Học sinh lớp 9 bị xếp hạnh kiểm yếu ở học kỳ 1 thì cả năm có bị xếp hạnh kiểm yếu hay không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/12/2022

Học sinh lớp 9 bị xếp hạnh kiểm yếu ở học kỳ 1 thì cả năm có bị xếp hạnh kiểm yếu hay không? Để được xếp loại học sinh giỏi trong năm học 2022 - 2023, học sinh lớp 9 cần phải đạt điểm trung bình các môn học từ bao nhiêu? Rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè đối với học sinh được quy định như thế nào?

Chào anh chị, cho em hỏi em có đứa em đang học lớp 9, vừa rồi do gây gỗ với bạn bè nên nó đã đánh nhau, bị nhà trường kỷ luật và xếp hạnh kiểm yếu. Nếu như vậy thì cả năm lớp 9 có bị xếp hạnh kiểm yếu luôn hay không ạ?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

 

  • Học sinh lớp 9 bị xếp hạnh kiểm yếu ở học kỳ 1 thì cả năm có bị xếp hạnh kiểm yếu hay không?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Học sinh lớp 9 bị xếp hạnh kiểm yếu ở học kỳ 1 thì cả năm có bị xếp hạnh kiểm yếu hay không?

   Tại Điều 3 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT' onclick="vbclick('20894', '383503');" target='_blank'>Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT có quy định về căn cứ đánh giá, xếp loại hạnh kiểm như sau:

   1. Căn cứ đánh giá, xếp loại hạnh kiểm:

   a) Đánh giá hạnh kiểm của học sinh căn cứ vào biểu hiện cụ thể về thái độ và hành vi đạo đức; ứng xử trong mối quan hệ với thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên, với gia đình, bạn bè và quan hệ xã hội; ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập; kết quả tham gia lao động, hoạt động tập thể của lớp, của trường và của xã hội; rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường;

   b) Kết quả nhận xét các biểu hiện về thái độ, hành vi của học sinh đối với nội dung dạy học môn Giáo dục công dân quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, cấp THPT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

   2. Xếp loại hạnh kiểm:

   Hạnh kiểm được xếp thành 4 loại: Tốt (T), khá (K), trung bình (Tb), yếu (Y) sau mỗi học kỳ và cả năm học. Việc xếp loại hạnh kiểm cả năm học chủ yếu căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm học kỳ II và sự tiến bộ của học sinh.

   Tại Điều 21 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT' onclick="vbclick('7677A', '383503');" target='_blank'>Điều 21 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT có quy định về hiệu lực thi hành như sau:

   1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2021 và thực hiện theo lộ trình sau:

   - Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 6.

   - Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 7 và lớp 10.

   - Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 8 và lớp 11.

   - Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 9 và lớp 12.

   2. Thông tư này thay thế Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông và Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo lộ trình quy định tại khoản 1 Điều này.

   Căn cứ theo quy định trên, tại thời điểm hiện hành (tháng 12/2022), việc xếp loại hạnh kiểm học sinh lớp 9 (năm học 2022-2023) sẽ được áp dụng theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT' onclick="vbclick('20894', '383503');" target='_blank'>Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT.

   Trong trường hợp của em bạn, việc xếp loại hạnh kiểm học sinh cuối năm sẽ dựa vào xếp loại hạnh kiểm học kỳ II và sự tiến bộ của học sinh. Chính vì vậy, em của bạn có thể được cải thiện về hạnh kiểm vào cuối năm.

   2. Để được xếp loại học sinh giỏi trong năm học 2022 - 2023, học sinh lớp 9 cần phải đạt điểm trung bình các môn học từ bao nhiêu?

   Tại Điều 13 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT' onclick="vbclick('20894', '383503');" target='_blank'>Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 2 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT' onclick="vbclick('6C5CB', '383503');" target='_blank'>Điều 2 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT có quy định về tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm học như sau:

   1. Loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

   a) Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 8,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8,0 trở lên;

   b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5;

   c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

   2. Loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

   a) Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6,5 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên;

   b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0;

   c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

   3. Loại trung bình, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

   a) Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 5,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 5,0 trở lên;

   b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5;

   c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

   4. Loại yếu: Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0.

   ...

   Theo đó, để được xếp loại học sinh giỏi trong năm học 2022 - 2023, học sinh lớp 9 cần phải đạt điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên. Ngoài điều kiện trên, học sinh cần phải đáp ứng thêm các điều kiện liên quan để được công nhận là học sinh giỏi.

   3. Rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè đối với học sinh được quy định như thế nào?

   Tại Điều 17 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT' onclick="vbclick('20894', '383503');" target='_blank'>Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT có quy định về rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè như sau:

   Học sinh xếp loại học lực cả năm từ trung bình trở lên nhưng hạnh kiểm cả năm học xếp loại yếu thì phải rèn luyện thêm hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, hình thức rèn luyện do hiệu trưởng quy định. Nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè được thông báo đến gia đình, chính quyền, đoàn thể xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) nơi học sinh cư trú. Cuối kỳ nghỉ hè, nếu được Uỷ ban nhân dân cấp xã công nhận đã hoàn thành nhiệm vụ thì giáo viên chủ nhiệm đề nghị hiệu trưởng cho xếp loại lại về hạnh kiểm; nếu đạt loại trung bình thì được lên lớp.

   Như vậy, việc rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè đối với học sinh sẽ được thực hiện theo quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn