Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan được sử dụng để làm gì?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 10/10/2019

Tôi đang tìm hiểu quy định về cơ sở dữ liệu trị giá hải quan. Cho hỏi: Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan được sử dụng để làm gì? Cảm ơn!

  • Theo Thông tư 60/2019/TT-BTC quy định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu thì Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan được sử dụng để:

   a) Xây dựng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá, Danh sách doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan;

   b) Kiểm tra trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

   c) Phục vụ công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và các lĩnh vực khác.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn