Người sử dụng lao động tự ý sửa hợp đồng lao động có được không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 30/06/2022

Người sử dụng lao động tự ý sửa hợp đồng lao động có được không? Hợp đồng lao động phải có các nội dung nào? Mình ký hợp đồng lao động với một công ty may, hợp đồng có thời hạn 12 tháng. Tuy nhiên khi mình làm được 3 tháng công ty này tự sửa hợp đồng lao động yêu cầu mình ký. Cho hỏi mình có quyền không ký hợp đồng sửa đổi hay không?

  • Người sử dụng lao động tự ý sửa hợp đồng lao động có được không?

   Căn cứ Điều 33 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động như sau:

   1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

   2. Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

   3. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

   Như vậy, trường hợp người sử dụng lao động muốn sửa đổi hợp đồng lao động thì phải báo trước cho người lao động. Việc sửa đổi hợp đồng lao động phải có sự thỏa thuận của các bên. Vì vậy trong trường hợp này bạn hoàn toàn có quyền không ký hợp đồng lao động đã được sửa đổi, và bạn được quyền tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

   Hợp đồng lao động phải có các nội dung nào?

   Theo Khoản 1 Điều 21 Bộ luật này hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

   b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

   c) Công việc và địa điểm làm việc;

   d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

   đ) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

   e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

   g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

   h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

   i) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

   k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn