Công chức xỏ khuyên trên mặt có bị buộc thôi việc không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 03/12/2022

Công chức xỏ khuyên trên mặt có bị buộc thôi việc không? Xỏ khuyên trên mặt có được thi tuyển công chức không? Thi tuyển công chức có phương thức như thế nào?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Tôi hiện là công chức, chỉ là tôi khá thích việc xỏ khuyên và đặc biệt là những vị trí xỏ trên mặt như: cánh mũi, chân mày, môi. Cho tôi hỏi nếu công chức xỏ khuyên trên mặt có bị buộc thôi việc không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, tôi cảm ơn.

  • 1. Công chức xỏ khuyên trên mặt có bị buộc thôi việc không?

   Tại Điều 13 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức như sau:

   Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với công chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   1. Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc hạ bậc lương đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà tái phạm;

   2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 8 Nghị định này;

   3. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;

   4. Nghiện ma túy; đối với trường hợp này phải có kết luận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền;

   5. Ngoài quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này, hình thức kỷ luật buộc thôi việc còn được áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này.

   Như vậy, đối với những trường hợp công chức bị xử lý kỷ luật theo hình thức buộc thôi việc đã được nêu trên thì không có trường hợp nào công chức có xỏ khuyên trên mặt là bị buộc thôi việc.

   Nếu bạn có sở thích và ý định xỏ khuyên những vị trí trên mặt thì vẫn được và không bị buộc thôi việc. Tuy nhiên, còn phụ thuộc vào người đứng đầu cơ quan, nội quy tại cơ quan và môi trường làm việc của bạn có tiếp xúc nhiều với người dân hay không.

   2. Xỏ khuyên trên mặt có được thi tuyển công chức không?

   Theo Điều 36 Luật cán bộ, công chức 2008 được sửa đổi bởi Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định điều kiện đăng ký dự tuyển công chức như sau:

   1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

   a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

   b) Đủ 18 tuổi trở lên;

   c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

   d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

   đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

   e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

   g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

   2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

   a) Không cư trú tại Việt Nam;

   b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

   c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

   Do đó, theo quy định trên điều kiện để thi tuyển công chức không có quy định nào cấm người có xỏ khuyên trên mặt dự thi tuyển. Quan trọng chỉ cần đáp ứng được đủ những điều kiện thi tuyển công chức mà luật quy định thì có công dân có khuyên trên mặt vẫn dự thi tuyển được.

   3. Thi tuyển công chức có phương thức như thế nào?

   Căn cứ Điều 37 Luật cán bộ, công chức 2008 được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định phương thức tuyển dụng công chức như sau:

   1. Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

   Hình thức, nội dung thi tuyển, xét tuyển công chức phải phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm trong từng ngành, nghề, bảo đảm lựa chọn được người có phẩm chất, trình độ và năng lực.

   2. Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đối với từng nhóm đối tượng sau đây:

   a) Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

   b) Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học;

   c) Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

   3. Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với trường hợp sau đây:

   a) Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;

   b) Cán bộ, công chức cấp xã;

   c) Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;

   d) Tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với người đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người đang giữ chức vụ, chức danh quản lý khác theo quy định của Chính phủ trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; người được tiếp nhận phải được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm hoặc chức vụ tương đương;

   đ) Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

   4. Các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này được xem xét tiếp nhận vào làm công chức nếu không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật này; các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 3 Điều này còn phải có đủ 05 năm công tác trở lên phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận.

   5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Trên đây là những quy định của luật về phương thức thi tuyển công chức.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn