Xe máy mất giấy chứng nhận bảo hiểm thì xin cấp lại ở đâu?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 08/07/2022

Xe máy mất giấy chứng nhận bảo hiểm thì xin cấp lại ở đâu? Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có nội dung gì?

Chào ban biên tập, em vừa mua bảo hiểm xe máy mới được 3 tháng, và được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm, do sơ xuất nên em làm rơi giấy tờ xe trong đó có giấy chứng nhận đó, bây giờ em phải làm đơn gửi đến đâu để xin cấp lại giấy chứng nhận bảo hiểm xe ạ? Xin nhờ ban biên tập tư vấn.

  • Xe máy mất giấy chứng nhận bảo hiểm thì xin cấp lại ở đâu?

   Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (sau đây gọi là Giấy chứng nhận bảo hiểm)

   1. Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự giữa chủ xe cơ giới với doanh nghiệp bảo hiểm. Mỗi xe cơ giới được cấp 1 Giấy chứng nhận bảo hiểm. Chủ xe cơ giới bị mất Giấy chứng nhận bảo hiểm phải có văn bản đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm (nơi đã cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm) cấp lại Giấy chứng nhận bảo hiểm.

   2. Khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, chủ xe cơ giới được doanh nghiệp bảo hiểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ xe cơ giới khi chủ xe cơ giới đã đóng đủ phí bảo hiểm hoặc có thỏa thuận với chủ xe cơ giới về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính.

   Như vậy, anh/chị bị mất Giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy thì phải gửi đơn tới nghị doanh nghiệp bảo hiểm (nơi đã cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm) cấp lại Giấy chứng nhận bảo hiểm.

   Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có nội dung gì?

   Theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định 03/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

   3. Giấy chứng nhận bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế và phải bao gồm các nội dung sau đây:

   a) Tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của chủ xe cơ giới.

   b) Số biển kiểm soát hoặc số khung, số máy.

   c) Loại xe, trọng tải, số chỗ ngồi, mục đích sử dụng đối với xe ô tô.

   d) Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm.

   đ) Mức trách nhiệm bảo hiểm dân sự đối với bên thứ ba và hành khách.

   e) Trách nhiệm của chủ xe cơ giới, người lái xe khi xảy ra tai nạn.

   g) Thời hạn bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm.

   h) Ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

   i) Mã số, mã vạch được đăng ký, quản lý và sử dụng theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ để lưu trữ, chuyển tải và truy xuất thông tin định danh doanh nghiệp Bảo hiểm và nội dung cơ bản của Giấy chứng nhận Bảo hiểm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn