Thời hạn có giá trị của Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là bao lâu?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 10/05/2023

Xin hỏi thời hạn của Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là bao lâu? - Câu hỏi của Thanh Trúc (Hà Giang).

  • Thời hạn có giá trị của Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là bao lâu?

   Căn cứ tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 26/2014/TT-BCT được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Thông tư 14/2018/TT-BCT có quy định về công nhận kết quả và cấp Giấy chứng nhận như sau:

   Công nhận kết quả và cấp Giấy chứng nhận

   ...

   3. Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có giá trị từ ngày được cấp đến hết ngày 31 tháng 12 của năm thứ tư (năm thứ nhất là năm cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận)

   ...

   Như vậy, thời hạn có giá trị của Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là từ ngày được cấp đến hết ngày 31 tháng 12 của năm thứ tư. Trong đó, năm thứ nhất là năm cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận.

   Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là gì?

   Căn cứ tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 26/2014/TT-BCT được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 2 Thông tư 14/2018/TT-BCT có quy định về công nhận kết quả và cấp Giấy chứng nhận như sau:

   Công nhận kết quả và cấp Giấy chứng nhận

   1. Sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận phải đáp ứng các quy định tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư này; được Ban Giám khảo chấm điểm, điểm bình quân đạt từ 70 điểm trở lên. Cơ cấu và số lượng sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận do Hội đồng bình chọn quyết định.

   2. Căn cứ vào kết quả bình chọn Hội đồng bình chọn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt kết quả bình chọn, quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu theo thẩm quyền quy định tại Thông tư này. Kết quả bình chọn sản phẩm được thông báo đến các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm tham gia bình chọn.

   ...

   Như vậy, điều kiện để sản phẩm được Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là:

   - Sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận phải đáp ứng các quy định:

   + Sản phẩm tham gia bình chọn

   + Tiêu chí bình chọn

   - Được Ban Giám khảo chấm điểm, điểm bình quân đạt từ 70 điểm trở lên.

   - Cơ cấu và số lượng sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận do Hội đồng bình chọn quyết định.

   - Căn cứ vào kết quả bình chọn Hội đồng bình chọn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Bộ trưởng Bộ Công Thương:

   + Phê duyệt kết quả bình chọn

   + Quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

   (Hình từ Internet)

   Sản phẩm sau khi bình chọn cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được trả lại không?

   Tại khoản 3 Điều 15 Thông tư 26/2014/TT-BCT quy định như sau:

   Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ và sản phẩm

   1. Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Hội đồng bình chọn các cấp.

   2. Trong trường hợp đặc biệt (sản phẩm có kích thước, trọng lượng quá lớn hoặc sản phẩm có đặc điểm đặc thù khác không phù hợp khi vận chuyển, bảo quản) cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia bình chọn không thể gửi sản phẩm đến địa điểm quy định, Chủ tịch Hội đồng bình chọn sẽ xem xét và quyết định phương thức bình chọn đối với sản phẩm đó.

   3. Sản phẩm sau khi bình chọn được trả lại cho cơ sở công nghiệp nông thôn. Trường hợp giữ lại để trưng bày tại Hội chợ triển lãm hoặc lưu giữ, trưng bày tại nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia phải được sự đồng ý của chủ cơ sở công nghiệp nông thôn.

   Theo đó, sản phẩm sau khi bình chọn cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được trả lại cho cơ sở công nghiệp nông thôn.

   Trường hợp giữ lại để trưng bày tại Hội chợ triển lãm hoặc lưu giữ, trưng bày tại nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia phải được sự đồng ý của chủ cơ sở công nghiệp nông thôn.

   Thời gian tổ chức trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là khi nào?

   Căn cứ tại khoản 2 Điều 18 Thông tư 26/2014/TT-BCT có quy định về tổ chức trao Giấy chứng nhận như sau:

   Tổ chức trao Giấy chứng nhận:

   ...

   2. Lễ trao Giấy chứng nhận phải được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Việc lựa chọn thời gian trao Giấy chứng nhận do Hội đồng bình chọn trình cấp có thẩm quyền quyết định.

   ...

   Như vậy, thời gian tổ chức trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu do Hội đồng bình chọn trình cấp có thẩm quyền quyết định. Lễ trao Giấy chứng nhận phải được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn