Mất giấy chứng nhận đăng ký thuế thì xin cấp lại trong bao nhiêu ngày?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 18/07/2022

Mất giấy chứng nhận đăng ký thuế thì xin cấp lại trong bao nhiêu ngày? Việc thực hiện ghi mã số thuế trong các giao dịch kinh doanh như thế nào?

Chào ban biên tập, hộ gia đình em có đăng ký kinh doanh và đã được cấp chứng nhận đăng ký thuế và thông báo mã số thuế, đợt vừa rồi dọn nhà, chuyển sang nhà mới xây cùng ngay địa chỉ đó thì bị mất giấy tờ chứng nhận đăng ký thuế, giờ xin cấp lại thì mất nhiều thời gian không? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

    • Mất giấy chứng nhận đăng ký thuế thì xin cấp lại trong bao nhiêu ngày?

      Căn cứ Điều 34 Luật Quản lý thuế 2019 quy định cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế như sau:

      1. Cơ quan thuế cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định. Thông tin của giấy chứng nhận đăng ký thuế bao gồm:

      a) Tên người nộp thuế;

      b) Mã số thuế;

      c) Số, ngày, tháng, năm của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh; số, ngày, tháng, năm của quyết định thành lập đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh; thông tin của giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân không thuộc diện đăng ký kinh doanh;

      d) Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

      2. Cơ quan thuế thông báo mã số thuế cho người nộp thuế thay giấy chứng nhận đăng ký thuế trong các trường hợp sau đây:

      a) Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đăng ký thuế thay cho cá nhân và người phụ thuộc của cá nhân;

      b) Cá nhân thực hiện đăng ký thuế qua hồ sơ khai thuế;

      c) Tổ chức, cá nhân đăng ký thuế để khấu trừ thuế và nộp thuế thay;

      d) Cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc.

      3. Trường hợp bị mất, rách, nát, cháy giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế, cơ quan thuế cấp lại trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của người nộp thuế theo quy định.

      Như vậy, trong thời gian 02 ngày việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế do bị mất của người nộp thuế, cơ quan thuế sẽ tiến hành cấp lại theo quy định.

      Việc thực hiện ghi mã số thuế trong các giao dịch kinh doanh như thế nào?

      Theo Điều 35 Luật Quản lý thuế 2019 sử dụng mã số thuế như sau:

      1. Người nộp thuế phải ghi mã số thuế được cấp vào hóa đơn, chứng từ, tài liệu khi thực hiện các giao dịch kinh doanh; mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, đăng ký tờ khai hải quan và thực hiện các giao dịch về thuế khác đối với tất cả các nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước, kể cả trường hợp người nộp thuế hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nhiều địa bàn khác nhau.

      2. Người nộp thuế phải cung cấp mã số thuế cho cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc ghi mã số thuế trên hồ sơ khi thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông với cơ quan quản lý thuế.

      3. Cơ quan quản lý thuế, Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại phối hợp thu ngân sách nhà nước, tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế sử dụng mã số thuế của người nộp thuế trong quản lý thuế và thu thuế vào ngân sách nhà nước.

      4. Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác phải ghi mã số thuế trong hồ sơ mở tài khoản và các chứng từ giao dịch qua tài khoản của người nộp thuế.

      5. Tổ chức, cá nhân khác trong việc tham gia quản lý thuế sử dụng mã số thuế đã được cấp của người nộp thuế khi cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế.

      6. Khi bên Việt Nam chi trả tiền cho tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuyên biên giới dựa trên nền tảng trung gian kỹ thuật số không hiện diện tại Việt Nam thì phải sử dụng mã số thuế đã cấp cho tổ chức, cá nhân này để khấu trừ, nộp thay.

      7. Khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

      Theo đó, người nộp thuế phải ghi mã số thuế được cấp vào hóa đơn, chứng từ, tài liệu khi thực hiện các giao dịch kinh doanh theo quy định trên.

      Trân trọng!

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn