Doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng được bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng có đúng không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 19/08/2022

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng được bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng có đúng không? Giá trị mệnh giá cổ phiếu chào bán ra công chúng như thế nào? Điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần là gì?

  • Doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng được bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng có đúng không?
   (ảnh minh họa)
  • Doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng được bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng có đúng không?

   Doanh nghiệp của tôi vốn điều lệ đã góp đủ là 10 tỷ đồng nay chúng tôi muốn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thì có được hay không? Mong được anh/chị hướng dẫn.

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019 có quy định điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần bao gồm:

   - Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

   - Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;

   - Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

   - Tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành;

   - Cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của tổ chức phát hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

   - Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

   - Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;

   - Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;

   - Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán

   Như vậy, theo quy định như trên doanh nghiệp phải có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như trên thì mới đủ điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

   Cho nên, trong trường hợp doanh nghiệp của bạn có vốn điều lệ 10 tỷ đồng là chưa đủ điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (chưa xét những điều kiện khác).

   Giá trị mệnh giá cổ phiếu chào bán ra công chúng như thế nào?

   Tôi nghe nói mới có quy định mới về lĩnh vực chứng khoán, cho tôi hỏi theo quy định này thì mệnh giá cổ phiếu chào bán ra công chúng có giá trị bao nhiêu? Xin cảm ơn!

   Trả lời:

   Căn cứ Điều 13 Luật Chứng khoán 2019 quy định mệnh giá chứng khoán như sau:

   - Mệnh giá chứng khoán chào bán trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ghi bằng Đồng Việt Nam.

   - Mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng là 10 nghìn đồng. Mệnh giá của trái phiếu chào bán ra công chúng là 100 nghìn đồng và bội số của 100 nghìn đồng.

   - Trường hợp giá chứng khoán của tổ chức phát hành trên hệ thống giao dịch chứng khoán thấp hơn mệnh giá, tổ chức phát hành được chào bán chứng khoán với giá thấp hơn mệnh giá.

   Như vậy, căn cứ quy định trên thì mệnh giá cổ phiếu chào bán ra công chúng là 10.000 đồng.

   Điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần là gì?

   Tôi nghe nói luật chứng khoán mới được thông qua có quy định mới về chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng. Cho tôi hỏi Điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần gồm những gì? Xin cảm ơn!

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019 quy định điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần bao gồm:

   - Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

   - Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;

   - Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

   - Tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành;

   - Cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của tổ chức phát hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

   - Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

   - Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;

   - Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;

   - Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn