Mức phụ cấp trách nhiệm đối với người hướng dẫn tập sự viên chức là bao nhiêu?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 27/12/2021

Hướng dẫn tập sự viên chức được quy định thế nào? Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự viên chức thế nào?Mức phụ cấp trách nhiệm đối với người hướng dẫn tập sự viên chức hiện nay là bao nhiêu? Nhờ ad tư vấn hộ.

  • Hướng dẫn tập sự viên chức được quy định thế nào?

   Điều 22 Nghị định 115/2020/NĐ-CP' onclick="vbclick('6ED50', '343750');" target='_blank'>Điều 22 Nghị định 115/2020/NĐ-CP có quy định về hướng dẫn tập sự viên chức như sau:

   - Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những công việc theo yêu cầu nội dung tập sự quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định này.

   Nội dung tập sự như sau:

   + Nắm vững quy định của pháp luật viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên chức, những việc viên chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập nơi công tác; nội quy, quy chế làm việc của đơn vị; chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

   + Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

   + Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

   - Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày viên chức đến nhận việc, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ra quyết định bằng văn bản cử viên chức giữ chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ để hướng dẫn người tập sự.

   Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự viên chức thế nào?

   Luật 23 Nghị định này cũng quy định chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự như sau:

   - Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 chức danh nghề nghiệp tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

   - Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:

   + Làm việc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

   + Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;

   + Hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

   - Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

   - Người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự.

   - Trong thời gian tập sự, người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

   Mức phụ cấp trách nhiệm đối với người hướng dẫn tập sự viên chức hiện nay là bao nhiêu?

   Người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự.

   Theo đó, trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương cơ sở, tương đương 447.000 đồng (theo mức lương cơ sở hiện hành quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn