Đi xin trợ giúp pháp lý có phải trả tiền?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 14/12/2022

Đi xin trợ giúp pháp lý có phải trả tiền? Những người nào được trợ giúp pháp lý? Có thể xin trợ giúp pháp lý ở nơi nào?

Xin chào ban biên tập, tôi thuộc gia đình nghèo đang vướng vào một vụ tranh chấp cần được hỗ trợ về pháp luật, qua giới thiệu thì tôi có nghe nói đến trợ giúp pháp lý, không biết khi tôi đi xin trợ giúp pháp lý thì có phải trả tiền không? Có thể đi tới những nơi nào để xin trợ giúp pháp lý? Xin được giải đáp.

  • Đi xin trợ giúp pháp lý có phải trả tiền?

   Trước khi đi vào tìm hiểu về việc có phải trả tiền khi đi xin trợ giúp pháp lý, chúng ta cần hiểu "trợ giúp pháp lý" là gì?

   Căn cứ Điều 2 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định về trợ giúp pháp lý như sau:

   Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

   Bên cạnh đó, tại Điều 6 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trợ giúp pháp lý như sau:

   1. Nghiêm cấm tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý có hành vi sau đây:

   a) Xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý; phân biệt đối xử người được trợ giúp pháp lý;

   b) Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác từ người được trợ giúp pháp lý; sách nhiễu người được trợ giúp pháp lý;

   c) Tiết lộ thông tin về vụ việc trợ giúp pháp lý, về người được trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp người được trợ giúp pháp lý đồng ý bằng văn bản hoặc luật có quy định khác;

   d) Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp quy định tại Luật này và quy định của pháp luật về tố tụng;

   đ) Lợi dụng hoạt động trợ giúp pháp lý để trục lợi, xâm phạm quốc phòng, an ninh quốc gia, gây mất trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội;

   e) Xúi giục, kích động người được trợ giúp pháp lý cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trái pháp luật.

   2. Nghiêm cấm người được trợ giúp pháp lý, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý có hành vi sau đây:

   a) Xâm phạm sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người thực hiện trợ giúp pháp lý và uy tín của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý;

   b) Cố tình cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về vụ việc trợ giúp pháp lý;

   c) Đe dọa, cản trở, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động trợ giúp pháp lý; gây rối, làm mất trật tự, vi phạm nghiêm trọng nội quy nơi thực hiện trợ giúp pháp lý.

   Tại Điều 8 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định quyền của người được trợ giúp pháp lý như sau:

   1. Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.

   2. Tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.

   3. Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan.

   4. Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý.

   5. Lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố; yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Luật này.

   6. Thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý.

   7. Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

   8. Khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Có thể thấy, trợ giúp pháp lý ở đây là việc một cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hỗ trợ, giải quyết các vấn đề pháp luật cho những người thuộc trường hợp được trợ giúp pháp lý, việc hỗ trợ giải quyết là miễn phí, không thu tiền. Như vậy, khi anh/chị thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý sẽ không phải trả bất kỳ khoản tiền nào cho công việc mà mình yêu cầu trợ giúp pháp lý.

   (Hình ảnh minh họa)

   Những người nào được trợ giúp pháp lý?

   Theo Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định người được trợ giúp pháp lý như sau:

   1. Người có công với cách mạng.

   2. Người thuộc hộ nghèo.

   3. Trẻ em.

   4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

   6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.

   7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính:

   a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;

   b) Người nhiễm chất độc da cam;

   c) Người cao tuổi;

   d) Người khuyết tật;

   đ) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;

   e) Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;

   g) Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;

   h) Người nhiễm HIV.

   Chính phủ quy định chi tiết điều kiện khó khăn về tài chính của người được trợ giúp pháp lý quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.

   Theo đó, những người thuộc một trong các trường hợp liệt kê ở trên sẽ được trợ giúp pháp lý. Theo như trình bày thì anh/chị thuộc gia đình nghèo là đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí.

   Có thể xin trợ giúp pháp lý ở nơi nào?

   Tại Điều 10 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý như sau:

   1. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.

   2. Sở Tư pháp công bố danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

   Như vậy, anh/chị có thể xin trợ giúp pháp lý ở Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý ở địa phương. Ở Sở Tư pháp tỉnh có công bố danh sách những Trung tâm, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, anh/chị có thể xem danh sách ở thông báo tại Sở hoặc tra cứu trên trang web Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn