Nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp ra sao?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 14/07/2020

Các nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp được quy định như thế nào khi được áp dụng luật mới? Mong được giải đáp của anh chị.

  • Căn cứ theo Điều 3 Luật Giám định tư pháp 2012 và Khoản 2 Điều 1 Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 (có hiệu lưc từ 01/01/2021) thì nguyên tắc giám định tư pháp được quy định như sau:

   - Tuân thủ pháp luật, tuân theo quy chuẩn chuyên môn và quy trình giám định.

   - Trung thực, chính xác, khách quan, vô tư, kịp thời.

   - Chỉ kết luận về chuyên môn những vấn đề trong phạm vi được yêu cầu.

   - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận giám định.

   Trên đây là các nguyên tắc về giám định tư pháp khi luật mới được áp dụng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn