Ai có thẩm quyền quyết định việc ở lại lớp của học sinh lớp 1?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 27/05/2022

Ai có thẩm quyền quyết định việc ở lại lớp của học sinh lớp 1? Hồ sơ đánh giá học sinh lớp 1? Tôi có con đang học lớp 1 và muốn hỏi là thẩm quyền quyết định lên lớp hay ở lại của học sinh lớp 1 là của giáo viên hay của ai?

  • Ai có thẩm quyền quyết định việc ở lại lớp của học sinh lớp 1?
   (ảnh minh họa)
  • Ai có thẩm quyền quyết định việc ở lại lớp của học sinh lớp 1?

   Căn cứ Điều 11 Q ban hành kèm theo ét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học:

   1. Xét hoàn thành chương trình lớp học:

   a) Học sinh được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học là những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục ở một trong ba mức: Hoàn thành xuất sắc, Hoàn thành tốt, Hoàn thành.

   b) Đối với học sinh chưa được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học, giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp đỡ; đánh giá bổ sung để xét hoàn thành chương trình lớp học.

   c) Đối với học sinh đã được hướng dẫn, giúp đỡ mà vẫn chưa đủ điều kiện hoàn thành chương trình lớp học, tùy theo mức độ chưa hoàn thành ở các môn học, hoạt động giáo dục, mức độ hình thành và phát triển một số phẩm chất, năng lực, giáo viên lập danh sách báo cáo hiệu trưởng để tổ chức kiểm tra, đánh giá và xem xét, quyết định việc được lên lớp hoặc chưa được lên lớp.

   2. Xét hoàn thành chương trình tiểu học:

   Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 được xác nhận và ghi vào Học bạ: Hoàn thành chương trình tiểu học.

   Như vậy, theo quy định hiện hành thì đối với học sinh lớp 1 thì nếu thuộc trường hợp không đủ điều kiện hoàn thành chương trình học lớp 1 dù đã được hướng dẫn giúp đỡ thì giáo viên sẽ lập báo cáo gửi lên Hiệu trường. Hiệu trưởng sẽ tổ chức kiểm tra để đánh giá và sẽ quyết định học sinh có được lên lớp hay ở lại.

   Hồ sơ đánh giá học sinh lớp 1?

   Theo Điều 10 Q ban hành kèm theo ồ sơ đánh giá:

   1. Hồ sơ đánh giá là minh chứng cho quá trình học tập, rèn luyện và kết quả học tập của học sinh; là thông tin để tăng cường sự phối hợp giáo dục học sinh giữa giáo viên, nhà trường với cha mẹ học sinh.

   2. Hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm Học bạ (theo Phụ lục 1 được đính kèm) và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp (theo Phụ lục 2 được đính kèm).

   a) Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của các lớp được lưu trữ tại nhà trường theo quy định.

   b) Học bạ được nhà trường lưu trữ trong suốt thời gian học sinh học tại trường, được giao cho học sinh khi hoàn thành chương trình tiểu học hoặc chuyển trường

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn