Được chi trả những khoản tiền nào khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 26/10/2022

Được chi trả những khoản tiền nào khi khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự? Quy trình khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự như thế nào? Thời gian khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự là khi nào?

  • Được chi trả những khoản tiền nào khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự?

   Theo em được biết khi đi khám sơ tuyển nếu đang làm cho cơ quan, công ty thì sẽ được hổ trợ tiền lương, xe cộ. Hiện nay em đang làm công ty ở TP.HCM nếu em về Cà Mau khám thì tiền đó em nhận ở đâu? Có cần làm giấy tờ gì không ạ?

   Trả lời:

   Điều 15 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự như sau:

   1. Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân cư trú tại địa phương.

   2. Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân làm việc, học tập tại cơ quan, tổ chức và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi cơ quan, tổ chức đặt trụ sở; trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự ở cơ sở thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi cư trú”.

   Đối với trường hợp của bạn, khi đủ độ tuổi để đăng ký nghĩa vụ quân sự, bạn có thể đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi bạn đang cư trú hoặc các cơ quan quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 vừa trích dẫn ở trên để thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự.

   Các vấn đề về chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự sẽ được điều chỉnh bởi văn bản này, cụ thể tại Điều 11 Nghị định 13/2016/NĐ-CP Chế độ chính sách của công dân trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự:

   1. Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự được hưởng nguyên lương, phụ cấp và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

   2. Công dân không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự được đảm bảo các chế độ sau:

   a) Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh;

   b) Thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

   3. Chế độ chính sách quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này được thực hiện đối với các trường hợp công dân trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị”.

   Ngoài ra, nếu sau khi đăng ký nghĩa vụ quân sự bạn nhận được lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện thì bạn sẽ được hưởng chế độ chính sách của công dân trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự quy định tại Điều 12 Nghị định 13/2016/NĐ-CP như sau:

   1. Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

   2. Công dân không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện được đảm bảo các chế độ sau:

   a) Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh;

   b) Thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

   Theo Điều 53 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì Ngân sách bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ quân sự gồm:

   1. Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của bộ, cơ quan trung ương.

   2. Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của cơ quan, tổ chức, đơn vị của địa phương.

   3. Kinh phí cho việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của doanh nghiệp, tổ chức khác do doanh nghiệp, tổ chức đó tự bảo đảm.

   4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Xét Điều 53 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 nêu trên thì bạn có thể làm đơn gửi doanh nghiệp bạn đang làm việc kèm theo giấy tờ xác nhận bạn khám sức khỏe trong thời gian nghỉ làm đó để được xem xét.

   Quy trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự như thế nào?

   Em đã có giấy gọi khám nghĩa vụ quân sự, cho em hỏi quy trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được quy định như thế nào? Khám sức khỏe là khám những cái gì? Em cảm ơn.

   Trả lời:

   Căn cứ pháp lý:

   Luật nghĩa vụ quân sự 2015

   Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

   Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

   Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực hiện khám, phân loại, kết luận sức khỏe đối với công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự đã qua sơ tuyển sức khỏe và công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự, do Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện thực hiện.

   Theo quy định của quy trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được thực hiện qua 2 vòng, vòng đầu tiên là vòng khám sơ tuyển và vòng thứ hai là vòng khám chi tiết, cụ thể.

   Vòng 1. Vòng sơ tuyển

   Sơ tuyển sức khỏe do Trạm y tế xã tiến hành dưới sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm y tế huyện.

   Nội dung sơ tuyển sức khỏe:

   a) Phát hiện những trường hợp không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng và những bệnh lý thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự;

   b) Khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình.

   Vòng 2. Khám sức khỏe chi tiết tại Trung tâm y tế huyện

   Tại vòng này, công dân được khám chi tiết như:

   - Khám thể lực;

   - Đo mạch, huyết áp;

   - Khám thị lực, hắt;

   - Khám thính lực, tai - mũi - họng;

   - Khám răng - hàm - mặt;

   - Khám nội và tâm thần kinh;

   - Khám ngoại khoa, da liễu;

   - Xét nghiệm;

   Kết thúc vòng khám này, sẽ xác định được đối tượng nào sẽ lên đường nhập ngũ và đối tượng nào bị loại. Kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được phân loại cụ thể. Sau đó, những ai thuộc diện lên đường nhập ngũ, sẽ kiểm tra sức khỏe lại một lần nữa.

   Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là khi nào?

   Chào anh chị, em nay 19 tuổi hiện tại em chưa có giấy gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Em có chút thắc mắc là theo quy định của pháp luật hiện nay thì thời gian tiến hành gọi nhập đối với công dân thì sẽ tiến hành và kết thúc vào thời gian nào? Mong anh chị giải đáp giúp em, em cảm ơn anh chị rất nhiều.

   Trả lời:

   Theo quy định tại Khoản 4 Điều 40 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì:

   4. Thời gian khám sức khỏe từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 của Luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

   Tại Điều 33 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định Số lần, thời điểm gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong năm như sau:

   Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

   Như vậy, theo quy định trên thì thời gian tiến hành khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn