Hộ kinh doanh thay đổi chủ hộ kinh doanh có được không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/11/2022

Hộ kinh doanh thay đổi chủ hộ kinh doanh có được không? Một người có thể tham gia vào nhiều hộ kinh doanh được không? Các thành viên trong gia đình đăng ký thành lập Hộ kinh doanh thì ai là chủ hộ kinh doanh?

  • Hộ kinh doanh thay đổi chủ hộ kinh doanh có được không?

   Tôi là chủ hộ kinh doanh nay tôi muốn đổi chủ hộ kinh doanh sang thành người khác thì có được không? Thủ tục như thế nào? Khi thay đổi chủ hộ kinh doanh thì có phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 3 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

   a) Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;

   b) Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh; hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;

   c) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

   d) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

   Sau khi bán, tặng cho, thừa kế hộ kinh doanh, hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh, người mua, người được tặng cho, người thừa kế và chủ nợ của hộ kinh doanh có thỏa thuận khác.

   Như vậy, theo quy định như trên, bạn có quyền thay đổi chủ hộ kinh doanh mà bạn đang đứng tên. Hồ sơ thực hiện theo quy định như trên.

   Một người có thể tham gia vào nhiều hộ kinh doanh được không?

   Một người có thể tham gia vào nhiều hộ kinh doanh được không? Cho tôi hỏi, tôi muốn được tham gia nhiều hộ kinh doanh nhưng với tư cách chỉ là thành viên thì có được không? Trong trường hợp không được mà vẫn tiếp tục tham gia thì khi bị phát hiện có thể bị phạt bao nhiêu?

   Trả lời:

   Căn cứ vào Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về việc thành lập hộ kinh doanh như sau:

   - Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này, trừ các trường hợp sau đây:

   + Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

   + Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

   + Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

   - Cá nhân, thành viên hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

   - Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

   Theo quy định trên, thì bạn chỉ có thể được là thành viên của duy nhất một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc, không được đồng thời đăng ký là thành viên của 2 hộ kinh doanh khác nhau.

   Các thành viên trong gia đình đăng ký thành lập Hộ kinh doanh thì ai là chủ hộ kinh doanh?

   Dạ, tôi cùng với anh em ruột trong gia đình muốn thành lập hộ kinh doanh để mở quán ăn, vậy cho hỏi: Lúc này sẽ xác định ai là chủ hộ kinh doanh?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về hộ kinh doanh như sau:

   Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

   Như vậy, đối chiếu các quy định trên có thể thấy, thành viên trong gia đình của bạn thỏa thuận ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh và người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn