Mức phụ cấp trách nhiệm Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp xã có được nhân theo hệ số lương của đơn vị?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 14/05/2020

Mức phụ cấp trách nhiệm Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp xã có được nhân đôi theo Hệ số lương của đơn vị? Vì đơn vị mình ăn lương gấp 2 lần lương cơ bản.

  • Mức phụ cấp trách nhiệm Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp xã có được nhân theo hệ số lương của đơn vị?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 2 Quy định 169-QĐ/TW năm 2008 ' onclick="vbclick('1B885', '323007');" target='_blank'>Điều 2 Quy định 169-QĐ/TW năm 2008 quy định:

   Mức phụ cấp trách nhiệm Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ, chi bộ cấp xã và tương đương hưởng hệ số 0,3 mức lương tối thiểu.

   Văn phòng cấp uỷ mỗi cấp có trách nhiệm chi trả phụ cấp đối với các đồng chí cấp uỷ viên cấp đó (theo kỳ họp).

   Như vậy, Mức phụ cấp trách nhiệm Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp xã có được tính theo hệ số 0,3 mức lương tối thiểu. Do đó, không được nhân đôi theo hệ số lương.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn