Thời hạn khoán đối với vườn cây cao su tối đa bao nhiêu năm?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 15/07/2022

Thời hạn khoán đối với vườn cây cao su tối đa bao nhiêu năm? Hạn mức khoán đất vườn trồng cây cao su đối với hộ gia đình có diện tích tối đa là bao nhiêu?

Chào ban biên tập, hộ gia đình tôi dự định nhận đất khoán của nhà nước là vườn cây cao su để sản xuất kinh doanh nhưng không biết bây giờ có thể nhận khoán tối đa được bao nhiêu năm và tối đa diện tích nhận khoán được bao nhiêu? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

  • Thời hạn khoán đối với vườn cây cao su tối đa bao nhiêu năm?
   (ảnh minh họa)
  • Thời hạn khoán đối với vườn cây cao su tối đa bao nhiêu năm?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 168/2016/NĐ-CP quy định về thời hạn khoán như sau:

   1. Thời hạn khoán

   a) Thời hạn khoán công việc, dịch vụ: Theo thỏa thuận giữa bên khoán và bên nhận khoán, nhưng tối đa không quá 01 năm và trong thời hạn bên khoán được nhà nước giao đất, cho thuê đất nông nghiệp.

   b) Thời hạn khoán ổn định: Theo chu kỳ cây trồng, vật nuôi hoặc chu kỳ sản xuất kinh doanh hoặc theo thỏa thuận giữa bên khoán và nhận khoán, nhưng tối đa không quá 20 năm và trong thời hạn bên khoán được nhà nước giao đất, cho thuê đất nông nghiệp.

   Trường hợp hợp đồng hết thời hạn, nếu bên nhận khoán không vi phạm hợp đồng khoán, đáp ứng được các tiêu chí quy định tại Điều 4 Nghị định này, có nhu cầu nhận khoán thì được tiếp tục ký hợp đồng.

   Như vậy, hộ gia đình anh/chị có thể nhận khoán vườn cao su có thời hạn khoán ổn định theo chu kỳ cây trồng, chu kỳ sản xuất kinh doanh hoặc theo thỏa thuận giữa bên khoán và nhận khoán, nhưng tối đa không quá 20 năm.

   Hạn mức khoán đất vườn trồng cây cao su đối với hộ gia đình có diện tích tối đa là bao nhiêu?

   Theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định 168/2016/NĐ-CP quy định hạn mức khoán như sau:

   2. Hạn mức khoán

   Đối với khoán công việc, dịch vụ hạn mức khoán do bên khoán và bên nhận khoán thỏa thuận. Trường hợp khoán ổn định theo chu kỳ sản xuất kinh doanh, bên khoán căn cứ vào quy mô diện tích khoán và nhu cầu của bên nhận khoán để thỏa thuận và xác định hạn mức khoán phù hợp, trong đó:

   a) Hạn mức khoán cho cá nhân theo thỏa thuận, nhưng không quá 15 héc ta.

   b) Hạn mức khoán cho hộ gia đình theo thỏa thuận, nhưng không quá 30 héc ta.

   c) Hạn mức khoán cho cộng đồng dân cư thôn theo thỏa thuận, nhưng tổng diện tích khoán không vượt quá tổng diện tích bình quân mỗi hộ gia đình trong cộng đồng không quá 30 héc ta tại thời điểm hợp đồng khoán.

   Theo đó, hộ gia đình anh/chị khi nhận khoán thỏa thuận về hạn mức nhưng không quá 30 héc ta.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn