Trợ cấp một lần khi sinh con có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 18/07/2022

Trợ cấp một lần khi sinh con có phải chịu thuế thu nhập cá nhân? Người lao động sinh con được hưởng trợ cấp một lần bao nhiêu?

Chào anh/chị, em sắp sinh con cho nên em muốn hỏi một số vấn đề là khi sinh con được hưởng trợ cấp một lần bao nhiêu? Tiền trợ cấp này có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Em có tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội ạ.

  • Trợ cấp một lần khi sinh con có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?

   Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định các khoản trợ cấp người lao động không phải đóng thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

   b.1) Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

   b.2) Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.

   b.3) Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.

   b.4) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

   b.5) Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.

   b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

   b.7) Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

   b.8) Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.

   .......

   Như vậy, theo quy định như trên, khi bạn được nhận trợ cấp một lần khi sinh con thì khoản trợ cấp này sẽ không phải là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

   Người lao động sinh con được hưởng trợ cấp một lần bao nhiêu?

   Căn cứ Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau:

   Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

   Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

   Theo đó, khi bạn tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định mà sinh con thì sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng bạn sinh con.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn