Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn điều lệ?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/11/2022

Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn điều lệ? Công ty TNHH một thành viên giảm vốn điều lệ trong trường hợp nào? Xử lý trường hợp góp không đủ vốn vào công ty TNHH ra sao?

  • Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn điều lệ?

   Dạ sang năm mới em và 1 vài người bạn định góp tiền mở công ty, không biết bước đầu cần vốn điều lệ bao nhiêu vậy ạ?

   Trả lời:

   Khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về vốn điều lệ như sau:

   Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

   Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp 2020 cũng không có quy định về mức vốn cụ thể khi thành lập doanh nghiệp.

   Như vậy, việc xác định vốn điều lệ của công ty mới thành lập sẽ phụ thuộc vào khả năng kinh tế của thành viên góp vốn, mục đích hoạt động, lĩnh vực hoạt động. Do đó, trường hợp của bạn muốn thành lập công ty thì xác định vốn điều lệ dựa vào các yếu tố, đơn cử như:

   - Khả năng tài chính;

   - Lĩnh vực hoạt động của công ty;

   - Phạm vi, quy mô, loại hình hoạt động của công ty;

   - Dự trù kinh phí cho các hoạt động thực tế của công ty sau khi thành lập;

   - .....

   Tuy nhiên, bạn cần lưu ý nếu công ty bạn kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định hoặc yêu cầu ký quỹ thì vốn điều lệ của công ty phải tối thiểu bằng mức vốn pháp định hoặc đáp ứng ký quỹ theo quy định của pháp luật.

   Công ty TNHH một thành viên giảm vốn điều lệ trong trường hợp nào?

   Cho hỏi trong trường hợp nào thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giảm vốn điều lệ? Nhờ tư vấn theo quy định mới nhất.

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 3 Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về việc tăng, giảm vốn điều lệ như sau:

   Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

   - Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty;

   - Vốn điều lệ không được chủ sở hữu công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 75 của Luật này.

   Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giảm vốn điều lệ trong những trường hợp trên.

   Xử lý trường hợp góp không đủ vốn vào công ty TNHH ra sao?

   Tôi là một thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Cho tôi hỏi trường hợp một số thành viên góp vốn vào công ty mà sau 90 ngày góp không đủ số đã cam kết ban đầu. Thì theo quy định pháp luật mới xử lý những trường hợp này ra sao?

   Trả lời:

   Theo Khoản 2 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về trách nhiệm góp vốn vào công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau:

   Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

   Sau thời gian nêu trên mà vẫn có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết thì được xử lý theo Khoản 3 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

   - Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;

   - Thành viên chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

   - Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

   Như vậy, trường hợp khi góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà sau 90 ngày chưa góp đủ vốn thì xử lý theo 03 trường hợp nêu trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn