Trong một năm người lao động được khám sức khỏe định kỳ bao nhiêu lần?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 27/10/2022

Trong một năm người lao động được khám sức khỏe định kỳ bao nhiêu lần? Công ty không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động bị phạt bao nhiêu tiền? Công ty có trách nhiệm quản lý như thế nào đối với sức khỏe của người lao động?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Tôi là nhân viên văn phòng của Công ty TNHH H. Đã 2 năm nay công ty không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân. Cho tôi hỏi là một năm người lao động được công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ bao nhiêu lần? Công ty không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, tôi cảm ơn.

  • 1. Trong một năm người lao động được khám sức khỏe định kỳ bao nhiêu lần?

   Tại Điều 21 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động như sau:

   1. Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần cho người lao động; đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.

   2. Khi khám sức khỏe theo quy định tại khoản 1 Điều này, lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm việc trong môi trường lao động tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

   3. Người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi bố trí làm việc và trước khi chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn hoặc sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe, tiếp tục trở lại làm việc, trừ trường hợp đã được Hội đồng y khoa khám giám định mức suy giảm khả năng lao động.

   Như vậy, theo quy định trên mỗi năm người sử dụng lao động sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần cho người lao động. Người lao động được khám sức khỏe định kỳ trong một năm bao nhiêu lần thì sẽ phụ thuộc vào công ty nhưng bắt buộc không được không tổ chức.

   2. Công ty không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động bị phạt bao nhiêu tiền?

   Theo Điều 22 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

   1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có một trong các hành vi sau đây:

   a) Không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp;

   b) Không tham gia cấp cứu và khắc phục sự cố, tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

   3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn hoặc sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe, tiếp tục trở lại làm việc, trừ trường hợp đã được Hội đồng giám định y khoa khám giám định mức suy giảm khả năng lao động.

   Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định mức phạt tiền:

   1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 Điều 7; khoản 3, 4, 6 Điều 13; khoản 2 Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 27; khoản 8 Điều 39; khoản 5 Điều 41; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 42; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 43; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 45; khoản 3 Điều 46 Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

   Do đó, công ty của bạn đã không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên đã 2 năm thì công ty bạn vi phạm luật. Công ty của bạn sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một người lao động nhưng tối đa không quá 150.000.000 đồng.

   3. Công ty có trách nhiệm quản lý như thế nào đối với sức khỏe của người lao động?

   Tại Điều 27 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định quản lý sức khỏe người lao động như sau:

   1. Người sử dụng lao động phải căn cứ vào tiêu chuẩn sức khỏe quy định cho từng loại nghề, công việc và kết quả khám sức khỏe để sắp xếp công việc phù hợp cho người lao động.

   2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập và quản lý hồ sơ sức khỏe của người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp; thông báo kết quả khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để người lao động biết; hằng năm, báo cáo về việc quản lý sức khỏe người lao động thuộc trách nhiệm quản lý cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế có thẩm quyền.

   Như vậy, công ty phải có trách nhiệm quản lý sức khỏe của người lao động theo những quy định được nêu trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn