Công chức đi đào tạo tập trung hơn 06 tháng trong năm thì có tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 13/12/2022

Công chức đi đào tạo tập trung hơn 06 tháng trong năm thì có tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng không? Kinh phí đi đào tạo tập trung của công chức là do ai chi trả? Chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức như thế nào?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Tôi hiện tại là công chức và sắp tới cơ quan tôi có tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng. Tôi đã đi đào tạo tập trung hơn 06 tháng nay thì có tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tôi không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, tôi cảm ơn.

  • Công chức đi đào tạo tập trung hơn 06 tháng trong năm thì có tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng không?

   Tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức như sau:

   3. Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

   Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

   Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

   Theo Điều 49 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định trách nhiệm và quyền lợi của công chức trong đào tạo, bồi dưỡng như sau:

   1. Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

   2. Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng nguyên lương và phụ cấp; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thâm niên công tác liên tục, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật.

   3. Công chức đạt kết quả xuất sắc trong khóa đào tạo, bồi dưỡng được biểu dương, khen thưởng.

   4. Công chức đã được đào tạo, bồi dưỡng nếu tự ý bỏ việc, xin thôi việc phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, thời gian công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng vẫn được tính vào thâm niên công tác liên tục. Bạn là công chức và đã đi đào tạo tập trung hơn 06 tháng thì thời gian đấy của bạn vẫn được tính là thời gian công tác. Theo đó, bạn vẫn sẽ được tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng.

   Kinh phí đi đào tạo tập trung của công chức là do ai chi trả?

   Căn cứ Điều 48 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong đào tạo, bồi dưỡng công chức như sau:

   1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức có trách nhiệm xây dựng và công khai quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn và nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.

   2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức có trách nhiệm tạo điều kiện để công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.

   3. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

   Do đó, kinh phí dành cho công chức đi đào tạo tập trung là do ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

   Chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức như thế nào?

   Tại Điều 47 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức như sau:

   1. Nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng công chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn của ngạch công chức và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

   2. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức bao gồm:

   a) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức;

   b) Đào tạo, bồi dưỡng theo các chức danh lãnh đạo, quản lý.

   3. Nội dung, chương trình, thời gian đào tạo, bồi dưỡng công chức do Chính phủ quy định.

   Trên đây là những quy định của pháp luật về chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn