Kế toán trường mầm non tư thục có được nhận phụ cấp trách nhiệm không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 12/11/2020
Cho em hỏi em làm kế toán ở trường mầm non tư thục thì có được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc không? Em thấy kế toán các trường công lập được nhận ạ. Em cảm ơn.
 
  • Kế toán trường mầm non tư thục có được nhận phụ cấp trách nhiệm không?
   (ảnh minh họa)
  • Phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán được quy định tại Điều 11 Thông tư 04/2018/TT-BNV như sau:

   - Người được bổ nhiệm phụ trách kế toán quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 hoặc người được bố trí làm phụ trách kế toán quy định tại Khoản 3 Điều 6 của Thông tư này (trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này) được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,1 so với mức lương cơ sở.

   - Người được bố trí phụ trách kế toán ở các đơn vị quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 2 của Thông tư này được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán quy định tại Khoản 1 Điều này phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.

   Tuy nhiên, theo Điều 2 Thông tư 04/2018/TT-BNV quy định đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm:

   - Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp (Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan);

   - Đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn;

   - Cơ quan nhà nước;

   - Đơn vị sự nghiệp công lập;

   - Tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

   - Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập;

   - Cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước;

   - Các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo Mục tiêu chính trị - xã hội cụ thể;

   - Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của cơ quan, đơn vị quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều này và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

   Theo đó, trường hợp của bạn là trường mầm non tư thục không phải là đối tượng áp dụng của Thông tư 04/2018/TT-BNV. Do đó bạn là kế toán trường mầm non tư thục không được phụ cấp trách nhiệm công việc theo quy định nêu trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 11 Thông tư 04/2018/TT-BNV Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn