Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ được bảo lưu mức lương sĩ quan tại thời điểm chuyển ngành trong thời gian tối thiểu bao lâu?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 03/10/2022

Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ được bảo lưu mức lương sĩ quan tại thời điểm chuyển ngành trong thời gian tối thiểu bao lâu? Đối tượng nào được đăng ký sĩ quan dự bị?

Chào quý Luật sư. Tôi hiện đang là sĩ quan đã thôi phục vụ tại ngũ và được chuyển ngành thì tôi được bảo lưu mức lương sĩ quan tại thời điểm chuyển ngành trong thời gian tối thiểu bao lâu?

Mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn. 

  • 1. Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ được bảo lưu mức lương sĩ quan tại thời điểm chuyển ngành trong thời gian tối thiểu bao lâu?

   Tại Khoản 12 Điều 1 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008 quy định như sau:

   1. Sĩ quan nghỉ hưu được hưởng quyền lợi sau đây:

   a. Lương hưu tính trên cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật này;

   b. Nếu nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm tại khoản 1 Điều 13 của Luật này, do thay đổi tổ chức, biên chế hoặc hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị mà quân đội không còn nhu cầu sử dụng thì ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ;

   c. Sử dụng quân phục, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu trong những ngày lễ và những cuộc hội họp, những buổi giao lưu truyền thống của quân đội;

   d. Được chính quyền địa phương nơi sĩ quan cư trú hợp pháp đăng ký hộ khẩu, tạo điều kiện để làm ăn sinh sống; trường hợp chưa có nhà ở thì được bảo đảm nhà ở hoặc đất ở theo quy định của Chính phủ;

   đ. Khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế tại các cơ sở quân y và dân y.

   2. Sĩ quan chuyển ngành được hưởng quyền lợi sau đây:

   a. Nhà nước bảo đảm đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết đối với những sĩ quan chuyển ngành theo yêu cầu của tổ chức;

   b. Bảo đảm mức lương sĩ quan tại thời điểm chuyển ngành trong thời gian tối thiểu là 18 tháng;

   c. Khi nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên tính theo thời gian phục vụ tại ngũ và cấp bậc quân hàm tại thời điểm chuyển ngành; trường hợp mức lương hiện hưởng thấp hơn mức lương sĩ quan tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức lương sĩ quan tại thời điểm chuyển ngành để tính lương hưu;

   d. Các quyền lợi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

   đ. Trường hợp do nhu cầu điều động trở lại phục vụ trong quân đội, thì thời gian chuyển ngành được tính vào thời gian công tác liên tục để xét thăng cấp bậc quân hàm và thâm niên công tác.

   3. Sĩ quan phục viên được hưởng quyền lợi sau đây:

   a. Trợ cấp tạo việc làm và trợ cấp phục viên một lần;

   b. Nếu có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội trở lên, khi ốm đau được khám bệnh, chữa bệnh miễn hoặc giảm viện phí tại cơ sở quân y theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

   c. Các quyền lợi quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này.

   4. Sĩ quan nghỉ theo chế độ bệnh binh được hưởng quyền lợi sau đây:

   a. Chế độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng và chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội;

   b. Các quyền lợi quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này.

   5. Sĩ quan có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất đặc thù thì được quy đổi thời gian đó để tính hưởng quyền lợi khi thôi phục vụ tại ngũ.

   6. Sĩ quan tại ngũ hy sinh thì thân nhân của sĩ quan đó được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng và được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ.

   7. Sĩ quan tại ngũ từ trần thì thân nhân của sĩ quan đó ngoài chế độ theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội còn được trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ.

   Theo đó, khi bạn là sĩ quan phục vụ tại ngũ chuyển ngành thì sẽ được bảo đảm mức lương sĩ quan tại thời điểm chuyển ngành trong thời gian tối thiểu là 18 tháng.

   2. Đối tượng nào được đăng ký sĩ quan dự bị?

   Căn cứ Điều 39 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 quy định đối tượng đăng ký sĩ quan dự bị, theo đó:

   Những người sau đây phải đăng ký sĩ quan dự bị:

   1. Sĩ quan, cán bộ là quân nhân chuyên nghiệp khi thôi phục vụ tại ngũ còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện của sĩ quan dự bị;

   2. Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan khi thôi phục vụ tại ngũ và hạ sĩ quan dự bị đã được đào tạo sĩ quan dự bị;

   3. Cán bộ, công chức ngoài quân đội và những người tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của quân đội, đã được đào tạo sĩ quan dự bị.

   Như vậy, những đối tượng nêu trên sẽ được phép đăng ký vào lực lượng sĩ quan dự bị.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn