Quy định về thời hạn dự báo, cảnh báo thời tiết như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/07/2022

Quy định về thời hạn dự báo, cảnh báo thời tiết như thế nào? Thời hạn dự báo khí hậu được quy định như thế nào? Thời hạn dự báo, cảnh báo thủy văn quy định như thế nào?

Mong anh chị tư vấn theo quy định mới nhất. Tôi cảm ơn. 

  • Quy định về thời hạn dự báo, cảnh báo thời tiết như thế nào?

   Theo Điều 4 Thông tư 08/2022/TT-BTNMT (Có hiệu lực từ 19/08/2022) quy định về thời hạn dự báo, cảnh báo thời tiết, theo đó:

   1. Thời hạn cực ngắn: dự báo, cảnh báo tối đa đến 12 giờ.

   2. Thời hạn ngắn: dự báo, cảnh báo từ trên 12 giờ đến tối đa 72 giờ.

   3. Thời hạn vừa: dự báo, cảnh báo từ trên 03 ngày đến tối đa 10 ngày.

   Thời hạn dự báo khí hậu được quy định như thế nào?

   Tại Điều 5 Thông tư 08/2022/TT-BTNMT (Có hiệu lực từ 19/08/2022) quy định về thời hạn dự báo khí hậu:

   1. Thời hạn dài: dự báo, cảnh báo từ trên 10 ngày đến tối đa 01 tháng.

   2. Thời hạn mùa: dự báo, cảnh báo từ trên 01 tháng đến tối đa 06 tháng.

   3. Thời hạn năm: dự báo, cảnh báo từ trên 06 tháng đến tối đa 12 tháng.

   Thời hạn dự báo, cảnh báo thủy văn quy định như thế nào?

   Căn cứ Điều 6 Thông tư 08/2022/TT-BTNMT (Có hiệu lực từ 19/08/2022) quy định thời hạn dự báo, cảnh báo thủy văn, cụ thể như sau:

   1. Thời hạn cực ngắn: dự báo, cảnh báo tối đa đến 12 giờ.

   2. Thời hạn ngắn:

   a) Đối với các sông lớn, trừ sông Cửu Long: dự báo, cảnh báo từ trên 12 giờ đến tối đa 48 giờ;

   b) Đối với sông Cửu Long: dự báo, cảnh báo từ trên 12 giờ đến tối đa 05 ngày;

   c) Các sông còn lại: dự báo, cảnh báo từ trên 12 giờ đến tối đa 24 giờ.

   3. Thời hạn vừa:

   a) Đối với các sông lớn, trừ sông Cửu Long: dự báo, cảnh báo từ trên 48 giờ đến tối đa 10 ngày;

   b) Đối với sông Cửu Long: dự báo, cảnh báo từ trên 05 ngày đến tối đa 10 ngày;

   c) Các sông còn lại: dự báo, cảnh báo từ trên 24 giờ đến tối đa 10 ngày.

   4. Thời hạn dài: dự báo, cảnh báo từ trên 10 ngày đến tối đa 01 tháng.

   5. Thời hạn mùa: dự báo, cảnh báo từ trên 01 tháng đến tối đa 06 tháng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn