Hộ kinh doanh khi thay đổi trụ sở có cần phải thông báo không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/11/2022

Hộ kinh doanh khi thay đổi trụ sở có cần phải thông báo không? Phải chứng minh địa điểm, mới được đăng ký hộ kinh doanh? Chủ hộ kinh doanh thuê người khác quản lý hộ kinh doanh có được không?

  • Hộ kinh doanh khi thay đổi trụ sở có cần phải thông báo không?

   Hộ kinh doanh không thông báo khi thay đổi trụ sở sang huyện khác có bị phạt hay không? Nhờ hỗ trợ quy định.

   Trả lời:

   Khoản 4 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, theo đó:

   Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở mới. Hồ sơ phải có bản sao các giấy tờ sau đây:

   a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

   b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

   c) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

   ...

   Như vậy theo quy định thì khi hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang huyện khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ như trên đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở mới.

   Phải chứng minh địa điểm, mới được đăng ký hộ kinh doanh?

   Hôm qua tôi có lên huyện làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, tôi đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ nhưng họ trả lời là tôi phải nộp thêm giấy tờ chứng minh địa điểm như sổ đỏ hay hợp đồng thuê. Như vậy, có đúng không? Tôi thấy những người khác trước họ đi làm không phải nộp loại giấy tờ này.

   Trả lời:

   Khoản 2 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

   Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

   - Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

   - Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

   - Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

   - Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

   Đồng thời, theo Khoản 1 Điều 82 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có nêu rõ:

   Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp cho hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định này. Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:

   - Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

   - Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định này;

   - Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;

   - Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

   Như vậy, hiện tại không có quy định thành phần của hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hoặc hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh nên việc cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện yêu cầu bạn không có cơ sở pháp lý.

   Chủ hộ kinh doanh thuê người khác quản lý hộ kinh doanh có được không?

   Chủ hộ kinh doanh thuê người khác quản lý hộ kinh doanh của mình có được không? Tôi là chủ hộ kinh doanh, kinh doanh dịch vụ sửa xe, liệu rằng tôi có được thuê người khác về thay tôi quản lý các hoạt động của hộ kinh doanh của tôi hay không?

   Trả lời:

   Căn cứ Điều 81 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có quy định như sau:

   - Chủ hộ kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính và các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

   - Chủ hộ kinh doanh đại diện cho hộ kinh doanh với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   - Chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh vẫn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

   - Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

   - Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, theo quy định như trên bạn là chủ hộ kinh doanh thì có quyền thuê người khác người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh mà bạn là chủ hộ. Tuy nhiên người được thuê này không chịu trách nhiệm về các khoản nợ hay nghĩa vụ tài sản đối của hộ kinh doanh mà người chịu trách nhiệm vẫn là bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn