Đang hưởng lương hưu nhưng bị ung thư có được hưởng trợ cấp một lần không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/07/2022

Đang hưởng lương hưu nhưng bị ung thư có được hưởng trợ cấp một lần không? Người lao động được hưởng lương hưu đến khi nào?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề này cần được giải đáp. Chồng tôi khi trước là viên chức và hiện tại đã về hưu. Chồng tôi đã hưởng lương hưu được 5 năm nay nhưng hiện tại gia đình tôi phát hiện ra chồng tôi đang mắc ung thư gan giai đoạn 3. Tôi có thắc mắc là khi đang hưởng lương hưu nhưng bị ung thư có được hưởng trợ cấp một lần không? Người lao động được hưởng lương hưu đến khi nào?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, tôi xin chân thành cảm ơn.

  • Đang hưởng lương hưu nhưng bị ung thư có được hưởng trợ cấp một lần không?

   Tại Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội 2014' onclick="vbclick('3F674', '369841');" target='_blank'>Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư như sau:

   1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

   2. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trong đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi được tính bằng 02 tháng lương hưu đang hưởng; sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

   3. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bằng 03 tháng trợ cấp đang hưởng.

   Như vậy, hiện tại chỉ có chính sách trợ cấp 1 lần cho người đang hưởng lương hưu nhưng ra nước ngoài để định cư. Chồng của bạn đang hưởng lương hưu nhưng phát hiện ra bị mắc bệnh ung thư thì không thuộc đối tượng được trợ cấp 1 lần.

   Người lao động được hưởng lương hưu đến khi nào?

   Theo Khoản 1 Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2014' onclick="vbclick('3F674', '369841');" target='_blank'>Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng như sau:

   1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Xuất cảnh trái phép;

   b) Bị Tòa án tuyên bố là mất tích;

   c) Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật.

   Do đó, hiện tại vẫn chưa có quy định về việc người lao động sẽ được hưởng lương hưu đến khi nào chỉ có quy định về việc dừng trợ cấp với lương hưu cho những người lao động vi phạm những điều mà pháp luật quy định đã nêu ở trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn