Các hành vi bị nghiêm cấm khi thực hiện giám định tư pháp

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 14/07/2020

Theo như tôi được biết Luật giám định tư pháp đã bị sửa đổi bổ sung vậy cho hỏi: Theo quy định mới thì có những hành vi nào bị nghiêm cấm khi thực hiện giám định tư pháp?

  • Căn cứ theo Điều 6 Luật Giám định tư pháp 2012 và Khoản 3 Điều 1 Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2020) thì các hành vi sau bị nghiêm cấm khi thực hiện giám định tư pháp:

   Từ chối đưa ra kết luận giám định tư pháp mà không có lý do chính đáng.

   2. Cố ý đưa ra kết luận giám định tư pháp sai sự thật.

   3. Cố ý kéo dài thời gian thực hiện giám định tư pháp hoặc lợi dụng việc trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp để gây khó khăn, cản trở hoạt động tố tụng

   4. Lợi dụng việc thực hiện giám định tư pháp để trục lợi.

   5. Tiết lộ bí mật thông tin mà mình biết được khi tiến hành giám định tư pháp.

   6. Xúi giục, ép buộc người giám định tư pháp đưa ra kết luận giám định tư pháp sai sự thật.

   7. Can thiệp, cản trở việc thực hiện giám định của người giám định tư pháp.

   Trên đây là các hành vi bị nghiêm cấm khi thực hiện giám định tư pháp theo quy định của Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 và Luật Giám định tư pháp 2012.

   Trân trọng

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn