Công chức có được chi tiền ăn khi tham gia đào tạo bồi dưỡng không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 16/12/2022

Công chức có được chi tiền ăn khi tham gia đào tạo bồi dưỡng không? Công chức lãnh đạo 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ có được bổ nhiệm lại không? Nội dung và hình thức xét tuyển công chức cấp xã là gì?

Chào anh chị Luật sư. Tôi hiện đang là công chức làm việc tại đơn vị xã, vừa qua thì tôi nhận được quyết định tham gia đào tạo bồi dưỡng tập trung thì tôi có thắc mắc là khi đi tham gia đào tạo bồi dưỡng này tôi có được chi tiền ăn không?

Mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn.

  • 1. Công chức có được chi tiền ăn khi tham gia đào tạo bồi dưỡng không?

   Tại Điểm c Khoản 3 Điều 4 Thông tư 36/2018/TT-BTC có quy định như sau:

   c) Các nội dung chi do cơ quan, đơn vị cử CBCC, viên chức đi bồi dưỡng thực hiện: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử CBCC, viên chức đi bồi dưỡng sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của mình để hỗ trợ cho CBCC, viên chức những nội dung chi sau:

   - Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập trung;

   - Chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết);

   - Chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (nếu có);

   - Chi hỗ trợ đối với CBCC, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

   Cơ quan đơn vị cử CBCC, viên chức đi học không chi hỗ trợ tiền chi phí đi lại và tiền thuê chỗ nghỉ đối với các trường hợp là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn đã được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC chi hỗ trợ theo quy định tại tiết a khoản 3 nêu trên.

   Theo đó, khi tham gia đào tạo bồi dưỡng trong thời gian đi học tập trung thì sẽ được chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho bạn.

   2. Công chức lãnh đạo 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ có được bổ nhiệm lại không?

   Theo Khoản 1 Điều 29 Nghị định 112/2011/NĐ-CP quy định như sau:

   1. Công chức cấp xã được hưởng chế độ thôi việc trong các trường hợp sau:

   a) Theo nguyện vọng và được Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý;

   b) Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức;

   c) Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã, ngoài các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này, khi bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức, cách chức mà không sắp xếp được chức danh công chức khác ở cấp xã thì cũng được giải quyết chế độ thôi việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành.

   Tại Khoản 12 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 có quy định như sau:

   Điều 58. Xếp loại chất lượng công chức

   1. Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo các mức như sau:

   a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

   b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

   c) Hoàn thành nhiệm vụ;

   d) Không hoàn thành nhiệm vụ.

   2. Kết quả xếp loại chất lượng công chức được lưu vào hồ sơ công chức, thông báo đến công chức được đánh giá và được thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác.

   3. Việc xử lý công chức không hoàn thành nhiệm vụ được quy định như sau:

   a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cho thôi việc đối với công chức có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;

   b) Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 02 năm không liên tiếp trong thời hạn bổ nhiệm được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì bố trí công tác khác hoặc không bổ nhiệm lại;

   c) Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 03 năm có 02 năm không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí việc làm đang đảm nhận thì bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn.

   Như vậy, công chức lãnh đạo có 02 năm không liên tiếp trong thời hạn bổ nhiệm và được xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không được bổ nhiệm lại.

   3. Nội dung và hình thức xét tuyển công chức cấp xã là gì?

   Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP có quy định như sau:

   Điều 14. Nội dung và hình thức xét tuyển

   1. Đối với các chức danh Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - Đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội, việc xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

   a) Vòng 1:

   Kiểm tra văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại điểm b khoản này;

   Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thông báo triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2;

   Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập người dự tuyển được tham dự vòng 2 thì phải tổ chức thi phỏng vấn.

   b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

   2. Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã, thực hiện xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này; đối với xã, thị trấn bố trí công an chính quy thì thực hiện theo quy định của Luật Công an nhân dân.

   Với quy định này thì tùy vào các chức danh mà nội dung và hình thức xét tuyển công chức cấp xã sẽ tuân theo quy định nêu trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn