Nạn nhân bạo lực gia đình có được nhà nước trợ giúp pháp lý không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/11/2022

Nạn nhân bạo lực gia đình có được nhà nước trợ giúp pháp lý không? Nạn nhân bạo lực gia đình có được nhờ người khác yêu cầu trợ giúp pháp lý không? Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình có những quyền và nghĩa vụ gì?

Xin chào ban biên tập, hàng xóm nhà tôi thuộc hộ nghèo, thường xuyên bị chồng đánh đập, bây giờ thiếu tiền thuê Luật sư thì không biết có được nhà nước trợ giúp pháp lý trong giải quyết vấn đề về bạo lực gia đình không? Người này chữ nghĩa cũng ít thì có thể nhờ hàng xóm yêu cầu trợ giúp pháp lý không? Xin được giải đáp.

  • 1. Nạn nhân bạo lực gia đình có được nhà nước trợ giúp pháp lý không?

   Căn cứ Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định người được trợ giúp pháp lý như sau:

   1. Người có công với cách mạng.

   2. Người thuộc hộ nghèo.

   3. Trẻ em.

   4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

   6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.

   7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính:

   a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;

   b) Người nhiễm chất độc da cam;

   c) Người cao tuổi;

   d) Người khuyết tật;

   đ) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;

   e) Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;

   g) Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;

   h) Người nhiễm HIV.

   Chính phủ quy định chi tiết điều kiện khó khăn về tài chính của người được trợ giúp pháp lý quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.

   Như vậy, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính sẽ được trợ giúp pháp lý. Trường hợp hàng xóm nhà anh/chị là nạn nhân bạo lực gia đình mà thuộc hộ nghèo thì đây thuộc trường hợp được trợ giúp pháp lý theo quy định.

   2. Nạn nhân bạo lực gia đình có được nhờ người khác yêu cầu trợ giúp pháp lý không?

   Theo Điều 8 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định quyền của người được trợ giúp pháp lý như sau:

   1. Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.

   2. Tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.

   3. Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan.

   4. Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý.

   5. Lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố; yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Luật này.

   6. Thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý.

   7. Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

   8. Khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Theo đó, hàng xóm của anh/chị có thể tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý. Do đó, nạn nhân bạo lực gia đình không được nhờ người khác không phải là người thân thích yêu cầu trợ giúp pháp lý.

   3. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình có những quyền và nghĩa vụ gì?

   Tại Điều 13 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý như sau:

   1. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý có quyền và nghĩa vụ sau đây:

   a) Thực hiện trợ giúp pháp lý;

   b) Đề nghị cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý;

   c) Bồi thường thiệt hại do lỗi của người thuộc tổ chức mình gây ra trong khi thực hiện trợ giúp pháp lý;

   d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, truyền thông về trợ giúp pháp lý;

   đ) Giải quyết khiếu nại theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật này;

   e) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý.

   2. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có quyền và nghĩa vụ sau đây:

   a) Quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 Điều này;

   b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về trợ giúp pháp lý ủy quyền hoặc yêu cầu.

   3. Tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý có quyền và nghĩa vụ sau đây:

   a) Quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 Điều này;

   b) Được nhận thù lao và chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Chính phủ;

   c) Quyền và nghĩa vụ khác theo hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý.

   4. Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý có quyền và nghĩa vụ sau đây:

   a) Quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 Điều này;

   b) Thực hiện trợ giúp pháp lý theo nội dung đăng ký.

   Như vậy, người thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình có những quyền và nghĩa vụ quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn