HĐLĐ có thể đặt tên khác được không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 26/11/2020

Sắp tới bộ luật lao động 2019 có hiệu lực. Như tôi được biết có một số điểm mới vậy thì hợp đồng lao động có thể đặt tên khác được không. Về bản chất thì công ty chúng tôi vẫn trả lương và thỏa thuận về quyền lợi.

  • Theo Khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 (Có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định về hợp đồng lao động như sau:

   - Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

   Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

   - Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

   So với quy định trước đây, thì Bộ luật Lao động 2019 cho phép công ty và người lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác. Tuy nhiên, nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì vẫn được coi là hợp đồng lao động.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn