Ngừng kinh doanh tạm thu hồi Giấy chứng nhận ĐKHKD hay không? Thời hạn thông báo khi VPĐD tạm ngừng kinh doanh?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 02/06/2022

Ngừng kinh doanh có bị tạm thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không? Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh chi nhánh công ty? Thời hạn thông báo khi văn phòng đại diện tạm ngừng kinh doanh?

  • Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh chi nhánh công ty

   Nhờ Admin tư vấn cho mình thủ tục để thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh khi muốn tạm ngừng kinh doanh chi nhánh công ty. Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

   Trả lời: Căn cứ quy định tại Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP' onclick="vbclick('4526F', '364298');" target='_blank'>Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CPthì:

   1. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.

   2. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.

   3. Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

   4. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và tình trạng của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.

   5. Doanh nghiệp có thể đề nghị đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đồng thời với đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đồng thời với tình trạng của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   Như vậy, thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với chi nhánh doanh nghiệp được thực hiện theo quy định trên.

   Ngừng kinh doanh có bị tạm thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không?

   Liên quan đến quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Cho hỏi: Ngừng kinh doanh có bị tạm thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không? Mong sớm nhận hồi đáp.

   Trả lời: Tại Khoản 1 Điều 93 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định:

   Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp sau:

   - Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo;

   - Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký và Cơ quan thuế;

   - Kinh doanh ngành, nghề bị cấm;

   - Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập;

   - Hộ kinh doanh không gửi báo cáo theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

   - Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

   Như vậy, theo quy định nêu trên thì trường hợp ngừng kinh doanh Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh sẽ phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Chứ không thuộc trường hợp thu hồi Giấy phép kinh doanh.

   Thời hạn thông báo khi văn phòng đại diện tạm ngừng kinh doanh

   Xin luật sư làm rõ trường hợp văn phòng đại diện công ty chúng tôi dự định tạm ngừng kinh doanh thì chúng tôi phải thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh trước thời hạn bao lâu?

   Trả lời: Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP' onclick="vbclick('4526F', '364298');" target='_blank'>Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP" href="https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-01-2021-nd-cp-quy-dinh-dang-ky-doanh-nghiep-4526f.html?hash=dieu_66" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP' onclick="vbclick('4526F', '364298');" target='_blank'>Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

   Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.

   Như vậy, theo quy định này, văn phòng đại diện của doanh nghiệp phải thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh trước ít nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn