hệ thống chữa cháy chủ động đã được thử. Việc thử này có thể được thực hiện trước khi thử đường dài hoặc trước khi bàn giao giàn.

2.9.4.5.4  Đầu phun

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.9.4.5.5  Đầu nối bờ quốc tế

Đối với các giàn dạng mặt nước, các đầu nối bờ quốc tế được trang bị và phù hợp với 4.3.4.1.3.4 của TCVN 12823-4 phải được kiểm tra.

2.9.5  Chống cháy chủ động - Các hệ thống cố định bổ sung

2.9.5.1  Yêu cầu chung đối với các hệ thống bổ sung

2.9.5.1.1  Tất cả các hệ thống chống cháy cố định chủ động bổ sung được trang bị theo 4.3.5.1 của TCVN 12823-4 phải phù hợp theo bản vẽ được thẩm định và phù hợp với mục 2.9.5 này.

2.9.5.1.2  Tất cả các giàn phải phù hợp với các yêu cầu của mục 2.9.5 này liên quan tới các hệ thống chữa cháy cố định bổ sung, đặc biệt là hệ thống chữa cháy bằng khí, hệ thống bọt, phun nước, bảo vệ sàn sân bay trực thăng, và bảo vệ các kho chứa sơn và chất lỏng dễ cháy, nếu có.

2.9.5.2  Hệ thống chữa cháy bằng khí

2.9.5.2.1  Tất cả các hệ thống chống cháy cố định chủ động bổ sung được trang bị theo 4.3.5.1 của TCVN 12823-4 phải phù hợp với các bản vẽ được thẩm định.

2.9.5.2.2  Kho chứa công chất khí dập cháy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.9.5.2.3  Báo động khí dập cháy

Phải có các trạng bị để đưa ra các cảnh báo tự động bằng âm thanh khi có sự xả khí dập cháy vào bất kỳ không gian nào có người tiếp cận. Báo động phải được thực hiện tối thiểu 20 giây trước khi khí được xả. Các báo động có thể được vận hành bằng khí nén (bằng chính công chất dập cháy hoặc bằng không khí) hoặc bằng điện. Hoạt động của các báo động phải được bố trí theo 4.3.5.2.1.3 của TCVN 12823-4 và phải được thử.

2.9.5.2.4  Điều khiển

Bố trí trang bị các bộ điều khiển bằng tay độc lập phải được xác minh, và phải thử điều khiển.

2.9.5.2.5  Hệ thống CO2

a) Ngoài các yêu có thể áp dụng được trong Quy chuẩn này, hệ thống chữa cháy CO2 cố định phải phù hợp với Quy định 10.4.2 và 10.4.3 Chương 2 của SOLAS 1974 và các sửa đổi bổ sung có hiệu lực, và với Chương 1.4 và Chương 5 của Bộ luật FSS. Hệ thống CO2 cố định áp suất thấp phải phù hợp với 25.2.2 của QCVN 21:2015/BGTVT và các sửa đổi.

b) Việc lắp đặt hệ thống CO2 phải được kiểm tra theo các bản vẽ đã được thẩm định và hệ thống phải được thử chức năng bằng một loại khí an toàn cho sức khỏe con người.

2.9.5.3  Hệ thống bọt

2.9.5.3.1  Hệ thống bọt giãn nở cao cố định

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Hệ thống chữa cháy bằng bọt cố định sử dụng không khí bên trong phải được thiết kế, chế tạo và thử theo các yêu cầu được chỉ ra tại MSC.1/Circ.1271 của Tổ chức Hàng hải quốc tế.

c) Chất tạo bọt phải là kiểu được công nhận (theo MSC/Circular 670 của Tổ chức Hàng hải quốc tế).

2.9.5.3.2  Hệ thống bọt giãn nở thấp

a) Hệ thống bọt giãn nở thấp có thể được trang bị trong các buồng máy bổ sung cho hệ thống chữa cháy cố định được yêu cầu.

b) Ngoài các yêu cầu áp dụng được của Tiêu chuẩn, hệ thống bọt giãn nở thấp cố định phải phù hợp với 6.2.1 và 6.2.2 của FSS Code. Chất tạo bọt phải là kiểu được công nhận (theo MSC/Circular 582 của Tổ chức Hàng hải quốc tế).

2.9.5.4  Hệ thống cố định bằng phun nước có áp

2.9.5.4.1  Ngoài các yêu cầu áp dụng được của Tiêu chuẩn, hệ thống chữa cháy cố định bằng phun nước phải phù hợp với Chương 7 của FSS Code.

2.9.5.4.2  Việc lắp đặt hệ thống chữa cháy cố định bằng phun nước có áp lực phải được kiểm tra theo các bản vẽ được thẩm định và chức năng hệ thống được thử bằng nước ngọt. Nếu như việc sử dụng nước có thể gây ra hư hại cho các máy móc và trang thiết bị xung quanh, được phép thử bằng môi chất khác.

2.9.5.5  Bảo vệ sàn sân bay trực thăng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Tại các khu vực của giàn được quy định cho các hoạt động của máy bay trực thăng, chi tiết của các trang bị phải phù hợp với các bản vẽ được thẩm định và trang bị của hệ thống chống cháy được viện dẫn tại 4.3.5.7.2 của TCVN 12823-4 được đặt gần các tiếp cận tới các khu vực đó.

b) Các đỉnh của lầu trên boong ngay phía bên dưới sàn sân bay trực thăng phải được kiểm tra rằng không có bất kỳ lỗ hở nào cho phép các chất lỏng dễ cháy từ sàn sân bay xâm nhập vào lầu đó. Thoát nước trên sàn sân bay cần phù hợp với 6.6.9 của TCVN 12823-3.

2.9.5.5.2  Sàn sân bay trực thăng không có khả năng tiếp nhiên liệu

Trang bị và bố trí thiết bị chống cháy phù hợp với 4.3.5.7.2 của TCVN 12823-4 phải được kiểm tra.

2.9.5.5.3  Sàn sân bay trực thăng có khả năng tiếp nhiên liệu

a) Trang bị và bố trí thiết bị chống cháy phù hợp với 4.3.5.7.2 của TCVN 12823-4 phải được kiểm tra.

b) Chức năng của hệ thống bọt cố định phải được chứng minh và lưu lượng cấp bọt phải được đo đạc.

2.9.5.6  Kho chứa sơn và chất lỏng dễ cháy

Các hệ thống chữa cháy cho các kho chứa sơn và chất lỏng dễ cháy hoặc bất kỳ các không gian phục vụ tương tự được sử dụng để chứa các chất lỏng dễ cháy (như dầu nhớt, dung môi, chất dính kết) có được trang bị phù hợp với 4.3.5.8 của TCVN 12823-4 và được lắp đặt theo các bản vẽ được thẩm định, phải được kiểm tra và thử.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.9.6.1  Yêu cầu chung

2.9.6.1.1  Tất cả thiết bị chữa cháy di động được trang bị theo 4.3.6 của TCVN 12823-4 phải phù hợp với các bản vẽ được thẩm định và phù hợp với mục 2.9.6 này.

2.9.6.1.2  Tất cả các giàn phải tuân thủ các yêu cầu của mục 2.9.6 này đối với bình chữa cháy bằng tay và cát, và bộ dụng cụ cho người chữa cháy.

2.9.6.2  Bình chữa cháy di động và cát

2.9.6.2.1  Bình chữa cháy di động

Việc lắp đặt tất cả các bình chữa cháy di động và bán di động trang bị theo số lượng và vị trí nêu tại Bảng 4 và Bảng 5 của TCVN 12823-4 phải được kiểm tra và được xác nhận là nhìn thấy được và dễ dàng tiếp cận.

2.9.6.2.2  Cát

Trên các giàn tự hành được trang bị các nồi hơi chính hoặc phụ đốt bằng dầu, từng buồng chứa nồi hơi phải được trang bị một thùng đựng chứa tối thiểu 0,28 m3 cát, mùn cưa tẩm soda hoặc vật liệu khô khác có khả năng dập đám cháy dầu. Thay vào đó, có thể thay thế bằng một bình chữa cháy di động được công nhận và được chỉ định rõ trong bản vẽ được thẩm định.

2.9.6.3  Bộ dụng cụ cho người chữa cháy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.9.6.3.2  Nếu được trang bị, thiết bị để nạp lại các bình chứa không khí phải được xác minh là phù hợp với 4.3.6.2.3 của TCVN 12823-4, và công suất nạp lại phải được thử để xác nhận tuân thủ với các yêu cầu tại Điều II-2/10.10.2.6 của SOLAS.

2.9.7  Hệ thống báo động và phát hiện cháy

2.9.7.1  Yêu cầu chung

2.9.7.1.1  Hệ thống báo động và phát hiện cháy được lắp đặt theo các bản vẽ được thẩm định phải được kiểm tra và thử phù hợp với 4.3.7.1 của TCVN 12823-4.

2.9.7.1.2  Các hệ thống báo động khác, như hệ thống báo động chung, báo động thông gió và báo động mức két chứa bùn được trang bị trên giàn, được lắp đặt theo các bản vẽ được thẩm định phải được kiểm tra và thử phù hợp với 4.3.7.1 của TCVN 12823-4.

2.9.7.2  Thử hệ thống báo động

Kiểm tra kỹ lưỡng và thử các hệ thống báo động và phát hiện cháy, tốt nhất là trước khi trước khi giàn được đưa vào thử đường dài. Việc thử phải tối thiểu bao gồm thử tất cả các thiết bị phát hiện, các cơ cấu báo động cháy bằng tay, các báo động chung (bao gồm cả hệ thống truyền thanh công cộng), các bảng chỉ báo phát hiện cháy, và báo động thông gió. Các báo động còn lại có thể được thử trước khi bàn giao giàn.

2.9.8  Hệ thống phát hiện và báo động khí dễ cháy

2.9.8.1  Yêu cầu chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.9.8.1.2  Kiểm tra kỹ lưỡng và thử hệ thống này và các báo động kèm theo, tốt nhất trước khi giàn bắt đầu đưa vào thử đường dài. Việc kiểm tra và thử phải bao gồm thử tất cả các thiết bị phát hiện và các bảng chỉ báo phát hiện khí.

2.9.8.2  Hệ thống báo động và phát hiện khí H2S

2.9.8.2.1  Vị trí và các báo động của hệ thống cố định báo động và tự động phát hiện khí H2S phải được kiểm tra và thử (theo 4.3.7.2 và 4.4.1.4 của TCVN 12823-4).

2.9.8.2.2  Hệ thống này phải được xác minh rằng nếu báo động tại các trạm điều khiển sự cố không được trả lời trong vòng 2 phút, báo động khí độc (H2S) và đèn trạng thái trên sàn sân bay trực thăng sẽ được tự động kích hoạt.

2.9.8.2.3  Ngoài thiết bị cố định phát hiện tự động khí H2S, tối thiểu hai thiết bị theo dõi khí H2S cầm tay phải được trang bị trên giàn.

2.9.9  Trang bị

2.9.9.1  Yêu cầu chung

2.9.9.1.1  Các hạng mục được trang bị trên giàn như các hệ thống nêu trong mục này, phải phù hợp với các bản vẽ được thẩm định và phù hợp với mục này.

2.9.9.1.2  Kiểm tra kỹ lưỡng các phương tiện thoát hiểm, phương pháp tiếp cận, các lan can và tay vịn được lắp đặt dọc lối đi phải được thực hiện trước khi giàn bắt đầu thử đường dài.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.9.9.2.1  Bố trí các lối đi thoát hiểm từ các không gian sinh hoạt, không gian phục vụ và trạm điều khiển, từ buồng máy loại A, từ các buồng máy khác, lầu và thượng tầng, cùng với cầu thang bộ hoặc thang đứng tại các lối thoát hiểm và tính dễ dàng tiếp cận và đi qua lối đi phải phù hợp với 4.4.1.1 của TCVN 12823-4.

2.9.9.2.2  Lưới lót sàn của các lối thoát hiểm

a) Nếu sử dụng lưới lót sàn dọc theo các lối đi thoát hiểm trong các khu vực có người, buồng máy loại A, các buồng máy khác, hoặc từ thượng tầng và lầu tới các khu vực tập kết lên xuồng cứu sinh, vật liệu của lưới lót sàn phải bằng thép.

b) Vật liệu chế tạo lưới lót sàn không phải bằng thép, như nhựa cốt sợi, có thể được sử dụng nếu tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế tương tự với các yêu cầu trong 6.2 của TCVN 12823-3.

(1) Độ bền chịu lửa của lưới lót sàn không phải bằng thép sử tại các lối thoát hiểm trên các boong hở và các không gian có thể phải chịu trực tiếp đám cháy hydrocarbon phải tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn độ bền chịu lửa “Mức 1” (L1).

(2) Độ bền chịu lửa của lưới lót sàn không phải bằng thép tại các lối thoát hiểm trên các boong hở và các không gian không chịu trực tiếp đám cháy hydrocarbon phải tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn độ bền chịu lửa “Mức 2” (L2).

c) Các báo cáo thử vật liệu của nhà sản xuất đối với vật liệu của lưới lót sàn mức L1 và L2 phải có để kiểm tra.

d) Lưới lót sàn chế tạo từ vật liệu không phải thép có thể được sử dụng trong các không gian (như lối đi trong các không gian phục vụ, các không gian thường không có người, sàn bảo dưỡng máy) không nằm dọc theo các không gian quy định là lối thoát hiểm, với điều kiện vật liệu tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế tương tự với các yêu cầu nêu trong 6.2 của TCVN 12823-3 và các yêu cầu trong tiêu chuẩn độ bền chịu lửa Mức 3 (L3).

2.9.9.3  Phương tiện tiếp cận và dời đi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.9.9.4  Lan can và tay vịn

Tất cả lan can và tay vịn được trang bị trên các khu vực boong, các lỗ khoét và sàn sân bay phải được kiểm tra phù hợp với 4.4.1.3 của TCVN 12823-4.

2.9.9.5  Trạm kiểm soát sự cố

2.9.9.5.1  Các trạm kiểm soát sự cố phải được kiểm tra phù hợp với 4.4.1.4 của TCVN 12823-4.

2.9.9.5.2  Việc thử tạo tiếp xúc để kích hoạt hệ thống báo động chung, hệ thống thông tin liên lạc giữa các trạm kiểm soát và tất cả các vị trí thiết yếu đối với an toàn của giàn và các thiết bị dừng khẩn cấp (theo 2.9.10) phải được thực hiện trước khi thử đường dài.

2.9.9.6  Bố trí trong buồng máy

Việc kiểm tra và thử, tùy theo mức độ áp dụng được, đối với các bố trí hoặc thiết bị dưới đây phải được thực hiện trước khi giàn bắt đầu thử đường dài.

(1) Các quạt thông gió và các lỗ khoét phải được kiểm tra và thử (theo 4.4.1.5.1 của TCVN 12823-4);

(2) Các trang thiết bị phụ trợ khác (theo 4.4.1.5.2 của TCVN 12823-4);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(4) Cụm máy đốt dầu (theo 4.4.1.5.4 của TCVN 12823-4).

2.9.9.7  Sự tách riêng các thiết bị lọc dầu nhiên liệu

2.9.9.7.1  Việc lắp đặt các thiết bị lọc và các trang bị về an toàn và chống cháy trong các không gian kín có thiết bị lọc phải được kiểm tra phù hợp với 4.4.1.6 của TCVN 12823-4.

2.9.9.7.2  Việc kiểm tra và bất kỳ cuộc thử nào được yêu cầu phải được thực hiện trước khi giàn bắt đầu thử đường dài.

2.9.9.8  Các biện pháp phòng cháy cho buồng máy

Các biện pháp phòng ngừa chống cháy cho buồng máy như được yêu cầu tại 4.4.1.8 của TCVN 12823-4 phải được kiểm tra. Việc kiểm tra và bất kỳ cuộc thử được yêu cầu phải được thực hiện trước khi giàn bắt đầu thử đường dài.

2.9.10  Bố trí dừng sự cố

2.9.10.1  Bố trí và hoạt động

2.9.10.1.1  Các bố trí trang bị phải có để ngắt kết nối hoặc dừng hoạt động, hoặc theo lựa chọn hoặc đồng thời, của tất cả các trang thiết bị điện, kể cả máy phát điện sự cố, ngoại trừ đối với các hoạt động nêu tại 2.9.10.2 từ trạm điều khiển sự cố. Việc kích hoạt các dừng hoạt động nêu trên có thể điều chỉnh theo bản chất của trường hợp khẩn cấp. Một trình tự đề xuất cho các dừng hoạt động phải có trong sổ vận hành của giàn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.9.10.2  Hoạt động sau khi dừng sự cố

a) Các hoạt động dưới đây phải có thể vận hành được sau khi dừng sự cố:

(1) Chiếu sáng sự cố được yêu cầu theo 2.6.3 a)1) đến 2.6.3 a)4) trong vòng nửa giờ;

(2) Hệ thống báo động chung;

(3) Hệ thống kiểm soát chống phun trào;

(4) Hệ thống truyền thanh công cộng;

(5) Thông tin liên lạc vô tuyến điện và an toàn.

b) Tất cả các thiết bị tại các vị trí bên ngoài có khả năng hoạt động sau khi dừng sự cố phải thích hợp cho việc lắp đặt trong các vị trí tại Vùng 2.

2.10  Thử đường dài

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Quy trình thử đường dài phải được xây dựng bởi cơ sở chế tạo và phải thống nhất với Đăng kiểm trước khi bắt đầu thử đường dài.

b) Trước khi thử đường dài, tối thiểu các hạng mục sau đây phải được thống nhất:

(1) Các quy trình thử đường dài cần thực hiện;

(2) Kế hoạch và thời lượng dự kiến của các cuộc thử sẽ được thực hiện trong quá trình thử đường dài;

(3) Nhân sự chủ chốt của nhà chế tạo, chủ giàn, người vận hành và các đại diện khác;

(4) Các cuộc thử bổ sung cần thực hiện.

c) Trong quá trình thử đường dài của giàn, hoạt động của máy, các hệ thống điện và các đặc tính an toàn được yêu cầu phải được chứng minh phù hợp với quy định. Các thử nghiệm chức năng hoàn chỉnh phải được thực hiện, bao gồm cả chạy thử kéo dài và thử hoạt động của tất cả thiết bị bảo vệ và thử ổn định kiểm soát.

d) Nếu giàn là giàn tự hành, thử điều động di chuyển bao gồm cả một đảo chiều chuyển động tiến toàn tốc sang lùi toàn tốc.

2.10.2  Thử ổn định

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Thử ổn định theo quy trình thống nhất phải được thực hiện tại vùng nước an toàn, có sự chứng kiến của đăng kiểm viên trước khi bắt đầu thử.

c) Đối với một giàn được chế tạo từ cùng các bản vẽ của một giàn đã được thử nghiêng, yêu cầu về thử nghiêng có thể được miễn giảm, với điều kiện:

(1) Một tính toán về khối lượng và trọng tâm được lập, chỉ ra sự khác nhau giữa giàn chế tạo sau và giàn đã thử nghiêng, và;

(2) Trừ khi có chỉ định khác, các thông số tính toán khối lượng giàn không sau đó lần lượt được xác minh bởi một cuộc kiểm tra khối lượng giàn không, với sự chứng kiến của đăng kiểm viên và nằm trong các giới hạn được xác định tại SOLAS Điều II-1/B-1 (5.2). Nếu các giới hạn bị vượt quá, phải xác định được căn cứ để khẳng định được độ lệch đó không ảnh hưởng tới an toàn.

2.10.3  An toàn

a) Thử đường dài chỉ được bắt đầu khi các bên tham gia đồng ý với các biện pháp đảm bảo an toàn thích hợp trên giàn. Điều này có thể bao gồm những hạng mục kiểm tra sau đây:

(1) Sự chuẩn bị sẵn sàng hoạt động của tất cả bình chữa cháy di động bổ sung được đặt trên giàn;

(2) Dán các sơ đồ an toàn và chống cháy tạm thời được sử dụng khi thử đường dài;

(3) Tình trạng và sự lắp đặt thích hợp của các thiết bị cứu sinh cho nhân sự tham gia quá trình thử đường dài, đặc biệt nếu số lượng người vượt quá số lượng người của giàn (POB);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(5) “Diễn tập chữa cháy” với người chữa cháy được chỉ định.

b) Việc miễn giảm đối với bất kỳ hạng mục nào ở trên là trách nhiệm của Đăng kiểm trên cơ sở dữ liệu về chế tạo giàn. Nếu có miễn giảm việc miễn giảm phải được thể hiện bằng văn bản.

2.10.4  Thử kết cấu thân

Như được nêu trong 2.3.1, việc thử kết cấu thân như thử thủy tĩnh và thử kết cấu thân của các két có thể được thực hiện trong quá trình thử đường dài, với điều kiện phải được thống nhất với đăng kiểm viên trước khi bắt đầu thử đường dài, nếu các biên của két đã được thử khí tuân thủ từ trước, việc bơm đầy các két dằn nước trong quá trình thử đường dài có thể được coi là thử kết cấu thân.

2.10.5  Thử giàn khoan tự nâng

2.10.5.1  Thử nâng hạ lần đầu

2.10.5.1.1  Việc thử phải bao gồm thử nâng toàn bộ kết cấu thân hoàn thiện đến một độ cao thiết kế giới hạn và sau đó hạ xuống, để chứng minh bố trí của các thanh răng của chân giàn, bánh răng và dẫn hướng, tính hiệu quả của các thiết bị khóa hoặc phanh và chức năng thích hợp của hệ thống nâng hạ cùng các chỉ báo theo dõi hệ thống an toàn điện.

2.10.5.1.2  Sau khi thử nâng hạ lần đầu, tất cả liên kết của chân giàn và liên kết chân tới đế chân hoặc liên kết với đế chống lún phải được kiểm tra bằng mắt thường để xác nhận rằng không có các hư hỏng hoặc biến dạng vĩnh viễn. Tất cả liên kết của chân giàn với đế chân hoặc đế chống lún phải được kiểm tra không phá hủy bằng một phương pháp thích hợp phát hiện vết nứt bề mặt. Ngoài ra, các bánh răng leo phải được kiểm tra bằng mắt thường đến mức tối đa có thể được.

2.10.5.2  Thử dầm trượt và công xôn tháp khoan di động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.10.5.2.2  Việc thử này phải được thực hiện sau khi toàn bộ hệ thống khoan và hệ thống hàng hải được lắp đặt trên giàn, mà các hệ thống đó có ảnh hưởng tới tải trọng làm việc của các dầm. Trong khi thử, công xôn tháp khoan và dầm trượt không cần phải chịu tải trọng vượt quá tải trọng thiết kế cho phép của chúng.

2.10.6  Thử trên biển

2.10.6.1  Hoạt động của máy và hệ thống đường ống

2.10.6.1.1  Sự hoạt động tuân thủ của máy và hệ thống đường ống phải được xác nhận trong suốt quá trình thử đường dài.

2.10.6.1.2  Nếu có bất kỳ rung động quá mức nào của đường ống được ghi nhận trong quá trình thử đường dài, các rung động này phải được khắc phục sau khi hoàn thành thử.

2.10.6.2  Hệ thống dằn

2.10.6.2.1  Hệ thống nước dằn phải hoạt động tuân thủ trong suốt quá trình thử.

2.10.6.2.2  Trên giàn có cột ổn định, hệ thống dằn phải được thử để chứng minh khả năng nâng giàn bắt đầu từ một điều kiện chúi tại chiều chìm hoạt động bình thường sâu nhất, lên một khoảng 4,6 m hoặc tới chiều chìm bão nguy hiểm, lấy khoảng cách lớn hơn, trong vòng 3 giờ. Việc thử phải phù hợp với quy trình dằn đã được cung cấp cho vận hành giàn. Ngoài ra, tất cả hệ thống điều khiển và chỉ báo trong trạm điều khiển nước dằn trung tâm phải hoạt động thích hợp trong suốt quá trình thử đường dài, đặc biệt trong quá trình thử dằn.

2.10.6.3  Hệ thống la canh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.10.6.3.2  Trên giàn có cột ổn định, hai hệ thống độc lập phát hiện mức nước la canh cao, đưa các báo hiệu nghe nhìn tại trạm điều khiển nước dằn trung tâm phải được chứng minh trong quá trình thử đường dài, tốt nhất là khi giàn đang hoạt động bằng nguồn điện sự cố. Báo hiệu nghe nhìn về mức nước la canh cao tại trạm điều khiển nước dằn trung tâm đối với buồng máy đẩy và buồng bơm trong phần thân phía dưới của giàn có cột ổn định phải được chứng minh trong quá trình chạy thử đường dài.

2.10.6.4  Trang bị điện đối với các hoạt động chính cùa giàn

2.10.6.4.1  Tất cả các thiết bị phụ trợ phải được thử trong các điều kiện làm việc. Mỗi máy phát điện phải được chạy trong một thời gian đủ dài để chứng minh sự hoạt động thích hợp, và hoạt động song song với tất cả các khả năng kết hợp phải được ghi nhận.

2.10.6.4.2  Mỗi động cơ điện phụ cần thiết cho hoạt động của giàn phải được chạy trong một thời gian đủ dài để chứng minh hiệu suất đáp ứng tại mức tải có thể dễ dàng đạt được. Tất cả các bảng điện chính và các bộ ngắt mạch phải được vận hành, nhưng không cần thiết phải toàn tải. Hoạt động của hệ thống chiếu sáng, thiết bị đốt nóng phải được kiểm tra. Toàn bộ hệ thống điện phải hoạt động phù hợp và sự sụt áp trên bất kỳ phần nào của hệ thống không được vượt quá 6%. Quy định chi tiết nêu tại 7.3.3.1.3 của TCVN 12823-3.

2.10.6.5  Thiết bị thông tin liên lạc

Trong quá trình thử đường dài, hoạt động của hệ thống thông tin liên lạc nội bộ phải đảm bảo phù hợp với 7.2.8 của TCVN 12823-3. Hệ thống thông tin liên lạc bằng giọng nói được yêu cầu theo 7.2.8 của TCVN 12823-3 cần cung cấp đủ khả năng thực hiện đàm thoại trong khi giàn đang hành hải.

2.10.6.6  Hệ thống chữa cháy

2.10.6.6.1  Hệ thống chữa cháy chính, các bơm cứu hỏa chính, bơm cứu hỏa sự cố và bơm bọt phải hoạt động phù hợp trong suốt quá trình thử đường dài.

2.10.6.6.2  Sự hoạt động phù hợp của hệ thống chữa cháy cố định bằng nước phải được chứng minh trong quá trình thử đường dài bằng các bơm cứu hỏa chính và bơm sự cố. Điều này bao gồm việc thử xác nhận áp suất đầu ra từ vòi chữa cháy được nối với hai họng chữa cháy riêng biệt càng xa nhau càng tốt, với một trong hai họng phải được đặt tại sàn khoan. Áp suất đo được tại từng đầu phun vòi cứu hỏa tối thiểu phải bằng 3,5 bar và áp suất tối đa phải cho thấy rằng người chữa cháy có thể điều khiển một vòi chữa cháy một cách hiệu quả.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nguồn điện chính phải hoạt động phù hợp trong suốt quá trình thử đường dài.

2.10.6.8  Nguồn điện sự cố

Khởi động tự động của nguồn điện sự cố phải được chứng minh trong quá trình thử đường dài. Trên các giàn tự hành, việc thử này phải được chứng minh tốt nhất khi giàn đang chuyển động và tối thiểu tại tốc độ hành hải chậm nhất.

2.10.6.9  Hệ thống phân phối điện

Hệ thống phân phối điện chính, hệ thống tiếp mát bằng thân giàn, hệ thống phân bố nối đất, các kết nối cấp điện từ bờ hoặc từ bên ngoài, và đồng bộ, phải hoạt động phù hợp trong suốt quá trình thử đường dài. Không yêu cầu việc thử cụ thể.

2.10.6.10  Hệ thống bảo vệ mạch điện

Bảo vệ cho các máy phát điện, ắc quy, kết nối cấp điện từ bờ hoặc bên ngoài, mạch nhánh của động cơ điện, mạch biến áp, đồng hồ đo, đèn hoa tiêu và các mạch điều khiển, phải hoạt động phù hợp trong suốt quá trình thử đường dài. Không yêu cầu việc thử cụ thể.

2.10.6.11  Hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu hàng hải

2.10.6.11.1  Hệ thống chiếu sáng chung, chiếu sáng sự cố, các đèn chướng ngại vật, đèn trên sàn máy bay và các đèn hàng hải phải hoạt động phù hợp trong suốt quá trình thử đường dài.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.10.6.11.3  Sự hoạt động phù hợp của đèn chiếu sáng sự cố sau điều kiện tàu mất điện phải được đảm bảo. Sự chiếu sáng đầy đủ trong tất cả các trạm điều khiển, lối thoát, và các trạm tập trung phải được kiểm tra.

2.10.6.12  Hệ thống truyền thanh công cộng và hệ thống báo động chung

2.10.6.12.1  Hệ thống truyền thanh công cộng phải hoạt động phù hợp trong suốt quá trình thử đường dài. Sự hoạt động phù hợp phải được kiểm tra trong quá trình thử bằng việc kích hoạt hoặc thử ngẫu nhiên hệ thống. Với giàn đang di chuyển hoặc trong các điều kiện hoạt động bình thường, mức độ âm tối thiểu của các thông báo sự cố phải bằng:

(1) Tại các khu vực bên trong, 75 dB (A) và tối thiểu 20 dB (A) trên mức nhiễu nói;

(2) Tại các khu vực bên ngoài, 80 dB (A) và tối thiểu 15 dB (A) trên mức nhiễu nói.

2.10.6.12.2  Cần lưu ý đặc biết đến các buồng máy hoặc không gian làm việc có mức độ ồn trung bình lớn hơn các khu vực khác trên giàn.

2.10.6.12.3  Hệ thống báo động chung phải có thể nghe được rõ ràng tại tất cả các phần của giàn. Báo động phải liên tục sau khi được kích hoạt cho đến khi được tắt bằng tay hoặc bị gián đoạn tạm thời bởi một thông báo trên hệ thống truyền thanh công cộng. Hệ thống báo động chung phải hoạt động phù hợp trong suốt quá trình thử đường dài. Sự hoạt động phù hợp phải được kiểm tra trong quá trình thử bằng việc kích hoạt hoặc thử ngẫu nhiên hệ thống. Đối với giàn đang di chuyển hoặc trong các điều kiện hoạt động bình thường, mức cường độ âm tối thiểu của báo động phải bằng:

(1) Mức cường độ âm tối thiểu đối với báo động sự cố trong các không gian bên trong phải bằng 80 dB và tối thiểu 10 dB (A) cao hơn mức ồn xung quanh trong quá trình vận hành thiết bị bình thường trong điều kiện thời tiết trung bình. Trong cabin không có loa phóng thanh, một bộ chuyển đổi báo động bằng điện phải được lắp đặt;

(2) Mức cường độ âm tại các chỗ ngủ trong cabin hoặc phòng tắm trong phải tối thiểu 75 dB (A) và tối thiểu 10 dB (A) trên mức nhiễu xung quanh.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.10.6.13.1  Hệ thống dừng và ngắt sự cố phải được kiểm tra trong quá trình chạy thử bằng việc kích hoạt hoặc thử ngẫu nhiên.

2.10.6.13.2  Hệ thống phát hiện cháy phải hoạt động phù hợp trong suốt quá trình chạy thử. Sự hoạt động phù hợp của hệ thống và các báo động phải được kiểm tra trong quá trình chạy thử bằng việc kích hoạt hoặc thử ngẫu nhiên hệ thống. Cần lưu ý đặc biệt đến các buồng máy hoặc không gian làm việc có mức độ ồn thông thường lớn hơn các khu vực khác trên giàn.

2.10.6.14  Hệ thống phát hiện khí

Hệ thống phát hiện khí phải hoạt động phù hợp trong suốt quá trình thử đường dài. Sự hoạt động phù hợp của hệ thống và báo động phải được kiểm tra trong quá trình thử bằng việc kích hoạt hoặc thử ngẫu nhiên hệ thống. Cần lưu ý đặc biệt đến các buồng máy hoặc không gian làm việc có mức độ ồn thông thường lớn hơn các khu vực khác trên giàn.

2.10.7  Thử đường dài đối với giàn tự hành

2.10.7.1  Thử toàn tải

a) Chạy thử toàn tải cuối cùng phải được thực hiện với tất cả các máy cần thiết cho đẩy, máy lái và tời neo.

b) Đối với các giàn mặt nước và giàn tự nâng, việc chạy thử phải được thực hiện tại chiều chìm tương ứng với mạn khô tối thiểu.

c) Đối với giàn có cột ổn định và giàn tự nâng, việc chạy thử phải được thực hiện tại mớn nước di chuyển hoặc càng gần mớn nước di chuyển càng tốt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các giàn có cột ổn định phải thực hiện chạy thử tải tối thiểu của tất cả các máy cần thiết cho đẩy giàn tại mớn nước hoạt động thiết kế.

2.10.7.3  Hoạt động của hệ thống điện, máy và các tính năng an toàn

Hoạt động của các hệ thống điện, máy và các đặc tính an toàn khác được yêu cầu theo Quy chuẩn này phải chứng minh được sự phù hợp.

2.10.7.4  Khởi động tàu chết

a) Việc khôi phục lại hệ thống máy đẩy từ trạng thái tàu chết phải được chứng minh.

b) Nguồn điện sự cố có thể được sử dụng để khôi phục máy đẩy, với điều kiện công suất riêng hoặc kết hợp với các nguồn có sẵn khác phải đủ để cung cấp tại cùng thời điểm cho các hoạt động được yêu cầu phải cung cấp điện theo 7.2.3.2.1 đến 7.2.3.2.4 của TCVN 12823-3.

c) Nguồn điện sự cố và các nguồn điện khác cần thiết cho việc khôi phục lại máy đẩy phải có công suất sao cho năng lượng cần thiết để khởi động máy đẩy sẵn sàng trong vòng 30 phút khi mất điện. Năng lượng khởi động dự trữ của máy phát điện sự cố không được sử dụng trực tiếp để khởi động máy đẩy, nguồn điện chính, các nguồn phụ thiết yếu khác (trừ máy phát điện sự cố).

2.10.7.5  Thử máy lái

2.10.7.5.1  Yêu cầu chung khi thử máy lái

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Máy lái phải có khả năng:

(1) Đưa bánh lái từ 35 độ từ mạn này sang 35 độ mạn kia khi giàn đang tiến về phía trước tại số vòng quay trục chân vịt liên tục lớn nhất tại đường nước tải trọng mùa hè và, trong các điều kiện tương tự, từ 35 độ từ mạn này sang 30 độ mạn kia trong thời gian không quá 28 giây, và:

(2) Với một trong số các bộ sinh lực (power unit) không hoạt động, đưa bánh lái từ 15 độ mạn này này sang 15 độ mạn kia không quá 60 giây khi giàn đang tiến về phía trước tại đường nước tải trọng mùa hè với vận tốc bằng một nửa vận tốc lớn nhất hoặc 7 hải lý, lấy theo vận tốc nào lớn hơn.

c) Việc thử máy lái phải được thực hiện với bánh lái ngập hoàn toàn trong nước. Nếu bánh lái không thể ngập hoàn toàn trong các điều kiện dằn, các quy trình thay thế để thử bánh lái ngập không hoàn toàn phải được thống nhất với Đăng kiểm.

2.10.7.5.2  Thử toàn tốc

Hoạt động phù hợp phải được chứng minh trong các điều kiện sau:

(1) Thay đổi vị trí bánh lái từ 35 độ mạn này sang 30 độ mạn kia trong vòng không quá 28 giây khi giàn đang chạy tiến về phía trước tại số vòng tua trục liên tục lớn nhất. Đối với chân vịt biến bước, bước chân vịt phải là bước thiết kế lớn nhất được thẩm định cho số vòng tua tiến lớn nhất nói trên;

(2) Trừ khi áp dụng được 2.10.7.5.3(3), việc thử này phải được thực hiện với tất cả bộ sinh lực dự định cho hoạt động đồng thời đối với điều kiện này trong các điều kiện làm việc thực tế.

2.10.7.5.3  Thử một nửa vận tốc lớn nhất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1) Thay đổi vị trí bánh lái từ 15 độ mạn này sang 15 độ mạn kia trong vòng không quá 60 giây khi giàn chạy ở tốc độ bằng một nửa tốc độ lớn nhất hoặc 7 knot, lấy theo tốc độ lớn hơn;

(2) Việc thử phải được thực hiện với một trong các bộ sinh lực được sử dụng dự phòng theo 2.10.7.5.2(2);

(3) Thử một nửa vận tốc lớn nhất có thể được miễn khi máy lái gồm hai bộ sinh lực giống hệt nhau tuân thủ các yêu cầu trong 2.10.7.5.2(1).

2.10.7.5.4  Máy lái có nhiều hơn hai bộ sinh lực

Nếu có từ ba bộ sinh lực trở lên, các quy trình thử phải được lưu ý riêng dựa trên các bố trí hoạt động được thẩm định riêng đối với hệ thống máy lái.

2.10.7.5.5  Giàn có trang bị chân vịt

Hoạt động theo thiết kế của chân vịt tại tốc độ định mức phải được chứng minh trong quá trình thử đường dài.

2.10.7.5.6  Giàn khoan có trang bị chân vịt bầu xoay

Hệ thống lái đối với các chân vịt bầu xoay phải tuân thủ các yêu cầu trong Chương 15 của Phần 3 QCVN 21:2015/BGTVT, một cách thích hợp, và các yêu cầu dưới đây:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2) Đối với giàn được trang bị hai chân vịt bầu xoay làm phương tiện duy nhất để đẩy và lái, mỗi chân vịt phải được trang bị tối thiểu một hệ thống lái. Hệ thống lái cho mỗi chân vịt phải độc lập với hệ thống lái của chân vịt còn lại;

(3) Mỗi chân vịt bầu xoay phải có khả năng xoay với một tốc độ không nhỏ hơn 0,4 r/min (từ 35 độ mạn này sang 35 độ mạn kia trong vòng không quá 28 giây) trong khi giàn đang đang tiến phía trước tại số vòng quay định mức liên tục lớn nhất của trục chân vịt và tại đường nước tải trọng mùa hè. Nếu chân vịt bầu xoay được bố trí xoay để chống va chạm hoặc điều động lùi, chân vịt bầu xoay phải có khả năng xoay với tốc độ không nhỏ hơn 2,0 rpm (180 độ không quá 15 giây) để nhằm tránh va chạm và điều động lùi.

2.10.7.5.7  Các hạng mục bổ sung

Việc thử đường dài cũng phải bao gồm vận hành và kiểm tra các hạng mục sau:

(1) Các bộ sinh lực, kể cả chuyển tiếp giữa các bộ sinh lực;

(2) Nguồn cấp điện sự cố, một cách thích hợp;

(3) Điều khiển máy lái, kể cả chuyển tiếp điều khiển và điều khiển cục bộ;

(4) Phương tiện liên lạc giữa lầu lái, buồng máy và buồng máy lái;

(5) Các báo động và các thiết bị chỉ báo được yêu cầu theo Chương 15 của Phần 3 QCVN 21:2015/BGTVT (việc thử có thể được thực hiện tại cầu cảng);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(7) Sự cô lập của một hệ thống truyền động lái và thời gian cho phục hồi khả năng lai (việc thử có thể thực hiện tại cầu cảng);

(8) Nếu máy lái được thiết kế để tránh khóa thủy lực (theo 15.5.2 Phần 3 của QCVN 21:2015/BGTVT), chức năng này phải được chứng minh;

(9) Nếu khả thi, mô phỏng của một hư hỏng đơn trong hệ thống thủy lực, và chứng minh các biện pháp được trang bị để cô lập và phục hồi khả năng lái.

(10) Máy lái dừng trước khi bánh lái dừng, theo 15.4.8 Phần 3 của QCVN 21:2015/BGTVT.

2.10.7.6  Hệ thống liên lạc bên trong đối với giàn tự hành

a) Hệ thống liên lạc bên trong giữa buồng lái và các trạm điều khiển chính phải hoạt động phù hợp trong suốt quá trình thử đường dài. Sự hoạt động phù hợp phải được kiểm tra trong quá trình thử đẩy.

b) Hệ thống liên lạc bằng giọng nói phải được kiểm tra xác nhận là khả năng thực hiện một cuộc đàm thoại trong khi giàn đang hành hải.

2.10.8  Thử neo

2.10.8.1  Khi giàn có các ký hiệu TEMMOOR hoặc POSMOOR, giàn phải được thực hiện thử để chứng minh khả hoạt động một cách thích hợp. Chi tiết xem tại Phụ lục A.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Kết cấu bệ của hệ thống neo và kết cấu thân của giàn khoan phải được yêu cầu kiểm tra phù hợp với các bản vẽ được thẩm định.

b) Việc gá lắp phù hợp, căn chỉnh và hàn đính cho các bệ liền thân giàn cho tời neo, dẫn hướng, và các thành phần khác của hệ thống neo phải được kiểm tra bằng mắt thường. Trước khi giàn bắt đầu thử neo, cần xác minh rằng các mối hàn hoàn thiện phải được kiểm tra không phá hủy bề mặt (tốt nhất là kiểm tra bằng bột từ).

2.10.8.3  Thử tời neo

a) Mỗi tời neo phải được thử trong các điều kiện làm việc sau khi lắp đặt trên giàn để chứng minh sự hoạt động phù hợp. Từng cụm tời phải được thử độc lập về phanh, chức năng ly hợp, nâng hạ xích và neo, hành trình của xích qua thiết bị nâng xích, chuyển xích qua ống luồn và ống dẫn xích, và việc sắp xếp xích và neo hiệu quả.

b) Cần phải xác nhận rằng neo nằm trong vị trí cất giữ và thiết bị chặn xích hoạt động đúng thiết kế nếu có.

c) Tốc độ nâng chính, như được nêu tại 16.2.2 Phần 3 của QCVN 21:2015/BGTVT, phải được đo đạc và kiểm tra với từng neo và chiều dài tối thiểu 82,5 m ngập nước và treo tự do. Khả năng phanh phải được thử bằng cách nhả và giữ dây xích ngắt quãng xen kẽ bằng việc sử dụng các phanh. Nếu độ sâu nước không đủ, cần phải có phương pháp thử khác thích hợp.

2.10.9  Hệ thống định vị động

2.10.9.1  Yêu cầu chung đối với thử hệ thống định vị động

Hệ thống định vị động phải được thử với sự chứng kiến của đăng kiểm viên, và các hạng mục thử được nêu trong 2.10.9.3 là để chứng minh rằng từng hạng mục của máy móc thiết bị và toàn bộ hệ thống đều phù hợp cho hoạt động của giàn sau khi chế tạo.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mục đích của FMEA là đưa ra một mô tả các dạng hư hỏng khác nhau của thiết bị được đề cập về các chức năng của nó. Giàn có dấu hiệu cấp DPS-B và DPS-C phải được yêu cầu có FMEA.

2.10.9.3  Thử DP

2.10.9.3.1  Chương trình thử DP chi tiết, bao gồm kế hoạch thử phải được thống nhất trước khi thử. Chương trình thử DP phải được chuẩn bị để chứng minh mức độ dự trữ được lập trong FMEA, một cách thích hợp.

2.10.9.3.2  Môi trường thử phải thể hiện các điều kiện hoạt động thiết kế giới hạn càng nhiều càng tốt. Thử DP phải là một cuộc thử hoạt động đầy đủ của hệ thống định vị động, và tối thiểu bao gồm các hạng mục kiểm tra và thử sau đây:

a) Toàn bộ hệ thống DP phải được thử trong tất cả các chế độ hoạt động, với mô phỏng các điều kiện hư hỏng khác nhau để thử chuyển đổi các chế độ, hệ thống dự phòng và hệ thống báo động như:

(1) Lỗi từng máy tính điều khiển tự động tại trạm chính;

(2) Xác nhận được sự chuyển đổi tự động của máy tính điều khiển DP chờ mà không cần can thiệp bằng tay và không có bất kỳ tác động bất lợi nào đến sự duy trì trạm;

(3) Lỗi hai máy tính điều khiển tự động;

(4) Kiểm tra sự chuyển đổi bằng tay từ hệ thống điều khiển tự động sang máy tính điều khiển tự động dự phòng tại trạm điều khiển định vị động sự cố;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(6) Kiểm tra chương trình máy tính về hư hỏng đơn bao gồm mất chân vịt đẩy phụ hoặc nhóm chân vịt đẩy (dựa theo FMEA), vẫn duy trì đủ chân vịt trong trạng thái ổn định và các chế độ chuyển tiếp;

b) Chiếm quyền ưu tiên bằng tay phải được chứng minh trong khi hoạt động bình thường và trong các điều kiện hư hỏng;

c) Các kết quả có thể cần phải trình lại để thẩm định nếu có các sự sai khác đáng kể giữa các kết quả dự kiến và thực tế;

d) Nếu xảy ra chệch hướng, cần trình nộp phân tích của trường hợp bất lợi nhất vẫn không vượt quá khoảng cách gây nguy hiểm cho hoạt động an toàn của giàn.

3  Kiểm tra trong quá trình khai thác giàn

3.1  Điều kiện để kiểm tra trong khai thác

3.1.1  Thông báo và sẵn sàng kiểm tra

Đối với các đợt kiểm tra được đề nghị, chủ giàn hoặc người đại diện của chủ giàn thông báo cho Đăng kiểm về thời gian và sự sẵn sàng của các hạng mục cần kiểm tra để thống nhất trước khi tiến hành. Đăng kiểm phối hợp với chủ giàn để thực hiện các cuộc kiểm tra theo chu kỳ kết hợp với các cuộc kiểm tra hư hỏng và sửa chữa (nếu có) nhằm tránh việc thực hiện lặp lại công việc.

3.1.2  Hư hỏng và sửa chữa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các hư hỏng hoặc sửa chữa thân giàn, chân, cột hoặc các kết cấu, máy hoặc thiết bị khác, mà chúng ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng tới phân cấp phải được đề nghị bởi chủ giàn hoặc người đại diện của họ để được kiểm tra sớm nhất.

3.1.2.2  Sửa chữa

3.1.2.2.1  Nếu dự định trước thực hiện các sửa chữa thân giàn, chân, cột hoặc các kết cấu khác, máy móc hay thiết bị mà chúng ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng tới phân cấp thì một quy trình sửa chữa đầy đủ phải được lập và thống nhất với Đăng kiểm. Điều này áp dụng cho cả các sửa chữa trong chuyến đi cũng như tại chỗ.

3.1.2.2.2  Quy định trên đây không bao gồm bảo dưỡng và đại tu thân giàn, các kết cấu khác, máy móc và thiết bị theo khuyến cáo của nhà chế tạo và các thực tiễn hàng hải đã được thiết lập và không cần Đăng kiểm phải tham gia. Tuy nhiên, nếu việc bảo dưỡng và đại tu dẫn tới sửa chữa có thể ảnh hưởng tới cấp của giàn phải được ghi lại trong nhật ký giàn và phải thực hiện theo quy định tại 3.1.2.1.

3.1.2.3  Các sửa chữa gấp

3.1.2.3.1  Mặc dù có các quy định tại 3.1.2.1 và 3.1.2.2, các hư tổn liên quan tới hao mòn quá giới hạn cho phép (kể cả mất ổn định kết cấu, tách rời hoặc nứt gãy), hoặc các khu vực bị hao mòn lớn vượt ngưỡng mà các hư tổn này có thể ảnh hưởng tới tính toàn vẹn kết cấu, toàn vẹn kín nước hoặc kín thời tiết của giàn thì phải được sửa chữa ngay và triệt để. Các khu vực có thể kể đến bao gồm:

(1) Sườn mạn, các khóa đầu của chúng và tôn mạn kèm;

(2) Kết cấu boong và tôn boong;

(3) Kết cấu đáy và tôn đáy;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(5) Các vách ngăn kín nước và các vách ngăn kín dầu;

(6) Nắp hầm và thành quây, nếu có;

(7) Liên kết hàn giữa các ống thông hơi và tôn boong;

(8) Các đầu ống thông hơi trên boong lộ thiên;

(9) Các cửa thông gió bao gồm cả các thiết bị đóng kín, nếu có;

(10) Hầm chứa và các hệ thống ống thông khí;

(11) Các chân giàn, liên kết đế chân hoặc liên kết tấm đế;

(12) Các liên kết khung nâng với boong;

(13) Các cột ổn định, pông tông và thanh xiên, kể cả các liên kết của chúng;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.2.3.2  Trong trường hợp giàn đang vận hành ngoài biển, việc thực hiện sửa chữa tại chỗ phải được chủ giàn xem xét ký lưỡng để đảm bảo an toàn.

3.1.2.3.3  Khi thực hiện kiểm tra các sửa chữa, nếu có phát hiện thêm các khiếm khuyết về kết cấu hoặc ăn mòn mà có thể tới an toàn kỹ thuật của giàn thì biện pháp khắc phục phải được đưa ra và thống nhất trước khi giàn trở lại vận hành bình thường.

3.1.3  Thay đổi hoặc sửa đổi

3.1.3.1  Mọi thay thế hoặc sửa đổi có thể ảnh hưởng tới phân cấp hoặc tới sự ấn định mạn khô đều không được thực hiện đối với thân giàn hoặc máy móc của giàn đã được phân cấp trừ khi có hồ sơ của các thay đổi đó được nộp để thẩm định theo quy định và công việc đó phải được kiểm tra.

3.1.3.2  Quy chuẩn này áp dụng cho các sửa đổi nhỏ thực hiện trên giàn, bao gồm các kết cấu, máy hoặc thiết bị mà có thể ảnh hưởng tới phân cấp. Việc áp dụng tiêu chuẩn cập nhật mới nhất cho các sửa đổi nhỏ thích hợp khi có yêu cầu từ chủ giàn hoặc được yêu cầu bởi chính Quy chuẩn này.

3.1.3.3  Các trường hợp sau đây có thể được xem là sửa đổi lớn, và do đó yêu cầu tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn cập nhật mới nhất cho các phần được sửa đổi:

(1) Thay đổi cấu hình hoặc vật liệu của kết cấu được định nghĩa là “Kết cấu đặc biệt” hoặc “Kết cấu chính”. Việc mở rộng dầm công xôn tháp khoan không được coi là một sửa đổi lớn.

(2) Thay đổi hệ thống nâng hạ chân giàn tự nâng;

(3) Thay đổi hệ thống ống hàng hải (như là hệ thống dằn, hệ thống hút khô đáy tàu, hệ thống đẩy…) kèm theo tất cả các thành phần của nó (ống, van, bơm…);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(5) Thay đổi sự bố trí và vật liệu sử dụng trong hệ thống chống cháy thụ động, chẳng hạn như thay đổi hoặc sửa đổi trên 10% diện tích sàn so với chân của khu nhà ở hoặc thượng tầng hoặc vật liệu của nó sử dụng cho phòng chống cháy. Việc thêm một sàn nữa trên đỉnh của một lầu nhà ở sẵn có trên boong không được xem là sửa đổi lớn của toàn bộ lầu trên boong đó;

(6) Thay đổi một hệ thống chống cháy chủ động (chẳng hạn hệ thống chữa cháy cố định, hệ thống phát hiện khói và lửa…) với tất cả các thành phần của nó (đường ống, bơm, ống chữa cháy, các bảng panen, báo động, cảm biến…).

3.1.4  Hàn và thay vật liệu

3.1.4.1  Thép thường và thép độ bền cao

Hàn hoặc chế tạo thực hiện trên kết cấu thép phải phù hợp với các yêu cầu tương ứng trong TCVN 12823-5 và các yêu cầu thích hợp tại Phần 6 của QCVN 21:2015/BGTVT.

3.1.4.2  Vật liệu đặc biệt

Hàn hoặc các chế tạo thực hiện trên các thép khác có đặc tính đặc biệt hoặc các sửa chữa hoặc thay mới thép như vậy hoặc thép liền kề với thép đó phải được thực hiện theo các quy trình thích hợp cho các vật liệu đặc biệt liên quan. Các quy trình phải phù hợp với các thông tin nêu tại 2.3.13 và Phần 6 của QCVN 21:2015/BGTVT. Việc thay thế các thép khác với thép ban đầu chỉ có thể được thực hiện nếu chứng minh được về an toàn kỹ thuật.

3.1.5  Kiểm tra chưa hoàn thành

Khi một đợt kiểm tra chưa hoàn thành, phần công việc đã thực hiện cần được cung cấp trong báo cáo để chủ giàn và Đăng kiểm biết về các phần cần được kiểm tra tiếp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.6.1  Chủ giàn phải thông báo cho Đăng kiểm biết nếu giàn tạm dừng hoạt động. Trạng thái này sẽ được ghi lại trong báo cáo, và các cuộc kiểm tra không thực hiện được do tạm dừng hoạt động sẽ được hoãn lại cho tới khi giàn hoạt động trở lại. Các quy trình và bố trí dừng hoạt động để duy trì các điều kiện trong quá trình dừng hoạt động cần được cung cấp cho Đăng kiểm để xem và kiểm tra xác nhận (Xem Phụ lục C).

3.1.6.2  Trong trường hợp giàn đã tạm dừng hoạt động trong một khoảng thời gian dài (từ 6 tháng trở lên), các yêu cầu về kiểm tra khi tái hoạt động trở lại phải được lưu ý riêng trong từng trường hợp cùng với sự quan tâm tới trạng thái của các cuộc kiểm tra tại thời điểm bắt đầu tạm dừng hoạt động, thời lượng tạm dừng hoạt động và các điều kiện duy trì giàn trong khoảng thời gian đó.

3.1.6.3  Nếu các quy trình và sự chuẩn bị tạm dừng hoạt động được cung cấp cho Đăng kiểm và được xác nhận bởi các cuộc kiểm tra thực hiện khi tạm dừng hoạt động, có thể căn cứ vào kết quả kiểm tra để khấu trừ một phần hoặc toàn bộ thời gian tạm dừng hoạt động đối với các chu kỳ kiểm tra.

3.1.6.4  Đối với giàn trở lại hoạt động, phải thực hiện một đợt kiểm tra trước khi đưa giàn vào hoạt động trở lại.

3.1.7  Các bản vẽ và sổ tay phải có trên giàn

3.1.7.1  Các tài liệu dưới đây phải luôn luôn sẵn có trên giàn:

(1) Các mục 3.1.7.2 và 3.1.7.3 áp dụng đối với các giàn khoan có hợp động được ký giữa nhà chế tạo và chủ giàn vào hoặc sau ngày 01/01/2012;

(2) Mục 3.1.7.4 áp dụng đối với các giàn khoan được đóng có hợp đồng được ký giữa nhà chế tạo và chủ giàn vào hoặc sau ngày 01/01/2016.

3.1.7.2  Các tài liệu đã được thẩm định

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1) Sổ vận hành;

(2) Các bản vẽ chỉ ra vị trí của tất cả các kết cấu “Đặc biệt”, “Chính” và “Phụ” như được xác định nghĩa tại 6.3 của TCVN 12823-2;

(3) Các bản vẽ chỉ ra tất cả các vùng kết cấu tới hạn như được định nghĩa tại 3.24 của TCVN 12823-2;

(4) Các bản vẽ chỉ ra các biên kín nước và các thiết bị tiếp cận hoặc đóng của các biên đó;

(5) Các bản vẽ của các hệ thống phòng chống cháy, chỉ rõ tất cả các cấp chống cháy và bố trí tiếp cận và đóng mở của các biên đó, bao gồm cả vị trí của các van chặn lửa cho các vách cấp “A”;

(6) Các bản vẽ hệ thống chữa cháy, chỉ rõ bố trí của tất cả hệ thống chữa cháy cố định và di động;

(7) Các bản vẽ phân vùng nguy hiểm, chỉ rõ bố trí của các ranh giới phân chia vùng nguy hiểm có cấp khác nhau cùng với bố trí tiếp cận, đóng mở, thông gió cho các ranh giới phân chia đó, bố trí của báo động và ngắt thông gió (theo 2.7.11.6), và một danh sách các thiết bị điện trong các vùng nguy hiểm (theo 2.7.11.10);

(8) Các bản vẽ bố trí của hệ thống dừng khẩn cấp (theo 2.7.11.14);

(9) Trường hợp giàn có dấu hiệu cấp liên quan tới hệ thống tự động hóa của giàn, thì phải có Sổ tay vận hành hệ thống tự động hóa;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(11) Trường hợp giàn có công dụng khoan, phải có các bản vẽ bố trí của hệ thống khoan và các thiết bị đi kèm, và danh sách thiết bị và thành phần của hệ thống khoan.

3.1.