Học sinh lớp 7 nghỉ học quá 45 buổi để chữa bệnh có được lên lớp không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 12/11/2022

Học sinh lớp 7 nghỉ học quá 45 buổi để chữa bệnh có được lên lớp không? Học sinh lớp 7 có kết quả rèn luyện cả năm chưa đạt thì phải rèn luyện lại khi nào? Kiểm tra, đánh giá lại các môn học trong kì nghỉ hè đối với học sinh trung học cơ sở như thế nào?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Con gái của tôi hiện nay đang học lớp 7 tại trường THCS K thành phố Hội An. Không may là con gái tôi bị bệnh cần phải được chữa trị dài ngày tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như con gái tôi nghỉ học quá 45 buổi vì đi chữa bệnh thì có được lên lớp không? Và kết quả rèn luyện cả năm của con gái tôi chưa đạt thì phải rèn luyện lại khi nào?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, tôi cảm ơn.

  • 1. Học sinh lớp 7 nghỉ học quá 45 buổi để chữa bệnh có được lên lớp không?

   Tại Điều 12 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT' onclick="vbclick('7677A', '380691');" target='_blank'>Điều 12 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định được lên lớp, đánh giá lại trong kì nghỉ hè, không được lên lớp như sau:

   1. Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp hoặc được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ thông:

   a) Kết quả rèn luyện cả năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại sau khi rèn luyện trong kì nghỉ hè theo quy định tại Điều 13 Thông tư này) được đánh giá mức Đạt trở lên.

   b) Kết quả học tập cả năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại các môn học theo quy định tại Điều 14 Thông tư này) được đánh giá mức Đạt trở lên.

   c) Nghỉ học không quá 45 buổi trong một năm học (tính theo kế hoạch giáo dục 01 buổi/ngày được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm nghỉ học có phép và không phép, nghỉ học liên tục hoặc không liên tục).

   2. Trường hợp học sinh phải rèn luyện trong kì nghỉ hè thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư này; học sinh phải kiểm tra, đánh giá lại môn học trong kì nghỉ hè thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

   3. Học sinh không đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này thì không được lên lớp hoặc không được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ thông.

   4. Đối với học sinh khuyết tật: Hiệu trưởng căn cứ kết quả đánh giá học sinh khuyết tật theo quy định tại Điều 11 Thông tư này để xét lên lớp hoặc công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ thông đối với học sinh khuyết tật.

   Như vậy, theo quy định trên một trong những điều kiện để học sinh trung học cơ sở được lên lớp là không nghỉ học quá 45 buổi (bất kể là trường hợp nào). Do đó, con gái bạn nghỉ học quá 45 ngày để vào thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh thì không được lên lớp.

   2. Học sinh lớp 7 có kết quả rèn luyện cả năm chưa đạt thì phải rèn luyện lại khi nào?

   Theo Điều 13 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT' onclick="vbclick('7677A', '380691');" target='_blank'>Điều 13 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định rèn luyện trong kì nghỉ hè như sau:

   1. Học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Chưa đạt thì phải rèn luyện trong kì nghỉ hè.

   2. Hình thức rèn luyện trong kì nghỉ hè do Hiệu trưởng quy định.

   3. Căn cứ vào hình thức rèn luyện trong kì nghỉ hè, giáo viên chủ nhiệm giao nhiệm vụ rèn luyện trong kì nghỉ hè cho học sinh và thông báo đến cha mẹ học sinh. Cuối kì nghỉ hè, nếu nhiệm vụ rèn luyện được giáo viên chủ nhiệm đánh giá đã hoàn thành (có báo cáo về quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ rèn luyện có chữ kí xác nhận của cha mẹ học sinh) thì giáo viên chủ nhiệm đề nghị Hiệu trưởng cho đánh giá lại kết quả rèn luyện cả năm học của học sinh. Kết quả đánh giá lại được sử dụng thay thế cho kết quả rèn luyện cả năm học để xét lên lớp theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.

   Do đó, theo quy định trên khi con gái của bạn có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá là chưa đạt thì phải rèn luyện lại trong kì nghỉ hè. Kết quả rèn luyện lại trong kì nghỉ hè sẽ thay thế cho kết quả rèn luyện cả năm học.

   3. Kiểm tra, đánh giá lại các môn học trong kì nghỉ hè đối với học sinh trung học cơ sở như thế nào?

   Căn cứ Điều 14 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT' onclick="vbclick('7677A', '380691');" target='_blank'>Điều 14 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định kiểm tra, đánh giá lại các môn học trong kì nghỉ hè như sau:

   Đối với những học sinh chưa đủ điều kiện được lên lớp nhưng có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá từ mức Đạt trở lên, kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Chưa đạt thì được đánh giá lại kết quả học tập các môn học được đánh giá mức Chưa đạt (đối với môn học đánh giá bằng nhận xét) và các môn học có ĐTBmcn dưới 5,0 điểm (đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số). Kết quả đánh giá lại của môn học nào được sử dụng thay thế cho kết quả học tập cả năm học của môn học đó để xét lên lớp theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.

   Trên đây là những quy định về kiểm tra, đánh giá lại các môn học trong kì nghỉ hè đối với học sinh trung học cơ sở.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn